Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Compute

Přístup k výpočetní kapacitě cloudu, virtualizaci a škálování na vyžádání – a platíte jenom za prostředky, které využijete

Ať už vytváříte nové aplikace nebo nasazujete existující, Azure Compute poskytuje infrastrukturu, kterou k provozu svých aplikací potřebujete. Vyzkoušejte výpočetní kapacitu v cloudu a škálování na vyžádání. Kontejnerizujte své aplikace, nasazujte virtuální počítače s Windows a Linuxem a využijte flexibilní možnosti migrace virtuálních počítačů do Azure. Díky komplexní podpoře hybridních prostředí můžete nasazovat jakkoli a kamkoli chcete. Azure Compute zahrnuje také plnohodnotné řešení identit, se kterým získáte spravovanou ochranu koncových bodů, a podporu služby Active Directory, která pomáhá zabezpečit přístup k místním i cloudovým aplikacím. Nasazujte skvělé aplikace a ušetřete díky cenám při průběžných platbách a programu Zvýhodněné hybridní využití Azure.

Najděte produkt Compute, který potřebujete

Pokud chcete Použijte toto
Během několika sekund zřizovat virtuální počítače s Linuxem a Windows s konfigurací podle vašeho výběru Virtual Machines
Dosáhnout vysoké dostupnosti prostřednictvím automatického škálování a vytváření tisíců virtuálních počítačů během několika minut Virtual Machine Scale Sets
Získat výrazné slevy při zřizování nevyužité výpočetní kapacity pro provoz vašich úloh Azure Spot Virtual Machines
Nasazovat a škálovat kontejnery ve spravovaném prostředí Kubernetes Azure Kubernetes Service (AKS)
Zrychlit vývoj aplikací pomocí bezserverové architektury řízené událostmi Azure Functions
Vyvíjet mikroslužby a orchestrovat kontejnery ve Windows a v Linuxu Azure Service Fabric
Rychle vytvářet cloudové aplikace pro web a mobilní zařízení s využitím plně spravované platformy App Service
Kontejnerizovat aplikace a snadno spouštět kontejnery jediným příkazem Azure Container Instances
Plánovat úlohy a spravovat výpočty v cloudovém měřítku s možností škálování na desítky, stovky nebo tisíce virtuálních počítačů Batch
Vytvářet vysoce dostupné, škálovatelné cloudové aplikace a rozhraní API, které vám pomůžou soustředit se na aplikace, a ne na hardware Cloud Services
Nasazovat virtuální počítače Azure na fyzický server používaný pouze vaší organizací Azure Dedicated Host
Nasazení spravovaného a zabezpečeného pracovního prostoru pro spolupráci Azure Modeling and Simulation Workbench

Produkty Azure Compute nabízejí zákazníkům úžasné možnosti