Azure Stack Edge

Zařízení spravované Azure, které přináší výpočetní prostředky, úložiště a inteligenci Azure do hraniční sítě

Hraniční výpočetní zařízení spravované Azure

Azure Stack Edge, dříve Azure Data Box Edge, přináší výpočetní výkon a inteligenci Azure přímo tam, kde je potřebujete – ať je to datacentrum, kancelář v pobočce, nebo vzdálený prostředek v terénu.


Azure Data Box Gateway je virtuální zařízení, které vám umožňuje hladce odesílat data do Azure. Může se nasadit do virtuálního prostředí, které si vyberete.

Získávejte přehledy rychleji díky výpočtům na hraničních zařízeních

Zkraťte čas potřebný k dosažení výsledků díky zpracování dat blízko jejich zdroje bez nárůstu latence vzhledem k době odezvy cloudu. Azure Stack Edge spouští kontejnery pro analýzu, transformaci a filtrování dat na hraničních zařízeních nebo v datacentrech. Kontejnerová platforma IoT Edge slouží ke zřizování a správě kontejnerů. K dalšímu zpracování nebo uložení do cloudu odesílejte jenom data nebo výsledky dotazů, které potřebujete.


NOVINKA Azure Stack Edge bude podporovat i virtuální počítače a clustery Kubernetes, takže budete mít k dispozici jednu platformu pro spouštění většiny výpočetních úloh pro hraniční zařízení bez ohledu na to, jestli jde o aplikace založené na úplně nových kontejnerech, nebo aplikace založené na existujících virtuálních počítačích.

Spouštění modelů strojového učení blíž ke zdroji

Získávejte přehledy téměř v reálném čase díky možnostem strojového učení s hardwarovou akcelerací prostřednictvím FPGA nebo grafického procesoru NOVINKA. Vytvářejte a trénujte modely strojového učení v Azure, spouštějte modely v Azure Stack Edge a nahrávejte do cloudu celou datovou sadu nebo její část, aby se modely znovu trénovaly a hraniční zařízení byla inteligentnější.

Správa hraničního zařízení prostřednictvím webu Azure Portal

Objednejte si zařízení na webu Azure Portal a plaťte za něj průběžně, stejně jako za jiné služby Azure. Azure Stack Edge umožňuje využívat stejný portál správy, přihlašovací údaje pro přístup a vývojové nástroje v celém cloudu a hraničních prostředích. Prostřednictvím webu Azure Portal můžete zařízení konfigurovat, monitorovat, opravovat a aktualizovat.

Přenos dat do Azure prostřednictvím sítě

Azure Stack Edge funguje jako brána cloudového úložiště a provádí vysokorychlostní přenosy do Azure, přičemž zachovává místní přístup k souborům. Díky možnostem používání místní mezipaměti a omezení šířky pásma s cílem omezit využití v provozních hodinách ve špičce je možné používat Azure Stack Edge k optimalizaci přenosů do Azure, když je šířka pásma omezená.

Zvolte zařízení, které je pro úlohu nejvhodnější

Zvolte model zařízení, který nejlépe odpovídá vašemu prostředí a splňuje výpočetní požadavky úlohy na hraniční zařízení.

Komerční řada

Je šitá na míru většině komerčních scénářů, například maloobchodním prodejnám a datacentrům

NOVINKA Robustní řada

Je určená pro podmínky drsného prostředí nebo terénu, například v oblasti obrany států, pomoci při katastrofách, geologických průzkumů a energetiky

Robustní a přenosné

Data Box Gateway

  • Virtuální zařízení zřízené v hypervisoru
  • Brána úložiště
  • Podporuje protokoly SMB a NFS
  • Podporuje Azure Blob Storage a Azure Files
  • Podporuje Hyper-V a VMware

Případy použití

Strojové učení na hraničních zařízeních

Azure Stack Edge vám pomůže řešit problémy s latencí nebo připojením díky zpracování dat blízko jejich zdroje. Modely strojového učení můžete spouštět přímo na hraničních zařízeních. Přeneste potřebnou datovou sadu (celou datovou sadu nebo její část) do Azure a pak zopakujte trénování a pokračujte ve vylepšování modelu.

Internet věcí

Zpracovávejte, řaďte a analyzujte data IoT nebo data datacenter a rozhodujte se, s čím můžete začít okamžitě pracovat, co je třeba uchovat a uložit v cloudu a co ne.

Síťový přenos dat z hraničních zařízení do cloudu

Data můžete rychle a snadno přenášet do Azure pro účely dalších výpočtů nebo archivace, případně pro urychlení migrace do cloudu. Až budete hotoví, vraťte zařízení Microsoftu.

Výpočty na hraničních a vzdálených zařízeních

Urychlete transakce a vyřešte potíže se šířkou pásma spouštěním aplikací ve vzdálených umístěních. Místní aplikace tak budou fungovat i při omezeném připojení ke cloudu.

Dodržování právních předpisů

Ujistěte se, že data, která posíláte zpět do cloudu, neodporují žádným nařízením týkajícím se dodržování předpisů, s použitím modelů strojového učení, které pomáhají upozorňovat na potenciálně citlivá data, abyste mohli provést odpovídající místní akci.

Začínáme s Azure Stack Edge nebo Data Box Gateway

Zaregistrujte se