Data Factory

Hybridtjänst för dataintegrering som underlättar ETL i stor skala

Är du redan Azure-kund? Kom igång

Få snabbare dataintegrering

Integrera datasilos i Azure Data Factory. Det här är en tjänst som är utformad för alla typer av dataintegreringsbehov oavsett kompetensnivå. Du kan enkelt skapa ETL- och ELT-processer utan kod i den intuitiva och visuella miljön, eller så kan du skriva din egen kod. Integrera dina datakällor visuellt med fler än 90 inbyggda och underhållsfria anslutningsappar som du kan använda utan extra kostnad. Fokusera på dina data, den serverlösa integreringstjänsten tar hand om resten.

Du behöver inte skriva kod eller utföra underhåll när du skapar ETL- och ELT-pipelines i den visuella Data Factory-miljön

Ett kostnadseffektivt, helt hanterat och serverlöst dataintegreringsverktyg som du kan skala om efter behov

Azure har säkerhetsfunktioner som gör att du kan ansluta till lokala appar, molnbaserade appar och SaaS-appar utan att oroa dig

Azure-SSIS Integration Runtime gör det enkelt att byta lokala SSIS-paket i molnet med hjälp av välbekanta SSIS-verktyg

Förbättra produktiviteten och lansera dina appar snabbare

Utveckla enkla och heltäckande ETL- och ELT-processer utan kod eller underhåll. Mata in, flytta, förbered, transformera och bearbeta dina data med några enkla klick, och färdigställ sedan datamodellen i den visuella miljön. Den hanterade Apache Spark™-tjänsten genererar och underhåller koden.

Minska dina omkostnader

Bevara dina ETL-processer och minska komplexiteten när du migrerar din SQL Server-databas till molnet genom att dra nytta av en fullständigt hanterad miljö i Azure Data Factory. Byt värd för lokala SSIS-paket i molnet med minimalt med arbete med hjälp av Azure SSIS Integration Runtime. Med ETL i Azure Data Factory får du tillgång till de välbekanta SSIS-verktyg som du är van vid.

Överför data med färdiga anslutningsappar

Det finns fler än 90 färdiga anslutningsappar som du kan använda, bland annat för Azure-datatjänster, lokala datatjänster, Amazon S3 och Redshift samt Google BigQuery – allt detta utan extra kostnad. Dataöverföringen i Data Factory är effektiv och robust tack vare att hela den underliggande nätverksbandbredden används, vilket ger ett dataflöde på upp till 4 GB/s.

En kostnadseffektiv dataintegrering

Integrera data i ett serverlöst verktyg där du inte behöver hantera någon infrastruktur. Betala bara för det du använder och skala ut med elastiska funktioner allt eftersom dina data växer. Transformera data med hög hastighet och skalbarhet via Apache Spark-motorn i Azure Databricks. Integrera utökade datamängder från externa organisationer. Använd Azure Data Share för att hämta nya datamängder till din Azure-analysmiljö, och använd sedan Data Factory för att integrera dem till dina pipelines så att du kan förbereda, transformera och berika data och därigenom få insikter.

Det fungerar precis som du vill

Data Factory är en enhetlig hybridtjänst för dataintegrering som du inte behöver vara expert för att hantera. Använd det visuella gränssnittet eller skriv egen kod i Python, .NET eller ARM och skapa pipeliner. Placera de bearbetningstjänster du väljer i hanterade datapipelines eller använd egen kod som bearbetningssteg i pipelines du skapar själv.

Du får kontinuerlig integrering och leverans (CI/CD)

Du kan kontinuerligt övervaka och hantera prestandan i dina pipelines från en enda konsol i Azure Monitor. Integrera dina DevOps-processer med det inbyggda stödet för övervakning av pipelines. Om du inte känner dig bekväm med programmeringen kan du använda de inbyggda visuella verktygen och varningarna.

En tillförlitlig och global molnnärvaro

  • Använd Data Factory i fler än 25 länder/regioner. Flyttjänsten för data är tillgänglig globalt så att du kan säkerställa din dataefterlevnad, effektivitet och sänka kostnaderna för nätverksegress.
  • Data Factory är certifierat av HIPAA, HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 och CSA STAR.
  • Skydda dina data medan de används med konfidentiell databehandling i Azure. Hanteringsresurserna i Data Factory bygger på säkerhetsinfrastrukturen och alla säkerhetsfunktioner i Azure.

Betala endast för det du behöver utan några startkostnader

Utforska en mängd olika molnfunktioner för dataintegrering som passar just dina behov avseende skala, infrastruktur, kompatibilitet, prestanda och budget. Du kan välja hanterad SSIS för en smidig migrering av SQL Server-projekt till molnet eller storskaliga, serverlösa datapipelines för integrering av alla typer av data oavsett form eller storlek.

Prissättning för Data Factory

Data Factory-resurser

Mappa dataflöden

Utveckla transformationslogik för grafiska data i stor skala utan att skriva någon kod med hjälp av Mappa dataflöden.

Fördefinierade mallar

Använd dig av det växande biblioteket med mallar för vanliga uppgifter som att skapa pipelines, kopiera från en databas, köra SSIS-paket i Azure och ETL.

Utlösare

Automatisera dina pipelinekörningar genom att skapa och schemalägga utlösare. Data Factory har stöd för tre typer av utlösare: schemabaserade, händelsebaserade och rullande fönster.

Wrangling Data Flows

Utforska dina data i rätt skala utan att skriva någon kod. Använd Wrangling Data Flows, som nu är offentlig förhandsversion, för att få kodfri dataförberedelse i rätt skala.

Styr flöden

Skapa arbetsflöden visuellt för att orkestrera storskaliga dataintegrerings- och datatransformeringsprocesser.

Betrott av företag i alla storlekar

En tillverkare med verksamhet över hela världen använder stordata så att personalen ska kunna jobba smartare

Reckitt Benckiser (RB), som tillverkar konsumentprodukter inom hälsa och hygien, bytte ut sin befintliga BI-lösning mot Microsoft Power BI och Azure.

Läs berättelsen

Reckitt Benckiser

Leverantör av kardiovaskulära informationssystem ordinerar Rx för bättre hastighet

LUMEDX använder Data Factory till att skapa insikter betydligt snabbare än förut. Företaget har säte i Kalifornien och tillhandahåller informationssystem för konsolidering av bilder och data som hjärtläkare använder till att planera patienternas vård.

Läs berättelsen

LumedX

Företag förutspår väderpåverkan med hjälp av molnbaserad maskininlärning

Nästan 2 miljarder människor världen över använder sig av väderprognoser från AccuWeather. AccuWeather använder Azure Machine Learning till att skapa anpassade förutsägelser av hur vädret kan påverka företagskunder så att de kan anpassa verksamheten snabbare.

Läs berättelsen

AccuWeather

Är du nybörjare på Azure? Så här kommer du igång med Data Factory

Starta din Azure-prenumeration med en kostnadsfri utvärderingsversion.

Skapa en datafabrik i Azure-portalen.

Du hittar snabbstarter och självstudier i dokumentationen.

Dokumentation och resurser

Supportalternativ

Ställ frågor och få support av Microsoft-tekniker och experter i Azure-communityn på MSDN Forum och Stack Overflow, eller så kan du utforska Azure Support-resurserna.

Videocenter

Bland videoklippen om Data Factory hittar du översikter, guider och demonstrationer av viktiga funktioner.

Vanliga frågor om Data Factory

  • Data Factory är tillgängligt i fler än 25 länder och regioner. Flyttjänsten för data är tillgänglig globalt så att du kan säkerställa din dataefterlevnad, effektivitet och sänka kostnaderna för nätverksegress.
  • Vi garanterar att vi kan bearbeta förfrågningar om åtgärder mot Data Factory-resurser minst 99,9 % av tiden. Vi garanterar också att alla aktivitetskörningar initieras inom fyra minuter från den schemalagda körningen minst 99,9 % av tiden. Läs hela serviceavtalet (SLA) för Data Factory.
  • Beräkningsinfrastrukturen IR (integrationskörning) gör att integreringsfunktionerna kan användas i olika nätverksmiljöer i Azure Data Factory. IR flyttar data mellan käll- och måldatalagren, och det finns stöd för inbyggda anslutningsappar, formatkonvertering, kolumnmappning och en skalbar dataöverföring. Med IR kan du köra SSIS-paket internt under sändaktiviteter i en hanterad Azure-beräkningsmiljö. Du kan skicka och övervaka transformeringsaktiviteter som körs i flera beräkningstjänster samtidigt. Mer information finns i Integration Runtime i Data Factory.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto