Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

App Service

Rychle a jednoduše vytvářejte webové a mobilní podnikové aplikace pro libovolnou platformu nebo zařízení a nasazujte je do škálovatelné a spolehlivé cloudové infrastruktury.

Podpora produktivity a inovací pro víc než 2 miliony aplikací a webů v Azure

Rychle vytvářejte, nasazujte a škálujte webové aplikace a rozhraní API podle vašich představ. Pracujte s .NET.NET CoreNode.jsJavouPythonem nebo PHP v kontejnerech nebo přímo ve Windows nebo na Linuxu. Splňte přísné požadavky na dodržování předpisů, zabezpečení a výkon na podnikové úrovni s využitím důvěryhodné plně spravované služby, která zpracovává více než 60 miliard požadavků za den.

Seznamte se s dalšími způsoby, jak ušetřit náklady na výpočetní prostředky prostřednictvím úsporného plánu Azure.

Plně spravovaná služba s integrovanou údržbou infrastruktury, opravami zabezpečení a škálováním

Integrovaná kontinuální integrace a průběžné doručování (CI/CD) a nasazení s nulovými výpadky

Podpora virtuálních sítí a možnost provozu v izolovaném a vyhrazeném prostředí App Service

Přísné standardy zabezpečení a dodržování předpisů, včetně SOC a PCI, umožňující bezproblémová nasazení v cloudu, na platformě Azure Government nebo místně

Rychlé vytváření webových aplikací a rozhraní API v cloudu

 • Používejte vlastní kód nebo kontejner s využitím jazyka architektury podle vašeho výběru.
 • Pomocí Azure Arc můžete spuštění provádět v Kubernetes, kdekoliv v rámci Azure, místně nebo v libovolném clusteru Kubernetes s certifikací CNCF.
 • Zvyšte produktivitu vývojářů díky úzké integraci Visual Studio Code a sady Visual Studio.
 • Zjednodušte CI/CD s využitím Gitu, GitHubu, GitHub Actions, Atlassian Bitbucketu, Azure DevOps, Docker Hubu a služby Azure Container Registry.
 • Omezte výpadky a minimalizujte riziko v souvislosti s aktualizacemi aplikací s využitím slotů nasazení.
Centrum nasazení v Azure
Škálování webových aplikací ve službě na podnikové úrovni s App Service

Škálování webových aplikací ve službě na podnikové úrovni

 • Získejte vysokou dostupnost s 99,95% dobou provozu zajištěnou smlouvou o úrovni služeb (SLA).
 • Zjednodušte provoz díky automatické údržbě platformy a opravám zabezpečení.
 • Pomozte chránit své aplikace s využitím Web Application Firewallu a propojte je prostřednictvím integrace virtuální sítě.
 • Nasazujte izolované instance webových aplikací v modelu s jedním tenantem. Pomocí App Service Environment verze 3 můžete vynutit přístup k sítím, které jsou vzhledem k vašim aplikacím externí.
 • K ověření a autorizaci přístupu k aplikacím můžete využít Azure Active Directory a další oblíbené zprostředkovatele identity.
 • Využijte globální škálování mezi všemi oblastmi Azure.

Směřujte investice do inovací aplikací, ne do správy infrastruktury

Přečtěte si placenou studii provedenou společností Forrester Consulting za Microsoft, která zjistila, že Azure PaaS poskytuje 228% návratnost investic za 3 roky a vyplatí se už za 15 měsíců.1

1 Zdroj: The Total Economic Impact™ of Microsoft Azure PaaS, Forrester Consulting, listopad 2022.

Zpráva s názvem The Total Economic Impact™ – Microsoft Azure PaaS
Pojďme se společně a s jistotou posunout vpřed. Na každém kroku budete mít podporu Programu migrace do Azure a modernizace.
Uživatel, který pokládá otázku ve webové aplikaci, a robot, který reaguje

Rychlé vytváření webových aplikací a rozhraní API v cloudu

S využitím App Service získáte ve své webové aplikaci to nejlepší z Azure.

 • Zlepšete přístupnost s využitím Azure AI Služeb umožňujících čtení vloženého textu a překlad řeči.
 • Vytvářejte snadno prohledávatelný obsah pomocí cloudových vyhledávacích služeb využívajících umělou inteligenci.
 • Zvyšte použitelnost s využitím Personalizace.
 • Zrychlete inovace díky možnosti spravovat všechna vaše rozhraní API na jednom místě.

Zjednodušení provozu díky integrovanému monitorování

 • Zajistěte inteligentní a interaktivní živé řešení potíží s využitím diagnostiky App Service.
 • Zrychlete rozhodování díky možnosti zobrazit informace o výkonu a stavu aplikací s využitím služby Azure Monitor a Application Insights
 • Vytvářejte zobrazení využití prostředků aplikací v reálném čase s využitím služby Azure Monitor a nakonfigurujte si upozornění, která vás budou informovat o neočekávaných podmínkách.
 • Získejte podrobnější přehledy o propustnosti, době odezvy, podřízených závislostech a trendech chyb vaší aplikace s využitím Application Insights.
Přehled webové aplikace v Azure

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Přehled služby Security Center v Azure zobrazující data zásad a dodržování předpisů a hygienu zabezpečení prostředků
Karta výpočetních prostředků a aplikací služby Security Center v Azure zobrazující seznam doporučení

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici přes 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Služba, které důvěřují společnosti všech velikostí

„Přesun z místních hostovaných aplikací .NET do cloudového prostředí Microsoft Azure byl to pro nás přirozený vývoj… možnost bez problémů migrovat naše aplikace do cloudu pro nás byla bezproblémovým cvičením.“ 

Sahil Gupta: SVP a vedoucí vývoje aplikací

Basketbalový koš

„Díky Azure DevOps můžeme provádět paralelní vývoj, díky čemuž jsme rychlejší a flexibilnější pro aktualizaci naší online přítomnosti. To je pro naše zákazníky přínosné, protože jim můžeme snadněji a rychleji poskytnout zcela aktuální informace.“ 

Christian Walter: Vedoucí pro web a spolupráci

Konferenční místnost společnosti Fujitsu

„Díky cloudovým službám dokážeme eliminovat všechny body selhání. Vytvořili jsme redundanci procesů a zařízení, takže pokud jeden server selže, bude druhý pokračovat v provozu. Přepnutí lze provést okamžitě a uživatel si ani nevšimne změny.“

Hildebrand Almada: Koordinátor IT infrastruktury

Čtyři lidé shromáždění kolem monitoru na stole

"Vybírám si produkty Azure PaaS podle požadovaného účelu. Na Azure je dobré, že každý produkt má jasnou koncepci a konzistentní kulturu uživatelské přívětivosti. Všechny produkty mají stejný vzhled uživatelského rozhraní. Funguje tak intuitivně, že lepší už to ani být nemůže. Existují situace, kdy je obtížné provádět podrobná nastavení, ale dá se říct, že je to přesně proto, že existují taková omezení, která můžete kombinovat.“

Yusuke Suzuki, prezident a generální ředitel Growth Architecture & Teams

„Azure nás nezklamal. A víc než to, nabídl nám způsob, jak vyšší management ujistit, že můžeme tuhle masivní, globální kampaň podpořit.“

Lennart Boorsma, manažer digitálního marketingu, Heineken

Láhev Heineken

„Aplikace, se kterými jsme začali, byly monolitické, takže se neškálovaly dobře. Služba Azure App Service nám umožnila rozdělit tyto aplikace na komponenty, které lze samostatně škálovat na více instancí.“

Alex Wilhelmsen: Digitální architekt

Loď plující kolem ústředí společnosti Jotun

"Náš přesun na .NET Core, Visual Studio Code, TypeScript a služby Azure fungoval přesně tak, jak jsme ho naplánovali. Díky našemu novému webu jsme mnohem agilnější při úsilí o plnění primárního cíle společnosti Chipotle."

Mike Smith, vedoucí vývojář softwaru, Chipotle Mexican Grill

Dvě misky s burritem a talíř s tacos
Zpět na karty

Dokumentace pro vývojáře, vzorový kód a prostředky pro vývoj aplikací

Rychlé starty

Vytvořte svou první webovou aplikaci ve Windows nebo Linuxu pomocí:

Node.js

ASP.NET nebo .NET Core

Python

Java

Výukové moduly

Podrobné pokyny k vytváření a hostování webových aplikací z Microsoft Learn:

Nasazení a spuštění kontejnerizované webové aplikace

Hostování webové aplikace v App Service

Vytváření s využitím .NET

App Service je jediná spravovaná služba, která je od základu vytvořená tak, aby podporovala úlohy .NET.

Vytvořte aplikaci ASP.NET v Azure.

Prozkoumejte podrobné pokyny k migraci aplikací .NET do Azure.

Analyzujte sestavení pro .NET Core pomocí nástroje .NET Portability Analyzer

Převeďte svůj kód .NET na .NET Core s využitím průvodce portováním na .NET Core.

Urychlení vývoje

Použití integrovaného sdílení prostředků mezi zdroji pro rozhraní RESTful API

Připojte se k databázi MongoDBAzure SQL Database nebo MySQL

Konfigurujte aplikace Node.js pro App Service

Vytvářejte aplikace .NET v prohlížeči s využitím Blazoru.

Spouštění vlastních kontejnerů Windows v Azure

Získání osvědčených postupů pro nasazení

Zrychlení vývoje aplikací s využitím Power Apps

Zpráva s názvem 5 výhod migrace aplikací ASP.NET do cloudu

5 výhod migrace aplikací ASP.NET do cloudu

Přečtěte si, jak Azure pomáhá zajistit škálovatelnost, optimalizovat náklady, zvýšit provozní efektivitu, zlepšit zabezpečení a rychleji dodávat nové funkce.

Zpráva s názvem Modernizace webových aplikací

Modernizace webových aplikací

Přečtěte si o úspěšně realizovaných projektech pěti společností, které vylepšily zákaznická prostředí prostřednictvím modernizace webových aplikací pomocí Azure App Service.

Zpráva společnosti GigaOM s názvem Náklady na migraci aplikací .NET do cloudu a související výhody

Náklady na migraci aplikací .NET do cloudu a související výhody

Zjistěte, jak můžete snížit náklady migrací webových aplikací v ASP.NET a databází SQL do Azure App Service.

Nejčastější dotazy k App Service

 • Služba App Service dokáže spouštět webové aplikace a aplikace rozhraní API ve velkém měřítku a zároveň bezproblémově pracuje s dalšími řešeními Microsoftu i třetích stran, aby splnila požadavky na aplikační řešení, které si představujete.

 • App Service je k dispozici ve většině oblastí Azure.

 • Ceny App Service vychází z úrovní plánů, které zahrnují různé funkce a možnosti. Další podrobnosti najdete v ceníku.

 • Garantujeme, že aplikace spuštěné prostřednictvím zákaznického předplatného budou dostupné 99,95 % času. Podívejte se na další podrobnosti.

Hostování první webové aplikace v Azure

Vyzkoušet Azure zdarma