Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Azure Orbital bakkestasjon

Ta raskt inn data fra verdensrommet til skyen, med en satellitt-bakkestasjonstjeneste.

Koble satellittene til Azure

Azure Orbital bakkestasjon gir tilkobling med lav ventetid mellom satellittene og Azure. Utvid satellittkommunikasjonsdekningen med et globalt partnerøkosystem for bakkestasjonsnettverk, skymodemer og telemetri, sporing og kontrollfunksjoner.

Azure Orbital bakkestasjon som en tjeneste

Drift raskere

Velg fra et globalt nettverk av Microsoft og partner -antenner, og skaler etter hvert som du utvider satellittparken.

Effektiviser satellittadministrasjon

Få tilgang til et omfattende økosystem av skybaserte tjenester, bakkestasjoner og virtuelle modemer gjennom Azure-plattformen.

Sikre nettverket

Stol på robuste og sikkerhetsforsterkede bakkestasjoner, for å sende og motta data fra satellitten.

Koble til ved behov

Betal bare for det du bruker med en antenne i det globale nettverket.

Øk hastigheten på databehandlingen med direkte skytilkobling

Koble ned data fra en satellitt og ta dem raskt direkte inn i Azure for sømløs bruk med Azure-tjenester, for eksempel Azure Storage, Azure AI og Azure Data Analytics.

To personer med beskyttelsesmasker, som går utenfor et datalagringssenter
En satellittantenne

Koble til satellitter via et omfattende partnernettverk

I tillegg til å bruke Microsofts bakkestasjoner, kan du benytte vårt rike økosystem av partneralternativer fra bransjeledere som KSAT og andre, til å planlegge kontakt med satellittsystemene.

Behandle data sømløst med akselererte programvaremodemer

Behandle signalet ved hjelp av integrerte høyhastighets programvaremodemer, eller dra nytte av partnertilbud for signal, bildebehandling og kalibrering gjennom Azure Marketplace.

En satellitt i verdensrommet

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar

Kom i gang med en gratis Azure-konto

1

Begynn gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, får du mange av de mest populære tjenestene våre kostnadsfritt, og over 55 andre tjenester er alltid kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn det kostnadsfrie månedlige antallet.

3

Etter 12 måneder får du fortsatt over 55 tjenester som alltid er kostnadsfrie, og du betaler bare for det du bruker utover de kostnadsfrie månedlige mengdene.

Vanlige spørsmål om Azure Orbital bakkestasjon

  • Azure Orbital bakkestasjon samlokaliserer Microsofts bakkestasjoner i eller i nærheten av Azure-datasentre. Du kan også bruke partnerbakkestasjoner til å ta inn data i Azure. Hvis du er interessert i å bli en bakkestasjonspartner,  kontakt oss.

  • Azure Orbital bakkestasjon bidrar til å planlegge kontakt med satellitter som er i en ikke-geostasjonær jordbane (NGSO, Non-Geostationary Earth Orbit), som inkluderer satellitter i lav jordbane (LEO, Low Earth Orbit) og middels jordbane (MEO, Medium Earth Orbit).

  • Azure Orbital bakkestasjon lar deg hente satellittdataene inn i skymiljøet, der dataene leveres sikkert til det virtuelle nettverket. Der kan du dra nytte av alle Azure-tjenester, for eksempel Azure AI, Azure Machine Learning, Azure DevOps og Azure Storage.

  • Azure Orbital bakkestasjon gir en serviceavtale på 99,9 %. Vis Serviceavtaledetaljer for Azure Orbital bakkestasjonServiceavtaledetaljer.

Når du er klar, konfigurerer vi en gratis konto til deg i Azure

Tilleggsvilkår og ansvarsfraskrivelser for Azure Orbital bakkestasjon

I tillegg til din avtale som styrer bruk av Microsoft Azure, inkludert eventuelle tjenestespesifikke vilkår for Azure Orbital bakkestasjon i produktvilkårene våre, gjelder følgende tilleggsvilkår og ansvarsfraskrivelser ("Azure Orbital Tilleggsvilkår for bakkestasjon") for din bruk av Azure Orbital bakkestasjon. Hvis det er en konflikt mellom disse tilleggsvilkårene for Azure Orbital bakkestasjon og andre i din avtale som styrer bruk av Microsoft Azure, vil disse tilleggsvilkårene for Azure Orbital bakkestasjon styre og kontrollere for formålene med din bruk av Azure Orbital bakkestasjon.

1. Ansvarsfraskrivelse for tilgang til satellittjordstasjon (Satellite Earth Station Access Disclaimer). Microsoft sender inn alle nødvendige søknader, som kreves av Federal Communications Commission eller andre reguleringsmyndigheter for å gi den kvalifiserte satellitten tilgang til vår lisensierte satellittjordstasjon, i hvert tilfelle som angitt i forespørselen eller forespørslene. Microsoft belaster deg et forskriftsmessig gebyr for å redusere programmatiske kostnader knyttet til slike søknader. Slike gebyrer er for øyeblikket en fast avgift på tvers av alle jurisdiksjoner. Men om og hvilke utgifter Microsoft går gjennom, kan variere fra jurisdiksjon til jurisdiksjon og kan endres. Microsoft kan derfor justere gebyr og gebyrstrukturen fra tid til annen. Enhver advokat som engasjeres av Microsoft med det formål å forberede og sende inn slike søknader, arbeider utelukkende for og på vegne av Microsoft-representanter, de gir ikke, og kommer ikke til å gi deg juridisk rådgivning eller representere deg i noen juridisk egenskap. Du bør ta kontakt med din egen rådgiver, med hensyn til eventuelle juridiske spørsmål du måtte ha angående denne tjenesten og eventuelle relaterte søknader. Microsoft garanterer ikke et vellykket søknadsutfall, eller at myndighetene treffer en beslutning innen en bestemt tidslinje.

2. Begrensning av bruken av spesiell midlertidig autorisasjon (STA, Special Temporary Authority). For å få fart på tilgangen til tjenester gjennom bakkestasjoner i USA, kan Microsoft søke spesiell midlertidig autorisasjon ("STA") fra Federal Communications Commission. Hvis en STA mottas, vil Microsoft forsøke å konvertere slik STA til en vanlig endring av Microsofts lisens for satellittjordstasjon over tid. Vær oppmerksom på at operasjoner under en STA ikke vil ha det samme nivået av forskriftsmessig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser, som ville vært tilgjengelig under en vanlig autorisasjon. Microsoft forbeholder seg retten til å følge lignende forskriftsmessige alternativer i andre jurisdiksjoner, der det er tilgjengelig, for å fremskynde tjenestetilbudet, etter eget skjønn. Microsoft garanterer ikke vellykket anskaffelse av tradisjonelle autorisasjoner, midlertidige autorisasjoner eller konverteringer av midlertidige autorisasjoner til tradisjonelle autorisasjoner. Microsoft er ikke ansvarlig for omfanget eller håndhevelsen av beskyttelse mot skadelige forstyrrelser eller annen signalbeskyttelse.

3. Azure Orbital bakkestasjon kvalifikasjon/søknad. Azure Orbital bakkestasjon er bare tilgjengelig for kvalifiserte kunder. Kvalifikasjonene varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon, og kan inkludere (for eksempel) dokumentasjon for lisensiering av romstasjon, der det er aktuelt; dokumentasjon om markedstilgang eller landingsrettigheter, der det er aktuelt; autorisasjon av fjernsansing, der det er aktuelt; og/eller dokumentasjon på at den kvalifiserte satellitten har fullført ITU-koordinering, varsling og opptak i ITU-hovedregisteret. Azure Orbital bakkestasjon inkluderer ikke hjelp fra Microsoft til å oppnå nasjonale markedstilgangs- eller landingsrettigheter, bortsett fra med hensyn til levering av informasjon om satellittjordstasjonen. Avhengig av jurisdiksjonen, kan det være nødvendig med tilleggsinformasjon fra deg for at Microsoft skal kunne fullføre alle nødvendige søknader som kreves for at satellitten skal kunne kobles ned til Microsofts lisensierte satellittjordstasjon. Du samtykker i å samarbeide med en Microsoft-representant om å samle inn nødvendig informasjon, og i å svare på en fullstendig og betimelig måte på alle forespørsler om oppfølgingsinformasjon fra reguleringsorganer eller andre interessenter. Ved å abonnere på Azure Orbital bakkestasjon, erklærer du for Microsoft at du oppfyller kvalifikasjonene som kreves i din jurisdiksjon.

4. Microsoft v. Valg av partnerplassering. Microsoft Azure Orbital bakkestasjon drar nytte av et nettverk av bakkestasjoner, som eies av Microsoft eller deres programpartnere. Microsoft kan gi råd om stasjonene (eller kombinasjonen av Microsoft- og partnerstasjoner) for å klargjøre tjenestene, avhengig av den spesifikke geografiske dekningen og frekvensene du ber om.

5. Samsvarsansvar. Uten å begrense juridiske eller forskriftsmessige samsvarsforpliktelser andre steder i din avtale som styrer bruk av Microsoft Azure, er du fullt ut ansvarlig for:

a. Å overholde eventuelle begrensninger, restriksjoner eller betingelser som kan gjelde for den forskriftsmessige autorisasjonen i alle land der du bruker Azure Orbital bakkestasjon.

b. Å anskaffe og fornye eventuelle lisenser eller tillatelser i hver relevante jurisdiksjon som kreves for din bruk av tjenesten, inkludert underliggende telekommunikasjonsautorisasjon, varsling eller registrering; underliggende autorisasjon for jordobservasjon; samt å få markedstilgang og lignende.

6. Avlsutning / midlertidig opphevelse av tjeneste. Uten å begrense noen annen rett til midlertidig opphevelse eller avslutning under  din avtale som styrer bruk av Microsoft Azure, forbeholder Microsoft seg retten til å avslutte eller midlertidig oppheve tilgangen til Azure Orbital bakkestasjon hvis Microsoft, etter eget skjønn, har grunn til å tro at du har brutt noen av disse tilleggsvilkårene for Azure Orbital bakkestasjon, og eller noen av lisensene eller tillatelsene som kreves for å bruke denne tjenesten, eller at du ikke har anskaffet eller fornyet nødvendige autorisasjoner. Hvis tilgangen til Azure Orbital bakkestasjon avsluttes, avsluttes alle rettigheter og tilgang til Azure Orbital bakkestasjon, med mindre annet er beskrevet i disse tilleggsvilkårene for Azure Orbital bakkestasjon, og alle skyldige avgifter forfaller umiddelbart som angitt i den endelige fakturaen.

7. Vilkår som er unike for den amerikanske regjering. Hvis en bestemmelse i disse tilleggsvilkårene for Azure Orbital bakkestasjon, eller, hvis en bestemmelse er inkludert ved referanse heri (a), tillater automatisk fornyelse av tjenester og/eller gebyrer; (b) krever at den styrende loven er noe annet enn amerikansk føderal lov; eller (c) ellers bryter gjeldende føderal lov i USA, skal slike bestemmelser ikke gjelde. Hvis en bestemmelse i disse tilleggsvilkårene for Azure Orbital bakkestasjon, eller som er inkorporert ved henvisning heri, inneholder en bestemmelse for skadeserstatning, gjelder ikke slik bestemmelse med hensyn til at USA godtgjør Microsoft eller andre parter.