Sieć

Połącz infrastrukturę oraz usługi znajdujące się lokalnie i w chmurze, aby udostępnić klientom oraz użytkownikom możliwie najlepsze środowisko

Wspieraj własną strategię hybrydową lub w całości opartą na chmurze za pomocą usług sieciowych utworzonych na podstawie jednego z największych szkieletów sieci światłowodowej. Maksymalnie wykorzystaj możliwości rozwiązań i obciążeń platformy Azure lub typu „open source” działające niezawodnie i korzystające z bezpiecznej łączności.

Korzystanie z sieci globalnej

Utwórz sieć w chmurze, aby docierać do klientów, użytkowników lokalnych i zasobów na skalę globalną.

Bezproblemowo wdrażaj zaawansowaną infrastrukturę sieci, używając wysoce dostępnej globalnej usługi Azure DNS dla swoich zasobów usługi Azure Virtual Network. Optymalizuj aplikacje w Strefach dostępności platformy Azure i wielu regionach przy użyciu usługi Azure Load Balancer. Twórz skalowalne, bezpieczne i wysoce dostępne frontony internetowe na platformie Azure za pomocą usługi Azure Application Gateway. Zwiększ wydajność i dostępność zawartości dla klientów na całym świecie dzięki usłudze Azure Content Delivery Network.

Zabezpieczanie aplikacji i infrastruktury

Zapewnij swoim danym bezpieczne środowisko dzięki certyfikatom zgodności, których liczba przekracza możliwości wszystkich innych dostawców usług w chmurze.

Ogranicz ruch do zasobów i aplikacji w swojej sieci wirtualnej, korzystając z grup zabezpieczeń sieci. Skonfiguruj zabezpieczenia sieciowe jako rozszerzenie struktury aplikacji i replikuj zasady zabezpieczeń poprzez grupy zabezpieczeń aplikacji. Chroń swoje aplikacje przed lukami w zabezpieczeniach internetowych dzięki zaporze aplikacji internetowej. Rozszerz podstawową ochronę przed zagrożeniami i atakami DDoS o usługę Azure DDoS Protection, która zapewnia ochronę na poziomie zasobów, rejestrowanie w dzienniku, wysyłanie alertów i telemetrię, aby dodatkowo zabezpieczyć swoją sieć wirtualną przed atakami.

Inteligentne monitorowanie zasobów

Opracuj strategię monitorowania, aby ustalić skuteczność aplikacji i zasobów.

Uzyskaj szczegółowe informacje o wydajności wszystkich aplikacji, usług i zasobów, korzystając ze zintegrowanych narzędzi i usług na platformie Azure, takich jak rozwiązanie Network Performance Monitor (NPM) należące do pakietu Azure Log Analytics. Monitoruj łączność między oddziałami firmy i platformą Azure oraz jej wydajność przy użyciu rozwiązania NPM dla usługi Azure ExpressRoute. Śledź wydajność, zabezpieczenia i kondycję infrastruktury za pomocą narzędzi dostępnych na platformie Azure Monitor. Szybko diagnozuj problemy i rozwiązuj je w sieci dzięki przechwytywaniu pakietów, analizie dziennika przepływu i alertom w usłudze Azure Network Watcher.

Nawiązywanie niezawodnych połączeń prywatnych

Dodaj funkcje łączności do zasobów w chmurze, czyniąc platformę Azure naturalnym rozszerzeniem swojej istniejącej sieci.

Utwórz prywatne i szybkie połączenie sieciowe z platformą Azure za pomocą usługi Azure ExpressRoute oraz korzystaj z globalnej sieci należącej do firmy Microsoft i obsługiwanej przez nią. Połącz dwie sieci wirtualne platformy Azure w dowolnym miejscu bez konieczności stosowania bram jako brokerów połączenia dzięki równorzędnym sieciom wirtualnym. Bezpiecznie i prywatnie uzyskuj dostęp do zasobów platformy Azure, korzystając z wbudowanych funkcji sieci VPN w usłudze Azure Virtual Network. Otrzymasz funkcje punkt-lokacja i opcje lokacja-lokacja między poszczególnymi regionami lub łączność z własnym centrum danych, korzystając z wielu opcji przepustowości i obsługi świadczonej przez wielu wiodących dostawców urządzeń.

Znajdź produkt sieci, którego potrzebujesz

Jeśli chcesz... Użyj tego
Połącz dowolne zasoby z maszyn wirtualnych z przychodzącymi połączeniami sieci VPN Virtual Network
Równoważ przychodzące i wychodzące połączenia oraz żądania do aplikacji lub punktów końcowych usług Load Balancer
Zoptymalizuj dostarczanie z farm serwerów aplikacji, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo aplikacji za pomocą zapory aplikacji internetowych Application Gateway
Bezpiecznie korzystaj z Internetu w celu uzyskania dostępu do sieci Azure Virtual Network za pomocą bram sieci VPN o wysokiej wydajności VPN Gateway
Zapewnij niezwykle szybkie odpowiedzi DNS i niezwykle wysoką dostępność, aby spełnić wszystkie potrzeby związane z domeną System DNS Azure
Przyspiesz dostarczanie zawartości o wysokiej przepustowości do klientów na całym świecie — od aplikacji i przechowywanej zawartości, po przesyłanie strumieniowe filmów wideo Content Delivery Network
Chroń aplikacje platformy Azure przed wpływem ataków DDoS Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure
W sposób optymalny dystrybuuj ruch do usług w obrębie globalnych regionów platformy Azure, zapewniając wysoką dostępność i krótki czas reakcji Traffic Manager
Dodaj łączność z sieciami prywatnymi, aby móc uzyskać dostęp do usług w chmurze firmy Microsoft z sieci firmowych, tak jakby znajdowały się one lokalnie w Twoim centrum danych Usługa ExpressRoute systemu Azure
Monitoruj i diagnozuj warunki na poziomie sieci Network Watcher
Natywne niewymagające obsługi funkcje zapory o wysokiej dostępności i nieograniczonej skalowalności w chmurze Azure Firewall
Bezpiecznie łącz ze sobą oddziały firmy, punkty sprzedaży i lokacje dzięki wirtualnej sieci WAN, oferującej ujednolicony portal do zarządzania rozległą siecią komputerową, obsługiwany przez platformę Azure i globalną sieć firmy Microsoft Wirtualna sieć WAN
Skalowalny punkt dostarczania z rozszerzonymi zabezpieczeniami na potrzeby globalnych aplikacji internetowych opartych na mikrousługach Azure Front Door
Prywatny i w pełni zarządzany dostęp RDP i SSH do maszyn wirtualnych Azure Bastion
Prywatny dostęp do usług hostowanych na platformie Azure z zachowaniem danych w sieci firmy Microsoft Łącze prywatne platformy Azure
Sprawdź, jak zmiany infrastruktury sieciowej będą wpływały na wydajność Twoich klientów. Azure Internet Analyzer

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów sieci na platformie Azure