WYMYŚLAJ ROZWIĄZANIA DOPASOWANE DO CELU

Uzyskaj szerszy widok na platformie Azure

Twórz aplikacje przy użyciu ulubionych narzędzi i uruchamiaj je w dowolnym miejscu, używając najnowszych technologii ogłoszonych na konferencji Microsoft Build. Utwórz teraz bezpłatne konto platformy Azure i korzystaj z popularnych usług bezpłatnie przez 12 miesięcy.

W środowisku lokalnym, hybrydowym, wielochmurowym lub na brzegu sieci — twórz bezpieczne, przyszłościowe rozwiązania w chmurze na platformie Azure

Oglądaj sesje z konferencji Microsoft Build na żądanie

Poznaj najnowsze technologie i narzędzia deweloperskie ogłoszone podczas wydarzenia.

Programuj wydajnie, współpracuj globalnie

Zwiększ szybkość pracy programisty dzięki niezrównanym, kompleksowym narzędziom deweloperskim i platformom, w tym usłudze GitHub.

Twórz nowe środowiska aplikacji opartych na danych i sztucznej inteligencji

Przyspiesz innowacje, dostarczając inteligentnych, natywnych dla chmury aplikacji dzięki danym platformy Azure i sztucznej inteligencji.

Twórz aplikacje natywne dla chmury, które działają wszędzie

Szybciej przechodź od pomysłów do aplikacji i uruchamiaj je w dowolnym miejscu za pomocą gotowych do pracy usług — teraz dostępnych na platformie Kubernetes.

Zacznij wprowadzać swoje pomysły w życie dzięki produktom i usługom platformy Azure

Dowiedz się, jak ci klienci wprowadzają innowacje dzięki platformie Azure

Pracownicy wkładający puszki z Pepsi do lodówki.

Firma PepsiCo używa usługi Azure Machine Learning do identyfikowania trendów zakupowych klientów i udostępniania przydatnych szczegółowych informacji na poziomie sklepów.

Patrzący przez mikroskop badacz chorób nowotworowych w maseczce, ubrany w odzież medyczną.

Organizacja American Cancer Society zapewniła przepływ zasobów do pacjentów i badaczy podczas globalnej pandemii, przenosząc swoją infrastrukturę na platformę Azure.

Osoba korzystająca z aplikacji Walgreens na swoim telefonie komórkowym w celu przeprowadzenia oceny ryzyka COVID-19.

Usługa Microsoft Healthcare Bot umożliwiła klientom firmy Walgreens Boots Alliance szybkie odnajdywanie odpowiedzi na pytania z zakresu opieki zdrowotnej, w tym te dotyczące COVID-19.

Osoba w fabryce używająca tabletu do sprawdzania danych o wydajności robotycznego ramienia produkcyjnego.

Platforma Azure umożliwiła firmie Bosch Building Technologies poszerzenie i globalne wdrożenie platformy umożliwiającej analizę zużycia energii oraz osiągnięcie stałej efektywności energetycznej.

Dziecko w stroju strażaka stojące przed wozem strażackim.

Fundacja Make-A-Wish® przeszła na pracę zdalną w ciągu tygodnia, korzystając z platform Azure i Microsoft 365 oraz usługi Microsoft Teams, i dalej spełnia życzenia.

Przełamywanie ograniczeń dzięki przetwarzaniu danych na platformie Azure

Odkryj, co się dzieje na platformie Azure

Osoba na krześle z ekranem komputerowym w tle.

Programista Aadithyan Rajesh sprawia, że nauka staje się zabawą dla jego rówieśników z generacji Z na platformie Tangled, którą współtworzył przy użyciu programu Visual Studio Code i GitHub.

Programista Aadithyan Rajesh sprawia, że nauka staje się zabawą dla jego rówieśników z generacji Z na platformie Tangled, którą współtworzył przy użyciu programu Visual Studio Code i GitHub.

Bezpłatnie zacznij tworzyć na platformie Azure

Korzystaj z popularnych usług bezpłatnie przez 12 miesięcy oraz ponad 25 innych usług, które są zawsze bezpłatne — oraz uzyskaj $200 środków do wykorzystania przez pierwsze 30 dni.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure i uzyskaj odpowiedzi na pytania — zarówno te dotyczące rozpoczęcia pracy, jak i te związane z Twoim konkretnym scenariuszem.

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Ucz się we własnym tempie

Poznaj podstawy przetwarzania w chmurze i platformy Azure dzięki realizowanym samodzielnie modułom w usłudze Microsoft Learn.