Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

IoT for bærekraft

Skap en mer miljøvennlig og bærekraftig fremtid med Azure IoT.

Øk miljøinnsatsen med Azure IoT

Nå de miljømessige bærekraftmålene dine og øk naturverninnsatsen med sikre, globalt skalerbare og nyskapende IoT-løsninger. Reduser energiforbruket i fabrikker og bygninger. Overvåk vannkvaliteten og reduser avfallsmengdene. Bidra til å hindre ulovlig jakt og holde øye med truede habitater.

Vindturbiner i solnedgang

Nå målene om redusert klimaavtrykk og spar samtidig strømutgifter med Azures IoT-løsninger for smarte bygninger, optimalisering av forsyningskjeden og intelligent drift. Få fart på innovasjon og optimalisering i energibransjen med Azure IoT for energiadministrasjonBeregn miljøpåvirkningen til skybaserte CO2-utslipp.

Finn ut mer om Microsofts mål om å bli karbonnegativ innen 2030.

Et verdensomspennende instrumentbord for vannkvalitet

Spar vann i forretningsdrift og bygningsadministrasjon ved å lage et program som overvåker vannforbruket. Sørg for at vannet er rent, med et program for overvåking av vannkvaliteten.

Et verdensomspennende instrumentbord for avfallshåndtering

Minimer mengden emballasje, engangsbeholdere, matavfall og annet avfall i bedriften. Bruk sensordata fra et beholderovervåkingsprogram til å stoppe lekkasje av forurensende stoffer. Få en tydelig visning av avfallsoppsamling og -kasting med sanntidsdata om fyllingsnivåer, helling og andre faktorer gjennom et tilkoblet program for avfallsreduksjon og -administrasjon.

Elefanter som går i naturen

Bidra til å verne habitater, arter og naturressurser som er viktige for planetens fremtid. Sensordata gir en visning av tilstanden til økosystemer og gjør det mulig å lage løsninger for viktige scenarioer som skogforvaltning, sporing av dyr, forebygging av forurensing samt bærekraftig landbruk.

Tilbake til faner

Innføring i Project 15 fra Microsoft

Ta vare på naturen. Se denne videoen for å få mer informasjon om Project 15 fra Microsoft, en innsats som jobber for å redusere kostnadene, kompleksiteten og utrullingstiden for bærekraftige løsninger ved å knytte vitenskapsteam sammen med teknologien de trenger for å jobbe med miljøutfordringer.

Slik blir du en helt: Project 15 fra Microsoft fremmer bærekraft gjennom IoT

Vi lot "jungelropet" om Project 15 ljome, og en rekke helter svarte oss. I denne videoen får du høre fra to helter fra Project 15 som svarte på oppkallet og om hva de og andre som deg kan gjøre for å hjelpe.

Kom i gang med IoT-arkitekturer for bærekraft

Project 15 Open Platform

Få fart på miljøvernprosjekter som sporing og observering av dyr, forhindring av ulovlig jakt, overvåking av økosystemer og påvisning av forurensing.

Smartmålerovervåking

Koble strømmålere til skyen for å få innsikt i forbruket og forebygge strømbrudd.

Solpanelovervåking

Koble til, overvåk og administrer solcellepaneler for å effektivisere strømgenereringen.

Tilkoblet avfallshåndtering

Overvåk avfallsbeholdere og send ut feltoperatører for å maksimere effektiv avfallsinnsamling.

Overvåking av vannforbruk

Overvåk og styr vannforbruket for å redusere kostnader og svinn.

Overvåking av vannkvalitet

Overvåk vannkvaliteten for å redusere helsefaren og miljøpåvirkningen.

Få nyheter og ressurser om IoT for bærekraft

En ovenfra og ned-visning av personer som går og har samtaler i en kontorgang
UTFORSK
En person som arbeider ved et skrivebord
FINN UT MER
En person som sitter på en benk og bruker en bærbar datamaskin
FINN UT MER
En person som bruker hodetelefoner og deltar i en Teams-videosamtale ved skrivebordet sitt
LES
Hender som skriver på tastaturet til en bærbar datamaskin
FINN UT MER

Rull ut Project 15 Open Platform

Begynn å utvikle IoT-løsninger for å spore dyr, hindre ulovlig jakt, overvåke økosystemer og iverksette andre miljøverntiltak.

Les mer om Azure IoT

Kom nærmere bærekraftmålene med Azure IoT-løsninger.

Klar når du er klar

La oss opprette en gratis Azure-konto for deg.