Hoppa över navigering

Avvikelseidentifiering

En AI-tjänst som hjälper dig att förutse problem innan de uppstår

Öka företagets tillförlitlighet genom att identifiera problem i ett tidigt skede

Bädda enkelt in funktioner för avvikelseidentifiering av tidsseriedata i dina appar, så att dina användare snabbt kan identifiera problem. Avvikelseidentifiering matar in alla typer av tidsseriedata och väljer den algoritm för avvikelseidentifiering som ger bäst precision med dina data. Identifiera toppar, dalar och avvikelser i cykliska mönster och trendvariationer med API:er för både univariat och multivariat analys. Anpassa tjänsten så att den identifierar avvikelser på alla nivåer. Distribuera tjänsten för avvikelseidentifiering där du behöver den – i molnet eller på den intelligenta nätverksgränsen.

En kraftfull inferensmotor utvärderar din uppsättning med tidsseriedata och väljer automatiskt den algoritm för avvikelseidentifiering som ger maximal precision i ditt scenario.

Med automatisk identifiering krävs inte märkta träningsdata, vilket ger dig mer tid att fokusera på att lösa problemen när de dyker upp.

Med anpassningsbara inställningar kan du finjustera känslighetsgraden för potentiella avvikelser baserat på ditt företags riskprofil.

Få insikter betydligt snabbare

Snabba upp problemlösningen med en enkel konfiguration på Azure-portalen och avvikelseidentifieringssystem som körs i realtid. Det enda du behöver är tre kodrader.

Identifiera multivariata avvikelser

Med multivariat avvikelseidentifiering kan du analysera många signaler och korrelationer mellan dem för att upptäcka plötsliga förändringar i datamönster innan de påverkar verksamheten.

Identifiera problem för nästan alla scenarier

Det finns många typer av tidsseriedata, och ingen enskild algoritm passar alla. Tjänsten Avvikelseidentifiering utvärderar din uppsättning med tidsseriedata och väljer automatiskt den bästa algoritmen och de bästa teknikerna för avvikelseidentifiering ur modellgalleriet. Du kan till exempel använda tjänsten för att säkerställa hög precision i scenarier då du behöver övervaka IoT-enhetstrafik, hantera bedrägerier eller svara på föränderliga marknader.

Betrodd av Microsoft Azure, Office, Windows och Bing

Övervaka hälsan i dina produkter och tjänster och leverera tillförlitliga kundupplevelser med samma tjänst och system för avvikelseidentifiering som fler än 200 Microsoft-produktteam redan förlitar sig på.

Branschledande säkerhet för företaget

  • Microsoft investerar mer än 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa en omfattande lista.

Dokumentation och resurser

Kom igång

Läs vår dokumentation

Lär dig hur det fungerar

Titta på det här avsnittet av AI Show på Channel 9 för en guidad genomgång av hur du konfigurerar Avvikelseidentifiering.

Kom igång med tre steg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om Cognitive Services

Vanliga frågor och svar om Avvikelseidentifiering

  • Se regional tillgänglighet för funktionen för univariat avvikelseidentifiering. Funktionen för multivariat avvikelseidentifiering (förhandsversion) är tillgänglig i utvalda regioner. Mer information finns i det här dokumentet.
  • Avvikelseidentifiering tillhandahåller ett serviceavtal på 99,9 procent (SLA).
  • Avvikelseidentifiering består av enkla REST-API:er med en kod-först-upplevelse. Det är kärnmotorn för Metrics Advisor som identifierar avvikelser i tidsseriedata. Den används bäst för ad hoc-dataanalys och kan köras i containrar. Metrics Advisor har ytterligare funktioner för övervakning av tidsserier, med pipeline-API:er och ett inbyggt användargränssnitt för hantering av tjänsten. Den har utformats för direktuppspelning av data och AI-analys och stöder distribution i Azure.
  • Det kan variera beroende på vilken noggrannhetsnivå och hastighet som önskas för ditt scenario. Mer information finns i metodtips.
Kan vi hjälpa dig?