Azure Analysis Services

Bevisad analytisk motor

Har du redan ett Azure-konto? Testa nu

Play

Kom igång snabbt och skala med effektivitet

Med hjälp av Azure Resource Manager kan du skapa och distribuera en Analysis Services-instans på sekunder och slippa bördan med att hantera infrastrukturer. Skala upp, skala ned* eller pausa tjänsten och betala bara för det du använder.

Omvandla komplexa data till en version av sanningen

Kombinera data från flera källor i en betrodd BI-semantikmodell som är lätt att förstå och använda. Aktivera självbetjäning och dataidentifiering för företagsanvändare genom att förenkla datavyn och dess underliggande struktur.

Matcha företagets prestanda och hastighet

Minska tiden till insikt i stora och komplexa datauppsättningar. Snabba svarstider betyder att din BI-lösning kan uppfylla kraven hos dina företagsanvändare och växa i takt med företaget. Dessutom kan du ansluta till användningsdata i realtid och hålla koll på företagets puls.

Tillhandahåll säker åtkomst, när som helst, från valfri plats

Se till att endast behöriga användare får åtkomst till dina datamodeller, oavsett var de är, med rollbaserad säkerhet och stöd för Azure Active Directory. Och med 99,9 % tillgänglighet* kan dina användare få åtkomst till kritisk information när de behöver den.

Förkorta tiden till lansering

Erbjud dina BI-lösningar på ett förutsägbart och säkert sätt. Med robusta funktioner för programmens livscykelhantering kan du styra, distribuera, testa och tillhandahålla dina BI-lösningar snabbt och med hög exakthet.

Utveckla i en bekant miljö

Fokusera på att lösa företagsproblem, inte lära dig nya saker, när du använder den bekanta, omfattande och integrerade utvecklingsmiljön i Visual Studio. Distribuera dina befintliga SQL Server 2016-tabellmodeller enkelt till molnet.

*Alla funktioner är inte tillgängliga i förhandsgranskningen.

Relaterade produkter och tjänster

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som tjänst

Power BI

Bädda in fantastiska, helt interaktiva datavisualiseringar i dina appar

Testa Azure Analysis Services med ett kostnadsfritt Azure-konto