Networking

Połącz infrastrukturę oraz usługi znajdujące się lokalnie i w chmurze, aby udostępnić klientom oraz użytkownikom możliwie najlepsze środowisko

Wspieraj własną strategię hybrydową lub w całości opartą na chmurze za pomocą usług sieciowych utworzonych na podstawie jednego z największych szkieletów sieci światłowodowej. Maksymalnie wykorzystaj możliwości rozwiązań i obciążeń platformy Azure lub typu „open source” działające niezawodnie i korzystające z bezpiecznej łączności.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt z kategorii sieć

Jeśli chcesz... Użyj tego
Połącz dowolne zasoby z maszyn wirtualnych z przychodzącymi połączeniami sieci VPN Virtual Network
W sposób optymalny dystrybuuj ruch do usług w obrębie globalnych regionów platformy Azure, zapewniając wysoką dostępność i krótki czas reakcji Traffic Manager
Dodaj łączność z sieciami prywatnymi, aby móc uzyskać dostęp do usług w chmurze firmy Microsoft z sieci firmowych, tak jakby znajdowały się one lokalnie w Twoim centrum danych ExpressRoute
Bezpiecznie korzystaj z Internetu w celu uzyskania dostępu do sieci Azure Virtual Network za pomocą bram sieci VPN o wysokiej wydajności VPN Gateway
Zapewnij niezwykle szybkie odpowiedzi DNS i niezwykle wysoką dostępność, aby spełnić wszystkie potrzeby związane z domeną System DNS Azure
Zoptymalizuj dostarczanie z farm serwerów aplikacji, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo aplikacji za pomocą zapory aplikacji internetowych Application Gateway
Równoważ przychodzące i wychodzące połączenia oraz żądania do aplikacji lub punktów końcowych usług Load Balancer
Chroń aplikacje platformy Azure przed wpływem ataków DDoS Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure
Przyspiesz dostarczanie zawartości o wysokiej przepustowości do klientów na całym świecie — od aplikacji i przechowywanej zawartości, po przesyłanie strumieniowe filmów wideo Content Delivery Network
Monitoruj i diagnozuj warunki na poziomie sieci Network Watcher

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów z kategorii sieć na platformie Azure

Harmonogram działania dla kategorii sieć na platformie Azure

Global virtual network peering

poniedziałek, 16 października 2017

Global virtual network peering will enable you to peer virtual networks belonging to different Azure regions.

  • W wersji zapoznawczej
  • Virtual Network

Load Balancer Standard

wtorek, 26 września 2017

Load Balancer Standard will allow you to create load balanced deployments with much greater scale, resiliency, and ease of use for all your virtual machine instances inside a virtual network. 

  • W wersji zapoznawczej
  • Load Balancer

P2S VPN for Macs and AD Domain Authentication for P2S VPN

wtorek, 26 września 2017

Azure Networking announces the general availability of P2S VPN for Macs and AD Domain authentication for P2S VPN.

  • Teraz dostępne
  • Virtual Network