Hopp over navigasjon

Hva er PaaS?

Plattform som en tjeneste

Plattform som en tjeneste (PaaS) er et komplett utviklings- og distribusjonsmiljø i skyen, med ressurser som gir deg munligheten til å levere alt fra enkle skybaserte apper til avanserte, skybaserte foretaksprogrammer. Du kjøper ressursene som du trenger fra en skytjenesteleverandør på forbruksbetalt grunnlag, og du får tilgang til dem gjennom en sikker Internett-tilkobling.

Som IaaS, inkluderer PaaS infrastruktur – servere, lagring, og nettverk – men også mellomvare, utviklingsverktøy, forretninganalyse (BI)-tjenester, dataadministrasjonssystemer og mer. PaaS er designet for å støtte det komplette webprogrammets livssyklus: bygging, testing, distribusjon, styring og oppdatering.

Med PaaS kan du unngå kostnadene og kompleksiteten ved innkjøp og styring av programvarelisenser, den underliggende programinfrastrukturen og mellomvare, beholderarrangører som Kubernetes eller utviklingsverktøyene og andre ressurser. Du styrer de programmene og tjenestene du utvikler, så sørger skytjenesteleverandøren for resten.

Plattform som en tjeneste – IaaS inkluderer servere og lagring, brannmur og sikkerhet for nettverket samt datasenter (fysisk anlegg/bygning). PaaS inkluderer IaaS-elementer pluss operativsystemer, utviklingsverktøy, dataadministrasjon og forretningsanalyse. SaaS inkluderer PaaS-elementer pluss driftede apper.
Vertsbaserte programmer/apper Utviklingsverktøy, databasebehandling, forretningsanalyse Operativsystemer Servere og lagring Nettverksbrannmurer/-sikkerhet Fysisk anlegg/bygning for datasenter

Vanlige PaaS-scenarioer

Organisasjoner bruker PaaS typisk til disse scenarioene:

Utviklingsrammer. PaaS sørger for rammer som utviklere kan bygge på for å utvikle eller tilpasse skybaserte programmer. På samme måte som du oppretter en makro i Excel, kan utviklere bruke PaaS til å opprette programmer ved bruk av innebygde programvarekomponenter. Skyfunksjoner som skalering, høy tilgjengelighet og muligheten til å ha flere leiere er inkludert, noe som reduserer den mengden koding utviklerne må gjøre.

Dataanalyse eller forretningsanalyse. Verktøy som er tilgjengelige med PaaS-tjenesten gir organisasjoner muligheten til å analysere og granske dataene, få innsikt, finne mønstre og forutse utfall for å forbedre prognosene, produktbestemmelser, investeringsavkastninger og andre forretningsavgjørelser.

Tilleggstjenester. PaaS-leverandører kan tilby andre tjenester som forbedrer programmene, slik som arbeidsflyt, katalog, sikkerhet og planlegging.

Fordeler med PaaS

Ved å levere infrastruktur som en tjeneste, tilbyr PaaS de samme fordelene som IaaS. Men tilleggsegenskapene – mellomprogramvare, utviklingsverktøy og andre forretningsverktøy – gir deg flere fordeler:

Reduser kodetiden. PaaS utviklingsverktøy kan redusere tiden det tar å kode nye apper med forhåndskodede programkomponenter bygd inn i plattformen, som f.eks. arbeidsflyt, katalogtjenester, sikkerhetsegenskaper, søk og så videre.

Legg til utviklingskapasitet uten å ansette mer personell. Plattform som en tjeneste-komponenter kan gi utviklingsteamet ditt økt kapasitet uten at du trenger å ansette personell med de nødvendige ferdighetene.

Utvikle for flere plattformer – inkludert mobil – på en enklere måte. Noen tjenesteleverandører gir deg utviklingsalternativer for flere plattformer, slik som datamaskiner, mobile enheter, og nettlesere. Dette gjør det raskere og enklere å utvikle apper som kan brukes på flere plattformer.

Bruk avansert verktøy uten høy kostnad. En forbruksbasert betalingsmodell gjør det lettere for enkeltpersoner eller organisasjoner å bruke avansert utviklingsprogramvare, forretningsanalyse og analyseverktøy som de ikke har råd til å gå til direkte anskaffelse av.

Støtt utviklingsgrupper som er geografisk spredt. Fordi utviklingsmiljøet er tilgjengelig over Internett, kan utviklingsgrupper jobbe sammen på prosjekter selv om teammedlemmene befinner seg på ulike steder.

Effektiv styring av programmets livssyklus. PaaS sørger for alle funksjoner du trenger for å støtte et webprograms komplette livssyklus: bygging, testing, distribuering, styring og oppdatering innenfor det samme integrerte miljøet.

Kan vi hjelpe deg?