Azure SQL Edge

Edge-optimerad SQL-databasmotor med inbyggd AI och minimalt fotavtryck

En enklare gränsarkitektur och apputveckling

Skydda gränsenheter med Microsoft SQL-motorns säkerhet och prestanda med Azure SQL Edge som körs på ARM64- och x64-arkitekturen. I det här produktivitetsverktyget för gränsenheter kombineras nya funktioner som dataströmmar och tidsserier med interna funktioner för maskininlärning och diagram. Utveckla din app en enda gång och distribuera den sedan till valfritt ställe på gränsen, i datacentret och till Azure. Skaffa Microsoft SQL-databasmotorn, som är optimerad för gränsen för så lite som 60 USD per enhet.

Småskalig container som körs på ARM- och x64-baserade enheter i en ansluten eller fristående miljö eller en hybridmiljö

Inbyggda funktioner för dataströmmar och tidsserier med intern maskininlärning och diagramfunktioner för analyser med korta svarstider

Databearbetning vid gränsen för att optimera bandbredd, reaktionstid och kostnad

Distribution och uppdateringar från Azure eller din företagsportal så att säkerheten hålls konsekvent och du kan börja använda hanteringsfunktionerna direkt

Välj vilken plattform du vill använda

Utöka enhetsarkitekturen med ARM- och x64-baserad arkitektur. Välj antingen Windows eller Linux som värd, och förbättra effektiviteten och automatiseringen genom att använda Kubernetes till att orkestrera enhetsinfrastrukturen. Kör Azure SQL Edge anslutet, delvis anslutet eller offline i olika gränsmiljöer.

Se en ARM-baserad container användas

Strömma, lagra och analysera tidsseriedata

Hantera data vid gränsen med dataströmning, tidsseriedataanalys och maskininlärningsbaserad slutsatsdragning av data. Analysera data medan de strömmas med hjälp av tidsfönster, aggregering och filtreringsfunktioner, och få djupare insikter genom att kombinera olika datatyper som tidsserier och diagram.

Ladda ned informationsgrafiken
Strömma, lagra och analysera tidsseriedata

Utför bedömning i realtid på gränsen med inbyggd AI

Upptäck avvikelser och tillämpa affärslogik på gränsenheter med de inbyggda maskininlärningsbaserade funktionerna för slutsatsdragning. Träna maskininlärningsmodeller i molnet eller lokalt med valfritt språk eller verktyg och konvertera dem med hjälp av ONNX-ramverket (Open Neural Network Exchange) för att utföra slutsatsdragning av data i realtid vid gränsen.

Se en demo om realtidsanalys

Du får oöverträffade prestanda och säkerhet på gränsenheterna

Azure SQL Edge bygger på samma kodbas som SQL Server och SQL Database, så att samma högpresterande och säkra motor används även för gränsenheterna.

Börja använda funktionerna direkt

Installera och hantera Azure SQL Edge på alla dina gränsenheter med minimal kostnad. Skapa och distribuera containern från en och samma hanteringsportal, och uppdatera containern och dataschemat baserat på dina säkerhetskrav och verksamhetsbehov.

Gör din gränsarkitektur enklare

Använd en enda container för lokala strömmar, lagring och maskininlärning. Eftersom gränsytan är samma som hos Azure SQL Database och SQL Server som körs lokalt så ger SQL Edge en konsekvent apputveckling och hantering även för dina gränsenheter.

Avancerad säkerhet med Azure SQL Edge

 • Flexibel hög tillgänglighet och haveriberedskap
 • Dataskydd med transparent datakryptering (TDE) och Always Encrypted-funktioner.
 • Styr åtkomsten med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och attributbaserad åtkomstkontroll (ABAC).
 • Efterlev säkerhetsförordningar med dataklassificering.

En komplett lösning prissatt för den intelligenta gränsen

Intelligent relationsdatabastjänst för gränsen utan startkostnad eller uppsägningsavgifter – och betala bara för det du behöver.

Lär dig hur du får Azure SQL Edge för så lite som $60 per enhet, per år.

Betrott av företag i alla storlekar

Fugro genererar insikter snabbare med Azure SQL Edge

"Traditionally, it took two weeks to prep each client's monthly data, to verify the report, and for the client to receive it. Now we deliver the first draft of that report in eight minutes."

Richard Corless, Lead Cloud Architect, Fugro
Fugro

ZEISS ökar skärpan med Azure SQL Edge

"Before edge computing, by the time cloud analysis noted a problem, we had lost response time and sometimes wasted product. With SQL Edge, we reduce both our reaction time and the number of cycles needed."

Jochen Scheuerer, Head of Connected Smart Factory Carl Zeiss AG
Zeiss

Azure SQL Edge gör att Achilles anställda kan hålla kontakten

"Azure SQL Edge was my first choice to provide the reliability, resiliency, and local redundancy we needed. It's everything we asked for, and it works beautifully, every time."

Casey Weidner, Senior Application Developer, Achilles USA
Achilles

Dokumentation och resurser

Kom igång med utbildningsresurser för Azure SQL Edge

Utforska dokumentationen om hur du använder Azure SQL Edge.

Utforska populära demonstrationer och videor

Se de scenarier som möjliggörs av Azure SQL Edge med ingående videobeskrivningar och demonstrationer.

Vanliga frågor och svar om Azure SQL Edge

 • Azure SQL Edge har stöd för ARM64- och x64-enheter. Det körs i en Linux-container som kan distribueras på en Windows- eller Linux-värd.
 • Azure SQL Edge kostar runt $10 per månad, per enhet, med avgifter som debiteras per timme för ett årligt pris på $120 per enhet. Ett- och treårsavtal ger ytterligare besparingar. Det årliga priset är $100 per enhet – eller så kan du spara upp till 50 procent och betala så lite som $60 per enhet, per år, när du binder dig för ett avtal på tre år.
 • Ja, Azure SQL Edge kommer att stödja modeller med endast offlinedistribution som är oberoende av Azure IoT Edge.
 • Azure Stream Analytics, en motor för händelsebearbetning, används för att undersöka stora mängder strömmande data, extrahera information från dataströmmar och identifiera mönster och relationer.

  Azure SQL Edge gör allt det här – och har dessutom samma funktioner som SQL Database för lagring, bearbetning och analys av data vid gränsen. Använd Azure SQL Edge fristående eller i halvanslutna eller tidvis anslutna distributionsmiljöer där det är viktigt med lokal lagring och analys.

 • SQL Edge utökar branschledande prestanda och säkerhet för Microsoft SQL-motorn till den intelligenta gränsen. Den här småskaliga containern är optimerad för IoT-gatewayer och -enheter och ger realtidsinsikter med inbyggd strömning, lagring och AI. Utveckla din app en enda gång och distribuera den sedan till valfritt ställe på gränsen, i datacentret och till Azure.

Redo när du är det – distribuera Azure SQL Edge nu

Kom igång