Data Factory

Komponera och dirigera datatjänster i skala

Kunder som använder Azure Data Factory

Översiktsdiagram

Hämta och förbered

Azure Data Factory är en globalt distribuerad dataförflyttningstjänst i molnet. Du kan använda tjänsten för att enkelt hämta data från flera lokala och molnbaserade källor. Anslut sedan till lokala källor med en datahanteringsgateway och använd Data Factory för att få dina data till den plats du vill. Förbered och partitionera dina data när du hämtar dem eller använd dig av förbearbetningssteg.

Omvandla och analysera

Schemalägg, dirigera och hantera dataomvandlings- och analysprocessen. Välj bland flera olika bearbetningstjänster och sätt ihop dem till hanterade datapipelines så att du kan använda det bästa verktyget för jobbet. Du kan till exempel lägga till ett Hadoop-bearbetningssteg för stordata eller halvstrukturerade data, ett steg för lagrade proceduranrop för strukturerade data, ett maskininlärningssteg för analys eller använda din egen kod som ett bearbetningssteg i en pipeline.

Publicera och använd

Använd datapipelines för att omvandla rådata till färdiga eller formade data som kan användas av BI-verktyg och program. Använd Data Factory för att flytta viktiga data dit där de behövs och sedan enkelt använda dem i lokala eller molnbaserade program och tjänster.

Övervaka och hantera

Visualisera, övervaka och hantera hela nätverket av datapipelines med bara ett ögonkast för att identifiera problem och vidta åtgärder. Det är lätt att förstå när data har kommit fram, var de kommer ifrån samt hur och när de kan bearbetas. Konfigurera aviseringar för att övervaka den övergripande hälsan för Data Factory-tjänsten. Spara tid och pengar med Data Factory genom att automatisera dina datapipelines med hantering av molnresurser på begäran.

Relaterade produkter och tjänster

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Maskininlärning

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

Kom igång med Data Factory idag