Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Mikrotjenester på Azure

Bygg robuste, svært skalerbare og distribuerte programmer for å levere verdi raskere.

Hva er mikrotjenester?

Mikrotjenester er en arkitektonisk tilnærming til programutvikling der hver kjernefunksjon, eller -tjeneste, utvikles og distribueres hver for seg. Mikrotjenestearkitektur er distribuert og løst sammenkoblet. Slik ødelegger ikke feil ved én komponent hele appen. Uavhengige komponenter samarbeider og kommuniserer med veldefinerte API-kontrakter. Utvikle mikrotjenesteprogrammer for å dekke raskt skiftende forretningsbehov og få nye funksjoner raskere ut på markedet.

Et rom med store fargekodede ledninger langs taket som henger ned til gulvet

Administrer enkelt nye utgaver, oppdateringer og feilrettinger av funksjoner i separate komponenter, uten å rulle ut hele programmet på nytt. Automatiser arbeidsflytene for levering av programvare. Bruk et datasamlebånd for kontinuerlig integrering / kontinuerlig utrulling (CI/CD) slik som GitHub Actions.

 

 

 

Et serverrom med ledninger og kabler på begge sidene

Skaler individuelle tjenester og undersystemer basert på ressursbehov, uten å skalere ut hele programmet. Pakk en høyere tetthet av tjenester inn i én enkelt vert. Bruk en beholderiverksetter slik som Azure Kubernetes Service (AKS) eller Azure Red Hat OpenShift.

 

 

 

En person som arbeider ved et stående skrivebord

Erstatt eller trekk tilbake separate tjenester uten å påvirke hele programmet. I motsetning til den tradisjonelle monolittiske programmodellen bruker mikrotjenesteplattformer mønstre slik som kretsbryting til å tolerere feil på enkelttjenester. Det styrker både sikkerheten og påliteligheten. For å gjøre dette enklere, kan du installere et tjenestenett ved hjelp av Service Mesh Interface (SMI) for Azure Kubernetes Service (AKS) eller Red Hat OpenShift Service Mesh for Azure Red Hat OpenShift.

En person som snakker under et møte

Velg teamets foretrukne utrullingsmetode, språk, mikrotjenesteplattform og programmeringsmodell for hver tjeneste. Publiser mikrotjeneste-API-ene for internt og eksternt forbruk samtidig som du håndterer plutselige avbrudd relatert til godkjenning, tillatelser, begrensing, hurtigbufring, transformasjon og overvåking. Bruk Azure API Management.

Tilbake til faner

Utforsk løsningsarkitekturer for mikrotjenester

Utvikling av mikrotjenester på Azure

Lær hva mikrotjenester er, inkludert fordeler og utfordringer.

Bruk av domeneanalyse til å modellere mikrotjenester

Få et sett med mikrotjenester som er kyndig utformet ved hjelp av rammeverket for domenedrevet design (DDD – domain-driven design).

Identifisering av grenser for mikrotjenester

Start fra en nøye utformet domenemodell å legge til grunn for riktig størrelse på en mikrotjeneste.

Utformingsmønstre for mikrotjenester

Utforsk utformingsmønstre som bidrar til å begrense noen av utfordringene som oppstår med mikrotjenester.

Utvikling av et CI/CD-datasamlebånd for mikrotjenester

Opprett en god CI/CD-prosess for å oppnå raskere og mer pålitelige utgivelsessykluser.

Løsningsprosessen for Azure Kubernetes Service (AKS)

Lær om AKS, tilpass organisasjonen til roller og ansvar og rull ut produksjonsklare arbeidsbelastninger.

Mer informasjon om produkter og tjenester for mikrotjenestearkitektur

Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Kubernetes Service (AKS)

Høyt tilgjengelig, sikker og totaladministrert Kubernetes-tjeneste.

Azure Red Hat OpenShift

Azure Red Hat OpenShift

Heladministrert Red Hat OpenShift-tjeneste,drevet i samarbeid med Red Hat.

Azure Functions

Azure Functions

En hendelsesdrevet serverløs databehandlingsplattform som også løser komplekse iverksettingsproblemer.

Azure Container Apps

Azure Container Apps

Utvikle og rull ut moderne apper med serverløse beholdere.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB

Rask NoSQL-database med åpne API-er for enhver skalering.

Azure Container Registry

Azure Container Registry

Et register over bilder og artefakter for Docker og Open Container Initiative (OCI).

Azure API Management

Azure API Management

Hybrid, flersky administrasjonsplattform for API-er på tvers av alle miljøer.

Begynn å utvikle mikrotjenesteprogrammer

La oss konfigurere en gratis Azure-konto for deg.

Les Utforming av distribuerte systemer

Få mer informasjon om repeterbare mønstre og komponenter, slik at du enklere og mer effektiv kan utvikle pålitelige distribuerte systemer.

Få veiledning til den skybaserte prosessen

Utforsk Kubernetes-opplæringsressursersom videoer, artikler, bøker og tekniske nettseminarer.