Azure Lighthouse

Možnost pro partnery poskytovat rozlišené spravované služby

Efektivní správa prostředí více zákazníků

Azure Lighthouse nabízí možnosti správy napříč zákazníky ve velkém měřítku a umožňuje partnerům rozlišovat služby za účelem zvýšení efektivity a úrovně automatizace. Tyto funkce můžete konzistentně rozšířit napříč nabídkami Marketplace, službami Azure, rozhraními API a licenčními modely.

Projekce prostředků Azure zákazníků do vlastního prostředí

Škálovaná správa stovek tenantů zákazníků z jednoho prostředí – toho vašeho

Ochrana adresy IP pro správu v rámci vlastního prostředí

Jemně odstupňovaný přístup k prostředkům a předplatným zákazníkům na vhodné úrovni

Automatizace a škálování správy cloudu

Omezte ruční provozní úlohy a škálujte správu zákazníků s využitím funkcí pro správu napříč zákazníky. Maximalizujte přehled o prostředích zákazníků z vlastního prostředí. Zjednodušte procesy zapojení, jako je registrace, prostřednictvím automatizovaných pracovních postupů.

Umožnění vyšší transparentnosti a lepších zásad správného řízení

Umožněte svým zákazníkům zobrazit a spravovat různé partnery v jedné rovině řízení s přesným a jemně odstupňovaným přístupem. Vybudujte si u nich důvěru tím, že zajistíte transparentnost a auditovatelnost vašich aktivit.

Rozšiřování trhu díky novým způsobům oslovení zákazníků

Nové partnerské nabídky vám umožní bezproblémově získat přístup k prostředkům zákazníků a zrychlit jejich registraci. Využijte možnosti správy napříč prostředky zákazníků ve všech službách Azure. Oslovte zákazníky prostřednictvím Azure Marketplace, rozhraní Azure API, webu Azure Portal nebo Azure Resource Manageru, a to v rámci jakýchkoli licenčních kanálů podle výběru zákazníků.

Vylepšená správa zabezpečení a přístupu

 • Ochrana jedinečné adresy IP pro správu ve vlastní centrální rovině řízení
 • Projekce a delegování dat prostředků zákazníků do vlastního prostředí za účelem správy škálování při současné ochraně dat v tenantech jednotlivých zákazníků
 • Vyšší úroveň transparentnosti, auditovatelnosti a kontroly nad vlastními aktivitami prostřednictvím protokolů a upozornění v rámci zákaznického rozhraní na webu Azure Portal

Využití služby Azure Lighthouse je bezplatné

Služba Azure Lighthouse je dostupná bez dalších poplatků. Mějte na paměti, že se vám při používání služby Azure Lighthouse můžou účtovat poplatky za využití základních služeb Azure, jako jsou Security Center a Log Analytics služby Azure Monitor. Pokud se základní služba nabízí bezplatně, nebude se vám za její využití nic účtovat.

Názory z komunity partnerů Azure

Tři způsoby, jak začít

Zaregistrujte stávající zákazníky ve službě Azure Lighthouse s využitím šablon Azure Resource Manageru.

Umožněte bezproblémovou správu nových zákazníků prostřednictvím nabídek spravovaných služeb na Azure Marketplace.

Technická dokumentace a šablony

Základní technologie

Přečtěte si přehled služby Azure Lighthouse a prozkoumejte základní technologie v tématu Správa delegovaných prostředků Azure.

Podívejte se na ukázku

Registrace a nabídky

Zjistěte, jak zaregistrovat zákazníky a nastavit nabídku z Azure Marketplace.

Ukázkové šablony

Získejte přístup k šablonám na GitHubu, které ukazují použití služby Azure Lighthouse s různými službami Azure, jako jsou Azure Security Center nebo Azure Monitor.

Nejčastější dotazy ke službě Azure Lighthouse

 • Správa delegovaných prostředků Azure je základní technologie správy, kterou využívá Azure Lighthouse. Tato základní technologie umožňuje zákazníkům delegovat a explicitně zřizovat přístup k definovaným oborům prostředků (včetně předplatných a skupin prostředků) pro konkrétní role jednoho nebo několika poskytovatelů služeb. Zajišťuje flexibilní registraci zákazníků prostřednictvím šablon Azure Resource Manageru a nabídek spravovaných služeb z Azure Marketplace, zjednodušené zásady správného řízení s využitím služeb Azure Policy a Azure Resource Graph a správu napříč tenanty s přístupem ke službám, jako jsou Azure Security Center nebo Service Health.
 • Azure Lighthouse může používat jakýkoli zákazník nebo partner Azure.
 • Funkce služby Azure Lighthouse jsou postavené na stávajících nástrojích Azure. V obecně dostupné verzi služby Azure Lighthouse proto budou dostupné pro různé typy zákazníků, včetně poskytovatelů spravovaných služeb, prodejců a pracovníků v oblasti podnikového IT.
 • Azure Lighthouse nabízí konzistentní zabezpečené prostředí napříč tenanty pro více zákazníků pro všechny nástroje pro správu a monitorování v Azure, od služeb Azure Policy a Azure Monitor až po Azure Security Center.

  I jiní poskytovatelé cloudových služeb můžou poskytovat přístup napříč účty a šablony zásad organizace, tyto různé funkce se však nerozšiřují do zbytku stacku pro správu.

  Azure je jediný poskytovatel cloudových služeb, který nabízí konzistentní centralizované možnosti správy a monitorování, pomocí kterých můžou partneři zajišťovat správu jménem zákazníků ve velkém měřítku a v jedné rovině řízení. Jsme jediný poskytovatel, který umožňuje partnerům rozvíjet své podnikání s využitím různých způsobů zajištění automatizace správy, například prostřednictvím nabídek Azure Marketplace s podporou Azure Lighthouse.

  Azure navíc na rozdíl od jiných poskytovatelů cloudových služeb umožňuje nezávislým výrobcům softwaru a poskytovatelům spravovaných služeb implementovat Azure Lighthouse do společných služeb a balíčků řešení.

 • Funkce služby Azure Lighthouse jsou konzistentní pro všechny licenční a prodejní kanály. Můžete pokračovat ve spolupráci s poskytovateli CSP a využívat nové užitečné nástroje pro správu. Například architektura přístupu poskytovatele spravovaných služeb pro více zákazníků umožňuje podrobné řízení přístupu a definici oborů pro poskytovatele CSP, což je klíčové pro zákazníky i partnery.
 • Azure Lighthouse je teď možné integrovat do nabídek Azure Marketplace jako nabídku spravované služby. Publikujte vlastní privátní nebo veřejné řešení spravované služby, které může přistupovat k prostředím Azure zákazníků na úrovni nezbytné pro poskytování služeb. Komerční transakce se zpracovávají mimo Azure Marketplace a alternativní mechanismy zřizování zajišťují rozhraní API nebo šablony Azure Resource Manageru.
 • Všechna prostředí portálu Azure Lighthouse využívají rozhraní API dostupná prostřednictvím služby Azure Lighthouse. Tato rozhraní API můžete integrovat do svého portálu pro správu cloudu Azure nebo vlastního portálu a vylepšit tak nativní možnosti správy v Azure.

Jsme na vás připraveni – pusťme se do toho

Začínáme