Przejdź do głównej zawartości

Co to jest dzielenie bazy danych na fragmenty?

Dzielenie bazy danych na fragmenty to rodzaj partycjonowania poziomego, które dzieli duże bazy danych na mniejsze składniki, szybsze i łatwiejsze w zarządzaniu. Fragment to pojedyncza partycja, która istnieje w osobnym wystąpieniu serwera bazy danych w celu rozłożenia obciążenia. Automatyczne dzielenie na fragmenty lub dzielenie danych na fragmenty jest wymagane, gdy zestaw danych jest zbyt duży, aby można go było przechowywać w pojedynczej bazie danych.

Wraz ze wzrostem rozmiaru bazy danych i liczby transakcji wydłuża się czas odpowiedzi na zapytania do bazy danych. Również koszty związane z utrzymywaniem ogromnej bazy danych mogą gwałtownie wzrosnąć ze względu na liczbę i jakość komputerów potrzebnych do zarządzania obciążeniem. Z kolei fragmenty danych mają mniej wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania oraz można nimi zarządzać na tańszych serwerach.

Powiązane produkty i usługi

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych.

Azure SQL Database

Usługa inteligentnej, relacyjnej bazy danych w chmurze.

Azure Database for MySQL

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie i w pełni zarządzana baza MySQL w wersji Community.