Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Hybridní a multicloudová řešení

Zajistěte si konzistentní a flexibilní možnosti inovovat kdekoli napříč místními, multicloudovými a hraničními prostředími.

Inovace s využitím Azure v libovolném prostředí

Spolehněte se na efektivní hybridní a multicloudový přístup a umožněte práci na dálku, využijte cloudové inovace a maximalizujte využití stávajících investic do místního prostředí. Azure nabízí holistický, bezproblémový a zabezpečenější přístup k inovacím kdekoli v místních, multicloudových a hraničních prostředích.

Správa a řízení s využitím jedné řídicí roviny

Využijte možnost bezproblémově spravovat, řídit a zabezpečovat servery, clustery Kubernetes a aplikace napříč místními, multicloudovými i hraničními prostředími z jednoho místa.

Aplikační služby

Zajistěte si vždy aktuální služby Azure v jakékoli infrastruktuře a využívejte výhod elastického škálování, automatizace, jednotné správy a špičkového zabezpečení.

Modernizace místní infrastruktury

Vytvářejte a nasazujte aplikace nativní pro cloud ve vašem vlastním datacentru. Konsolidujte místní virtualizované aplikace na hyperkonvergované infrastruktuře propojené s cloudem s nejlepším poměrem cena/výkon.

Strojové učení

Zajistěte vašim zařízením Internetu věcí (IoT) výpočetní výkon, úložiště a inteligentní funkce Azure. Provozujte strojové učení a pokročilé analýzy na hraničních zařízeních a zajistěte si přehledy v reálném čase.

Zpět na karty

Prozkoumejte hybridní a multicloudová řešení a produkty Azure

Aplikace

Vytvořte a nasaďte konzistentní aplikační prostředí ve všech místech vašeho hybridního cloudu.

Prozkoumejte Azure Stack

Prozkoumejte Visual Studio

Prozkoumejte Azure DevOps

Data

Migrujte, spravujte a analyzujte data napříč vašimi digitálními aktivy. Spouštějte datové služby Azure, kde je potřebujete.

Prozkoumejte datové služby s podporou Azure Arc

Prozkoumejte zálohování a zotavení po havárii

Správa

Využijte možnost spravovat, řídit a zabezpečit IT prostředky v místních, multicloudových i hraničních prostředích z jedné řídicí roviny.

Prozkoumejte Azure Arc

Prozkoumejte Azure VMware Solution

Zabezpečení

Zajistěte si jednotnou správu hybridního zabezpečení a rozšířenou ochranu před hrozbami pro všechny vaše úlohy napříč místním prostředím, Azure i dalšími cloudy.

Prozkoumejte Microsoft Defender for Cloud

Prozkoumejte Microsoft Sentinel

Identita

Spravujte přístup pomocí unifikované platformy identit a poskytněte uživatelům bezproblémové jednotné přihlašování napříč cloudovými, mobilními a místními aplikacemi.

Prozkoumejte Azure Active Directory (Azure AD)

Sítě

Udělejte z Azure rozšíření vaší stávající sítě, které propojuje distribuované úlohy a umístění v globálním měřítku.

Prozkoumejte Azure VPN Gateway

Prozkoumejte Azure ExpressRoute

Prozkoumejte Azure Virtual WAN

Architektury řešení

Vytvářejte multicloudová a hybridní cloudová řešení s využitím ukázkových architektur řešení.

Akcelerátor cílové zóny pro servery s podporou Azure Arc

Začněte rychle se servery Azure Arc s integrovanou automatizací. Tato cílová zóna zajišťuje kvalitní nasazení s využitím osvědčených postupů a pokynů k implementaci pro řízení, zabezpečení a provoz hybridních a multicloudových prostředí.

Použití zjednodušeného a vzájemně propojeného kvora Azure Stack HCI bez přepínačů pro vzdálené kanceláře či firemní pobočky

Navrhněte infrastrukturu pro vysoce dostupné virtualizované a kontejnerizované úlohy ve scénářích pro vzdálené kanceláře či firemní pobočky.

Správa hybridních konfigurací Azure Arc

Spravujte počítače s Windows a Linuxem hostované mimo Azure v podnikové síti nebo u jiného poskytovatele cloudu podobným způsobem jako nativní virtuální počítače Azure.

Připojení místní sítě k Azure pomocí brány sítě VPN

Rozšiřte síť z místního prostředí nebo Azure Stacku do virtuální sítě Azure s využitím virtuální privátní sítě (VPN) typu site-to-site. Data se mezi místní sítí a Azure přenášejí prostřednictvím tunelového připojení sítě VPN protokolem IPsec nebo víceklientské služby VPN Gateway v Azure Stacku.

Integrace místních domén Active Directory se službou Azure Active Directory

Zajistěte ověřování identit v cloudu s využitím Azure Active Directory (Azure AD), cloudové víceklientské adresářové služby a služby identit.

Hybridní monitorování zabezpečení s využitím služeb Azure Security Center a Azure Sentinel

Monitorujte konfiguraci zabezpečení a telemetrii místních úloh a úloh operačního systému Azure pomocí služeb Microsoft Defender for Cloud a služby Microsoft Sentinel.

Díky hybridním a multicloudovým řešením v Azure dosahují zákazníci úžasných výsledků

i

„Microsoft Sentinel jsme nastavili jako primární zdroj pro analýzu. Ve srovnání s naším předchozím místním SIEM není Microsoft Sentinel jen rychlý a snadno použitelný, ale také velmi škálovatelný.“

Piotr Pociecha, Product Owner, ING

ING

1

„Chtěli jsme řešení inteligentní továrny, které by bylo škálovatelné a flexibilní a které by do budoucna podporovalo další inovace.“

Evan Chien, senior ředitel pro cloudové a komunikační řešení, Inventec

Inventec

a

„Propojením Azure a místních prostředí prostřednictvím zásad a označování můžeme vytvořit konzistentní způsob nasazení a správy našich systémů v různorodém prostředí. To je pro nás opravdu důležité, protože jak se naše organizace stává pružnější, stále musíme efektivně spravovat naše informační technologie.“

Kristina Melo, správkyně databází SQL Serveru, Ferguson

Ferguson

swdw

„Existuje několik důvodů, proč jsme chtěli Azure Arc. Stručně řečeno, jsou to rychlost a inovace. Potřebovali jsme zrychlit uvádění na trh a rychle vytvářet služby a možnosti, které jsme jinak neměli.“

Vinh Tran, vedoucí pro cloudové technologie, RBC

RBC

hjja

„Díky řešením Azure Stack Hub a Azure DevOps máme pro naše vývojáře více příležitostí pro automatizaci a šablony připravené k použití. Můžeme tak pracovat v mnohem rychlejším prostředí.“

Carsten Beckmann, vedoucí projektu Azure, Volkswagen Financial Services

Volkswagen Financial Services

dv

„Díky Azure Stack Edge Rugged se nám otevřely úžasné možnosti využívající AI a AI Services, které nám pomáhají v reálném čase dodávat do pracovních postupů našich zákazníků užitečnější video s více přehledy.“

Marcus Schioler, viceprezident produktového marketingu, Haivision

Haivision
Zpět na karty

Aktuální novinky a zdroje informací o hybridních a multicloudových řešeních Azure

29. BŘEZNA 2023

Vylepšená integrace Azure Arc se službou Datadog zjednodušuje hybridní a multicloudovou pozorovatelnost

Pang Ngernsupaluck, ředitel pro marketing produktů – Azure Hybrid, Multicloud and Edge

8. ČERVNA 2022

Hlavních 5 důvodů, proč se zúčastnit akce Azure Hybrid, Multicloud and Edge Day

Nate Waters, produktový marketingový manažer, Azure Arc

2. LISTOPADU 2021

Vaše hybridní, multicloudová a hraniční strategie se s Azure vylepšila

Kathleen Mitford, korporátní viceprezidentka, Azure Marketing

15. ČERVNA 2022

Zjistěte, jak můžete inovovat kdekoli pomocí Azure Arc

Kathleen Mitford, korporátní viceprezidentka, Azure Marketing

2. ČERVNA 2022

Podpora hybridních a multicloudových prostředí s využitím datových řešení Azure Arc

Peter Carlin, CVP pro databázové služby Azure

9. ČERVNA 2021

5 důvodů, proč se zúčastnit akce věnované hybridní a multicloudové platformě Azure

Guillermo Gomez, senior produktový marketingový manažer

Nejčastější dotazy

  • Hybridní cloud computing označuje výpočetní prostředí, které kombinuje veřejný cloud a místní infrastrukturu včetně privátního cloudu a umožňuje mezi nimi sdílet data a aplikace. Poskytuje větší možnosti nasazování a větší flexibilitu při škálování výpočetních prostředků a využívání cloudových inovací a zároveň nabízí interoperabilitu s místním prostředím. Vyvíjí se tak, aby zahrnoval multicloudová prostředí i hraniční infrastrukturu.

    Organizace volí hybridní cloudový přístup z mnoha důvodů, mezi které patří dodržování právních předpisů a splnění požadavků na suverenitu dat, maximalizace investic do místních technologií, zaměření na hraniční úlohy s nízkou latencí a zvýšení odolnosti a provozní kontinuity.

  • Multicloudový computing označuje využívání několika cloudových výpočetních služeb od více než jednoho poskytovatel cloudu (včetně privátního a veřejného cloudu) v heterogenním prostředí. Multicloudová strategie nabízí vetší flexibilitu a zmírňuje rizika. Vyberte si pro konkrétní úlohy ty nejvhodnější služby od různých poskytovatelů cloudu nebo využijte služby od konkrétního poskytovatele cloudu v konkrétním umístění.

    Multicloudový computing vyžaduje znalost různých cloudů, což může být náročné. Multicloudový přístup s sebou také přináší vyšší provozní složitost. Proto je důležité zvolit cloudovou platformu, jako je Azure, která umožňuje multicloudový přístup a nabízí možnosti, které výrazně zjednodušují správu více cloudů.

  • Edge architektura označuje přenos výpočetního výkonu cloudu na zařízení Internetu věcí (IoT) blízko místa, kde se nacházejí data, aby se snížila latence a zajistily se přehledy v reálném čase. Vzhledem k nárůstu počtu inteligentních senzorů a připojených zařízení v kombinaci s pokročilými cloudovými technologiemi, jako je strojové učení a umělá inteligence, se edge architektura stává realitou.

    Spouštějte virtuální počítače, kontejnery a datové služby na hraničních zařízeních s využitím Edge architektury. Po přesunutí určité části úloh do hraniční oblasti sítě budou vaše zařízení trávit méně času komunikací s cloudem, reagovat rychleji na lokální změny a pracovat spolehlivě i v prodloužené době provozu offline. Prostřednictvím aplikací s rychlou odezvou, které jsou přizpůsobené kontextu, potom můžou zajišťovat asistivní uživatelské prostředí. Přečtěte si další informace o inovaci z cloudu na hraniční zařízení.

  • Úspěšná hybridní a multicloudová architektura nabízí jednotný způsob, jak spravovat, zabezpečit a řídit prostředky IT napříč místními, multicloudovými a hraničními prostředími. Provozování hybridních a multicloudových prostředí odolným způsobem znamená také zajištění konzistentních databázových možností a architektur napříč prostředími, aby bylo možné snadno přesouvat data aplikací tam, kde je potřebujete, a holisticky je spravovat.

Snadná migrace úloh do Azure

Zvolte flexibilní cestu k migraci, která bude podporovat vaši strategii pro hybridní cloud. Vytvořte si optimální plán migrace s využitím široké škály nástrojů pro vyhodnocení, migraci, optimalizaci a správu.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure