Hoppa över navigering

Data Factory

Integrering av hybriddata i global skala

Översikt

Skapa, schemalägg och hantera dataintegreringen i stor skala med Azure Data Factory – en integreringstjänst för hybriddata (ETL). Arbeta med data där de lagras, i molnet eller lokalt, med säkerhet i företagsklass.

Förbättra prestandan i dina dataintegreringsprojekt med fler än 70 tillgängliga anslutningsappar för datakällor. Skapa och hantera datapipeliner med det grafiska gränssnittet. Transformera rådata till färdiga, formade data som kan användas i Business Intelligence-verktyg och anpassade program. Flytta enkelt SSIS-paket (SQL Server Integration Services) till Azure och låt Azure Data Factory hantera resurserna åt dig. På så sätt kan du öka produktiviteten och sänka den totala ägandekostnaden (TCO).

Kunder som använder Azure Data Factory:

Varför Azure Data Factory?

Produktivt

Skapa automatiserade lösningar för dataintegrering med det visuella dra-och-släpp-gränssnittet. Flytta smidigt data från fler än 60 källor utan att skriva kod.

Hybrid

Skapa pipeliner för dataintegrering både lokalt och i molnet. Flytta enkelt SQL Server Integration Services-paketen (SSIS) till Azure.

Betrott

Dataförflyttning med Azure Data Factory har certifierats av HIPAA/HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 och CSA STAR.

Skalbart

Skapa serverfri och molnbaserad dataintegrering utan att behöva hantera någon infrastruktur. Dra nytta av flexibla möjligheter att skala ut med kundtillväxten.

Vad ingår i Azure Data Factory?

Visuellt dra-och-släpp-gränssnitt

Maximera produktiviteten genom att snabbt få igång pipeliner. I det kodfria dra-och-släpp-gränssnittet kan du skapa, distribuera, övervaka och hantera dataintegreringen. Anslut det här visuella verktyget direkt till Git-lagringsplatsen för ett smidigt utvecklingsarbetsflöde.

Stöd för flera språk

Använd det visuella gränssnittet eller skriv egen kod i Python, .NET eller ARM och skapa pipeliner med dina befintliga kunskaper. Välj bland flera olika bearbetningstjänster och sätt ihop dem till hanterade datapipeliner, så att du kan använda det bästa verktyget för jobbet eller infoga anpassad kod som ett bearbetningssteg i valfri pipeline.

Körning av SSIS-paket i Azure

Kör och schemalägg enkelt dina SSIS-paket i en hanterad körningsmiljö. Förbättra tillgänglighet, skalbarhet och total ägandekostnad genom att flytta SSIS-paketen till Azure.

Kodfri dataförflyttning

Sänk den totala ägandekostnaden med fler än 70 anslutningsappar med inbyggt stöd, bland annat Azure-datatjänster, AWS S3 och Redshift, Google BigQuery, SAP HANA, Oracle, DB2, MongoDB och många fler, på ett flertal globala anslutningspunkter.

Omfattande kontrollflöde

Förenkla loopning, förgrening, villkorsstyrda konstruktioner, körningar på begäran och flexibel schemaläggning med omfattande kontrollflöden.

Dataintegrering med Azure Data Factory

Steg 1: Ansluta till och mata in data med inbyggda anslutningsappar

Flytta data från lokala och molnbaserade källor till ett centraliserat datalager i molnet för vidare analys med aktiviteten Kopiera data i en datapipeline.

Steg 2: Skapa ett skalbart dataflöde med gränssnittet utan kod, eller skriv egen kod

Skapa dataintegrering och transformera och integrera enkelt stordatabearbetning och maskininlärning i det visuella gränssnittet.

Steg 3: Schemalägga, köra och övervaka pipeliner

Anropa pipeliner med utlösarbaserad schemaläggning på begäran. Övervaka pipelineaktivitet visuellt med loggning och pipelinehistorik, och spåra felkällor.

Vad kan du göra med Azure Data Factory?

Modernisera informationslagret

Integrera strukturerade och ostrukturerade data från lokala och molnbaserade datakällor, transformera data i stordata- och informationslagermotorer och läs sedan in data marts i Azure SQL Data Warehouse för företagsanalys.

Moderna och datadrivna program

Skapa anpassade och datadrivna molnprogram där dataintegreringen är inbyggd på global skala.

Körning av SSIS-paket i Azure

Kör och schemalägg enkelt dina SSIS-paket i en hanterad körningsmiljö. Förbättra tillgänglighet, skalbarhet och total ägandekostnad genom att flytta SSIS-paketen till Azure.

Kom igång i Azure Data Factory med en praktisk labb

Du lär dig följande:

  • Lyfta SSIS-paket till Azure.
  • Modernisera informationslagret.
  • Schemalägga och övervaka Data Factory-pipeliner.

Öppen labb

Läs den här e-boken om att lyfta dina SQL Server Integration Services-paket till Azure med Data Factory.

Läs e-boken

Läs det här faktabladet om Data Factory och se hur du kan skapa Data Factory-pipeliner när du vill:

  • Modernisera informationslagret.
  • Skapa smarta och datadrivna program.
  • Lyfta SQL Server Integration Services-paket till Azure.
Läs faktabladet om Azure Data Factory

Relaterade produkter och tjänster

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

Upptäck vad du kan göra med Data Factory i dag