Hoppa över navigering

Azure Chaos Studio

Improve application resilience by introducing faults and simulating outages

En experimentplattform för att förbättra appars återhämtningsförmåga

Förbättra programmets motståndskraft med kaostestning genom att avsiktligt införa fel som simulerar verkliga avbrott. Förhandsversionen av Azure Chaos Studio är en fullständigt hanterad experimentplattform för kaosteknik avsedd att påskynda identifiering av problem som är svåra att hitta, från sen utvecklingsfas till produktion. Avbryt avsiktligt apparna för att identifiera brister och planera åtgärder innan kunderna påverkas av ett problem.

Utforska fördelarna med Azure Chaos Studio

Utsätt dina Azure-program för verkliga eller simulerade fel

Observera hur dina program svarar på verkliga avbrott

Integrera kaosexperiment i valfri fas i kvalitetsvalideringen

Använd samma verktyg som Microsoft-tekniker för att bygga upp motståndskraft i molntjänster

Förbättra tillförlitligheten för dina Azure-program

Experimentera genom att utsätta dina Azure-appar för verkliga eller simulerade fel på ett kontrollerat sätt för att bättre förstå programmets återhämtningsförmåga. Observera hur dina appar svarar på verkliga avbrott, till exempel nätverksfördröjning, ett oväntat lagringsavbrott, hemligheter som förfaller eller ett fullständigt avbrott i datacentret.

Experimentera på dina egna villkor

Verifiera produktkvaliteten där och när det är meningsfullt för din organisation. Använd det ständigt växande biblioteket med fel, bland annat processorbelastning, nätverksfördröjning, blockerad resursåtkomst och avbrott i infrastrukturen. Öka programmets återhämtningsförmåga genom att utföra ad hoc-test, integrera med din CI/CD-pipeline eller gör båda delarna för att övervaka produktionskvaliteten genom kontinuerlig verifiering.

Kom igång och få insikter utan alltför mycket jobb

Undvik behovet av att hantera verktyg och skript samtidigt som du lägger mer tid på att lära dig om programmets motståndskraft. Kom snabbt igång med experimentmallar och ett växande bibliotek med fel, inklusive agentbaserade fel som stör resurser och tjänstbaserade fel som stör resurser på kontrollplanet.

Gå bortom felinmatning med tillförlitlighetsverifiering

Förbättra programmets tillförlitlighet genom att implementera en sammanhängande strategi för att fatta välgrundade beslut före, under och efter kaosexperimenten. Integrera belastningstestning i kaosexperimenten för att simulera verklig kundtrafik. Avbryt avsiktligt apparna för att identifiera brister och planera åtgärder innan kunderna påverkas av ett problem.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Priser för Chaos Studio

Förhandsversionen av Chaos Studio har inga startkostnader eller avgifter. Betala per användning baserat på experimentkörning – kaosteknikexperiment debiteras baserat på hur lång tid experimentåtgärderna körs på varje mål eller resurs.

Resurser och dokumentation för Chaos Studio

Kom igång med utbildningsresurser

Vanliga frågor och svar om Azure Chaos Studio

  • Chaos Engineering är en metod som utsätter program och tjänster för verkliga angrepp och störningar för att på så vis bygga upp och validera dess motståndskraft mot otillförlitliga villkor och beroenden som saknas.
  • Chaos Studio har ett växande bibliotek med fel.

    Visa den aktuella listan.

  • Kaosexperiment kräver explicit detaljerad behörighet att mata in fel i resurserna.

Börja förbättra programmens återhämtningsförmåga