Hoppa över navigering

Azure Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Förenklad integrering av hybriddata

Integrera alla dina data med Azure Data Factory – en fullständigt hanterad och serverlös dataintegreringstjänst. Integrera datakällor visuellt med fler än 90 inbyggda och underhållsfria anslutningsappar som du kan använda utan extra kostnad. Du kan enkelt skapa ETL- och ELT-processer utan kod i en intuitiv miljö, eller skriva egen kod. Sedan levererar du integrerade data till Azure Synapse Analytics för att låsa upp affärsinsikter.

Enkel att använda

Byt värd för SQL Server Integration Services (SSIS) med några få klick och skapa ETL- och ELT-pipelines utan kod med inbyggt stöd för Git och CI/CD.

Kostnadseffektivt

Njut av en fullständigt hanterad serverlös molntjänst med användningsbaserad betalning som kan skalas upp på begäran.

Ett kraftpaket

Mata in alla dina lokala data och SaaS-data (programvara som en tjänst) med fler än 90 inbyggda anslutningsprogram. Dirigera och övervaka i skala.

Intelligent

Använd autonom ETL för att låsa upp drifteffektivitet och möjliggöra civila integratörer.

Påskynda dataomvandlingen med kodfria dataflöden

Data Factory tillhandahåller ett dataintegrerings- och transformeringslager som fungerar i alla dina digitala omvandlingsinitiativ.

 • Gör det möjligt för integrerings- och datatekniker att driva verksamhets- och IT-ledda Analytics/BI.
 • Förbered data, konstruera ETL- och ELT-processer och samordna samt övervaka pipelines utan kod. Den hanterade Apache Spark™-tjänsten tar hand om kodgenerering och underhåll.
 • Omvandla snabbare med intelligent avsiktsdriven mappning som automatiserar kopieringsaktiviteter.

Kom igång med kodfri ETL

Byt värd för och utöka SSIS med bara några klick

Azure Data Factory kan hjälpa organisationer som vill modernisera SSIS.

 • Spara upp till 88 procent med Azure Hybrid-förmån.
 • Njut av den enda helt kompatibla tjänsten som gör det enkelt att flytta alla dina SSIS-paket till molnet.
 • Migrationen är enkel med distributionsguiden och omfattande dokumentation.
 • Realisera din vision för hybridstordata och datalagringsinitiativ genom att kombinera med Data Factory pipelines för molndata.

Fem fördelar med att migrera SSIS till molnet

Mata in alla dina data med inbyggda anslutningsprogram

Inmatning av data från olika källor kan vara dyrt, tidskrävande och kräver flera lösningar. Azure Data Factory erbjuder en enda betala per användning-tjänst. Du kan:

 • Välja bland mer än 90 inbyggda anslutningsprogram för att hämta data från stordatakällor som Amazon Redshift, Google BigQuery, HDFS; företagsinformationslager som Oracle Exadata, Teradata; SaaS-appar som Salesforce, Marketo och ServiceNow; och alla Azure Data Services.
 • Använd full kapacitet för underliggande nätverksbandbredd, upp till 5 GB/s dataflöde.

Kom igång med fler än 90 anslutningsprogram nu

Använd Azure Synapse Analytics på bästa sätt

Mata in data från lokala, hybridbaserade och molnbaserade källor och omvandla dem till kraftfulla dataflöden i Azure Synapse Analytics, som drivs av Data Factory.

 • Integrera och omvandla data i den bekanta Data Factory-upplevelsen i Azure Synapse-pipelines
 • Omvandla och analysera data utan kod med dataflöden i Azure Synapse Studio.
 • Integrera alla dina data med fler än 90 inbyggda anslutningsprogram.
Kom igång med Azure Synapse Analytics

Gör dina programupplevelser bättre med rätt data

Data Factory kan hjälpa oberoende programvaruleverantörer (ISV:er) använda integrerade hybriddata i sina SaaS-appar och erbjuda datadrivna användarupplevelser. Tack vare inbyggda anslutningsprogram och inbyggd integrering i stor skala kan du fokusera på dina användare medan resten hanteras via Data Factory.

Upptäck hur Data Factory kan hjälpa dig

Dirigera, övervaka och hantera pipelineprestanda

Att underhålla pipelines med ett snabbt förändrat datalandskap kan snabbt bli tidskrävande och innebära manuella ingrepp. I Azure Data Factory kan du inte bara övervaka alla aktivitetskörningar visuellt – du kan även få bättre driftsproduktivitet genom att proaktivt konfigurera aviseringar för att övervaka dina pipelines. De här aviseringarna kan sedan visas i aviseringsgrupper i Azure och säkerställer att du informeras i tid för att förhindra att några problem uppstår nedströms eller uppströms.

Läs mer

Förenklad integrering av hybriddata

I dagens datadrivna värld är stordatabearbetning en kritisk uppgift för varje organisation. För att kunna ge insikter om omvandlingen behöver datateknikerna tjänster som är byggda för att förenkla ETL samt hantera komplexa frågor och skalningsutmaningar inom stordataintegrering.

Med Azure Data Factory går det snabbt och enkelt att bygga kodfria eller kodcentrerade ETL- och ELT-processer. I det här scenariot lär du dig att skapa kodfria pipeliner i en intuitiv visuell miljö.

I dagens datadrivna värld är stordatabearbetning en kritisk uppgift för varje organisation. För att kunna ge insikter om omvandlingen behöver datateknikerna tjänster som är byggda för att förenkla ETL samt hantera komplexa frågor och skalningsutmaningar inom stordataintegrering. Med Azure Data Factory går det snabbt och enkelt att bygga kodfria eller kodcentrerade ETL- och ELT-processer.

Förenklad integrering av hybriddata

En tillförlitlig och global molnnärvaro

 • Du kan använda Data Factory i fler än 25 regioner globalt så att du kan säkerställa din dataefterlevnad, effektivitet och sänka kostnaderna för nätverksegress.
 • Data Factory är certifierat av HIPAA, HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 och CSA STAR.
 • Anslut säkert till Azure-datatjänster med hanterad identitet och tjänstens huvudnamn. Lagra dina autentiseringsuppgifter med Azure Key Vault.
 • Ett hanterat virtuellt nätverk ger dig en isolerad och mycket säker miljö för att köra pipelines för dataintegrering.

Betala endast för det du behöver utan några startkostnader

Utforska en mängd olika molnfunktioner för dataintegrering som passar just dina behov avseende skala, infrastruktur, kompatibilitet, prestanda och budget. Du kan välja hanterad SSIS för en smidig migrering av SQL Server-projekt till molnet eller storskaliga, serverlösa datapipelines för integrering av alla typer av data oavsett form eller storlek.

Betrott av företag i alla storlekar

Med Data Factory kan Adobe leverera datarika digitala upplevelser i stor skala

"We want to focus on ways to help our customers ingest data, clean it, store it at scale, and access it globally in real time. With Azure, we can rely on our own core competencies, and not have to build the underlying infrastructure."

Nik Shroff, Director of Microsoft Solutions på Adobe
Adobe

Analysföretaget minskar utvecklingstiden för informationslagret med 80 procent

Med bara några klick kan kunderna använda Concentras SaaS-datalösningar för att skapa en process för datahantering från slutpunkt till slutpunkt. Det görs via SSIS ETL-arbetsbelastningar i en hanterad SSIS-miljö i Data Factory, något som ger hög skalbarhet och tillgänglighet och samtidigt lägre driftskostnader.

Concentra

Vanliga frågor om Azure Data Factory

 • Data Factory är tillgängligt i fler än 25 regioner.
 • Vi garanterar att vi kan bearbeta förfrågningar om åtgärder mot Data Factory-resurser minst 99,9 % av tiden. Vi garanterar också att alla aktivitetskörningar initieras inom fyra minuter från den schemalagda körningen minst 99,9 % av tiden. Läs hela serviceavtalet (SLA) för Data Factory.
 • Beräkningsinfrastrukturen IR (integrationskörning) gör att integreringsfunktionerna kan användas i olika nätverksmiljöer i Azure Data Factory. Med IR flyttas data mellan käll- och destinationsdatalager genom skalbar dataöverföring. Med IR körs dataflödet visuellt på ett skalbart sätt på Spark-enhetsberäkning. Med IR kan du köra SSIS-paket internt i en hanterad Azure-beräkningsmiljö. Du kan skicka och övervaka transformeringsaktiviteter som körs i flera beräkningstjänster samtidigt. Mer information finns i Integration Runtime i Data Factory.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?