Juridisk informasjon for Microsoft Azure

Sist oppdatert: Oktober 2016

Tjenesteavtale og -vilkår

Din bruk av Azure-tjenesten styres av betingelsene og vilkårene i den avtalen du inngikk ved kjøp av tjenestene. Vi har forenklet våre juridiske vilkår slik at hver av disse avtalene nå inkluderer de samme vilkårene for nettjenester. Dette gir et felles sett med kundeforpliktelser, detaljerte vilkår for databeskyttelse og EUs standard kontraktvilkår for alle våre nettjenester for virksomheter, inkludert Azure, Office 365 og Intune.

Hvis du er usikker eller har andre spørsmål, ber vi deg kontakte støtte for Microsoft Azure.

Tilbudsdetaljer

Priser og andre vilkår for det spesifikke Azure-tilbudet du velger, er oppgitt i tilbudsdetaljene for abonnementet.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen for Microsoft Online Services beskriver personvernpolicyen og -praksisen som styrer bruken av Azure og Microsofts andre nettjenester for virksomheter, for eksempel Office 365 og Intune. Det kan hende at Online Services Agreement eller Preview Supplemental Terms spesifiserer en annen personvernerklæring for noen tjenester.

Klareringssenter

Microsoft Klareringssenter inneholder detaljert informasjon om sikkerhet, personvern og forskriftssamsvar for Azure- og Microsoft Online Services-kunder.

Servicenivåavtaler

I servicenivåavtalene finnes informasjon om våre forpliktelser angående oppetid og tilkoblingsmuligheter for Azure.

Tilleggsvilkår for forhåndsvisning

Tilleggsvilkårene for testversjoner inneholder ytterligere juridiske vilkår som gjelder din bruk av Azure-funksjoner som er i betaversjon eller testversjon, eller som ellers ikke er generelt tilgjengelige.

Vilkår for Microsoft Azur Marketplace

Vilkårene som styrer din bruk av Microsoft Azure Marketplace, er angitt i vilkårene for Microsoft Azure Marketplace, som er innlemmet i vilkårene for Online Services.

Vilkår for Microsoft Azure Tyskland

Det finnes ytterligere vilkår for Microsoft Azure Tyskland: tillegg til vilkårene for Online Services, en oppdatert personvernerklæring samt en egen forvalteravtale for kundedata.

Vilkår for Microsoft Azure Government

Vilkårene om din bruk av Microsoft Azure Government Cloud finnes i Abonnementsavtale for Microsoft Online – US Government Cloud.

Bruksvilkår for nettsted

Bruksvilkårene for nettstedet gjelder din bruk av Azure-nettstedet. Hvis du har et Azure-abonnement, vil kjøp og bruk av Azure-tjenesten styres av betingelsene og vilkårene i avtalen du kjøpte tjenesten under. Du finner mer informasjon i tjenesteavtalen og -vilkårene ovenfor. Hvis du ikke har et Azure-abonnement, gjelder bruksvilkårene for nettstedet også de begrensede Azure-tjenestene du kan bruke uten abonnement.

Om

Alle tjenester som kan kjøpes via kundeportalen, leveres av Microsoft Ireland Operations Limited:

Microsoft Ireland Operations Limited
Et privat aksjeselskap
Registrert i Irland med organisasjonsnummer 256796
Kontoradresse:
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Nettstedet for Microsoft Online Services-kundeportalen og tilhørende innhold leveres av Microsoft Corporation:

Microsoft Corporation
Representant: Benjamin O. Orndorff
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
USA
Universelt organisasjonsnummer: 600 413 485
https://www.microsoft.com/
Tlf.: +49 (0) 1805 / 67 22 55*
Faks: +49 (0) 1805 / 25 11 91*
E-post: kunden@microsoft.com
* 0,14 euro per minutt

Listen ovenfor er oppført som praktisk hjelp for å gi deg en oversikt over de generelle betingelsene og vilkårene som styrer kjøp og bruk av tjenestene på Azure-plattformen. Andre tjenester, annen programvare og annet innhold, inkludert labs- og betaversjoner kan styres av flere vilkår eller andre vilkår som ikke er oppført på listen ovenfor.

Denne siden er ment som praktisk hjelp og for å gi oversikt over betingelsene og vilkårene som styrer kjøp og bruk av Azure. Tilleggstjenester, -programvare og -innhold kan styres av flere vilkår eller andre vilkår som ikke er oppført på listen ovenfor.