Hybride skyløsninger

Lag dine hybride løsninger i den eneste skyen som leverer en lik opplevelse på tvers av miljøer.

Stol på en velprøvd plattform for alle dine behov for hybrid sky

Lever programkonsistens, administrer data sømløst, håndter sikkerhet og administrasjon og gå løs på nye forretningsscenarier på tvers av miljøer lokalt, i skyen og på kanten.

Bruk omfattende muligheter for hybrid sky

Apper

Driv programinnovasjon og lever en lik opplevelse på tvers av den hybride skyen.

Data

Migrer, administrer og analyser data på tvers av hele ditt digitale område.

Nettverk

Lag raske hybride nettverk med svært pålitelig ytelse og sikker tilkobling.

Identitet

Forenkle tilgangen og forbedre sikkerheten med én enkelt identitetsplattform.

Sikkerhet

Foren sikkerhetsadministrasjon og moderniser sikkerhetsstyring.

Administrasjon

Forenkle og optimaliser driftsadministrasjon i stor grad.

Lever programinnovasjon både lokalt, i skyen og på kanten

Migrer apper til skyen for å oppnå større effektivitet og betydelige kostnadsbesparelser. Moderniser dine eksisterende apper lokalt, eller lag innovative nye apper. Håndter krav til nettverkslatens med kant- og frakoblede løsninger. Lever en lik appopplevelse overalt i den hybride skyen.

Kjør hybride apper i datasenteret ditt

Aktiver Azure-tjenester i datasenteret med Azure Stack. Bruk Azure Stack HCI-løsninger for å kjøre virtualiserte apper lokalt. Ha fordel av hybrid sky samtidig som du møter lovmessige krav og krav til tilkobling.

Overfør appene dine til skyen

Flytt appene trygt til Azure med velprøvde teknologier for migrering. Få best uttelling av investering i skyen – med store besparelser i forhold til AWS for Windows Server og SQL Server.

Gjør kant- og frakoblede scenarier mulige

Dra nytte av kantteknologier fra Azure for å gjøre nye forretningsscenarier mulige. Lag like opplevelser i skyen og på kanten, selv når løsningene er frakoblet internett.

Bruk DevOps til å levere apper fortere

Lever bedre produkter raskere med de velprøvde smidige verktøyene i Azure DevOps. Ta i bruk den samme flyten for kontinuerlig integrering og levering på tvers av hele den hybride skyen.

Hvordan hybride apper fungerer med Azure Stack

Chevron

"As we migrate thousands of applications to Azure, we are taking the opportunity to modernize. Rewriting applications and taking advantage of Azure platform services while using an automated code pipeline is what will give us the speed to enable digital in the future."

Victoria Harris, Leder for Public Cloud, Chevron

Azure Stack-løsningsarkitekturer

 • Hybride skyprogrammer er enkle systemer som har komponenter som kjører på både Azure og Azure Stack. Denne løsningsplanen gjelder for etablering av tilkobling for ethvert program som involverer kommunikasjon mellom den offentlige Azure-skyen og lokale Azure Stack-komponenter. Hybrid tilkobling er en grunnleggende plan som gjelder de fleste Azure Stack-løsninger.

 • Implementering av en tilnærming for kontinuerlig integrering / kontinuerlig utvikling (CI/CD) for programdistribusjon blir vanskelig når lokale programmer er utviklet og brukt på forskjellige måter enn skyprogrammer. Hvis du har et konsistent utvalg av utviklingsverktøy og -prosesser på tvers av den offentlig Azure-skyen og lokale Azure Stack-miljøer blir det mye enklere for organisasjonen å implementere en praksis for CI/CD. Apper og tjenester som er distribuert på riktig måte i Azure og Azure Stack er mer eller mindre utskiftbare og kan kjøre på begge lokasjoner.

 • Behovet for å holde programkomponenter lokalt behøver ikke være et hinder for å benytte skyteknologier. Med Azure Stack kan appkomponenter befinne seg lokalt mens de har interaksjoner med komponenter som kjører i den offentlig Azure-skyen. Denne planen gir team mulighet til å administrere identiteter for brukere i tillegg til programmer på en konsistent måte på tvers av skyene.

Migrer, administrer og analyser data på tvers av hele den hybride skyen

Flytt SQL-oppgaver enkelt til skyen og tilbake igjen uten å endre koden med Azure SQL Database Management Instance. Forenkle apputvikling med en kodebase lokalt og i skyen. Gjør bruk av industriledende ytelse og sikkerhet, høy tilgjengelighet og avanserte analyser.

Hvordan hybride data fungerer

Komatsu

"We determined Azure SQL Database Managed Instance was the best choice for us in terms of scalability, cost, and performance. We've seen a 49 percent cost reduction and 25 to 30 percent performance gains."

Nipun Sharma, Analytics Architect, Business Technology & Systems, Komatsu Australia

Hybrid løsningsarkitektur for data

 • Et moderne datalager lar deg samle alle data av enhver størrelse enkelt, og få innsikt gjennom analytiske dashbord, driftsrapporter eller avansert analyse for alle brukerne dine.

Bygg et hybridnettverk som er svært tilgjengelig, raskt og sikkert

Oppnå skalering på globalt nivå og det lokale nærværet du trenger med tilgang til et av de største skynettverkene. Reduser nettverkslatens med ekstremt rask hybridtilkobling gjennom Azure ExpressRoute med båndbredde opptil 100 Gbps. Koble sammen tusenvis av avdelinger kjapt ved å automatisere konfigurasjon og oppkobling med Azure Virtual WAN. Beskytt og sikre det virtuelle nettverket med tjenester som Azure Firewall og Azure DDoS Protection. Lever den beste brukeropplevelsen med Azure Front Door Service.

Hvordan hybride nettverksløsninger fungerer

Smithfield Foods

"We have factories all over the world…but we couldn't use the Amazon Web Services network to transfer data between regions. With Azure, we can. We can transfer data to all our locations without leaving the Azure network, which delivers lower latency, lower costs, and higher security."

Matthew Douglas​, Director of Cloud and Solutions Architect, Smithfield Foods, Inc.

Eksempelarkitekturer for hybride nettverk

 • Denne eksempelarkitekturen viser hvordan du kan utvide et lokalt nettverk til Azure med et sted-til-sted-VPN. Trafikken flyter mellom det lokale nettverket og et Azure Virtual Network (VNet) gjennom en IPSec VPN-tunnel.

 • Denne eksempelarktitekturen viser hvordan du kan koble lokale nettverk sammen med virtuelle nettverk i Azure med Azure ExpressRoute. ExpressRoute-tilkoblinger bruker en privat, dedikert tilkobling gjennom en tredjeparts leverandør av tilkoblinger. Denne private tilkoblingen utvider ditt lokale nettverk til Azure.

 • Denne eksempelarktitekturen viser hvordan du kan koble et lokalt nettverk sammen med et virtuelt nettverk i Azure (VNet) med ExpressRoute, med et sted-til-sted-VPN som en failover-tilkobling. Trafikken flyter mellom det lokale nettverket og Azure VNet gjennom en ExpressRoute-tilkobling. Hvis ExpressRoute-kretsen mister tilkoblingen blir trafikken sendt gjennom en IPSec VPN-tunnel.

 • Denne eksempelarkitekturen viser hvordan du kan implementere en hub-spoke-topologi i Azure. Huben er et virtuelt nettverk (VNet) i Azure som tjener som et sentralt tilkoblingspunkt for det lokale nettverket. Eikene er VNet som kobler seg opp mot huben, og de kan brukes til å isolere belastning. Trafikken flyter mellom det lokale datasenteret og huben gjennom en ExpressRoute eller en tilkobling med VPN-gateway.

 • Denne eksempelarkitekturen bygger ut hub-spoke-arkitekturen til å inkludere delte tjenester i huben som kan brukes av alle eiker. Det første du må gjøre når du skal migrere et datasenter til skyen og lage et virtuelt datasenter, er å dele tjenestene for identitet og sikkerhet. Denne eksempelarkitekturen viser hvordan du kan utvide Active Directory-tjenestene fra det lokale datasenteret til Azure, og hvordan du kan legge til et virtuelt nettverksapparat (NVA) som kan tjene som brannmur i en hub-spoke-topologi.

Styr tilgang med en enkelt plattform for identitet

Gi brukere en sømløs opplevelse av enkel pålogging på tvers av skyen, mobile enheter og lokale apper. Sikre dine ressurser og data mot uautorisert tilgang uten å forhindre produktivitet ved hjelp av skybaserte sikkerhetsløsninger. Med Active Directory og Azure Active Directory (Azure AD) får du en løsning for identitet og tilgangskontroll på tvers av det hybride miljøet.

Hvordan hybrid identitet fungerer

Hearst

"Some employees could spend half an hour a day connecting to VPNs and signing in, and that doesn't capture forgotten passwords or support calls. We're using Azure AD to give each one of our 20,000 employees one identity and one password."

Chris Suozzi, Director of Cloud Programs, Hearst Communications

Eksempelarkitektur for hybrid identitet

 • Azure Active Directory (Azure AD) er en skybasert multitenant katalog- og identitetstjeneste. Denne eksempelarkitekturen viser anbefalt fremgangsmåte for å integrere lokale Active Directory-domener med Azure AD for å levere skybasert godkjenning av identitet.

Foren sikkerhetsadministrasjon og moderniser sikkerhetsstyring

Få en samlet oversikt over sikkerheten til alle arbeidsbelastningene – lokalt, i Azure og andre skyer – i ett Azure Security Center-dashbord. Moderniser sikkerhetsstyring med innebygd AI og automatisering ved hjelp av Azure Sentinel.

Hvordan hybrid sikkerhet virker

Coats

"By running SAP HANA on Azure, we've boosted performance, cut costs, and opened up exciting avenues of innovation and optimization for our global business."

Helge Brummer, Vice President for Global Technology and Solutions, Coats

Optimaliser administrasjonen av alle ressursene i hybrid sky

Overvåk ytelsen til hybridappene, infrastruktur og nettverket i en samlet visning. Hold virksomheten i drift og forbered håndtering av ulykker med Azure Backup og Azure Site Recovery. Konfigurer og installer oppdateringer på tvers av hybride miljøer med Azure Automation. Bruk Windows Admin Center for å forenkle serveradministrasjon og koble de lokale serverne sammen med skytjenester, inkludert Backup og Site Recovery.

Hvordan hybrid administrasjon virker

Russell Reynolds Associates

"We don't have to worry about managing space on expensive, purpose-built backup storage systems. We have no tape costs, management costs, nothing. Backup is dramatically cheaper with Azure."

Sean DeLessio, Lead Engineer, Distributed Infrastructure Team, Russell Reynolds Associates

Løsningsarkitekturer for hybrid administrasjon

 • Sikkerhetskopier data og programmer fra et lokalt system og lagre dem på Azure ved hjelp av enten Azure Backup eller en partnerløsning. En Internett-tilkobling til Azure brukes til å koble til Azure Backup eller Azure Blob Storage. Azure Backup Server kan skrive sikkerhetskopier direkte til Azure Backup. Alternativt kan en tredjepartsløsning som driftes lokalt, slik som Commvault Simpana eller Veeam Availability Suite, lagre sikkerhetskopier til Blob-lagring direkte eller via et skyendepunkt som Veeam Cloud Connect.

 • En arkitektur for store virksomheter for SharePoint-, Dynamics CRM- og Linux-nettservere som driftes i et lokalt datasenter med failover til Azure-infrastruktur.

Ressurser for hybride skyløsninger

Få mest mulig ut av skyen, hvor som helst

Design av din hybridskystrategi: Identitets- og tilgangsadministrasjon

Design av din hybridskystrategi: En praktisk innføring i skymigrering

De nyeste blogginnleggene om hybrid sky

Det er lett å overføre arbeidsbelastningene dine til Azure

Velg en fleksibel overføringsprosess som støtter den hybride skystrategien din. Lag en optimal plan for migrering ved hjelp av et bredt utvalg av verktøy for vurdering, migrering, optimalisering og administrasjon.