Azure Synapse Analytics

Gränslös analystjänst som ger snabbare insikter

Azure Synapse är en vidareutveckling av Azure SQL Data Warehouse

Azure Synapse är en obegränsad analystjänst som sammanför informationslager i företagsklass och stordataanalys. Det ger dig friheten att fråga efter data på dina villkor, med hjälp av antingen serverlösa resurser på begäran eller etablerade resurser – i stor skala. Azure Synapse sammanför de två världarna med en enhetlig upplevelse för att mata in, förbereda, hantera och hämta data för snabba BI- och maskininlärningsbehov.

Obegränsad skalning

Levererar insikter från alla dina data, från olika informationslager och analyssystem för stordata, i blixtrande hastighet

Kraftfulla insikter

Öka identifieringen av insikter från alla dina data och använd maskininlärningsmodeller på alla dina intelligenta appar

En enhetlig miljö

Korta ned projektutvecklingstiden avsevärt med en enhetlig upplevelse för att utveckla heltäckande analyslösningar

Överlägsen säkerhet

Skydda data med marknadens mest avancerade säkerhets- och sekretessfunktioner, såsom säkerhet på kolumn- och radnivå och dynamisk datamaskering

Upplev obegränsad skala och kör frågor på dina villkor

Azure Synapse levererar insikter från alla dina data, från olika informationslager och analyssystem för stordata, i blixtrande hastighet. Med Azure Synapse kan dataproffs fråga både relationsdata och icke-relationsdata på petabyteskala med hjälp av det bekanta SQL-språket. För verksamhetskritiska arbetsbelastningar kan de enkelt optimera prestanda för alla frågor med intelligent arbetsbelastningshantering, arbetsbelastningsisolering och obegränsad samtidighet.

Upptäck kraftfulla insikter från dina viktigaste data

Med Azure Synapse är det lätt som en plätt att aktivera BI och maskininlärning. Det är djupt integrerat med Power BI och Azure Machine Learning för att ordentligt öka identifieringen av insikter från alla dina data och använda maskininlärningsmodeller på alla dina smarta appar. Minska tiden för projektutveckling avsevärt för BI och maskininlärningsprojekt med en obegränsad analystjänst som gör det möjligt för dig att sömlöst använda intelligens över alla dina viktigaste data – från Dynamics 365, Office 365 till SaaS-tjänster som stöder Open Data Initiative – och dela data enkelt med några få klickningar.

Upptäck kraften i en enhetlig analysmiljö

Bygg heltäckande analyslösningar med en enhetlig upplevelse. Azure Synapse-studion tillhandahåller en enhetlig arbetsyta för dataförberedelser, datahantering, informationslager, stordata och AI-uppgifter. Dataingenjörer kan använda en kodfri visuell miljö för att hantera datapipelines. Databasadministratörer kan automatisera frågeoptimering. Dataexperter kan bygga prototyper på några minuter. Affärsanalytiker kan säkert få åtkomst till datamängder och använda Power BI för att bygga instrumentpaneler på några minuter – på samma gång som de använder samma analystjänst.

Skydda data med enastående säkerhet och sekretess

Azure har marknadens mest avancerade säkerhets- och sekretessfunktioner. De här funktionerna är inbyggda i väven av Azure Synapse, som automatiserad hotidentifiering och datakryptering som alltid är på. Och för finkornig åtkomstkontroll kan organisationer bidra till att skydda data med hjälp av säkerhet på kolumnnivå och inbyggd säkerhet på radnivå, plus dynamisk datamaskering för att automatiskt skydda känsliga data i realtid.

Viktig tjänstkapacitet

Informationslager i företagsklass

Skapa ett informationslager som bygger på branschens bästa SQL-motor.

Nära integrerade Apache Spark- och SQL-motorer

Effektivisera samarbetet mellan datapersonal som arbetar i avancerade analyslösningar. Kör enkelt T-SQL-frågor både mot informationslagret och den inbyggda Spark-motorn.

Datasjöutforskning

Samla dina relationsbaserade och andra data, och kör enkelt frågor mot filer i datasjön via samma tjänst som du använder till att skapa lösningar för informationslagret.

Strömmande inmatning och analys

Utför analyser i realtid på strömmande data direkt i ditt informationslager.

Välj språk själv

Använd det språk du föredrar, som T-SQL, Python, Scala, Spark SQL eller .Net, oavsett om du använder serverlösa eller etablerade beräkningsresurser.

Integrerad AI och BI

Den djupa integreringen med Azure Machine Learning och Power BI gör din analyslösning komplett.

Orkestrering av data utan kod

Skapa ETL-/ELT-processer i en kodfri miljö där du enkelt kan mata in data via fler än 85 inbyggda anslutningsprogram.

Branschledande hantering och säkerhet

Använd inbyggda funktioner för att se till att dina data och processer endast kan ses av de med rätt behörighet.

Ge dataproffsen möjligheterna att uppnå mer

Dataingenjörer

Enklare hantering av olika datatyper från olika källor som dataströmmar, transaktionsdata och affärsdata. Använd en visuell miljö utan kodning där det är enkelt att ansluta till datakällor och mata in, transformera och spara data i datasjön.

Data scientists

Skapa koncepttest på bara några minuter och skapa enkelt kompletta lösningar. Etablera resurser när de behövs och kör enkelt frågor mot befintliga resurser och massiva mängder data. Arbeta med det språk du föredrar – T-SQL, R, Python, Scala, .Net eller Spark SQL.

IT-experter

Skydda och hantera organisationens data mer effektivt. Bearbeta big data både på begäran och i etablerade flöden. Säker åtkomst till molnet och hybridkonfigurationer tack vare integreringen med Azure Active Directory. Tillämpa olika krav på datasekretess med hjälp av maskering och säkerhet på både rad- och kolumnnivå.

Affärsanalytiker

Få säker åtkomst till datamängder och använd Power BI till att skapa instrumentpaneler som kan nås via Azure Synapse. Dela data säkert både inom och utanför organisationen via Azure Data Share.

Databasadministratörer

Hantera det utökade ansvaret för informationslager och datasjöar. Använd välbekanta språk och verktyg som T-SQL. Kör enkelt så många arbetsbelastningar du behöver. Tilldela resurser för att eskalera kritiska arbetsbelastningar med hjälp av smarta funktioner för prioritering, isolering och förbättrad samtidighet.

Säkerhet och sekretess är kritiska faktorer

  • Skydda, övervaka och hantera dina data och analyslösningar med hjälp av branschledande funktioner för säkerhet och regelefterlevnad.

  • Enkel inloggning och Azure Active Directory-integrering gör att datapersonalen kan ägna mer tid åt att utvinna insikter.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Priser som ger dig flexibilitet och kontroll

Hantera resurser och kostnader med hjälp av elastisk skalning av resurser för beräkningar och lagring.

Kom igång med Azure Synapse

Kom igång direkt och få en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.
Lär dig att använda Azure Synapse – utforska självstudier, videor och dokumentation.
Fortsätt utveckla din kompetens med Azure Synapse.

Dokumentation, utbildning och migreringsresurser

Dokumentation

Börja använda Azure Synapse med hjälp av vår dokumentation.

Håll dig uppdaterad om de senaste Azure Synapse-nyheterna

  • Azure Synapse är en obegränsad analystjänst som sammanför informationslager i företagsklass och stordataanalys. Det ger dig friheten att fråga efter data på dina villkor, med hjälp av antingen serverlösa resurser på begäran eller etablerade resurser – i stor skala. Azure Synapse sammanför de två världarna med en enhetlig upplevelse för att mata in, förbereda, hantera och hämta data för snabba BI- och maskininlärningsbehov.
  • Något förenklat kan man säga att Azure Synapse Analytics är en vidareutveckling av Azure SQL Data Warehouse. Vi har tagit samma branschledande informationslager till en helt ny nivå när det gäller prestanda och funktioner. Företag kan fortsätta att köra sina befintliga arbetsbelastningar för informationslager som är i produktion idag med Azure Synapse och omedelbart dra fördel av förhandsversionens funktioner när de blir allmänt tillgängliga.

Prova Azure Synapse med ditt kostnadsfria Azure-konto