Data Factory

Komponera och hantera datatjänster efter behov

Kunder som använder Azure Data Factory

Översiktsdiagram

Hämta och förbered

Använd Azure Data Factory, en globalt distribuerad tjänst för dataflytt i molnet, för att mata in data från flera lokala källor och molnkällor. Anslut sedan till lokala källor med en gateway för datahantering och använd Data Factory för att få dina data till den plats du vill. Förbered och partitionera dina data när du matar in dem eller använd dig av förbearbetningssteg.

Omvandla och analysera

Schemalägg och hantera dataomvandlings- och analysprocessen. Välj bland flera olika bearbetningstjänster och sätt ihop dem till hanterade datapipeliner så att du kan använda det bästa verktyget för jobbet. Du kan till exempel lägga till ett Hadoop-bearbetningssteg för stordata eller halvstrukturerade data, ett steg för lagrade proceduranrop för strukturerade data, ett maskininlärningssteg för analys eller använda din egen kod som ett bearbetningssteg i en pipeline.

Publicera och använd

Använd datapipeliner för att omvandla rådata till färdiga eller formade data som kan användas av BI-verktyg och program. Använd Data Factory för att flytta viktiga data dit där de behövs och sedan använda dem i lokala eller molnbaserade program och tjänster.

Övervaka och hantera

Övervaka och hantera nätverket av datapipeliner blixtsnabbt och identifiera problem och vidta åtgärder. Det är lätt att förstå när data kommer fram, var de kommer ifrån samt hur och när de kan bearbetas. Konfigurera aviseringar för att övervaka den övergripande hälsan för Data Factory-tjänsten. Spara tid och pengar med Data Factory genom att automatisera dina datapipeliner med hantering av molnresurser på begäran.

Relaterade produkter och tjänster

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Maskininlärning

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

Kom igång med Data Factory idag