Platforma Azure a AWS

Organizacje z całego świata uznają, że platforma Microsoft Azure oferuje bardziej zaufaną chmurę dla przedsiębiorstw i infrastruktury hybrydowej niż usługi Amazon Web Services (AWS).

Płać mniej dzięki platformie Azure

Platforma AWS jest 5 razy droższa niż platforma Azure przeznaczona dla systemu Windows Server i programu SQL Server.

Tylko platforma Azure oferuje poniższe korzyści cenowe

Oszczędności dzięki istniejącym licencjom

Wykorzystaj istniejące licencje systemu Windows Server i programu SQL Server z pakietem Software Assurance, aby płacić zredukowaną stawkę przy przechodzeniu na platformę Azure.

Bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń

Zyskaj trzy dodatkowe lata bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, przenosząc obciążenia systemu Windows Server lub programu SQL Server 2008 i 2008 R2 na platformę Azure.

Ponad 95 procent firm z listy Fortune 500 korzysta z platformy Azure

Firmy i organizacje z całego świata — małe i duże, stare i nowe — polegają na platformie Azure w kwestii dostarczania zaufanych usług w chmurze.

Ponad 30 lat

Ponad trzydzieści lat doświadczeń w służbie klientów korporacyjnych

Ponad 68 000 partnerów

Największa w branży sieć najbardziej doświadczonych partnerów gotowych spełnić Twoje oczekiwania

Ponad 90 certyfikacji

Najbardziej kompleksowy zestaw rozwiązań do zapewniania zgodności spośród wszystkich dostawców usług w chmurze

Osiągaj więcej dzięki rozwiązaniom typu open source na platformie Azure

Na platformie Azure możesz używać wybranego systemu operacyjnego, języka i narzędzi typu open source. Jest to jedyna chmura ze zintegrowaną obsługą systemu RedHat, która udostępnia uproszczone kompleksowe środowisko Kubernetes i miała najwięcej współautorów w usłudze GitHub w 2017 roku.

Uzyskaj większą wartość z istniejących inwestycji firmy Microsoft

Rozszerz istniejącą wiedzę i spójne środowisko Twojej organizacji na technologie lokalne oraz działające w chmurze dzięki pełnej integracji z usługami Office 365 i Active Directory.

"At e-Share, we handle the most sensitive data shared by the world's largest companies and government organizations—everything from PHI medical records to ITAR nuclear information. Our customers place that level of trust in us because we create best-in-class solutions built on our trust in Azure."

Nicholas Stamos, założyciel i dyrektor naczelny w firmie e-Share

Zyskaj poczucie spokoju, korzystając z najbardziej zaufanej chmury

Porównując usługi AWS i platformę Azure, przekonasz się, że platforma Azure oferuje najbardziej kompleksowy zestaw rozwiązań do zapewniania zgodności spośród wszystkich dostawców usług w chmurze. Wykorzystaj większość regionów globalnych dowolnej chmury publicznej, aby pomóc zapewnić zgodność z wymaganiami dotyczącymi rezydencji danych. Zmniejsz ryzyko i ogranicz narażenie na procesy sądowe dotyczące naruszeń własności intelektualnej dzięki kompleksowym zabezpieczeniom protokołów internetowych.

Poznaj certyfikacje dotyczące zabezpieczeń i ochrony prywatności

Dowiedz się więcej na temat najlepszych w branży kompleksowych zabezpieczeń protokołów internetowych

Nowa era w przepisach dotyczących ochrony prywatności

Firma Microsoft ma ogromne doświadczenie w zabezpieczaniu danych, ochronie prywatności i zapewnieniu zgodności z kompleksowymi przepisami. Aktualnie zapewniamy zgodność zarówno z obowiązującymi na terenie Stanów Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej przepisami Privacy Shield oraz klauzulami modelowymi EU. Wierzymy, że Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) stanowi ważny krok na drodze do zapewnienia przejrzystości i zagwarantowania osobom ochrony ich prywatności. Chcemy pomóc Ci skoncentrować się na istocie Twojej działalności biznesowej, przygotowując Cię jednocześnie na przepisy RODO.

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie zgodności z przepisami RODO we wszystkich naszych usługach w chmurze i zapewniamy gwarancje dotyczące RODO w naszych zobowiązaniach umownych.

Szybciej przekształcaj pomysły w rozwiązania

Zyskaj niezrównaną wydajność dostępnych tylko na platformie Azure kompleksowych narzędzi deweloperskich i do zarządzania w celu monitorowania oraz zabezpieczania zasobów w chmurze i zarządzania nimi. Korzystaj z dowolnych narzędzi deweloperskich i języków, które już znasz. Skorzystaj z najbardziej innowacyjnych w branży ofert kontenerowych i ponad 100 usług, które przyspieszą możliwość wprowadzania innowacji w Twojej firmie.

Poznaj ponad 100 usług platformy Azure

Optymalizuj wydatki na chmurę przy użyciu bezpłatnej usługi Cost Management

"Proactively using Azure to create our own cloud services will boost our agility and be key to our continued support for digital transformation."

Fumihito Seishu, dział usług rozwiązania w grupie Nihon Unisys

"Azure is a great hybrid cloud enabler. We can move some applications to the cloud and leave others running at Smithfield facilities while providing consistent authentication wherever applications run."

Matthew Douglas, dyrektor ds. chmury i architektury rozwiązań w firmie Smithfield Foods

Uzyskaj prawdziwą spójność w swoim środowisku hybrydowym

Pomóż zredukować ryzyko i złożoność przy użyciu jedynej chmury hybrydowej utworzonej z myślą o tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań z wykorzystaniem prawdziwej spójności w całym stosie technologicznym. Udostępnij użytkownikom spójne środowisko użytkownika ze wspólną tożsamością i zyskaj holistyczną perspektywę, która umożliwia optymalizowanie i pomaga w zabezpieczaniu infrastruktury hybrydowej — są to możliwości, których nie oferuje żadna inna chmura.

Dowiedz się więcej na temat wdrażania aplikacji chmury hybrydowej

Rozszerzaj usługi platformy Azure lokalnie przy użyciu usługi Azure Stack

Wprowadzanie innowacji dzięki niezrównanym opcjom analizy

Rozwijaj przełomowe aplikacje z wbudowaną inteligencją, którą znajdziesz tylko na platformie Azure. Twórz i wdrażaj niestandardowe modele sztucznej inteligencji (SI) na dużą skalę. Rozszerz możliwości dzięki usługom sztucznej inteligencji, które ułatwiają wdrażanie inteligencji na brzegu sieci.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure AD

"In Azure, we have a rich menu of services that we can use to make our workforce management solution smarter so field technicians are more productive."

James Pierre-Noel, starszy kierownik ds. zarządzania produktem w firmie ABB Enterprise Software

Więcej regionów globalnych niż którykolwiek inny dostawca usług w chmurze

Dysponując największą liczbą regionów globalnych spośród wszystkich dostawców chmury, platforma Azure oferuje odpowiednią skalę, aby przybliżyć Twoje aplikacje do użytkowników na całym świecie.

54— regiony 140krajów

Rozsądny wybór w branży sprzedaży detalicznej

Jeśli jesteś sprzedawcą detalicznym, masz ważne powody, aby rozważyć, czy warto umieszczać swoje krytyczne aplikacje i dane biznesowe w usługach AWS. Wielu dużych sprzedawców detalicznych zrezygnowało już z usług AWS. Ponieważ Amazon stale rozszerza swój zasięg w innych sektorach, takich jak handel, dostarczanie paczek i opieka zdrowotna, istnieje potencjalne zagrożenie wywołania bezpośredniej konkurencji dla wielu klientów usług AWS.

Platforma Azure jest skoncentrowana na pomaganiu klientom w osiąganiu lepszych wyników dzięki użyciu nowych, innowacyjnych usług wspierających działalność biznesową. Udostępniając wiodące w branży korzyści, takie jak Azure IP Advantage i wprowadzoną przez firmę Microsoft inicjatywę Shared Innovation Initiative, platforma Azure pomaga zapewnić ochronę własności intelektualnej i inwestycji w innowacje.

Wszystko gotowe

Załóżmy Ci bezpłatne konto platformy Azure.