Event Hubs

Enkel, säker och skalbar datainmatning i realtid

Event Hubs är en fullständigt hanterad inmatningstjänst för realtidsdata som är enkel, säker och skalbar. Strömma miljontals händelser per sekund från valfri källa, så att du kan bygga upp dynamiska datapipelines och direkt vara redo för verksamhetsutmaningar. Fortsätt bearbeta data även vid haveri med funktioner för geohaveriberedskap och geo-replikering.

Integrera med andra Azure-tjänster för att identifiera värdefulla insikter. Du kan aktivera befintliga Apache Kafka-klienter och -program så att de kan kommunicera med Event Hubs utan kodändringar, vilket gör att du får en hanterad Kafka-miljö utan att själv behöva hantera dina kluster. Upplev datainmatning i realtid och mikrobatch-hantering i samma dataström.

Länk till videon

Varför ska jag välja Event Hubs?

Fokusera på att hämta insikter från dina data i stället för att hantera infrastrukturen. Skapa realtidspipelines för stordata och lös affärsutmaningar omgående.

Enkelt

Skapa realtidspipelines med ett par klickningar. Integrera sömlöst med Azure-datatjänster och få insikter snabbare.

Säkert

Skydda dina realtidsdata. Event Hubs är certifierat av CSA STAR, ISO, SOC, GxP, HIPAA, HITRUST och PCI.

Skalbart

Justera dataflödet dynamiskt baserat på användningsbehov och betala endast för det du använder.

Öppet

Mata in data var som helst ifrån och utveckla på olika plattformar med stöd för populära protokoll, bland annat AMQP, HTTPS och Apache Kafka.®

Mata in miljontals händelser per sekund

Mata in data kontinuerligt från hundratusentals källor med korta svarstider och konfigurerbar kvarhållningstid.

Möjliggör bearbetning i realtid och av mindre batchar samtidigt

Skicka data sömlöst till Blob Storage eller Data Lake Storage för långsiktig kvarhållning eller bearbetning av mindre batchar med Event Hubs Capture.

Få en hanterad tjänst med elastisk skala

Skapa enkelt från att strömma megabyte av data till terabyte samtidigt som du behåller kontrollen över när och hur mycket du vill skala.

Anslut enkelt med ekosystemet Apache Kafka

Anslut Event Hubs sömlöst med dina Kafka-program och -klienter med Azure Event Hubs för Apache Kafka®.

Skapa en serverlös strömningslösning

Anslut internt till Stream Analytics och skapa en heltäckande, serverlös strömningslösning.

Kunder som använder Event Hubs

  • Daimler
  • Schneider Electric
  • Southern Company
  • T Mobile Systems
  • BMW
  • Asos

Serverlös strömning med Event Hubs

Skapa en heltäckande, serverlös strömningsplattform med Event Hubs och Stream Analytics

Relaterade produkter och tjänster

Azure Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Lagringskonton

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Börja använda Event Hubs