Azure Stack

Bygg og kjør hybridapper på tvers av datasentre, kantplasseringer, eksterne kontorer og skyen

Utvid Azure-tjenester og -funksjoner til det miljøet du foretrekker – fra datasentret til kantplasseringer og eksterne kontorer – med Azure Stack. Bygg, rull ut og kjør hybridapper og apper for databehandling på kanten konsekvent i IT-økosystemet med fleksibilitet for varierende arbeidsbelastninger.

Se nærmere på Azure Stack-scenarioer

Skyadministrert apparat

Azure Stack Edge

Kjør arbeidsbelastninger for databehandling på kanten

Få innsikt raskt med et apparat administrert i Azure ved hjelp av databehandling og maskinvareakselerert maskinlæring på kantplasseringer for arbeidsbelastninger på Tingenes Internett (IoT) og med kunstig intelligens.

Bruk Azure Stack Edge til:

  • Maskinlæring ved kanten
  • Kant- og IoT-løsninger
  • Nettverksdataoverføring fra kanten til skyen

Hyperkonvergert infrastruktur

Azure Stack HCI

Moderniser datasenteret

Oppdater virtualiseringsverten ved bruk av en hybrid og hyperkonvertert løsning integrert med Azure.

Bruk Azure Stack HCI til:

  • Skalerbar virtualisering og lagring
  • Modernisering av lokal arkitektur
  • Eksterne filialer
  • Arbeidsbelastninger med høy ytelse

Skybasert integrert system

Azure Stack Hub

Bruk skytjenester lokalt

Kjør din egen private, autonome sky – tilkoblet eller frakoblet med skybaserte apper ved å bruke konsekvente lokale Azure-tjenester.

Bruk Azure Stack Hub til:

  • Scenarioer med og uten tilkobling
  • Datasuverenitet
  • Modernisering av programmer

Opplev Azure Stack-enhetene i vår nye app for utvidet virkelighet i 3D

Se hva «mulighetens kunst» betyr for bedriften

Azure Stack er en portefølje av produkter som utvider Azures tjenester og funksjonalitet til ditt foretrukne miljø, fra datasenteret til kantplasseringer og eksterne kontorer. Bygg og rull ut hybridprogrammer og programmer for databehandling på kanten og kjør dem på en enhetlig måte på tvers av plasseringsgrensene. Se hvordan Azure Stack gir deg fleksibiliteten til å håndtere ulike arbeidsbelastninger.

Bransjer som bruker Azure Stack

Overholde forskriftsmessige krav

Strømlinjeform samsvar med regelverk i bransjen, fra myndighetene og i selskapet ved å kjøre skyapper lokalt – og bidra til å sikre dataene, appene og identitetene dine.

Moderniser finansielle apper

Øk effektiviteten til driftskritiske apper med Azure-tjenester, beholdere, serverløs databehandling og mikrotjenestearkitektur.

Få innsikt i sanntid

Bidra til å redusere risikoer, ta mer informerte forretningsavgjørelser og tilpass kundeopplevelsen med maskinlæringsmodeller som leverer data og analyse i sanntid.

Migrer raskere til skyen

Forenkle overgangen til skyen, og kjør skyapper i et lokalt miljø.

Bruk forutsigbart vedlikehold av kjøretøy

Reduser vedlikeholdskostnader og administrasjonsutgifter ved å forutse kjøretøyproblemer og løse dem raskt med maskinlæring og IoT-løsninger på kanten.

Forbedre tjenester for borgerne

Tilby praktiske, forutsigbare og effektive tjenester for borgerne ved å forbedre ytelsen til lokale apper og databaser.

Overhold krav om samsvar med regelverket

Overhold spesifikke krav til forskriftssamsvar for data, forskrifter og policy ved å bruke et felles sett med verktøy til å bygge og administrere data og apper.

Oppdater og utvid eldre apper

Dra nytte av forbedret sikkerhet, skalerbarhet og fleksibilitet ved å overføre eldre apper til skyen – og forbedre ytelsen til lokale apper som ennå ikke er klare for skyen.

Ta skyen til fabrikkgulvet

Gjør driften strømlinjeformet og øk effektiviteten med et hybrid skymiljø som kjører Azure-tjenester uten å ha behov for å knyttes til Internett.

Få umiddelbar innsikt

Hjelp til med å sikre kvalitetskontroll og forhindre skade på produksjonslinjen ved å bruke kameraer til å overvåke varer for produksjonsfeil i sanntid.

Unngå driftsstans som ikke er planlagt

Gjør driften proaktiv i stedet for reaktiv ved å bruke prediktivt vedlikehold. Automatiser oppdagelse av potensiell utstyrssvikt ved å kjøre intelligente hybridapper der dataene dine bor.

Forbedre medarbeidersikkerhet

Identifiser farlige situasjoner før de oppstår, ved å sende varsler til utstyrsoperatører.

Lever uforglemmelige kundeopplevelser

Øk kundetilfredsheten ved å bruke intelligente data til å drive bedriften mer effektivt. Få dypere innsikt i kundebesøk, oppholdstid og salgsfremmende plasseringer i de fysiske butikkene dine.

Maksimer hylletilgjengelighet

Gjennom å overvåke inventaret med kameraer og annet utstyr i butikken kan butikksjefen få varsel om varer som går fort unna, før lageret er tomt.

Reduser svinn

Reduser varetap og annet svinn ved å gi innsikt i tyveri, bytting av prislapper, svindel ved retur og ugyldige transaksjoner.

Muliggjør plukk-opp-og-dra-shopping

Oppgi produkt-SKU-er, priser og andre nødvendige data til scenarioer for betalingsprosessen for plukk-opp-og-dra-shopping i detaljhandelen.

Kjør skytjenester frakoblet

Lever kritiske skytjenester til områder som ikke er koblet til Internett, for eksempel oppstrøms drift i olje- og gasselskaper og drift av kraftforsyningsnettet.

Lagre, samle, modeller og analyser data

Behandle store datamengder lokalt og få innsikt umiddelbart enten du arbeider med seismisk datamodellering, vindkraftprojeksjon eller nettforbruk.

Reduser kostbare utstyrsfeil

Overvåk utstyr, oppdag avvik og send varsler om potensielle feil i vindparker, brønnområder, raffinerier og nettinfrastrukturer ved hjelp av IoT-enheter og IoT Edge.

Identifiser og reparer problemer på stedet raskere

Analyser videostrømmer fra farlige og vanskelig tilgjengelige områder, som rigger, oljetanker, rørledninger og høyspentlinjer, og varsle utstyrsoperatører og -leverandører om potensielle problemer.

Optimaliser eldre apper og arbeidsbelastninger

Overfør gamle apper og arbeidsbelastninger problemfritt til et skymiljø, og gi feltoperasjonene en digital forvandling.

Forbedre dataanalyse og journalhåndtering

Samle, behandle og lagre medisinske journaler lokalt. Dra nytte av intelligente analyser i sanntid ved å bruke kunstig intelligens på spesialfelt som digital patologi, medisinsk avbildning og forskning og genomikk.

Moderniser eldre systemer

Tilknytt medisinske enheter og apper i IT-nettverk for helsetjenesten. Samle essensielle data på hver enhet, og hjelp til med å sikre pasienter mot funksjonsfeil ved utstyret gjennom å minimere dataforsinkelser.

Oppdater IT-infrastruktur og kliniske miljøer

Forbedre ventetidene for akuttmottaket, operasjonsrommets ytelse, sengekapasitet og flaskehalser i pasientflyten ved å overføre gamle infrastrukturer og IT-miljøer til skyen.

Se hvordan kunder bruker Azure Stack

"I really want my engineers to focus on the value that differentiates us and build this on a platform stack, which is always up to date and leading edge."

Dr. Peter Weckesser, leder for digital transformasjon, Airbus Defence and Space
Airbus

"With Azure Stack and Azure, we have the flexibility to adapt to change, no matter where change comes from."

Dag Jørgensen, informasjonssjef (CIO), KPMG Norge
KPMG

"Now, there's really no limit to the kind of information systems we can deliver to our citizens."

Jonathan Cassar, teknologidirektør, Malta Information Technology Agency (MITA)
Government of Malta

"We clearly needed a hybrid solution, but we wanted to use the same tool set, administration, and training for both platforms. Only Microsoft checked all the boxes. That's why we chose Azure Stack HCI solutions."

Christopher Rivers, direktør for informasjonsteknologi ved Canadian Museum for Human Rights
Canadian Museum for Human Rights

"We empower decision makers with knowledge so they don't have to wrestle with technology and can just get on with saving lives, opening up roads, and addressing other urgent needs."

John Leipper, Director of Product Strategy, Haivision
Haivision

"There was simply no other company that had the capability and the infrastructure to meet our comprehensive data, analytics, and security needs than Microsoft."

Scott Rechler, leder og CEO, RXR Realty
RXR

Ressurser og dokumentasjon for Azure Stack

Nettseminar om Azure Stack-portefølje

Se dette nettseminaret for å lære hvordan Azure Stack-porteføljen hjelper deg med å utvikle, rulle ut og kjøre programmer for hybrid- og kantbasert databehandling på en enhetlig måte på alle plasseringer, slik at du kan håndtere ulike typer arbeidsbelastninger.

Dataark for Azure Stack-porteføljen

Last ned dataarket for å finne ut mer om Azure Stack-scenarioer og løsningsdetaljer.

E-boken Sky overalt

Les denne boken for å lære mer om spesifikke muligheter for å implementere en infrastruktur for hybrid sky i organisasjonen.

Grafikk om Azures hybridløsninger

Se hvordan Azure deg fleksibilitet både lokalt, i multiskyer og på kanten.

Azure Stack-bloggen

Få kontakt med fellesskapet, og hør hva teamene våre har å si om teknologiske nyheter.

Les mer om Azure Stack