Pomiń nawigację

Platforma Azure a AWS

Organizacje z całego świata uznają, że platforma Microsoft Azure oferuje bardziej zaufaną chmurę dla przedsiębiorstw i infrastruktury hybrydowej niż usługi Amazon Web Services (AWS).

Ponad 95 procent firm z listy Fortune 500 korzysta z platformy Azure

Firmy i organizacje z całego świata — małe i duże, stare i nowe — polegają na platformie Azure w kwestii dostarczania zaufanych usług w chmurze.

Ponad 30 lat

Ponad trzydzieści lat doświadczeń w służbie klientów korporacyjnych

Ponad 68 000 partnerów

Największa w branży sieć najbardziej doświadczonych partnerów gotowych spełnić Twoje oczekiwania

Ponad 70 certyfikacji

Najbardziej kompleksowy zestaw rozwiązań do zapewniania zgodności spośród wszystkich dostawców usług w chmurze

Poznaj zobowiązania platformy Azure względem oprogramowania typu open source

Na platformie Azure możesz używać wybranego systemu operacyjnego, języka i narzędzi typu open source. Jest to jedyna chmura ze zintegrowaną obsługą systemu RedHat oraz chmura mająca największy udział we współtworzeniu zawartości witryny GitHub w 2017 r..

Uzyskaj większą wartość z istniejących inwestycji firmy Microsoft

Rozszerz istniejącą wiedzę i spójne środowisko Twojej organizacji na technologie lokalne oraz działające w chmurze dzięki pełnej integracji z usługami Office 365 i Active Directory.

Zyskaj poczucie spokoju, korzystając z najbardziej zaufanej chmury

Porównując usługi AWS i platformę Azure, przekonasz się, że platforma Azure oferuje najbardziej kompleksowy zestaw rozwiązań do zapewniania zgodności spośród wszystkich dostawców usług w chmurze. Wykorzystaj większość regionów globalnych dowolnej chmury publicznej, aby pomóc zapewnić zgodność z wymaganiami dotyczącymi rezydencji danych. Zmniejsz ryzyko i ogranicz narażenie na procesy sądowe dotyczące naruszeń własności intelektualnej dzięki kompleksowym zabezpieczeniom protokołów internetowych.

Poznaj certyfikacje dotyczące zabezpieczeń i ochrony prywatności

Dowiedz się więcej na temat najlepszych w branży kompleksowych zabezpieczeń protokołów internetowych

“At e-Share, we handle the most sensitive data shared by the world’s largest companies and government organizations—everything from PHI medical records to ITAR nuclear information. Our customers place that level of trust in us because we create best-in-class solutions built on our trust in Azure.”

Nicholas Stamos, założyciel i dyrektor naczelny w firmie e-Share

Nowa era w przepisach dotyczących ochrony prywatności

Firma Microsoft ma ogromne doświadczenie w zabezpieczaniu danych, ochronie prywatności i zapewnieniu zgodności z kompleksowymi przepisami. Aktualnie zapewniamy zgodność zarówno z obowiązującymi na terenie Stanów Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej przepisami Privacy Shield oraz klauzulami modelowymi EU. Wierzymy, że Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) stanowi ważny krok na drodze do zapewnienia przejrzystości i zagwarantowania osobom ochrony ich prywatności. Chcemy pomóc Ci skoncentrować się na istocie Twojej działalności biznesowej, przygotowując Cię jednocześnie na przepisy RODO.

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie zgodności z przepisami RODO we wszystkich naszych usługach w chmurze i zapewniamy gwarancje dotyczące RODO w naszych zobowiązaniach umownych.

Szybciej przekształcaj pomysły w rozwiązania

Zyskaj niezrównaną wydajność dostępnych tylko na platformie Azure kompleksowych narzędzi deweloperskich i do zarządzania w celu monitorowania oraz zabezpieczania zasobów w chmurze i zarządzania nimi. Korzystaj z dowolnych narzędzi deweloperskich i języków, które już znasz. Skorzystaj z najbardziej innowacyjnych w branży ofert kontenerowych i ponad 100 usług, które przyspieszą możliwość wprowadzania innowacji w Twojej firmie.

Poznaj ponad 100 usług platformy Azure

Optymalizuj wydatki na chmurę przy użyciu bezpłatnej usługi Cost Management

“Proactively using Azure to create our own cloud services will boost our agility and be key to our continued support for digital transformation.”

Fumihito Seishu, dział usług rozwiązania w grupie Nihon Unisys

Uzyskaj prawdziwą spójność w swoim środowisku hybrydowym

Pomóż zredukować ryzyko i złożoność przy użyciu jedynej chmury hybrydowej utworzonej z myślą o tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań z wykorzystaniem prawdziwej spójności w całym stosie technologicznym. Udostępnij użytkownikom spójne środowisko użytkownika ze wspólną tożsamością i zyskaj holistyczną perspektywę, która umożliwia optymalizowanie i pomaga w zabezpieczaniu infrastruktury hybrydowej — są to możliwości, których nie oferuje żadna inna chmura.

Dowiedz się więcej na temat wdrażania aplikacji chmury hybrydowej

Rozszerzaj usługi platformy Azure lokalnie przy użyciu usługi Azure Stack

“Azure is a great hybrid cloud enabler. We can move some applications to the cloud and leave others running at Smithfield facilities while providing consistent authentication wherever applications run.”

Matthew Douglas, dyrektor ds. chmury i architektury rozwiązań w firmie Smithfield Foods

Wprowadzanie innowacji dzięki niezrównanym opcjom analizy

Rozwijaj przełomowe aplikacje z wbudowaną inteligencją, którą znajdziesz tylko na platformie Azure. Twórz i wdrażaj niestandardowe modele sztucznej inteligencji (SI) na dużą skalę. Rozszerz możliwości dzięki usługom sztucznej inteligencji, które ułatwiają wdrażanie inteligencji na brzegu sieci.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure AD

“In Azure, we have a rich menu of services that we can use to make our workforce management solution smarter so field technicians are more productive.”

James Pierre-Noel, starszy kierownik ds. zarządzania produktem w firmie ABB Enterprise Software

Więcej regionów globalnych niż którykolwiek inny dostawca usług w chmurze

Dysponując największą liczbą regionów globalnych spośród wszystkich dostawców chmury, platforma Azure oferuje odpowiednią skalę, aby przybliżyć Twoje aplikacje do użytkowników na całym świecie.

54— regiony 140krajów

Poznaj globalną infrastrukturę platformy Azure

Rozsądny wybór w branży sprzedaży detalicznej

Jeśli jesteś sprzedawcą detalicznym, masz ważne powody, aby rozważyć, czy warto umieszczać swoje krytyczne aplikacje i dane biznesowe w usługach AWS. Wielu dużych sprzedawców detalicznych zrezygnowało już z usług AWS. Ponieważ Amazon stale rozszerza swój zasięg w innych sektorach, takich jak handel, dostarczanie paczek i opieka zdrowotna, istnieje potencjalne zagrożenie wywołania bezpośredniej konkurencji dla wielu klientów usług AWS.

Platforma Azure jest skoncentrowana na pomaganiu klientom w osiąganiu lepszych wyników dzięki użyciu nowych, innowacyjnych usług wspierających działalność biznesową. Udostępniając wiodące w branży korzyści, takie jak Azure IP Advantage i wprowadzoną przez firmę Microsoft inicjatywę Shared Innovation Initiative, platforma Azure pomaga zapewnić ochronę własności intelektualnej i inwestycji w innowacje.

Uzyskaj najkorzystniejsze ceny na usługi w chmurze dla systemu Windows Server i programu SQL Server

Oszczędź do 80 procent

Używaj istniejących licencji systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance, aby zaoszczędzić do 80%* w porównaniu z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem w przypadku połączenia Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure z usługą Azure Reserved VM Instances.

Zapewnij bezpieczeństwo za niższą cenę

Już teraz przeprowadź migrację metodą „lift-and-shift” pakietów roboczych programu SQL Server i systemu Windows Server 2008 oraz 2008 R2 na platformę Azure bez zmiany kodu aplikacji. Uzyskuj bezpłatnie rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń przez trzy lata po zakończeniu okresu świadczenia pomocy technicznej w przypadku przeprowadzenia migracji do platformy Azure. Połącz tę ofertę z Korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure oraz usługą Reserved VM Instances i uruchamiaj pakiety robocze systemu Windows Server 2008 oraz 2008 R2 na platformie Azure, ponosząc 20 procent kosztów uruchamiania takich samych pakietów roboczych w usługach AWS.**

Zmniejsz koszty migracji

Zaoszczędź jeszcze więcej przez przeprowadzenie migracji programu SQL Server 2008 lub 2008 R2 do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database — w pełni zarządzanej, pozbawionej wersji usługi bazy danych — lub do maszyn wirtualnych platformy Azure dzięki Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

* Oszczędności na podstawie wystąpienia zarezerwowanego D4_v2 działającego przez trzy lata w regionie Zachodnie stany USA 2 i kosztu pakietu Software Assurance (poziom A) dla systemu Windows Server Standard Edition (cztery licencje 2-rdzeniowe). Rzeczywiste oszczędności mogą być różne zależnie od regionu, typu wystąpienia lub charakterystycznego dla klienta kosztu licencji systemu Windows Server. Ceny z listopada 2017 r.

**Koszt rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń bazuje na cenach w USD za system Windows Server Standard open NL ERP. Mogą mieć zastosowanie rzeczywiste regionalne ceny i rabaty związane z uczestnictwem w programach.

Wszystko gotowe

Załóżmy Ci bezpłatne konto platformy Azure.