Juridisk informasjon for Microsoft Azure

Sist oppdatert: August 2019

Tjenesteavtale og -vilkår

Din bruk av Azure-tjenesten styres av betingelsene og vilkårene i den avtalen du inngikk ved kjøp av tjenestene.

Hvis du er usikker eller har andre spørsmål, kan du kontakte støtteavdelingen for Microsoft Azure.

Tilbudsinformasjon

Priser og andre vilkår og betingelser for det aktuelle Azure-tilbudet du velger, er beskrevet i tilbudsinformasjonen for abonnementet ditt.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen for Microsoft beskriver personvernpolicyen og -praksisen som styrer bruken av Azure og Microsofts andre nettjenester for virksomheter, for eksempel Office 365 og Intune. Det kan hende at avtalen om elektroniske tjenester eller tilleggsvilkårene for forhåndsversjoner angir en annen personvernerklæring for noen tjenester.

Klareringssenter

Microsoft Klareringssenter inneholder informasjon om sikkerhet, personvern og forskriftssamsvar for Azure- og Microsoft Online Services-kunder. Service Trust Portal (STP) er en ledsagende funksjon til Trust Center som gir tilgang til revisjonsrapporter, dokumentasjon for EUs personvernforordning (GDPR), veiledninger for forskriftssamsvar og relaterte dokumenter som gir mer detaljert informasjon om hvordan Microsoft hjelper deg med å beskytte dataene dine.

Servicenivåavtaler

Tjenesteavtalene beskriver forpliktelsene knyttet til oppetid og tilkoblingsmuligheter for Azure.

Tilleggsvilkår for forhåndsversjoner

Tilleggsvilkårene for testversjoner inneholder ytterligere juridiske vilkår som gjelder din bruk av Azure-funksjoner som er i betaversjon eller testversjon, eller som ellers ikke er generelt tilgjengelige.

Vilkår for Microsoft Azur Marketplace

Vilkårene som styrer din bruk av Microsoft Azure Marketplace, er angitt i vilkårene for Microsoft Azure Marketplace, som er innlemmet i vilkårene for elektroniske tjenester.

Vilkår for Microsoft Azure Tyskland

Tilleggsvilkår og -betingelser gjelder for Microsoft Azure Tyskland: Tillegg til vilkårene for elektroniske tjenester, en oppdatert personvernerklæring og en egen kunde-dataforvalter-avtale.

Vilkår for Microsoft Azure Government

Vilkårene om din bruk av Microsoft Azure Government Cloud finnes i Abonnementsavtale for Microsoft Online – US Government Cloud.

Bruksvilkår for nettsted

Bruksvilkårene for nettstedet gjelder din bruk av Azure-nettstedet. Hvis du har et Azure-abonnement, vil kjøp og bruk av Azure-tjenesten styres av betingelsene og vilkårene i avtalen du kjøpte tjenesten under. Du finner ytterligere informasjon i punktet Tjenesteavtale og -vilkår. Hvis du ikke har et Azure-abonnement, gjelder bruksvilkårene for nettstedet også de begrensede Azure-tjenestene du kan bruke uten abonnement.

Denne siden er ment som praktisk hjelp og for å gi oversikt over betingelsene og vilkårene som styrer kjøp og bruk av Azure. Tilleggstjenester, -programvare og -innhold kan styres av flere vilkår eller andre vilkår som ikke er oppført på listen ovenfor.