Data Factory

Kunder som använder Azure Data Factory:

Slipp datasilor

Azure Data Factory är en hybriddataintegreringstjänst som erbjuder en kodningsfri upplevelse. Extrahera data från heterogena datakällor, omvandla dem i molnskala med funktionen Mappa dataflöde, i förhandsversion nu, publicera dem till valfri analysmotor eller Business Intelligence-verktyg och övervaka och hantera dina datapipeliner. Arbeta med data där de lagras, i molnet eller lokalt, med säkerhet i företagsklass.

Förbättra prestandan i dina dataintegreringsprojekt med fler än 80 tillgängliga anslutningsappar för datakällor. Skapa, övervaka och hantera datapipeliner med det grafiska gränssnittet. Transformera rådata till färdiga, formade data som kan användas i Business Intelligence-verktyg och anpassade program. Flytta enkelt SSIS-paket (SQL Server Integration Services) till Azure och låt Data Factory hantera resurserna så att du kan du öka produktiviteten och sänka dina kostnader.

Produktivt

Skapa automatiserade lösningar för dataintegrering med det visuella dra-och-släpp-gränssnittet. Flytta smidigt data från fler än 80 källor utan att skriva kod.

Hybrid

Skapa pipeliner för dataintegrering både lokalt och i molnet. Flytta enkelt SQL Server Integration Services-paketen (SSIS) till Azure.

Betrott

Dataförflyttning med Azure Data Factory har certifierats av HIPAA/HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 och CSA STAR.

Skalbart

Skapa serverfri och molnbaserad dataintegrering utan att behöva hantera någon infrastruktur. Dra nytta av flexibla möjligheter att skala ut med kundtillväxten.

Tjänstkapacitet

Steg 1: Ansluta till och mata in data med inbyggda anslutningsappar

Flytta data från lokala och molnbaserade källor till ett centraliserat datalager i molnet för vidare analys med aktiviteten Kopiera data i en datapipeline.

Steg 2: Skapa ett skalbart dataflöde med gränssnittet utan kod, eller skriv egen kod

Skapa dataintegrering och transformera och integrera enkelt stordatabearbetning och maskininlärning i det visuella gränssnittet.

Steg 3: Schemalägga, köra och övervaka pipeliner

Anropa pipeliner med utlösarbaserad schemaläggning på begäran. Övervaka pipelineaktivitet visuellt med loggning och pipelinehistorik, och spåra felkällor.

Dataintegrering med Azure Data Factory

Visuellt dra-och-släpp-gränssnitt

Anamma enkelheten. Få upp och få igång datapipeliner. Använd det visuella dra-och-släpp-gränssnittet för att bygga, distribuera, omvandla och hantera data.

SSIS-migrering till molnet

Flytta enkelt dina SSIS-paket till Azure samtidigt som du bevarar de investeringar du gjort i lokala SSIS. Få hög tillgänglighet och skalbarhet, och minska dina kostnader genom att använda fullständigt hanterade Azure-tjänster.

Heltäckande orkestrering

Data Factory är mycket mer än ett sätt att flytta data från en plats till en annan. Bygg upp arbetsflöden visuellt för att orkestrera storskaliga dataintegrerings- och datatransformeringsprocesser.

Stöd för flera språk

Fungerar precis som du vill. Använd det visuella gränssnittet eller skriv egen kod i Python, .NET eller ARM och skapa pipeliner. Välj bland flera olika bearbetningstjänster och sätt ihop dem till hanterade datapipeliner, så att du kan använda det bästa verktyget för jobbet eller infoga anpassad kod som ett bearbetningssteg i valfri pipeline.

Hybriddataflytt och omvandling

Data Factory erbjuder inbyggt stöd för fler än 80 anslutningsappar, inklusive Azure-datatjänster, lokala datakällor, Amazon S3 och Redshift samt Google BigQuery. Den kodningsfria miljön gör att du kan fokusera på att skapa en affärslogik och datatransformeringar som skalas efter dina behov.

Vad kan du göra med Azure Data Factory?

Modernisera informationslagret

Integrera strukturerade och ostrukturerade data från lokala och molnbaserade datakällor, transformera data i stordata- och informationslagermotorer och läs sedan in data marts i Azure SQL Data Warehouse för företagsanalys.

Moderna och datadrivna program

Skapa anpassade och datadrivna molnprogram där dataintegreringen är inbyggd på global skala.

SSIS-migrering till molnet

Flytta enkelt dina SSIS-paket till Azure samtidigt som du bevarar de investeringar du gjort i lokala SSIS. Få hög tillgänglighet och skalbarhet, och minska dina kostnader genom att använda fullständigt hanterade Azure-tjänster.

Kom igång i Azure Data Factory med en praktisk labb

Du lär dig följande:

  • Lyfta SSIS-paket till Azure.
  • Modernisera informationslagret.
  • Schemalägga och övervaka Data Factory-pipeliner.

Öppen labb

Läs den här e-boken om att lyfta dina SQL Server Integration Services-paket till Azure med Data Factory.

Läs e-boken

Läs det här faktabladet om Data Factory och se hur du kan skapa Data Factory-pipeliner när du vill:

  • Modernisera informationslagret.
  • Skapa smarta och datadrivna program.
  • Lyfta SQL Server Integration Services-paket till Azure.
Läs faktabladet om Azure Data Factory

Relaterade produkter och tjänster

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

Upptäck vad du kan göra med Data Factory i dag