Juridisk informasjon for Microsoft Azure

Sist oppdatert: Oktober 2020

Tjenesteavtale og -vilkår

Din bruk av Azure-tjenesten styres av betingelsene og vilkårene i den avtalen du inngikk ved kjøp av tjenestene.

  • For kunder som kjøper eller fornyer et abonnement (inkludert gratis tester) online fra Microsoft, styres bruken enten av Microsoft Customer Agreement ("MCA"), eller Microsoft Online Abonnementsavtale ("MOSA"). Bruken din styres av sistnevnte hvis MCA ikke er tilgjengelig i ditt land. Se MCA-siden for detaljer om tilgjengelighet. Både MCA og MOSA inneholder Vilkårene for onlinetjenester ("OST") og Tillegg for databeskyttelse på nettet ("DPA"). Gjeldende versjoner av disse dokumentene ligger på Lisensvilkår siden.
  • For kunder som kjøper gjennom en annen volumlisensavtale, for eksempel en Enterprise-avtale, styres bruken din av volumlisensavtalen som du kjøpte tjenestene under, som inkluderer OST og DPA. Du kan få en kopi av volumlisensavtalen din ved å kontakte kontorepresentanten din hos Microsoft eller Microsofts volumlisensieringsavdeling.
  • Hvis du ikke har et Azure-abonnement, vil Microsofts brukervilkår styre bruken din av de begrensede Azure-tjenestene som kan brukes uten abonnement.

Hvis du er usikker eller har andre spørsmål, kan du kontakte støtteavdelingen for Microsoft Azure.

Tilbudsinformasjon

Priser og andre vilkår og betingelser for det aktuelle Azure-tilbudet du velger, er beskrevet i tilbudsinformasjonen for abonnementet ditt.

Personvernerklæring

Microsoft Personvernerklæring forklarer personopplysningene Microsoft behandler, hvordan Microsoft behandler det og til hvilke formål. Din aktuelle serviceavtale eller forhåndsvisningsbetingelsene for forhåndsvisning kan spesifisere mindre eller forskjellige personverntiltak for noen forhåndsvisningstjenester.

Data Protection

Databeskyttelsen på nettet ("DPA") angir dine og Microsoft sine forpliktelser med hensyn til behandling og sikkerhet av kundedata og personopplysninger i forbindelse med Azure. Den er innlemmet som referanse i OST. Microsoft Trust Center gir mer informasjon sikkerhet, personvern og overholdelse for kunder i Azure og andre Microsoft onlinetjenester. Service Trust Portal (STP) er en ledsagende funksjon til Trust Center som gir tilgang til revisjonsrapporter, dokumentasjon for EUs personvernforordning (GDPR), veiledninger for forskriftssamsvar og relaterte dokumenter som gir mer detaljert informasjon om hvordan Microsoft hjelper deg med å beskytte dataene dine.

Servicenivåavtaler

Tjenesteavtalene beskriver forpliktelsene knyttet til oppetid og tilkoblingsmuligheter for Azure.

Tilleggsvilkår for forhåndsversjoner

Tilleggsvilkårene for testversjoner inneholder ytterligere juridiske vilkår som gjelder din bruk av Azure-funksjoner som er i betaversjon eller testversjon, eller som ellers ikke er generelt tilgjengelige.

Vilkår for Microsoft Azur Marketplace

Vilkår og betingelser for din bruk av Microsoft Azure Marketplace er angitt i Microsoft Azure Marketplace Vilkår, som er inkludert i OST.

Vilkår for Microsoft Azure Government

Vilkårene om din bruk av Microsoft Azure Government Cloud finnes i Abonnementsavtale for Microsoft Online – US Government Cloud.

Bruksvilkår for nettsted

Microsoft brukervilkår gjelder din bruk av Azure-nettstedet. De gjelder også for de begrensede Azure-tjenestene du kan bruke uten abonnement.

Denne siden er ment som praktisk hjelp og for å gi oversikt over betingelsene og vilkårene som styrer kjøp og bruk av Azure. Tilleggstjenester, -programvare og -innhold kan styres av flere vilkår eller andre vilkår som ikke er oppført på listen ovenfor.