Azure in CSP

Partneři Cloud Solution Provider (CSP) využívají k transakcím napříč cloudovými službami Microsoftu (např. Azure, O365, Enterprise Mobility Suite a Dynamics CRM Online) jedinou platformu. CSP umožňuje partnerům, aby měli vztah se zákazníky a jeho životní cyklus plně pod svou kontrolou, určovali ceny a podmínky a přímo fakturovali zákazníkům, přímo zřizovali a spravovali předplatná, přidávali zhodnocené služby a byli primárním kontaktním bodem pro zákaznickou podporu.

Pokud jste zákazník, spolupracujte přímo s vaším partnerem na návrhu a implementaci řešení, které bude splňovat vaše konkrétní požadavky. Obraťte se na partnera Microsoftu a zjistěte, jaké výhody může cloud přinést vaší firmě. Hledáte partnera? Navštivte web pro vyhledávání poskytovatelů řešení od Microsoftu a začněte ještě dnes.

Začínáme

CSP umožňuje partnerům, aby měli vztah se zákazníky pro Microsoft Azure i jeho životní cyklus plně pod kontrolou. To znamená, že partneři mají oprávnění řídit prodej a poskytovat fakturační a technickou podporu. Mají plně pod kontrolou fakturaci a jsou pro svoje zákazníky jediným kontaktním bodem. Program CSP navíc poskytuje kompletní sadu nástrojů (včetně samoobslužného portálu a doprovodných rozhraní API), která usnadňuje zřizování, správu a vyúčtování jednotlivých zákazníků a předplatných.

Výhody programu

Správa zákazníků plně pod kontrolou

Partneři CSP jsou tím, na koho se zákazníci obracejí, a stojí v centru zákaznických vztahů. Díky tomu, že poskytují kompletní služby, partneři mohou vytvářet silnější vztahy se svými zákazníky.

 • Prodej – Kompletace služeb s jedinečnými řešeními nebo prodej systému Azure s cenami, podmínkami a fakturací plně pod kontrolou.
 • Zhodnocené služby – Partneři mohou díky programu CSP doplnit služby Azure také o spravované služby nebo služby jiných výrobců.
 • Zřizování – Možnost přímého zřizování zákazníků a předplatných prostřednictvím nových portálů a doprovodných rozhraní API.
 • Správa – Prostřednictvím víceklientských funkcí mohou partneři spravovat předplatná všech svých zákazníků napříč jednotlivými službami.
 • Fakturace – Společnost Microsoft fakturuje veškeré využití ze strany zákazníků přímo partnerům. Partneři tak mají veškerou fakturaci se svými zákazníky plně pod kontrolou.
 • Podpora – Partneři prostřednictvím podpory zajišťují provozní kontinuitu svých zákazníků.

Partnerské centrum a rozhraní API

Portál Partnerské centrum je místem, které partneři CSP využívají ke zřizování nových zákazníků, objednávkám předplatných a provádění administrativních úkolů v zastoupení svých zákazníků. Mezi hlavní výhody tohoto nového portálu patří:

 • Snadné použití – Díky novému portálu a rozhraním API je zřizování a správa zákazníků a předplatných naprosto bez problémů.
 • Zřizování zákazníků a předplatných – Ke zřizování zákazníků i předplatných slouží jediný portál se snadným použitím.
 • Správa v zastoupení zákazníků – Ke správě zákaznických předplatných lze využít možnosti jednotného přihlašování.
 • Kompletní nabídka cloudových služeb CSP – K dispozici jsou kromě Azure také produkty CSP, které jsou v Partnerském centru podrobně popsané.
 • Více kanálů a více programů CSP – Díky možnosti využití více kanálů mohou partneři zřizovat předplatná CSP pro zákazníky s existujícím tenantem, zatímco možnosti více partnerů umožňují zákazníkům spolupracovat při hledání nejvhodnějšího řešení s několika partnery CSP.
 • Zobrazení faktur – Je možné zobrazit faktury i historii fakturace.
 • Připojování a přístup prostřednictvím API CSP – Připojení k rozhraním API CSP umožňuje spravovat zákazníky a předplatná a podporuje efektivitu i možnosti škálování.

Základní koncepty

Partner řídí přístup

Když se v tenantovi zákazníka vytvoří nové předplatné Microsoft Azure, vlastnická práva k tomuto předplatnému jsou ve výchozím nastavení udělena příslušnému partnerovi, nikoli tomuto zákazníkovi. Proto se zákazník nemůže přihlásit na portál pro správu Microsoft Azure a pro toto předplatné vytvářet, spouštět nebo zastavovat služby Azure. To musí v jeho zastoupení dělat partner. Partner se může rozhodnout, že pomocí nastavení předplatného na portálu pro správu Microsoft Azure zákazníkovi pro toto předplatné udělí práva vlastníka nebo přispěvatele. Zákazník s právy vlastníka nebo přispěvatele se nyní může přihlásit k tomuto portálu a v rámci tohoto předplatného vytvářet, spouštět nebo zastavovat služby Azure. Zásadní je, že jakmile zákazník má k předplatnému oprávnění vlastníka nebo přispěvatele, může v rámci tohoto předplatného provádět změny služeb, které by mohly ovlivnit jejich využití. Partner si toho musí být vědom a musí zajistit, aby byl schopen zákazníka odpovídajícím způsobem smluvně zavázat a řídit, podporovat ho a fakturovat mu i v případě, že se rozhodne mu k danému předplatnému udělit pověření správce. Oprávnění se také dají využít na úrovni služeb.

Dostupnost služeb

Azure in CSP využívá model nasazení Azure – Azure Resource Manager (ARM). Většina služeb je dostupná prostřednictvím ARM a následně prostřednictvím Azure in CSP. Jakmile další služby začnou podporovat ARM, budou také dostupné prostřednictvím CSP. Projděte si seznam dostupných služeb Azure v dokumentaci k Azure CSP.

Je třeba poznamenat, že aplikace publikované ISV třetích stran ještě prostřednictvím předplatných Azure CSP nejde koupit. Image BYOL (Bring Your Own License, používání vlastní licence) a bezplatné image ale jsou pro předplatná CSP k dispozici.

Dostupnost programu

Program CSP je dostupný pro společnosti, které mají kanceláře v zemích/oblastech uvedených zde (jsou seskupené podle trhu). Partneři zapojení do programu CSP mohou prodávat do dalších zemí v rámci stejného trhu i v případě, že v těchto lokalitách nemají svou kancelář.

Fakturační model průběžných plateb

Azure in CSP je služba s průběžnými platbami. To znamená, že partneři platí jenom za využití služeb v rámci zákaznických předplatných. Při tomto způsobu platby neexistují žádné minimální nákupy ani závazky a předplatná je možné kdykoli zrušit. Pak jenom musíte uhradit nezaplacené poplatky.

Materiály a obsah programu CSP

Prohlédněte si bohatou nabídku obsahu a materiálů, které pomáhají zajistit efektivní správu a využít program CSP na maximum.

Podporu poskytuje partner

Partneři CSP poskytují technickou a fakturační podporu svým prodejcům a zákazníkům. Pokud partner CSP vyžaduje podporu od Microsoftu, může vytvořit případ podpory prostřednictvím Partnerského centra. Prodejci a zákazníci nebudou schopni získat podporu přímo od Microsoftu. Tuto možnost má jenom partner CSP.

Modely CSP

Pro prodejce, kteří pracují přímo s komerčními zákazníky, jsou k dispozici dva modely programu CSP:

 • Poskytovatel Cloud Solution Provider úrovně 1: Pro partnery s programem CSP nebo nabídkou řešení, kteří jsou schopni účtovat a podporovat svoje zákazníky ve velkém.
 • Prodejce úrovně 2: Pro partnery, kteří chtějí prodávat cloudové služby Microsoftu s využitím fakturace, podpory a zhodnocených služeb cloudových distribučních partnerů úrovně 2.

Microsoft rovněž uznává Cloudoví distribuční partneři úrovně 2 , kteří podporují a posilují kanál prodejců cloudových služeb a získávají nové. Tato možnost je dostupná jenom pro partnery, kteří se ve spolupráci se společností Microsoft již osvědčili a mají vynikající pověst. Výběr je na základě nominace.

Další informace o partnerské smlouvě a dalších požadavcích tohoto programu najdete ve výukových materiálech a dokumentech CSP.

Platební podmínky

Partner dostane každý měsíc fakturu za veškeré využití v rámci všech zákaznických předplatných. Zákazníkovi fakturuje příslušný partner.

Dostupnost nabídek

Program Azure in CSP je dostupný v zemích a oblastech uvedených tady. U partnerů je měna určena jejich smlouvou s Microsoftem. U zákazníků je měna určena jejich smlouvou s příslušným partnerem.

Nejčastější dotazy

Partneři CSP úrovně 1:

 • Microsoft bude partnerům CSP každý měsíc fakturovat veškeré využití zákaznických předplatných a předplatných prodejců v rámci jejich vlastnictví. Partneři obdrží fakturu na veškeré poplatky a současně s ní i příslušný kontrolní soubor, který obsahuje další podrobné údaje. Další informace o fakturaci najdete tady.
 • Ceny za Azure in CSP se odvíjejí od spotřebovaných služeb. Podrobné ceny za služby Azure jsou partnerům zpřístupněny prostřednictvím stránky Partnerského centra s cenami a nabídkami nebo prostřednictvím rozhraní RateCard API.
 • Partneři mohou využívat dokument Poznámky k verzi Azure in CSP, který je zveřejněný na stránce Partnerského centra s cenami a nabídkami a podrobně popisuje dostupnost této služby. Tento dokument mohou sdílet s prodejci a zákazníky.
 • K předplatným má ve výchozím nastavení přístup jenom partner CSP, ale je možné k nim přidat zákazníky (skupiny nebo uživatele). Další informace o správě přístupu najdete tady. Obecně se doporučuje nepřidávat zákazníky do role Vlastník, protože tato role umožňuje členům přidávat a odebírat další uživatele.
 • Předplatná je možné spravovat celou řadou různých způsobů, včetně portálu pro správu Microsoft Azure, PowerShellu, rozhraní příkazového řádku X-Plat a rozhraní REST API pro správu prostředků.

Prodejci úrovně 2 nakupující prostřednictvím distributorů CSP:

 • Distributoři CSP spravují fakturaci pro prodejce. Prodejci by měli spolupracovat se svým distributorem, aby této fakturaci porozuměli.
 • Distributoři CSP spravují ceny pro prodejce. Prodejci by měli spolupracovat se svým distributorem, aby těmto cenám porozuměli.
 • Microsoft zveřejňuje dokument Poznámky k verzi Azure in CSP, který podrobně popisuje dostupnost této služby. Prodejci by se měli na dostupnost služby informovat u svého distributora.
 • Získání přístupu k předplatnému zákazníka má dva kroky. Nejdřív musí prodejce CSP navázat se zákazníkem vztah prodejce. Jakmile je tento vztah navázaný, distributor může přidat skupinu tohoto prodejce k příslušné roli v předplatném zákazníka.