Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Co to jest dzielenie bazy danych na fragmenty?

Dzielenie bazy danych na fragmenty to rodzaj partycjonowania poziomego, które dzieli duże bazy danych na mniejsze składniki, szybsze i łatwiejsze w zarządzaniu. Fragment to pojedyncza partycja, która istnieje w osobnym wystąpieniu serwera bazy danych w celu rozłożenia obciążenia. Automatyczne dzielenie na fragmenty lub dzielenie danych na fragmenty jest wymagane, gdy zestaw danych jest zbyt duży, aby można go było przechowywać w pojedynczej bazie danych.

Wraz ze wzrostem rozmiaru bazy danych i liczby transakcji wydłuża się czas odpowiedzi na zapytania do bazy danych. Również koszty związane z utrzymywaniem ogromnej bazy danych mogą gwałtownie wzrosnąć ze względu na liczbę i jakość komputerów potrzebnych do zarządzania obciążeniem. Z kolei fragmenty danych mają mniej wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania oraz można nimi zarządzać na tańszych serwerach.

Powiązane produkty i usługi

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych.

Azure SQL Database

Usługa inteligentnej, relacyjnej bazy danych w chmurze.

Azure Database for MySQL

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie i w pełni zarządzana baza MySQL w wersji Community.