Azure Time Series Insights

Ta fram operativ information och omvandla verksamheten med åtgärdsinriktade insikter i realtid om tidsseriedata i IoT-skala

Time Series Insights är en fullständigt hanterad, heltäckande lösning för IoT-information. Mata in, lagra och kör frågor på höggradigt sammanhangsbaserade, IoT-tidsseriedata. Använd kraftfull visualisering för tillgångsbaserade datainsikter och omfattande, interaktiv dataanalys (ad hoc).

Får åtgärdsinriktade insikter på några sekunder

Förstärk IoT-data med sammanhang genom beskrivande och formaterad semantikmodellering. Kör höggradigt skalbara, högpresterande, kostnadseffektiva, tidsserieoptimerade frågor direkt på höggradigt sammanhangsbaserade enhetsdata insamlade från flera årtionden.

Maximera värdet på dina IoT-data

Time Series Insights integreras sömlöst med Azure IoT Hub för nyckelfärdig analys och säkerhet. Ingen inledande förberedelse av data krävs, peka bara Time Series Insights mot IoT Hub som datakälla och mata direkt in flera miljarder händelser som du kan komma åt för analys och djupinformation.

Visualisera dina insikter med vår webbaserade användarmiljö i världsklass

Börja interagera med dina data utan att behöva skriva en enda rad kod. Time Series Insights Explorer har ett funktionsrikt och intuitivt användargränssnitt för att visualisera data och upptäcka trender och avvikelser snabbt. Appen kombinerar tillgångsbaserade datainsikter med ad hoc-dataanalys, så att du kan visa realtidsdata och historiska data samtidigt.

Integrera Time Series Insights i dina appar och lösningar

Integrera tidsseriedata i befintliga program eller skapa nya anpassade lösningar med det Time Series Insights Apache Parquet-baserade lagringssystemet och REST API:er. Lägg till Time Series Insights i befintliga arbetsflöden och integrera avancerade analys- och maskininlärningsmodeller för förutsägelseanalys.

Skala dina IoT-lösningar som passar dina affärsbehov

Med skalbar infrastruktur och användningsbaserade priser – Time Series Insights ger dig flexibiliteten att välja alternativ för databehandling, frågor och lagring separat. Med vår omfattande IoT-analysplattform med skalbar fakturering kan du fokusera på företagets IoT-lösningar och föränderliga affärsbehov.

Få säkerhet och support på företagsnivå

Time Series Insights är ISO-certifierat och omfattas av ett serviceavtal (SLA) på 99,9 procent. Enkel inloggning, multifaktorautentisering och sömlös hantering av flera miljoner identiteter finns inbyggt genom Azure Active Directory, som också ger dig rollbaserad åtkomstkontroll för åtkomsthantering.

Time Series Insights Explorer

Time Series Insights Explorer är ett funktionsrikt och intuitivt visualiseringsverktyg som gör att du snabbt kan härleda information från flera decenniers IoT-data, för både interaktiv ad hoc-analys och tillgångsbaserad analys.

Kunder som använder Azure Time Series Insights

ABB Group

"Industrial and power automation applications depend on standardized data models to ensure interoperability and vendor independence. ABB Ability™ platform relies on Time Series Insights to provide the scalable and dependable solution for storing and analyzing rich data sets from all our Industrial IoT market segments."

Ronnie Pettersson, produktägare
Fonterra

"Fonterra is embracing advanced technologies to transform into a data-driven organization. We've selected Time Series Insights to provide storage, contextualization, and analysis capabilities and replace our legacy on-premises historian. This will allow us to effectively consolidate our data to empower operators, leaders, data scientists, and business intelligence teams."

Tristan Hunter, chef för automatisering och operativ teknik
Equinor

"We have millions of time series data-points spanning multiple plants. Harnessing time series data in our cloud-based data platform is crucial for our success. Working with the Azure Time Series Insights team has shown that this technology has the potential to bring down data silos and accelerate use of data, spanning multiple use cases and scenarios."

Geir Arne Rødde, produktägare, Omnia Plant
Eaton

"Eaton is partnering with Microsoft to evaluate Azure Time Series Insights as part of our next-generation IoT analytics platform. Time Series Insights supports Eaton's exploration of sensor data by product development, data science, and research teams from a wide range of IoT devices. Its core foundational enhancements are helping Eaton accelerate the development of enterprise-grade IoT infrastructure."

Hao Gu, chefsarkitekt, Center for Connected Intelligent Solutions
DNV-GL

"Moving our Veracity industry platform from OpenTSDB to Time Series Insights will provide improved query performance, data protection, better IT/OT integration with support for asset reference models, and turnkey integration with Azure IoT Hub. This helps to reduce cost and increase operational robustness with long-term data storage in Veracity Data Fabric."

Mikkel Skou, chef för teknik och drift
ShookIOT

"ShookIOT believes in transforming multivendor environments and unifying industrial IoT systems with Azure Time Series Insights and ShookIOT Fusion™. In partnership with Microsoft, ShookIOT provides decades of industrial data science expertise to create world-class solutions for customers' ever-changing IoT needs."

Dave Shook, vd

Vad kan du skapa med Time Series Insights?

Datautforskning och visuell avvikelseidentifiering

Utforska och analysera direkt flera miljarder händelser för att upptäcka avvikelser och dolda trender i dina data. Time Series Insights ger nära realtid-prestanda till IoT- och DevOps-analysarbetsbelastningar.

Läs mer

Operativ analys och processeffektivitet

Aktivera övervakning av utrustningens hälsotillstånd, användning och prestanda, skalanpassat, för att få ett enkelt sätt att mäta operativ effektivitet. Time Series Insights hjälper till att hantera mångskiftande och oberäkneliga IoT-arbetsbelastningar utan att offra datainmatnings- eller frågeprestanda.

Läs mer

Avancerad analys med Azure IoT

Integrera med avancerade analystjänster som Azure Machine Learning och Azure Databricks. Time Series Insights för in rådata från flera miljoner enheter och lägger till sammanhangsbaserade data som kan förbrukas sömlöst med olika Azure-analystjänster.

Läs mer

Relaterade lösningar

Översikt över Azure IoT

Upptäck hur enkelt det är med SaaS för IoT – ingen molnexpertis krävs

Skapa helt anpassningsbara lösningar med mallar för vanliga IoT-scenarier

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Använd molnintelligens och -analys på gränsenheter

Kom igång med Azure Time Series Insights

Få mer information

Kontakta oss

Hitta en partner som kan hjälpa dig

Hitta en partner