Přeskočit navigaci

Správa nákladů

Optimalizace nákladů na cloud při maximalizaci potenciálu cloudu

Využití cloudových investic na maximum

Spravujte své náklady na cloud transparentně a přesně. Azure Cost Management pomáhá využívat cloud na maximum tím, že poskytuje nástroje pro monitorování, přidělování a optimalizaci nákladů na cloud.

Monitorování útraty v cloudu

V jednom unifikovaném zobrazení můžete sledovat využití prostředků a spravovat náklady na cloud napříč všemi vašimi cloudy. Máte také přístup k rozsáhlým provozním a finančním přehledům, abyste se mohli informovaně rozhodovat.

Řízení odpovědnosti v organizaci

Zefektivněte správu nákladů na podnikový cloud implementací zásad správného řízení a zvyšte zodpovědnost prostřednictvím přidělování nákladů a vratek.

Optimalizace efektivity cloudu

Zlepšete návratnost vaší investice do cloudu tím, že budete využívat průběžnou optimalizaci nákladů a osvědčené postupy v oboru.

Studie celkového ekonomického dopadu od společnosti Forrester: Podnikový zákazník dosáhl návratnost investic ve výši 286 procent

Podle studie celkového ekonomického dopadu, kterou z pověření Cloudynu v roce 2016 provedla společnost Forrester, během prvního roku implementace této služby jeden z podnikových zákazníků díky optimalizovanému využití cloudu realizoval úspory nákladů přesahující $300 000. Tento zákazník navíc díky automatizaci procesů a pracovních postupů eliminoval 320 až 480 hodin práce měsíčně.

Forrester

Cost Management pro poskytovatele spravovaných služeb

Poskytovatelé spravovaných služeb můžou svým zákazníkům jako přidanou hodnotu nabídnout optimalizaci a správu nákladů na cloud a zvýšit svoje zisky s využitím vlastních cen a úrovní služeb. Cost Management zaručuje kompletní oddělení dat v rámci aplikace s víc tenanty a poskytovatelům spravovaných služeb nabízí přehled o N-úrovňové hierarchii pro jednotlivé zákazníky.

Westcon-Comstor

"We have multiple development and test environments in the cloud for our own use and for our reseller customers. Using Azure Cost Management by Cloudyn to manage the cost and size of these environments has helped us all stay well on budget."

Darryl Grauman, viceprezident pro globální technologické inovace, Westcon-Comstor

Jste poskytovatel cloudových služeb nebo zákazník s průběžnými platbami?

Pokračujte na portálu Cloudyn.

Zákazníci a partneři skvěle využívající Cost Management

Související produkty a služby

Azure Policy

Implementujte pro prostředky Azure firemní zásady správného řízení a standardy ve velkém měřítku.

Azure Blueprint

Možnost rychlého a opakovatelného vytváření řízených prostředí

Azure Resource Graph

Rychlé získání přehledu o všech prostředcích

Skupiny pro správu Azure

Efektivní používání kontrol zásad správného řízení a správa skupin předplatných Azure

Začínáme se službou Cost Management