Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Nejčastější dotazy k plánům podpory Azure

Přehled podpory Azure

 • Podpora fakturace a správy předplatného je k dispozici pro všechny zákazníky Azure na trzích, kde se platforma Azure nabízí. Technická podpora je dostupná pro zákazníky, kteří si koupili plán podpory. Některé služby nemusejí být hned po přechodu do fáze obecné dostupnosti k dispozici ve všech oblastech.

 • Doba první odezvy se liší v závislosti na plánu podpory a obchodním dopadu žádosti (označovaném také jako závažnost). Podívejte se na definice úrovní závažnosti.

 • Microsoft poskytuje podporu v devíti jazycích: angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalština, tradiční čínština, korejština a japonština. Podpora je k dispozici 24 hodin denně sedm dní v týdnu, a to v angličtině pro všechny stupně závažnosti a v japonštině pouze pro stupeň závažnosti A.

  Pro všechny ostatní podporované jazyky je podpora dostupná v rámci místní pracovní doby. Mimo pracovní dobu se podpora poskytuje v angličtině (v případě potřeby s překladatelskou službou). Případně můžete počkat na podporu ve svém jazyce do dalšího pracovního dne.

 • V Severní Americe je pracovní doba podpory od 6:00 do 18:00 hodin tichomořského času, a to od pondělí do pátku s výjimkou svátků. Pracovní doba a svátky se liší podle země nebo oblasti, ale pracovní doba pro podporu je obvykle od 9:00 do 17:00 místního času, a to od pondělí do pátku s výjimkou svátků.

 • Základní zdroje samoobslužné podpory jsou k dispozici pro všechny zákazníky Azure bez dalších nákladů. Pokud chcete individuální technickou podporu, potřebujete placený plán podpory. Porovnejte plány podpory Azure.

 • Odpovědi na vaše technické dotazy můžete najít vAzure na webu Q&A. Na tomto komunitním kanálu si můžete vyměňovat nápady s odborníky z komunity, techniky Microsoftu a ostatními zákazníky. Tento robustní vyhledávací nástroj vrací odpovědi z různých zdrojů a díky tomu se stává cenným nástrojem samoobslužné podpory.

  Pokud jste členem programu Microsoft Partner Network, Microsoft Developer Network (MSDN) nebo Microsoft for Startups, můžete mít nárok na omezenou podporu Azure, i když nemáte placený plán podpory. Informace o možnostech a výhodách podpory najdete v podmínkách a ujednáních pro poskytování služeb.

  Předplatné Azure zahrnuje přístup k podpoře pro správu předplatného (jako jsou fakturace, úpravy kvót a převody účtů) prostřednictvím webu Azure Portal, a to bez dalších nákladů. Zahrnuje také přístup k řídicímu panelu stavu Azure, fóru podpory komunity Azure a Azure na webu Q&A.

 • Microsoft může poskytovat přístup k verzím Azure Preview, beta verzím a jiným předběžným funkcím, službám, softwaru nebo oblastem pro získání zpětné vazby a účely vyhodnocení dřív, než začnou být obecně dostupné. Verze Preview jsou příslušně označené na webu Azure Portal a uvedené v aktualizacích Azure. V Azure existují tři druhy verzí Preview, které se liší dostupností služby a programovým přístupem.

  • Verze Public Preview jsou pro předplatitele Azure k dispozici prostřednictvím webu Azure Portal. Jejich účelem je umožnit vám prohlédnout si připravované služby a funkce a otestovat je.

  • Privátní verze Preview se poskytují podmnožině zákazníků, kteří jsou v přímém kontaktu s týmem technických pracovníků Azure. Zaměřují se na přímou a průběžnou zpětnou vazbu ve fázi vývoje služeb.

  • Verze Limited Preview se nabízejí pevně danému omezenému počtu zákazníků.
    

  Přístup ke službám a funkcím Azure Preview se řídí omezenými nebo jinými podmínkami služeb, které jsou uvedené v servisní smlouvě a v doplňkových podmínkách verzí Preview. Verze Preview se poskytují tak jak jsou, se všemi chybami a jak jsou k dispozici, a nevztahují se na ně smlouvy o úrovni služeb (SLA) ani žádné omezené záruky, které společnost Microsoft poskytuje na služby Azure ve fázi obecné dostupnosti. Jsou zpřístupněné pod podmínkou, že budete souhlasit s podmínkami použití, které doplňují vaši smlouvu Azure.

 • Plány podpory Azure se vztahují na většinu služeb a funkcí ve verzi Public Preview, ale platí pro ně některé výjimky. Získejte další informace o zahrnutých službách a funkcích. Technická podpora je omezená na scénáře oprav a je k dispozici v angličtině. Pro závažnosti A a B je k dispozici nepřetržitá podpora (podle plánu podpory).

  Plány podpory Azure se nevztahují na služby nebo funkce v privátní verzi Preview nebo verzi Limited Preview. Pokud potřebujete pomoc s těmito službami, přejděte na stránku Podpora komunity Azure.

Využívání podpory Azure

 • Přejděte na web Azure Portal a vytvořte žádost o podporu. Součástí předplatného Azure je správa předplatného a podpora fakturace. Technická podpora se poskytuje prostřednictvím některého z plánů podpory Azure. Podrobné pokyny najdete v tématu věnovaném vytvoření žádosti o podporu Azure.

  Doporučujeme zadávat požadavky na podporu online, abyste měli jistotu, že se vám dostane co nejefektivnějšího technického poradenství. Vzhledem k podrobné povaze žádostí je snadnější poskytnout příslušné informace online než telefonicky. Tento jednoduchý a intuitivní proces také eliminuje neproduktivní dobu čekání, protože problémy se rychleji přesměrují na nejkvalifikovanějšího technika.

 • Kontaktování podpory prostřednictvím webu Azure Portal je mnohem rychlejší než telefonický kontakt a zaručuje, že se dostanete ke správnému technikovi s potřebnou odborností. Pokud k webu Azure Portal nemáte přístup, zavolejte na číslo služeb zákazníkům pro vaši zemi/oblast.

 • Pokud chcete vytvořit žádost o podporu, přejděte na webu Azure Portal do části Nápověda a podpora. Podrobné informace najdete v tématu věnovaném vytvoření žádosti o podporu Azure.

 • Přečtete si, jak vyřešit potíže s přihlášením k předplatnému Azure. Pokud k webu Azure Portal nemáte přístup, zavolejte na číslo služeb zákazníkům pro vaši zemi/oblast.

 • Žádost o podporu správy předplatného můžete vytvořit na webu Azure Portal i v případě, že vaše předplatné ještě není vytvořené.

 • Žádost o podporu může vytvořit správce účtu, správce služeb nebo jiný spolupracující správce konkrétního předplatného. Kromě toho může kdokoli s oprávněním k zápisu (například vlastník nebo přispěvatel) nebo s integrovanou rolí přispěvatele žádostí o podporu vytvářet a spravovat žádosti o podporu související s tímto předplatným.

 • Pokud chcete změnit přístup, musíte být správcem nebo vlastníkem předplatného. Všem uživatelům, kteří chtějí vytvářet a spravovat žádosti o podporu pro toto předplatné, přiřaďte roli přispěvatele žádostí o podporu. Získejte další informace o přiřazení rolí.

 • Podporu z Azure můžete získat dvěma způsoby:

  • Když jako správce účtu spravujete předplatné zákazníka, můžete k danému účtu koupit plán podpory Azure, protože na všechna předplatná, která máte pod stejným účtem, se vztahuje stejný plán podpory. K vytvoření požadavku na podporu můžete také využít výhod partnerského plánu podpory. V takovém případě není potřeba dokupovat vyhrazený plán podpory Azure.

  • K žádosti o podporu můžete použít účet klienta. Vy (partner) musíte mít oprávnění správce nebo vlastníka pro předplatné klienta, ke kterému je k dispozici platný plán podpory. K vytvoření požadavku na podporu můžete také využít výhod partnerského plánu podpory. V takovém případě není potřeba dokupovat vyhrazený plán podpory Azure.

 • Doba první odezvy je časový interval od odeslání vaší žádosti o podporu do okamžiku, kdy vás kontaktuje pracovník technické podpory Microsoftu a začne se požadavkem zabývat. Doba první odezvy se liší podle plánu podpory a obchodního dopadu žádosti (označovaného také jako závažnost).

 • Doba potřebná k odstranění problémů a vyřešení požadavků na podporu se liší v závislosti na problému. Prioritou společnosti Microsoft je pomoci vám s vyřešením vašeho problému co nejdříve. Někdy to znamená, že se napřed zaměří na omezení a zmírnění negativního dopadu na provoz, a teprve potom přejde k úplnému řešení.

 • Společnost Microsoft nabízí možnost provozovat na platformě Azure i technologie jiných výrobců včetně technologií Linux, Oracle, SAP a IBM. Ve všech případech, kdy máte v rámci plánu podpory Azure nárok na získání pomoci, vám Microsoftu pomůže izolovat problém mezi aplikací a Azure.

  Společnost Microsoft poskytne technickou podporu, pokud se zjistí, že problém je způsobený službou nebo platformou Azure, a ve všech ostatních případech poskytne podporu přiměřenou zvyklostem v obchodní sféře. Pokud se váš problém nevyřeší, můžeme vás odkázat na jiné kanály podpory, které jsou k dispozici pro externí software.

 • Pokud jste to ještě neudělali, přejděte nejdřív na Azure Service Health, přizpůsobený řídicí panel, který poskytuje upozornění a pokyny k problémům se službami Azure, a nakonfigurujte upozornění tak, aby o událostech, které ovlivňují vaše prostředky, byly informovány správné osoby. Pokud Azure Service Health nezobrazuje žádné aktivní nebo nedávné problémy se službou, vytvořte žádost o podporu.

 • Pokud máte otevřenou žádost o technickou podporu Azure a potřebujete analýzu původních příčin, můžete si ji vyžádat v rámci jakéhokoli placeného plánu podpory Azure.

 • Problémy vyžadující opravu jsou technické problémy, které můžou nastat při používání služeb Azure. Oprava označuje práci spojenou s podporou technologie, která se při běžném používání porouchá a musí být obnovena do funkčního stavu.

 • Cílem poradenské podpory je pomáhat s obecnými dotazy, jak postupovat. Neřeší otázky týkající se vyúčtování nebo oprav.

 • Manažeři doručování služby Professional Direct poskytují omezenou poradenskou podporu na základě veřejně dostupné dokumentace Azure a informací od technických pracovníků a odborníků Azure. Poradenská podpora může zahrnovat:

  • Plánování pro nasazení a migrace

  • Plánování pro hybridní cloudová řešení

  • Posílení výkonu

  • Zvýšení spolehlivosti a obnovitelnosti

  • Zvýšení zabezpečení
    

  Manažeři doručování služby Professional Direct neposkytují podrobnou pomoc určenou pro konkrétní zákazníky, jako jsou revize kódu, architektury nebo návrhů, podrobné pokyny k vyladění aplikací nebo konfigurace (například vyladění výkonu) nebo ověřování specifikací. Neposkytují také podporu na místě ani se nezapojují do implementačních aktivit, jako jsou tvorba kódu nebo konfigurace pro zákaznický vývoj nebo nasazení v Microsoft Azure.

  • Jak aktualizovat rozšíření v Linuxu prostřednictvím rozhraní Azure CLI

  • Která oprávnění RBAC nakonfigurovaná v Azure jsou potřeba pro konkrétní produkt

  • Jestli Azure poskytuje službu infrastruktury aktualizací systému Windows/Red Hat

  • Jaké jsou požadované parametry pro konkrétní příkaz PowerShellu

  • Jestli pro konkrétní příkaz CLI existuje ekvivalentní příkaz PowerShellu

  • Revize kódu

  • Vlastní vzorový kód bez ohledu na kódovací jazyk nebo typ skriptování (jiné než ve veřejně dostupné dokumentaci)

  • Podrobné poradenství k architektuře

  • Otázky týkající se operačního systému Red Hat Enterprise Linux a dalších problémů vyžadujících opravu, které podporují interní nastavení a konfigurace operačního systému Linux, například nastavení aktualizační infrastruktury řešení Red Hat v operačním systému, způsob nastavení oprávnění v operačním systému, operační systém Windows, konfigurace systému Windows, licencování nebo řešení problémů.

 • Ne, plán podpory se nevztahuje na problémy s místními počítači nebo servery.

 • Ne, migrace CSP není v poradenské podpoře Professional Direct zahrnutá.

  Další informace najdete v podrobnostech nabídky Azure v CSP.

 • K odeslání názorů a připomínek k produktu nebo stránce použijte příslušný odkaz v dolní části stránky dokumentace.

Nákupy a fakturace

 • Plán podpory můžete zakoupit online prostřednictvím webu Azure nebo na webu Azure Portal. Plán podpory je také k dispozici se Smlouvou se zákazníkem Microsoftu. Pokud máte smlouvu Enterprise a chcete zakoupit plán podpory Professional Direct, obraťte se na svého zástupce nebo partnera Microsoftu.

 • Měsíční náklady na plán podpory pokrývají jeden fakturační účet – bez ohledu na počet předplatných nebo uživatelů, kteří na účtu jsou. Všechna předplatná zařazená pod jeden fakturační účet mají společný stejný plán podpory. Všichni uživatelé s přístupem správce nebo vlastníka k předplatným zařazeným do jednoho účtu s plánem podpory mají nárok na podporu těchto předplatných. Pokud chcete zobrazit seznam předplatných ve vašem účtu, přejděte na web Azure Portal.

 • Pokud jste svůj plán podpory zakoupili prostřednictvím webu Azure nebo Azure Portal nebo pokud ho máte v rámci Smlouvy se zákazníkem Microsoftu, můžete váš stávající plán zrušit a na webu Azure Portal si koupit plán vyšší úrovně.

  Pokud máte smlouvu Enterprise, obraťte se na zástupce nebo partnera společnosti Microsoft.

 • Pokud jste si plán podpory koupili prostřednictvím webu Azure nebo Azure Portal nebo pokud nějaký máte v rámci Smlouvy se zákazníkem Microsoftu, můžete případné změny plánu podpory nebo jeho zrušení provést na webu Azure Portal.

  Pokud máte dotazy týkající se změny nebo zrušení plánu podpory, vytvořte žádost o podporu. V části Typ problému vyberte Správa předplatného. Vyberte příslušný plán podpory a pak vyberte Žádost o zrušení předplatného. Vzhledem k tomu, že se plány podpory účtují po měsících, při zrušení před koncem měsíce nedostanete zpět poměrnou náhradu nákladů.

  Pokud jste plán podpory koupili prostřednictvím smlouvy Enterprise, požádejte o pomoc zástupce nebo partnera Microsoftu.

 • Účtování bude probíhat měsíčně. Další informace viz dokumentace k sadě nástrojů Microsoft Cost Management.

 • Pokud jste plán podpory koupili prostřednictvím webu Azure Portal nebo pokud nějaký máte v rámci Smlouvy se zákazníkem Microsoftu, automaticky ho prodloužíme pomocí evidovaného způsobu platby.

  Pokud jste plán podpory koupili prostřednictvím zástupce nebo partnera Microsoftu, upozorní vás na nutnost prodloužení oni.

Podpora pro smlouvu Enterprise

 • Zákazníci se smlouvou Enterprise si můžou od svých prodejců nebo od prodejního zástupce Microsoftu zakoupit technickou podporu Azure na úrovni Standard a Professional Direct. Součástí smlouvy Enterprise není podpora Developer Support. Pokud máte zájem o plán Unified Support, kontaktujte prodejního zástupce Microsoftu.

 • Kontaktujte svého prodejce a zakupte si upgrade z verze Standard na verzi Professional Direct, pokud je ve vaší oblasti dostupný.

 • Ano, ke každé zaregistrované smlouvě Enterprise musí být samostatný plán podpory. Pokud máte jeden plán podpory Azure a několik zaregistrovaných smluv Enterprise, vztahuje se podpora jenom na tu zaregistrovanou smlouvu, se kterou je plán podpory svázaný. Pokud máte v jedné zaregistrované smlouvě Enterprise několik předplatných Azure s plánem podpory, mají k technické podpoře přístup všechna tato předplatná.

 • Pokud máte nevyřízenou objednávku plánu podpory prostřednictvím smlouvy Enterprise, odešlete žádost o podporu správy předplatného na webu Azure Portal a dočasně aktivujte technickou podporu. Uveďte plán, který jste si objednali (Standard, Professional Direct apod.), a problém popište. Spojí se s vámi technik podpory.