Azure Arc

Utvid Azure-administrasjon og -tjenester til hvor som helst

Få fart på innovasjonen i miljøer basert på hybrid sky og flere skyer

Med Azure Arc får du forenklet administrasjon, raskere apputvikling og enhetlige Azure-tjenester. Standardiser synligheten, driften og overholdelsen av regler og standarder over en rekke ressurser og plasseringer ved å utvide Azure-kontrollplanet. Utvikle skybaserte apper hvor som helst og i ønsket skala. Kod og send programmer fra Azure til alle typer Kubernetes-utrullinger på alle slags plasseringer. Bruk skybasert innovasjon der du trenger det, ved å rulle ut Azure-tjenester overalt.

Se hvordan kundene bruker Azure Arc

"With Azure Arc, we can help our customers grow and expand across the continent, creating more jobs and economic opportunities along the way."

Calvin Karundu, Software Engineer, Africa’s Talking
AfricasTalking

"Azure Arc is the key technology we use to deliver software as a service to the edge within our customers' local on-premises networks."

Thomas Gossler, Chief Architect for Teamplay, Siemens Healthineers
Siemens

"With Azure Arc we are able to distribute solutions and workloads across multiple clouds and datacenters to support our clients that would have otherwise been bound to a datacenter."

Aram Lauxtermann, Director of Cloud, KPMG
KPMG

"Using Azure Arc enabled data services, I'm able to deploy multiple databases with the same exact configuration versus having a bunch of different sizes and flavors out there."

Kristina Melo, SQL Database Administrator, Ferguson Enterprises
Ferguson

"Azure is already trusted and proven by our customers. Azure Arc uses the same APIs and the same control plane as Azure, providing consistency across the hybrid infrastructure, which increases productivity and reduces risk."

Mike DeLuca, Global Lead for Hybrid, Avanade
Avanade, Inc

"Azure Arc's clear focus on standardization, interoperability and compliance allows both us and our customers to gain insights and better management capabilities using the central Azure control plane."

Stijn Callebaut, CTO, DexMach
Dexmach

Oppnå sentral synlighet, drift og overholdelse av regler og standarder

 • Organiser ressurser som Windows- og Linux-servere, Kubernetes-klynger og Azure-datatjenester.
 • Administrer og styr ressurser i skala med effektive skriptverktøy, Azure-portalen og API-er samt Azure Lighthouse.
 • Håndhev organisasjonsstandarder og vurder forskriftssamsvar i skala for alle ressursene dine, overalt, med Azure Policy.
 • Moderniser lokale operasjoner og operasjoner basert på flere skyer gjennom en rekke administrasjons- og styringstjenester fra Azure.

Utvikle skybaserte apper hvor som helst og i ønsket skala

 • Bruk moderne, skybaserte utviklingsteknikker overalt, og bygg iterativt på en hvilken som helst sertifisert Kubernetes-utrulling.
 • Rull ut og konfigurer programmer og Kubernetes-klynger skalert og på en enhetlig måte fra kildekontroll og maler.
 • Reduser mengden feil med enhetlig policybasert utrulling og drift.
 • Administrer og deleger tilgang sentralt for DevOps-roller og -ansvarsområder.
 • Bruk velkjente verktøy, utviklingsmiljøer og kunnskaper uansett hvor programmene kjører.

Les mer om Kubernetes med Azure Arc-funksjonalitet

Kjør Azure Data Service overalt

 • Hold deg oppdatert med de nyeste innovasjonene fra Azure.
 • Rull ut Azure-tjenester på alle Kubernetes-klynger.
 • Skaler elastisk basert på kapasitet, med muligheten til å rulle ut data på noen sekunder.
 • Sørg for at arbeidsbelastningene er konsekvente med enhetlig drift, administrasjon og sikkerhet.
 • Støtt tilkoblede, uregelmessig tilkoblede og enkelte frakoblede brukstilfeller for problemfri utvikling.
 • Administrer kostnader på en effektiv måte med en skybasert faktureringsmodell for lokale arbeidsbelastninger.

Les mer om datatjenester med Azure Arc-funksjonalitet

Brukstilfeller av Azure Arc

Få kontroll over spredte IT-ressurser

Du kan enkelt organisere, styre og sikre Windows-og Linux-servere, SQL Server og Kubernetes-klynger i datasentre, på kanten og i miljøer med flere skyer. Bruk opprinnelige Azure-verktøy som Azure Policy og Azure Resource Graph med både tradisjonelle og skybaserte arbeidsbelastninger.

Sikre enhetlig utrulling og konfigurasjon

Distribuer og administrer Kubernetes-programmer med GitHub og Azure Policy. Sørg for at programmer og klynger rulles ut på en enhetlig måte og konfigureres i rett skala fra kildekontroll.

Oppfyll forskriftsmessige krav og krav til datasuverenitet

Automatiser og håndhev policyer for å oppfylle kravene til datastyring og -sikkerhet og håndtere kostnadene på en effektiv måte. Få det nyeste innen skybasert innovasjon og automatisering, fleksibel skalerbarhet og enhetlig administrasjon av arbeidsbelastninger som kjører i hybrid infrastruktur.

Innebygd Azure-sikkerhet og -forskriftssamsvar overalt

Priser for Azure Arc

Azure Arc tilbys uten ytterligere kostnader ved administrasjon av servere med Azure Arc-funksjonalitet. Tilleggstjenester for Azure-administrasjon (Azure Monitor og så videre) kan bli belastet på ulik måte for virtuelle Azure-maskiner og servere med Azure Arc-funksjonalitet. Du finner priser for de enkelte tjenestene på prissiden for Azure Arc. Kubernetes-klynger med Azure Arc-funksjonalitet og datatjenester med Azure Arc-funksjonalitet er i forhåndsversjon og tilbys uten ytterligere kostnader for øyeblikket. Vi kommer med prisinformasjon når det nærmer seg allmenn tilgjengelighet.

Fleksibilitet

 • Fungerer for både Linux og Windows
 • Fungerer med virtuelle maskiner, servere uten operativsystem og andre skyer
 • Domeneagnostisk – fungerer på flere domener samtidig

Administrasjon

 • Søkbar, skalert beholdning
 • Samme serveradministrerings-opplevelse på tvers av miljøer
 • Konsistente utvidelser for virtuell maskin for agentadministrasjon

Styring og sikkerhet

 • Innebygde Azure-policyer for servere
 • Grensesnitt for serversikkerhet
 • Mulighet til å vise og søke etter servere som ikke samsvarer med forskriftene, i alle miljøer
 • Avansert datasikkerhet

Rollebasert tilgangskontroll

 • Sentralisert IT-basert, skalert drift
 • Administrasjon utført av eieren av arbeidsbelastningen basert på tilgangsrettigheter
 • Integrert med Azure Lighthouse for leverandører av administrerte tjenester

Fleksibilitet

 • Bruk den beholderplattform du selv ønsker, med integrert støtte for de fleste typer Kubernetes sertifisert av CNCF (Cloud Native Computing Foundation)
 • Bruk i alle Kubernetes-klynger for utvikling, testing og produksjon i miljøet ditt

Administrasjon

 • Få oversikt over, organiser og merk Kubernetes-klynger
 • Rull ut apper og konfigurasjon som kode med GitOps
 • Overvåk og administrer i skala med policybasert utrulling

Styring og sikkerhet

 • Innebygde Kubernetes Gatekeeper-policyer
 • Ta i bruk enhetlig sikkerhetskonfigurasjon i skala

Rollebasert tilgangskontroll

 • Sentralisert IT-basert, skalert drift
 • Administrasjon utført av eieren av arbeidsbelastningen basert på tilgangsrettigheter

Fleksibilitet

 • Enestående fleksibilitet for virtuelle maskiner og servere uten operativsystem
 • SQL Server-funksjonalitet for lokale scenarioer og scenarioer basert på flere skyer

Administrasjon

 • Søkbar global beholdning av SQL-servere
 • Gratis kontinuerlig SQL-vurdering

Styring og sikkerhet

 • Mulighet til å bruke styringsstandarder i alle infrastrukturer med Azure Policy
 • Avansert datasikkerhet for beskyttelse av SQL-fotavtrykket

Oppdateringer, blogger og kunngjøringer for Azure Arc

Vanlige spørsmål om Azure Arc

 • Azure Arc er en programvareløsning som gjør det mulig å vise lokale ressurser og ressurser i flere skyer, blant annet virtuelle eller fysiske servere og Kubernetes-klynger, i Azure Resource Manager. På den måten kan du håndtere ressursene som om de kjører i Azure, og dermed administrere alle dataressursene på ett samlet sted.

  Azure Stack er en maskinvareløsning som gjør det mulig å kjøre et Azure-miljø lokalt.

 • Azure Arc tilbys uten ytterligere kostnader ved administrasjon av servere og Kubernetes med Azure Arc-funksjonalitet. Tilleggstjenester belastes i henhold til de respektive prisene i Azure.

  Datatjenester med Azure Arc-funksjonalitet er i forhåndsversjon og tilbys uten ytterligere kostnader for øyeblikket.

 • Les dokumentasjonen og kom i gang med veiledninger.
 • Azure Arc-veikartet omfatter det å koble til ytterligere infrastrukturressurser, blant annet servere og Kubernetes-klynger, samt å legge til ytterligere Azure-tjenester i lokale Kubernetes-miljøer. Vi publiserer ny funksjonalitet etter hvert som den blir tilgjengelig.
 • Azure Arc støtter servere som kjører hvor som helst: lokalt og i alle typer skyer. Dette omfatter Windows- og Linux-servere, fysiske og virtuelle servere samt servere som er domenetilkoblet, og servere som ikke er det. Se en liste over støttede Windows-versjoner og Linux-distribusjoner. Les mer om servere med Azure Arc-funksjonalitet.
 • Se en liste over støttede Kubernetes-distribusjoner.

Kom i gang med Azure Arc

Kom i gang