Time Series Insights

The best platform for storing and managing time series data

Azure Time Series Insights is a fully managed analytics, storage, and visualization service for managing IoT-scale time series data in the cloud. It provides massively scalable time series data storage and enables you to explore and analyze billions of events streaming in from all over the world in seconds. Use Time Series Insights to store and manage terabytes of time series data, explore and visualize billions of event simultaneously, conduct root cause analysis, and to compare multiple sites and assets.

Hitta viktig information på några sekunder

Get more value out of your time-series data with storage, analysis, and visualization, all in one place. Time Series Insights ingests 100s of millions of sensor events per day and makes up to 400 day’s worth of time-series data available to query within one minute, empowering quick action. Gain deeper insights into your sensor data by spotting trends and anomalies fast, which allows you to conduct root-cause analyses and avoid costly downtime. Plus, unlock hidden trends by cross-correlating discrete data and viewing real-time and historical data simultaneously.

Kom igång på några sekunder, skala på några minuter

Time Series Insights fungerar snabbt och kräver inga förberedande data. Du ansluts till miljarder händelser i Azure IoT Hub på några minuter. När du blivit ansluten kan du visualisera och interagera med dina sensordata på några sekunder för att snabbt verifiera dina IoT-lösningar. Eftersom Time Series Insights är intuitivt och enkelt att använda kan du börja interagera med dina data utan att behöva skriva en enda rad kod. Du behöver inte heller lära dig något nytt språk. Time Series Insights tillhandahåller detaljerad, textbaserad frågekörning för avancerade användare som är bekanta med SQL samt ”välj och klicka”-förklaringar för nybörjare.

Skapa en global vy för dina data i IoT-skala

Idag är många organisationer begränsade av lagrade data som är svåra att jämföra såväl lokalt på en plats som på flera platser. Med Time Series Insights visas nu alla dina Time Series-data på alla dina platser. Time Series Insights har skapats för data i IoT-skala så att du kan visualisera och interagera med miljarder strömmar av sensordata från alla dina anslutna enheter.

Tillämpa Time Series Insights på dina appar och lösningar

Integrera Azure Time Series Insights-data till dina befintliga program eller skapa nya anpassade lösningar med REST fråge-API:er för Time Series Insights. Genom att lägga till Time Series Insights-data i befintliga arbetsflöden kan du få ut mer av dina Time Series-data och när du använder dessa data för att skapa anpassade lösningar för dina användare tillför du mer värde för dina partner.

Få tillgång till säkerhet och support på företagsnivå

Utöka lokala säkerhets- och styrningskontroller till molnet. Enkel inloggning (SSO), multifaktorautentisering och sömlös hantering av flera miljoner identiteter finns inbyggt via Azure Active Directory. Dessutom tillhandahåller vi rollbaserad åtkomstkontroll för åtkomst och hantering samt support dygnet runt för din Time Series Insights–baserade lösning.

Relaterade produkter och tjänster

IoT Hub

Anslut, övervaka och styr flera miljarder IoT-tillgångar

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

Kom igång med Azure Time Series Insights