Přeskočit navigaci

Správa nákladů

Optimalizace nákladů na cloud při maximalizaci potenciálu cloudu

Využití cloudových investic na maximum

Spravujte své náklady na cloud transparentně a přesně. Služba Cost Management, kterou licencuje Cloudyn, pomáhá využít Azure a další cloudy na maximum tím, že poskytuje nástroje pro monitorování, přidělování a optimalizaci nákladů na cloud, abyste mohli bez obav urychlit budoucí investice.

Monitorování a vizualizace nákladů a využití cloudu

Ke shromažďování fakturačních dat a údajů o využití cloud je možné využít rozhraní API (Application Program Interface) z Azure, AWS a Google Cloud Platform. Na základě těchto dat získáte kompletní a unifikovaný přehled o spotřebě prostředků a nákladech napříč cloudovými platformami. Váš provozní personál a obchodní uživatelé si mohou vytvářet vlastní řídicí panely a zobrazovat data podle svých potřeb.

Získání podrobných provozních a finančních informací

Využijte možnost průběžného monitorování využití cloudu a trendů ve vývoji nákladů. Můžete sledovat aktuální výdaje, porovnávat je s rozpočtem a vyhnout se tak nadměrným výdajům. Odhalíte anomálie ve svých výdajích a neefektivní využití. Na základě historických dat navíc můžete zvýšit přesnost svých prognóz ohledně cloudového využití a nákladů.

Posílení firemní zodpovědnosti

Náklady na cloud můžete přidělit jednotlivým obchodním jednotkám a projektům a vytvářet srozumitelné sestavy započítávání pohledávek pro posílení firemní odpovědnosti. Umožníte tak vašim týmům, aby lépe spravovaly cloudové výdaje a prostřednictvím řízení přístupu na základě rolí (RBAC) umožnily přístup ke správným datům a přehledům. Můžete snadno nastavit vlastní prahové hodnoty a automaticky upozorňovat účastníky, pokud hrozí riziko nadměrných výdajů.

Zajištění optimální efektivity v cloudu

Díky určení správné velikosti virtuálních počítačů a eliminaci nečinných prostředků zajistíte optimální využití vašich aktiv. Budete mít přístup ke srovnávacím testům a osvědčeným postupům získaným ze široké uživatelské základny, lépe pochopíte vaše využití a získáte doporučení pro další zlepšení.

Forrester

Studie celkového ekonomického dopadu od společnosti Forrester: Podnikový zákazník dosáhl návratnost investic ve výši 286 procent

Podle studie celkového ekonomického dopadu, kterou z pověření Cloudynu v roce 2016 provedla společnost Forrester, během prvního roku implementace této služby jeden z podnikových zákazníků díky optimalizovanému využití cloudu realizoval úspory nákladů přesahující $300 000. Tento zákazník navíc díky automatizaci procesů a pracovních postupů eliminoval 320 až 480 hodin práce měsíčně.

Stáhnout zprávu v kompletním znění

Cost Management pro poskytovatele spravovaných služeb

Poskytovatelé spravovaných služeb mohou svým zákazníkům jako přidanou hodnotu nabídnout optimalizaci a správu nákladů na cloud a zvýšit svoje zisky s využitím vlastních cen a úrovní služeb. Cost Management zaručuje kompletní oddělení dat v rámci aplikace s víc tenanty a poskytovatelům spravovaných služeb nabízí přehled o N-úrovňové hierarchii pro jednotlivé zákazníky.

"We have multiple development and test environments in the cloud for our own use and for our reseller customers. Using Azure Cost Management by Cloudyn to manage the cost and size of these environments has helped us all stay well on budget."

Darryl Grauman, Vice President of Technology Innovation–Global, Westcon - Comstor

Další informace

Zákazníci a partneři skvěle využívající Cost Management

Začínáme se službou Cost Management