Azure Analysis Services

Bevisad analytisk motor

  • Kom igång snabbt utan att hantera en infrastruktur
  • Skala resurser så att de matchar dina affärsbehov
  • Visualisera dina data med det datavisualiseringsverktyg som du föredrar
  • Styr, distribuera, testa och tillhandahåll din BI-lösning med hög exakthet

Kom igång snabbt och skala med effektivitet

Använd Azure Resource Manager för att skapa och distribuera en Azure Analysis Services-instans på bara några sekunder och använd återställning av säkerhetskopia för att snabbt flytta dina befintliga modeller till Azure Analysis Services och kunna utnyttja skalan, flexibiliteten och hanteringsförmånerna i molnet. Skala upp, skala ned eller pausa tjänsten och betala bara för det du använder.

Omvandla komplexa data till en version av sanningen

Kombinera data från flera källor i en betrodd BI-semantikmodell som är lätt att förstå och använda. Aktivera självbetjäning och dataidentifiering för företagsanvändare genom att förenkla datavyn och dess underliggande struktur.

Matcha företagets prestanda och hastighet

Minska tiden till insikt i stora och komplexa datauppsättningar. Snabba svarstider betyder att din BI-lösning kan uppfylla kraven hos dina företagsanvändare och växa i takt med företaget. Anslut till användningsdata i realtid och håll koll på företagets puls.

Tillhandahåll säker åtkomst, när som helst, från valfri plats

Se till att endast behöriga användare får åtkomst till dina datamodeller, oavsett var de är, med rollbaserad säkerhet och stöd för Azure Active Directory. Med 99,9 % tillgänglighet kan dina användare få åtkomst till kritisk information när de behöver den.

Förkorta tiden till lansering

Erbjud dina BI-lösningar på ett förutsägbart och mycket säkert sätt. Använd robusta funktioner för programmens livscykelhantering för att styra, distribuera, testa och tillhandahålla dina BI-lösningar snabbt och med hög exakthet.

Utveckla i en bekant miljö

Fokusera på att lösa företagsproblem, inte lära dig nya saker, när du använder den bekanta och integrerade utvecklingsmiljön i Visual Studio. Distribuera dina befintliga SQL Server 2016-tabellmodeller enkelt till molnet.

Varför ska jag lita på Analysis Services?

  • Microsoft investerar över en miljard USD varje år på forskning om och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Priser för Analysis Services

  • No upfront cost
  • No termination fees
  • Pay only for what you use

Everything you need to get started

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att använda Azure Analysis Services med fem minuter långa självstudier och dokumentation.

Förbättra Azure Analysis Services med fler funktioner och produkter, till exempel tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Documentation and resources

Related products and services

Azure Synapse Analytics

Gränslös analystjänst som ger snabbare insikter

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Power BI Embedded

Bädda in fantastiska, helt interaktiva datavisualiseringar i dina appar

Ready when you are—let's set up your Azure free account