Time Series Insights

Den bästa plattformen för att lagra och hantera Time Series-data

Azure Time Series Insights är en fullständigt hanterad tjänst för analys, lagring och visualisering som du kan använda för att hantera Time Series-data på IoT-skala i molnet. Du får en enormt skalbar datalagringsplats för Time Series-data som du kan använda för att utforska och analysera miljarder händelser som strömmas i hela världen på bara några sekunder. Använd Time Series Insights för att lagra och hantera terabyte av Times Series-data, utforska och visualisera miljarder händelser på en gång, utföra rotorsaksanalys och jämföra flera platser och tillgångar.

Hitta viktig information på några sekunder

Få ut mer av dina Time Series-data med lagring, analys och visualisering på en och samma plats. Time Series Insights matar in hundratals miljoner sensorhändelser per dag och gör Times Series-data från upp till 400 dagar tillgängliga för frågor inom en minut, vilket möjliggör snabba åtgärder. Lär dig att bättre tolka dina sensordata genom att snabbt identifiera trender och avvikelser, vilket gör det möjligt att utföra rotorsaksanalyser och undvika kostsamma avbrott. Dessutom kan du upptäcka dolda trender genom att korskorrelera diskreta data och se realtidsdata och historiska data samtidigt.

Kom igång på några sekunder, skala på några minuter

Time Series Insights fungerar snabbt och kräver inga förberedande data. Du ansluts till miljarder händelser i Azure IoT Hub på några minuter. När du blivit ansluten kan du visualisera och interagera med dina sensordata på några sekunder för att snabbt verifiera dina IoT-lösningar. Eftersom Time Series Insights är intuitivt och enkelt att använda kan du börja interagera med dina data utan att behöva skriva en enda rad kod. Du behöver inte heller lära dig något nytt språk. Time Series Insights tillhandahåller detaljerad, textbaserad frågekörning för avancerade användare som är bekanta med SQL samt ”välj och klicka”-förklaringar för nybörjare.

Skapa en global vy för dina data i IoT-skala

Idag är många organisationer begränsade av lagrade data som är svåra att jämföra såväl lokalt på en plats som på flera platser. Med Time Series Insights visas nu alla dina Time Series-data på alla dina platser. Time Series Insights har skapats för data i IoT-skala så att du kan visualisera och interagera med miljarder strömmar av sensordata från alla dina anslutna enheter.

Tillämpa Time Series Insights på dina appar och lösningar

Integrera Azure Time Series Insights-data till dina befintliga program eller skapa nya anpassade lösningar med REST fråge-API:er för Time Series Insights. Genom att lägga till Time Series Insights-data i befintliga arbetsflöden kan du få ut mer av dina Time Series-data och när du använder dessa data för att skapa anpassade lösningar för dina användare tillför du mer värde för dina partner.

Få tillgång till säkerhet och support på företagsnivå

Time Series Insights är ISO-certifierat och omfattas av ett serviceavtal. Utöka lokala säkerhets- och styrningskontroller till molnet. Enkel inloggning (SSO), multifaktorautentisering och sömlös hantering av flera miljoner identiteter finns inbyggt via Azure Active Directory. Dessutom tillhandahåller vi rollbaserad åtkomstkontroll för åtkomst och hantering samt support dygnet runt för din Time Series Insights–baserade lösning.

Relaterade produkter och tjänster

IoT Hub

Anslut, övervaka och styr flera miljarder IoT-tillgångar

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

Kom igång med Azure Time Series Insights