Data Factory

Enkel skalanpassad integrering av hybriddata

Kunder som använder Azure Data Factory

Översikt

Azure Data Factory är en integreringstjänst för hybriddata där du kan skapa, schemalägga och dirigera ETL-/ELT-arbetsflöden skalanpassat oavsett var dina data finns, i molnet eller ett eget nätverk. Uppfyll säkerhets- och efterlevnadsbehov och utnyttja fördelarna med de omfattande funktionerna hos ADF.

Hämta och förbered

Använd Azure Data Factory, en globalt distribuerad tjänst för dataflytt i molnet, för att mata in data från flera lokala källor och molnkällor. Dirigera dina arbetsflöden för dataintegrering oavsett var dina data finns, höj dataintegreringens prestanda med flera dataanslutningsappar och förbered och partitionera dina data när du matar in dem eller tillämpar förbearbetning.

Omvandla och analysera

Schemalägg och hantera dataomvandlings- och analysprocessen. Välj bland flera olika bearbetningstjänster och sätt ihop dem till hanterade datapipeliner så att du kan använda det bästa verktyget för jobbet. Du kan till exempel lägga till ett Hadoop-bearbetningssteg för stordata eller halvstrukturerade data, ett steg för lagrade proceduranrop för strukturerade data, ett maskininlärningssteg för analys eller använda din egen kod som ett bearbetningssteg i en pipeline.

Publicera och använd

Använd datapipeliner för att omvandla rådata till färdiga eller formade data som kan användas av BI-verktyg och program. Flytta viktiga data dit där de behövs och sedan använda dem i lokala eller molnbaserade program och tjänster.

Övervaka och hantera

Övervaka och hantera nätverket av datapipeliner blixtsnabbt och identifiera problem och vidta åtgärder. Det är lätt att förstå när data kommer fram, var de kommer ifrån samt hur och när de kan bearbetas. Konfigurera aviseringar för att övervaka den övergripande hälsan för Data Factory-tjänsten. Spara tid och pengar genom att automatisera dina datapipeliner med hantering av molnresurser på begäran.

Relaterade produkter och tjänster

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

Kom igång med Data Factory idag