Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Platforma Kubernetes na platformie Azure

Zawsze z myślą o przedsiębiorstwach.

Zdobądź wiedzę specjalistyczną o platformie Kubernetes dla swojego przedsiębiorstwa

Ucz się na podstawie tysięcy interakcji z klientami dzięki platformie Kubernetes na platformie Azure. Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak zrobili to inni.

Tysiące

w zakresie interakcji z przedsiębiorstwami, aby uzyskać informacje o najlepszych rozwiązaniach

3500

ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na zabezpieczeniach danych i prywatności

365

dni w roku — dostępność pomocy technicznej ze strony certyfikowanych dostawców usług

Wbudowane najlepsze rozwiązania

Otrzymuj proaktywne i umożliwiające podejmowanie działań rekomendacje pod kątem zabezpieczania zasobów, utrzymywania higieny klastrów i zwiększania wydajności operacyjnej.

Pomoc techniczna dla przedsiębiorstw

Uzyskaj pomoc techniczną od certyfikowanych dostawców usług platformy Kubernetes i skorzystaj z samoobsługowego środowiska, aby przyspieszyć diagnostykę i rozwiązywanie problemów.

Wielowarstwowe zabezpieczenia

Wdrażaj wzmocnione zabezpieczenia i warstwy izolacji w zasobach obliczeniowych, danych i sieci.

Ujednolicone zarządzanie

Włącz spójną konfigurację i zarządzanie w chmurach, lokalnie i na urządzeniach brzegowych dzięki usłudze Azure Arc.

Wbudowane najlepsze rozwiązania

Zoptymalizuj swoje wdrożenia platformy Kubernetes, korzystając ze spersonalizowanych rekomendacji udostępnianych w czasie rzeczywistym, opartych na wiedzy zdobytej podczas pracy z tysiącami klientów przedsiębiorstw. Automatycznie analizuj konfigurację klastra usługi Azure Kubernetes Service (AKS) oraz dane telemetryczne dotyczące jego użycia, proaktywnie identyfikuj potencjalne problemy i uzyskuj wskazówki pochodzące z usługi Azure Advisor. Usługa Advisor pomaga poprawić wydajność, dostępność i zabezpieczenia klastra platformy Kubernetes, zanim wystąpi jakikolwiek problem.

Niezależnie od tego, czy jesteś nowym, czy doświadczonym użytkownikiem platformy Kubernetes, skorzystaj z najlepszych rozwiązań branżowych i wskazówek wynikających z doświadczenia, takich jak wstępnie zdefiniowane zasady oraz flagi dotyczące nieoczekiwanych przestarzałych interfejsów API platformy Kubernetes. Odkrywaj strategie dotyczące optymalizacji kosztów obejmujące pule węzłów typu spot z automatycznym skalowaniem klastra, wymuszanie limitów przydziałów zasobów platformy Kubernetes przy użyciu usługi Azure Policy oraz optymalizację warstwy danych.

Przykład wbudowanych najlepszych rozwiązań

Wielowarstwowe zabezpieczenia

Wzmocnij zabezpieczenia i wdróż warstwy izolacji systemu operacyjnego, zasobów obliczeniowych, danych i sieci dzięki spójnym mechanizmom zarządzania konfiguracją, tożsamościami, wpisami tajnymi i zasadami.

Konsekwentnie wymuszaj reguły zgodności dla klastrów oraz potoków ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) przy użyciu usługi Azure Policy opartej na otwartym agencie zasad. Stosuj szczegółową kontrolę tożsamości i dostępu za pomocą usługi Azure Active Directory i uzyskaj niezrównane funkcje zarządzania zabezpieczeniami, inteligentnego wykrywania zagrożeń i rekomendacje zawierające akcje dzięki integracji z usługą Azure Security Center.

Pomoc techniczna dla przedsiębiorstw

Zapewnij sobie spokój dzięki współpracy z architektami rozwiązań firmy Microsoft lub naszych partnerów. Uzyskaj pomoc w planowaniu i wdrażaniu rozwiązania Kubernetes — od testowania po skalowanie. Jako klient masz też dostęp do pomocy technicznej w dowolnym momencie.

Szybciej określaj główne przyczyny typowych problemów z klastrami Kubernetes dzięki inteligentnemu narzędziu do samodzielnej diagnostyki w witrynie Azure Portal. Korzystaj z technologii używanych też przez zespoły obsługi klienta firmy Microsoft do analizowania, wykrywania i rozwiązywania typowych problemów takich jak niewystarczające zasoby, brak pojemności podsieci i błędy autoryzacji węzła.

Koncepcja biura typu open space z osobami pracującymi przy biurkach
Diagram przedstawiający ujednolicone zarządzanie środowiskami wielochmurowymi, lokalnymi i brzegowymi

Ujednolicone zarządzanie w różnych środowiskach

Organizuj i zarządzaj klastrami i serwerami platformy Kubernetes, które są rozproszone w chmurach, centrach danych i urządzeniach brzegowych za pomocą usługi Azure Arc. Wymuszaj standardy organizacji i oceniaj zgodność na dużą skalę za pomocą usługi Azure Policy. Uzyskaj scentralizowany widok wydajności i kondycji w czasie rzeczywistym za pomocą usługi Azure Monitor.

Zarządzaj aplikacjami na dużą skalę dzięki technikom opartym na modelu DevOps, aby uzyskać najwyższy poziom spójności w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) oraz w innych klastrach platformy Kubernetes obsługujących usługę Azure Arc w różnych środowiskach.

Uzyskaj pomoc techniczną odpowiednią do etapu wdrażania platformy Kubernetes

 • Skorzystaj z listy kontrolnej dotyczącej wdrażania platformy Kubernetes

  Zobacz, co należy wziąć pod uwagę podczas wdrażania platformy Kubernetes — od wersji próbnej do skalowalnej — w zakresie zabezpieczeń, operacji, zarządzania cyklem życia aplikacji i architektury. Znajdź potrzebne odpowiedzi, korzystając z szablonów, przykładów kodu, samouczków opracowanych przez ekspertów i artykułów przedstawiających najlepsze rozwiązania stosowane w rzeczywistości.

 • Dowiedz się więcej o punkcie odniesienia produktu usługi AKS

  Uzyskaj zalecenia dotyczące sieci, zabezpieczeń, tożsamości, zarządzania i monitorowania klastra na podstawie wymagań biznesowych Twojej organizacji.

 • Uzyskaj wskazówki ekspertów

  Dołącz do spotkań AKS Office Hours, aby uzyskać najnowsze informacje o platformie Kubernetes od inżynierów platformy Kubernetes i ekspertów ds. platformy Azure Kubernetes w firmie Microsoft.

Te organizacje osiągnęły sukces, korzystając z platformy Kubernetes na platformie Azure

Uruchom platformę Kubernetes na platformie Azure

Diagram przedstawiający narzędzia programistyczne, platformy oraz aplikacje do obsługi danych i integracji, które uruchamiają platformę Kubernetes na platformie Azure
 • Azure Kubernetes Service (AKS): Wysoce dostępna, bezpieczna i w pełni zarządzana usługa platformy Kubernetes
 • Azure Red Hat OpenShift: W pełni zarządzana usługa OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat
 • Azure Container Instances: Usługa umożliwiająca uruchamianie kontenerów na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Funkcje i usługi dla przedsiębiorstw w ramach platformy Kubernetes na platformie Azure

Azure Policy

Wdrażaj i wymuszaj reguły definiowane dla wielu klastrów i potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Śledź, weryfikuj i ponownie konfiguruj węzły, zasobniki i obrazy kontenerów, aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi.

Azure Security Center

Uzyskaj niezrównane funkcje zarządzania zabezpieczeniami, inteligentnego wykrywania zagrożeń i rekomendacje z akcjami dotyczące zgodności.

Azure Advisor

Uzyskaj inteligentne rekomendacje, aby zwiększyć wydajność, efektywność operacyjną, dostępność i zabezpieczenia Twoich aplikacji.

Azure Arc

Wdrażaj aplikacje platformy Kubernetes i zarządzaj nimi w różnych środowiskach, korzystając z technik modelu DevOps. Upewnij się, że aplikacje są konsekwentnie wdrażane i konfigurowane z poziomu kontroli źródła.

Azure Cosmos DB

Wdróż w pełni zarządzaną usługę bazy danych z gotową do użycia funkcją dystrybucji globalnej i jawną replikacją wielowzorowości. Uzyskaj jednocyfrowe milisekundowe opóźnienia odczytu i zapisu na poziomie 99. percentyla, automatyczne i elastyczne skalowanie przepływności i pamięci na całym świecie, wysoką dostępność na poziomie 99,999% oraz pięć dobrze zdefiniowanych poziomów spójności — a wszystko to poparte wiodącymi w branży kompleksowymi umowami SLA.

Azure Machine Learning

Szybciej wdrażaj modele dzięki usłudze Machine Learning service klasy korporacyjnej. Wprowadzaj innowacje na bezpiecznej, zaufanej platformie zaprojektowanej z myślą o odpowiedzialnej sztucznej inteligencji i rozwijaj współpracę zespołową dzięki wiodącym w branży rozwiązaniom MLOps — DevOps do uczenia maszynowego.

...

Azure Active Directory

Zyskaj precyzyjną kontrolę nad dostępem do klastra i zasobnika dzięki zintegrowanemu środowisku logowania.

Azure Private Link

Miej pewność, że wszystkie operacje zarządzania platformą Kubernetes pozostaną całkowicie odizolowane, dzięki interakcji z serwerem interfejsu API platformy Kubernetes jako prywatnym punktem końcowym w Twojej sieci wirtualnej.

Azure Container Registry

Wdrażaj tylko zweryfikowane obrazy w swoim prywatnym rejestrze kontenerów, który jest dostarczany z wbudowaną obsługą wykresów programu Helm. Wdróż automatyczną replikację geograficzną do centrów danych znajdujących się blisko użytkowników.

GitHub Actions

Twórz kompleksowe rozwiązania ciągłej integracji/ciągłego wdrażania na potrzeby klastrów usługi AKS bezpośrednio w repozytorium serwisu GitHub.

Azure Monitor

Uzyskaj wgląd w swoje środowisko dzięki funkcjom takim jak telemetria warstwy kontroli, agregacja dzienników i kondycja kontenerów, które są dostępne w witrynie Azure Portal i automatycznie konfigurowane na potrzeby klastrów platformy Kubernetes. Usługa Azure Monitor korzysta z integracji z rozwiązaniem Prometheus na potrzeby monitorowania klastrów i aplikacji oraz używa pulpitów nawigacyjnych Grafana na potrzeby wizualizacji.

Węzły wirtualne usługi AKS

Skorzystaj z elastycznej aprowizacji dodatkowej pojemności bez konieczności zarządzania infrastrukturą. Dodaj automatyczne skalowanie oparte na zdarzeniach i wyzwalaczach dzięki funkcji KEDA (Skalowanie automatyczne oparte na zdarzeniach platformy Kubernetes).

Strefy dostępności platformy Azure

Zwiększaj dostępność i chroń aplikacje przed awariami centrum danych, korzystając z nadmiarowości w różnych strefach dostępności.

Azure API Management

Wdróż hybrydową, obejmującą wiele chmur platformę do zarządzania interfejsami API we wszystkich środowiskach.

Azure Cognitive Services

Twórz inteligentne aplikacje, korzystając z kompleksowej rodziny usług sztucznej inteligencji i kognitywnych interfejsów API.

Wspieraj zespoły we wdrażaniu platformy Kubernetes na dużą skalę

Architekci

Czy tworzysz aplikacje zorientowane na interfejsy API, funkcje rekomendacji w czasie rzeczywistym, platformy handlowe, czy aplikacje rozproszone geograficznie, wybierz usystematyzowane podejście do tworzenia skalowalnych, odpornych i wysoce dostępnych aplikacji, w oparciu o sprawdzone rozwiązania naszych klientów.

Menedżerowie ds. infrastruktury i operacji

Aplikacje wprowadzane do środowiska produkcyjnego często obejmują wiele kontenerów wdrożonych w klastrze serwerów, co zwiększa złożoność operacyjną i pochłania czas, który można by przeznaczyć na działania zwiększające wartość dla klientów. Skorzystaj z w pełni zarządzanej platformy Kubernetes, usługi takiej jak Azure Kubernetes Service, aby zautomatyzować aprowizację, uaktualnianie, monitorowanie i skalowanie zasobów obliczeniowych.

Deweloperzy

Bezproblemowo zintegruj swoje preferowane środowisko IDE, proces ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz narzędzia do monitorowania z zarządzanym środowiskiem Kubernetes zaprojektowanym z myślą o deweloperach, aby zautomatyzować przepływy pracy. Dzięki wbudowanym funkcjom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz monitorowania kondycji kontenerów możesz przyspieszyć proces przejścia od kodu przez kontener do klastra platformy Kubernetes, poświęcając jedynie kilka minut na jego automatyzację.

Administrator zabezpieczeń

Korzystaj z chmury z wbudowanymi mechanizmami zabezpieczeń tożsamości, danych, sieci i aplikacji. Stosuj skalowalne zabezpieczenia klastrów za pomocą scentralizowanego, spójnego rozwiązania. Znacznie uprość inicjowanie i obsługę zgodnych środowisk dzięki usłudze Azure Policy. Zintegruj istniejącego dostawcę tożsamości swojej organizacji, na przykład usługę Azure Active Directory, z klastrem. Usługa Azure Security Center udostępnia funkcje takie jak skanowanie klastrów pod kątem luk w zabezpieczeniach, rekomendacje dotyczące zabezpieczeń, wzmacnianie środowisk i ochrona środowiska uruchomieniowego.

Typowe przypadki użycia platformy Kubernetes na platformie Azure dla przedsiębiorstw

Elastyczna architektura rozwiązania do obsługi popytu

Obsługa skoków na żądanie

Oferuj klientom szybkie i niezawodne usługi w okresach dużego natężenia ruchu związanych z sezonem lub innymi czynnikami.

 • Obsługuj skoki ruchu i sprzedaży dzięki natychmiastowemu elastycznemu skalowaniu bez konieczności zarządzania infrastrukturą.
 • Twórz szybkie i niezawodne środowiska użytkownika zapewniające małe opóźnienie dostępu do danych z dowolnego miejsca na świecie.
 • Uzyskaj wysoką dostępność w wielu centrach danych.
Bezpieczna architektura referencyjna modelu DevOps

Wdrażaj bezpieczny model DevOps dla usługi AKS

Zwiększ elastyczność pracy zespołu dzięki usprawnionemu modelowi DevOps, zachowując najwyższy poziom zabezpieczeń.

 • Szybciej dostarczaj kod dzięki zarządzanemu środowisku Kubernetes i wbudowanym funkcjom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.
 • Przyspiesz dostęp do informacji zwrotnych dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym.
 • Wdróż ciągłość zabezpieczeń i możliwość głębokiego śledzenia.

 

Architektura rozwiązania modelu biznesowego SaaS oparta na interfejsie API

Przejdź na model biznesowy SaaS opartego na interfejsach API

Dostosowuj i rozwijaj działania oraz umożliwiaj szybsze wprowadzanie innowacji, aby przekształcić możliwości w strategiczne zalety.

 • Twórz bramy interfejsów API i portale dla deweloperów w kilka minut i łatwo publikuj interfejsy API do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego.
 • Obsługuj wszystkie schematy danych i szybko reaguj na nagłe zmiany.
 • Łącz się z usługami zaplecza w dowolnym miejscu i korzystaj z jednej lokalizacji do zarządzania wszystkimi interfejsami API, zabezpieczania ich i optymalizowania.
Natychmiastowa architektura rozwiązania do strumieniowego przesyłania danych koncepcji IoT

Błyskawiczne przesyłanie strumieniowe danych dla koncepcji IoT

Pozyskuj i analizuj duże ilości danych koncepcji IoT oraz generuj rekomendacje i szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym.

 • Pozyskuj dane w czasie rzeczywistym i utwórz potok przetwarzania umożliwiający wykrywanie i powiadamianie w kilka sekund.
 • Nawiązuj połączenia z usługami zaplecza uruchomionymi w dowolnej lokalizacji dzięki bezpiecznej bramie interfejsu API.
 • Elastycznie aprowizuj pojemność obliczeniową bez konieczności zarządzania infrastrukturą.
Interfejs API rekomendacji w czasie rzeczywistym w architekturze rozwiązania platformy Azure

Spersonalizowane rekomendacje w czasie rzeczywistym

Pomóż klientom znaleźć to, co najbardziej się im spodoba.

 • Analizuj duże ilości danych w ciągu kilku milisekund.
 • Zapewnij wysoką wydajność i małe opóźnienie aplikacji na całym świecie.
 • Uzyskuj szybkie szczegółowe informacje dzięki modelom spójności danych z możliwością dostosowywania.
Architektura referencyjna operacji uczenia maszynowego

Operacje uczenia maszynowego

Szybciej wprowadzaj innowacje dzięki niezawodnej funkcji zarządzania cyklem życia uczenia maszynowego.

 • Twórz powtarzalne przepływy pracy na potrzeby śledzenia i spójnego dostarczania modeli.
 • Trenuj i wdrażaj modele w dowolnej lokalizacji dzięki zarządzanej usłudze Kubernetes korzystającej z wydajnych zasobów obliczeniowych opartych na procesorach GPU.
 • Automatyzuj procesy dzięki integracji z modułem Azure DevOps i serwisem GitHub i kompiluj na potrzeby ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

Czym jest platforma Kubernetes?

Poznaj podstawy. Dowiedz się, jak szybciej kompilować, dostarczać i skalować aplikacje konteneryzowane dzięki oprogramowaniu do organizowania kontenerów typu open source.

Szkolenia i trenowanie platformy Kubernetes

Ułatw wdrażanie platformy Kubernetes dzięki programowi szkoleń obejmującemu wideo, artykuły, książki, praktyczne warsztaty i techniczne seminaria internetowe.

Wypróbuj warsztat dotyczący platformy Kubernetes

Zapoznaj się z zadaniami wdrażania aplikacji z wieloma kontenerami na platformie Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS).

Praktyczne doświadczenie platformy Kubernetes

Dowiedz się, jak kompilować aplikacje oparte na kontenerach i wdrażać je za pomocą platformy Azure. Pobierz kolekcję książek elektronicznych platformy Kubernetes.