Hopp over navigasjon

Moderne programutvikling

Reager raskere på endringer, optimaliser kostnader og lever programmene på en trygg måte.

Hva er moderne programutvikling?

Moderne programutvikling er en tilnærming som gir deg mulighet til å innovere raskt ved å bruke skybaserte arkitekturer med løst koblede mikrotjenester, administrerte databaser, kunstig intelligens, DevOps-støtte og innebygd overvåkning. Oppfyll kundenes endrede behov med programmer som gir svært personlige opplevelser og endres dynamisk for å reagere på hendelser i sanntid.

Akselerer tiden til markedet

Bygg raskt program-frontdeler med løsninger som krever lite bruk av kode. Legg til egendefinert logikk på serversiden ved hjelp av hendelsesdrevet programmering. Legg til kunstig intelligens i appene dine på en enkel måte. Gjør i tillegg bærbarheten bedre og utrullingen enklere, uten at det går ut over skalerbarhet og robusthet, ved hjelp av skybasert arkitektur.

Øk påliteligheten og sikkerheten

Lever enhetlig kvalitet og ytelse uansett skala ved å bruke totaladministrerte databaser med innebygd høy tilgjengelighet, tidspunktsbasert sikkerhetskopiering og ventetider på under 10 millisekunder. Utvikle på en sikrere måte ved å integrere kontroller i DevOps-prosessene. Øk datasikkerheten med avansert trusselgjenkjenning og databeskyttelse.

Reduser kostnader

Betal bare for det du trenger, og avlast vedlikeholdet ved hjelp av behovsbetingede verktøy og serverløs databehandling og databaser. Reduser utviklingskostnadene med løsninger som krever lite bruk av kode. Få proaktive og handlingsspesifikke anbefalinger for kostnadsoptimalisering og ressursadministrasjon, blant annet for når du kan bruke gratisforekomster og ubrukte virtuelle maskiner.

Gi mulighet for ekstern utvikling

Kom i gang med prosjekter på noen minutter med ferdigkonfigurerte, sikre og skybaserte utviklingsmiljøer. Samarbeid om kodegjennomgang i sanntid, og kombiner programmering med god identitets- og tilgangsstyring. Automatiser arbeidsflyter fra kode til skyen, og overvåk apptilstanden og -ytelsen før det oppstår problemer.

Byggesteinene i moderne programutvikling

Skybasert arkitektur

Med skybasert arkitektur kan du realisere nye ideer oftere, reagere raskere på endrede behov og enklere kjøre motstandsdyktige og skalerbare programmer. Ved å pakke programkode og avhengigheter i beholdere og rulle dem ut som mikrotjenester blir det enklere å rulle ut programmer i alle slags miljøer med få eller ingen endringer. Endringer kan gjøres i enkeltkomponenter med lavere risiko for hele programmet.

Kubernetes hjelper deg med å administrere beholderne i skala. Øk utgivelseshastigheten og driftsskalerbarheten ved å bruke DevOps-prosesser og -verktøy til å automatisere bygging, testing og levering av mikrotjenestene.

Brukergrensesnitt og programlogikk drevet av kunstig intelligens

Legg til kunstig intelligens i programlagene for både brukergrensesnitt og forretningslogikk for å skape bedre brukeropplevelser og gi dypere forretningsinnsikt. Skap engasjement blant brukere verden over ved å legge til oversetting, chatroboter og tale for brukergrensesnitt med funksjonalitet for kunstig intelligens. Få bedre forretningslogikk med kunstig intelligens for scenarioer som søk, tilpassing, dokumentbehandling, bildeanalyse, avviksregistrering og taleanalyse.

Moderne programutvikling gjør at utviklere på alle kompetansenivåer raskt kan legge til funksjonalitet for kunstig intelligens i appene sine med forhåndsbygde og tilpasningsbare modeller med kunstig intelligens for tale, visuelt innhold, språk og beslutningstaking.

Integrasjon ved hjelp av bruksklare koblinger og API-administrasjon

Moderne integrasjoner med bruksklare koblinger og API-er gjør deg mer produktiv, gir enkel tilgang til data og holder atskilte systemer oppdatert i sanntid. Koblinger er ferdiglagde integrasjoner som gjør det enklere å koble sammen apper med programvare som tjeneste, systemer og data overalt – lokalt eller i skyen.

Lette API-er gjør det mulig å integrere med protokoller som REST og OAuth. Datahenting og deling mellom tjenester blir enklere, ettersom det ikke er behov for en tyngre meldingsbuss. Dra nytte av API-er som allerede finnes i foretaket, og vis dem på en sikker måte gjennom en gateway med hybrid funksjonalitet, slik at du får tilgang til API-er på kanten, lokalt og i andre skyer.

Totaladministrerte databaser

Lever tilpassede, responsive digitale opplevelser uten å måtte håndtere kompleks databaseinfrastruktur og sikkerhetsadministrasjon. Totaladministrerte, skybaserte databaser gir tilgang med ubegrenset skalering og lav ventetid til rike data samt avansert databeskyttelse. Alt er innebygd og uavhengig av språk og strukturer. Velg de datamodellene, API-ene, lagringsstrukturene og utrullingsalternativene som passer best for programmønstrene dine.

Elastiske databaser som alltid er aktive, støtter forretningskontinuiteten og reagerer raskere på miljøer i endring. De bidrar til at driften kan overholde målene om enhetlig tilgjengelighet og ventetid uten behov for tunge oppgaver som databaseadministrasjon, noe som reduserer de totale eierkostnadene.

Programvarelevering med DevOps-fremgangsmåter

Raske markedsendringer krever kortere utgivelsessykluser uten at det går ut over kvaliteten, stabiliteten og sikkerheten. Verktøy og prosesser for kontinuerlig integrering og levering (CI/CD) gjør det enklere å planlegge, administrere risiko, tilpasse deg kundens endrede behov raskere og forbedre systemstabiliteten. Gi ut apper på en rask, enhetlig og pålitelig måte ved å bruke svært produktive verktøy, automatisere trivielle og manuelle trinn samt gjenta i små intervaller gjennom kontinuerlig testing og integrering.

Bruk policyer og kontroller proaktivt, og angi automatiserte porter som en del av datasamlebåndet for å flytte programmer mellom faser problemfritt til de gjøres tilgjengelige for kundene.

Oppnå maksimal automatisering i driften

Etter hvert som miljøet ditt blir stadig mer komplekst å administrere, kan du ved å maksimere bruken av automatisering oppnå bedre driftseffektivitet, identifisere problemer før de når brukeren, og raskt håndtere problemer når de oppstår. Totaladministrerte plattformer gir automatisert logging, skalering og høy tilgjengelighet. Rikholdig telemetri, varsler som kan omsettes i handling, og full innsikt i programmer og det underliggende systemet er viktig for moderne programutvikling.

Automatisering av regelmessige kontroller og bruk av anbefalte fremgangsmåter som infrastruktur som kode og Site Reliability Engineering gir økt robusthet og hjelper deg med å reagere på hendelser med minimalt med nedetid og datatap.

Sikkerhet i flere lag

Moderne programmer krever lagdelt sikkerhet for kode, datasamlebånd for levering, appkjøretider og databaser av alle slag. Begynn med å gi utviklerne sikre utviklingsbokser med god identitetsstyring. Som en del av DevOps-livssyklusen bruker du automatiserte verktøy til å undersøke avhengigheter i koderepositorier og søke etter sikkerhetsproblemer når du ruller ut apper til målmiljøet. Hemmeligheter i foretaksklassen og policyadministrasjon krypterer programmene og gir driftsteamet sentralisert policyhåndheving.

Med totaladministrerte databehandlings- og databasetjenester er sikkerhetskontrollen innebygd, og trusselbeskyttelsen utføres i sanntid.

Vanlige scenarioer i moderne programutvikling

Få mer informasjon gjennom eksempler på løsningsarkitektur.

IoT-dataflyt

Ta inn og behandle enkelt en dataflyt i sanntid med millioner av datapunkter som samles inn via sensorer. Utfør rask analyse og beregninger for å utvikle rask innsikt i komplekse scenarier.

Modernisering av bransjeprogrammer

Gjør de ansatte mer produktive og få fart på beslutningstakingen med et bransjeprogram som konsoliderer data fra flere forretningssystemer og viser dem gjennom nettbaserte og mobile frontdeler.

Tilpassede anbefalinger

Lær opp en anbefalingsmodell ved hjelp av Azure Databricks, og rull den ut som en API ved hjelp av Azure Cosmos DB, Azure Machine Learning og Azure Kubernetes Service (AKS).

App for mobil arbeidsstyrke

Bygg en robust og responsiv app som gir teknikere i felten muligheten til å se og redigere jobber som er tilordnet til dem, i frakoblet modus. En API-serverdel med høy tilgjengelighet støtter både mobil- og nettbaserte klienter.

Håndter topper i etterspørselen

Tilby kundene rask og pålitelig tjenestekvalitet i perioder med høy trafikkbelastning. Umiddelbar, elastisk skalering håndterer trafikk- og salgsøkninger uten behov for å administrere infrastrukturen.

Chatroboter

Opprett samtalegrensesnitt og behandle kundeforespørsler i kontekst ved hjelp av tekst og tale. Legg til tjenesten for talegjenkjenning for å støtte talekommandoer.

Sikker DevOps

Oppnå balanse mellom hastighet og sikkerhet og lever kode raskere i skala ved å implementere sikker DevOps med Kubernetes på Azure. Fremskynd tilbakemeldingssløyfen med konstant overvåkning.

Serverløs hendelsesbehandling

Design hendelsesdrevet arkitektur som tar inn en dataflyt, behandler den og skriver resultatene til en serverdeldatabase på en måte som har høy tilgjengelighet og lav ventetid.

DevOps for maskinlæring (MLOps)

Få fart på utrullingen og forenkle administrasjonen av maskinlæringsløsninger med MLOps. Implementer et datasamlebånd for CI/CD og gjenopplæring for et program med kunstig intelligens ved hjelp av Azure DevOps og Azure Machine Learning.

Svært skalerbar nettapp

Bruk anerkjente fremgangsmåter for å forbedre skalerbarheten og ytelsen i en Azure App Service-nettapp. Muliggjør elastisk klargjøring av databehandlingskapasitet og bufre offentlig tilgjengelig innhold for å redusere ventetiden.

Dokumentbehandling

Få fart på forretningsprosessene ved å automatisere informasjonsuttrekkingen. Trekk ut tekst, nøkkelverdipar og tabeller helt nøyaktig fra dokumenter, for å redusere behovet for manuell gjennomgang og unngå kostbare feil.

Apper for uthenting av kunnskap

Avdekk latent innsikt fra innholdet ditt med skybasert søk drevet av kunstig intelligens for utvikling av mobil- og nettapper. Trekk ut og forbedre søkbar, indekserbar tekst fra ustrukturerte datakilder.

;

Kunder gjør fantastiske ting med moderne programutvikling på Azure

Mars Petcare

"Azure services enabled us to provide a secure, fully monitored, enterprise-ready foundation to our implementation."

Adam Lind, Vice President of Software Development, VCA
Mars Veterinary Health

Finxact

"The operational ease and simplicity provided by the managed Azure Database for PostgreSQL service allows for high availability and geographically remote failover capability deployed with simple infrastructure scripting."

Jonathan Turwy, Senior DevOps Engineer, Finxact
Finxact

GE Aviation

"We have a lot of security requirements in aviation. With Azure Pipelines, we can embed some of those within the pipeline, so they'll run at every build."

Richard Pineo, Software Developer, GE Aviation
GE Aviation

BBC

"Azure offers us the flexibility and control we needed to create a natural, branded voice assistant while maintaining the necessary privacy for our customers' data."

Jeremy Walker, Head of Technology Transformation, BBC
BBC

Chipotle Mexican Grill

"Our move to .NET Core, Visual Studio Code, TypeScript, and Azure services worked out just like we had planned. Our new website makes us much more agile in supporting Chipotle's primary mission: bringing people responsibly sourced, classically cooked, real food, with wholesome ingredients."

Mike Smith, ledende programvareutvikler, Chipotle Mexican Grill
Chipotle

Bosch

"When we started our journey on Azure, we were a really small team—just one or two developers. Our partnership with Microsoft, the support from their advisory teams, the great AKS documentation and enterprise expertise—it all helped us very much to succeed."

Bernhard Rode, Software engineer, Bosch
Bosch

Styrk medarbeiderne med moderne fremgangsmåter for utvikling

DevOps er det tekniske grunnlaget for moderne programutvikling. Ved å bruke en DevOps-kultur sammen med DevOps-praksiser og -verktøy gir du teamene muligheten til å dekke behovene til kundene bedre, bli tryggere på programmene de utvikler, og oppnå forretningsmålene raskere. Her er noen av fremgangsmåtene som er viktige for effektiv DevOps.

Utvid området teamet jobber med

 • Gå over til en modell basert på Site Reliability Engineering (SRE). Utviklere tar ansvar for ytelsen og stabiliteten endringene deres gjør for driften.
 • Gi mulighet for bedre samarbeid ved å bruke programvare med åpen kildekode og fremgangsmåter for indre kilder.
 • Legg til rette for ulike måter å jobbe på, og hold produktiviteten oppe selv ved ekstern jobbing.

Skap en kultur som fokuserer på kundens behov

 • Samle inn telemetridata for å vurdere verdien som produktene dine gir til kundene dine.
 • Lytt til hva kundene dine sier i sosiale medier, og sørg for at teknikerne får tilbakemeldingene deres tidlig og ofte.
 • Skap tillit hos kundene ved å eksponere hendelser på nettstedet og sørge for at kundene blir informert.

Ta i bruk en tenkemåte som fremmer vekst

 • Ta i bruk en tilnærming basert på kontinuerlig læring som gjør at team kan håndtere feil raskt og implementere det de lærer, i bedre prosesser som gir raskere innovasjon.
 • Oppfordre utviklerne til å teste og eksperimentere med nye ideer. Hold gjennomganger etter lansering for å øke suksessraten.
 • Gi utviklerne mulighet til å bruke de verktøyene som er mest effektive og produktive for den måten de jobber på, og som gir dem mulighet til å kode fra hvor som helst.

Vanlige spørsmål

 • Moderne programmer er skybaserte arkitekturer som utnytter pakket kode og avhengigheter i beholdere, og ruller dem ut som mikrotjenester for å øke utviklerens hastighet ved bruk av DevOps-fremgangsmåter. Moderne programmer utnytter automatisering ved å innlemme kontinuerlig integrasjon, levering og utrulling, sammen med automatisert sikkerhet som sikrer at utviklingsteamene kan produsere raskere og levere trygt.
 • Start med en domenemodell. En domenemodell er en abstrakt modell av forretningsdomenet som organiserer domenekunnskap og gir et felles språk for utviklere og domeneeksperter. Utled mikrotjenestene fra domenemodellen i en firetrinnsprosess. Bruk koblingen nedenfor hvis du vil lære hvordan du bygger en domenemodell i mikrotjenestene som er riktige for deg.

  Finn ut mer om mikrotjenestegrenser.

 • Moderne arkitekturer muliggjør forbedret sikkerhet ved å inkludere sikkerhet gjennom prosessen for administrasjon av programlivssyklus (ALM). Det er forankret i trinnene for design, utvikling, testing og lansering, samt i revurderingstrinnet. Dermed blir sikkerheten kontinuerlig gjennomgått for å sikre samsvar. Automatisering av viktig sikkerhet og triggere under datasamlebånd for ALM og CI/CD sørger for fortsatt sikkerhetsovervåking og reduserer manuell arbeidsbelastning og potensielle feil.

  Finn ut mer om sikkerhetspraksis for serverløs.

 • Hvis du har en lokal app og ikke vil modernisere, kan du eksportere den til en beholder og kjøre den på Kubernetes. Dette krever minimale kodeendringer, så appen vil kjøre på samme måte, men den kan skaleres mye lettere. Hvis du vil at den lokale appen din skal inneholde Azure Functions, må en del kode skrives om for å inkludere hendelser og triggere. Alternativt kan du kjøre Azure Functions i Kubernetes-beholdere, noe som krever flytting til skyen.

  Finn ut mer om Azure Functions og AKS.

Begynn å utvikle moderne programmer i dag