Event Hubs

Inläsning av telemetridata i molnskala från webbplatser, appar och valfria dataströmmar

Strömma miljontals händelser per sekund

Azure Event Hubs är en telemetriintegreringstjänst i hyperskala som samlar in, omvandlar och lagrar flera miljoner händelser. Som en distribuerad strömningsplattform erbjuder tjänsten korta svarstider och konfigurerbar kvarhållning så att du kan föra in enorma mängder telemetridata i molnet och läsa data från flera program med hjälp av ”publicera-prenumerera”-semantik.

Bearbeta realtids- och batchdata i samma dataström

Med funktionen Event Hubs Archive kan en enda dataström hantera både realtids- och batchbaserade pipelines, vilket minskar lösningens komplexitet. Du kan utveckla för batchbearbetningen i dag på en plattform som stöder morgondagens analyser och bearbetning i realtid. Event Hubs Archive är det enklaste sättet att läsa in data i Azure.

Dra nytta av en fullt hanterad PaaS (Platform as a Service)

Event Hubs är en helt hanterad tjänst. Det finns inga servrar som kräver underhåll och inga programvarulicenser som måste införskaffas. Prissättningen är enkel och förutsägbar. Med Event Hubs kan du fokusera på att få ut värde från dina telemetridata i stället för på insamlingen av data.

Hantera volym, variation och hastighet

Dagens anslutna värld definieras av stordata. Stordata samlas in från många källor med varierande belastningsprofiler, exempelvis termostater som producerar telemetridata med några minuters mellanrum, programprestandaräknare som genererar händelser varje sekund och mobilappar som samlar in telemetri för varje användares enskilda handlingar. Event Hubs är en helt hanterad tjänst som matar in händelser med elastisk skalning för hantering av varierande belastningsprofiler och belastningstoppar.

Utveckla över plattformar med stöd för många språk

Event Hubs använder AMQP-protokollet för att tillhandahålla interoperabilitet och binär kompatibilitet mellan plattformar, samtidigt som det finns stöd för inkommande data via HTTPS. Med inbyggda klienter i Java och .NET är det enkelt att komma igång med Event Hubs och du kan integrera med andra Azure-tjänster som Stream Analytics, Functions och Virtual Machines. Det finns dessutom en mycket aktiv community för Event Hubs med fokus på öppen källkod som kontinuerligt skapar nya adaptrar och anslutningsverktyg för populära plattformar som NiFi och ELK-stacken.

Relaterade produkter och tjänster

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Kom igång med Event Hubs