1

Wybierz interfejs API

2

Pobierz klucz interfejsu API

3

Rozpocznij korzystanie z interfejsu API

Wybieranie interfejsu API

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Liczba transakcji: 30 000; na minutę: 20.

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Liczba transakcji: 5 000; na minutę: 20.

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Liczba transakcji: 30 000; na minutę: 20.

Usługi mowy

Obejmuje:

Zamiana mowy na tekst
Zamiana tekstu na mowę
Tłumaczenie mowy

Bezpłatne wersje próbne usług Unified Speech Services w witrynie Azure.com. 5 000 transakcji miesięcznie, 20 na minutę. Klucze wersji próbnej wygasną po 30 dniach. Następnie możesz utworzyć konto usług Cognitive Services w witrynie Azure Portal.

Rozpoznawanie osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

Liczba transakcji miesięcznie: 20 000; na minutę: 20.

Interfejs API sprawdzania pisowni Bing w wersji 7

Pomóż użytkownikom w poprawianiu błędów pisowni, rozpoznawaniu różnic nazw, nazw marek i żargonu, a także rozumieniu homofonów podczas ich wpisywania.

Liczba transakcji miesięcznie: 1 000; maksymalnie na sekundę: 1. Klucze wersji próbnej tracą ważność po upływie następującej liczby dni: 7.

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Liczba transakcji miesięcznie: 5 000.