Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Event Hubs

Cloud-skala telemetri från webbplatser, appar och enheter

Strömma miljontals händelser per sekund

Event Hubs i Azure är en mycket skalbar prenumerationstjänst för publicering som kan samla in miljontals händelser per sekund och strömma dem till flera program. På så sätt kan du bearbeta och analysera de enorma mängder data som de anslutna enheterna och programmen producerar. När data har samlats in i Event Hubs kan du omvandla och lagra dessa data med hjälp av valfri typ av realtidsanalysprovider eller med adaptrar för batchbearbetning/lagring.

Bearbeta händelser med varierande belastningsprofiler

Dagens anslutna värld definieras av stordata. Stordata samlas in från många källor med varierande belastningsprofiler, exempelvis anslutna bilar och termostater som producerar telemetridata med några minuters mellanrum, programprestandaräknare som genererar händelser varje sekund och mobilappar som fångar telemetri för användares enskilda handlingar. Event Hubs är en hanterad tjänst som samlar in händelser med elastisk skala för att klara dessa varierande belastningsprofiler och toppar som orsakas av tillfälliga anslutningar.

Anslut miljontals enheter mellan plattformar

Den snabba utbredningen av anslutna enheter skapar utmaningar eftersom en stor variation av plattformar och protokoll omfattas och samlar in data från enheter. Event Hubs bemöter utmaningen genom att koppla samman dessa olikartade datakällor och samtidigt hantera den sammanlagda dataströmmen. Den tillhandahåller enkel kapacitetsetablering för att hantera händelser från miljontals enheter och samtidigt bevara händelseordningen på enhetsbasis. Stöd för AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) och HTTP gör att många plattformar fungerar med Event Hubs. Det finns också klientbibliotek för populära plattformar.

Relaterade produkter och tjänster

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Storage

Hållbar, högtillgänglig molnlagring med stora möjligheter till skalning

Kom igång med Event Hubs