Hoppa över navigering

Event Hubs

Inläsning av telemetridata i molnskala från webbplatser, appar och valfria dataströmmar

Strömma miljontals händelser per sekund

Azure Event Hubs är en telemetriintegreringstjänst i hyperskala som samlar in, omvandlar och lagrar flera miljoner händelser. Som en distribuerad strömningsplattform tillhandahåller tjänsten korta svarstider och konfigurerbar kvarhållning så att du kan föra in enorma mängder telemetridata i molnet och läsa data från flera program med hjälp av ”publicera-prenumerera”-semantik.

Bearbeta realtids- och batchdata i samma dataström

Använd funktionen Event Hubs Capture för att möjliggöra att en enda dataström hanterar både realtids- och batchbaserade pipeliner och således minskar lösningens komplexitet. Utveckla för batchbearbetningen i dag på en plattform som stöder morgondagens analyser och bearbetning i realtid. Event Hubs Capture är det enklaste sättet att läsa in data i Azure.

Dra nytta av en fullt hanterad PaaS (Platform as a Service)

Event Hubs är en helt hanterad tjänst. Det finns inga servrar som kräver underhåll och inga programvarulicenser att skaffa. Prissättningen är enkel. Med Event Hubs kan du fokusera på att få ut värde från dina telemetridata i stället för på insamlingen av data.

Hantera volym, variation och hastighet

Stordata samlas in från många källor med varierande belastningsprofiler, exempelvis termostater som producerar telemetridata med några minuters mellanrum, programprestandaräknare som genererar händelser varje sekund och mobilappar som samlar in telemetri för varje kunds handling. Event Hubs är en helt hanterad tjänst som matar in händelser med elastisk skalning för hantering av varierande belastningsprofiler och belastningstoppar.

Utveckla över plattformar med stöd för många språk

Event Hubs använder Advanced Message Queueing Protocol (AMQP) för att tillhandahålla interoperabilitet och binär kompatibilitet mellan plattformar, samtidigt som det finns stöd för inkommande data via HTTPS. Med inbyggda klienter i Java och .NET är det enkelt att komma igång med Event Hubs. Du kan även integrera med Azure-tjänster, bland annat Stream Analytics och Virtual Machines, när du skapar avancerade arbetsflöden utan server. Det finns också en stark Event Hubs-community inom öppen källkod som hela tiden skapar nya adaptrar och anslutningsprogram för populära plattformar, till exempel Apache NiFi och Elastic Stack.

Relaterade produkter och tjänster

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Börja använda Event Hubs