Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Application Gateway

Bygg sikre, skalerbare og svært tilgjengelige nettfronter i Azure.

  • Plattformadministrert, skalerbar og svært tilgjengelig programleveringskontroller som en tjeneste

  • Serviceavtale på 99,95 prosent oppetid for distribusjoner med flere forekomster

  • Løsning som kan tilpasses for belastningsfordeling på lag 7

  • Integrert brannmur for nettbaserte apper

  • Sentralisert SSL-avlastning og SSL-policy

  • Støtte for informasjonskapselbasert øktaffinitet

  • Støtte for offentlige, private og hybride nettsteder

  • Administrasjon gjennom Azure-API-er

Brannmur for nettbaserte apper

Beskytt programmene dine mot vanlige nettsårbarheter, for eksempel SQL-injeksjon og skripting på tvers av nettsteder. Overvåk nettbaserte apper med egendefinerte regler og regelgrupper som passer til dine behov, og unngå falske positiver.

Skalerbar og svært tilgjengelig levering av nettbaserte apper

Få tjenester for belastningsfordeling og ruting på programnivå som du kan bruke til å utvikle en skalerbar og svært tilgjengelig nettfrontserver i Azure. Autoskalering gir elastisitet ved automatisk å skalere Application Gateway-forekomster basert på trafikkbelastningen for de nettbaserte appene.

Tett integrasjon med Azure

Application Gateway er integrert med flere Azure-tjenester. Azure Traffic Manager støtter omadressering i flere områder, automatisk failover og vedlikehold uten nedetid. Bruk virtuelle Azure-maskiner, skaleringssett for virtuelle maskiner eller Web Apps-funksjonen i Azure App Service i bakserverklyngene dine. Azure Monitor og Azure Security Center leverer sentralisert overvåking og varsling, samt et instrumentbord for programtilstand. Key Vault tilbyr sentral administrasjon og automatisk fornyelse av SSL-sertifikater.

Ende-til-ende-SSL

Sterk kryptering fra frontserver til serverdel bidrar til å sikre dataene dine.

Intelligent ruting på lag 7

Diriger trafikk til bakserverklynger med ruting basert på URL-bane, samt til flere nettbaserte apper via vertshodebasert ruting.

Effektiv SSL-avlastning og administrasjon av SSL-sertifikater

Skaler nettbaserte apper med SSL-avlastning, og sentraliser administrasjonen av SSL-sertifikater for å redusere kostnadene til kryptering og dekryptering på serverne.

Omfattende sikkerhet og forskriftssamsvar, innebygd

Kom i gang med en gratis Azure-konto

1

Begynn gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, får du mange av de mest populære tjenestene våre kostnadsfritt, og over 55 andre tjenester er alltid kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn de gratis månedlige mengdene.

3

Etter 12 måneder får du fortsatt over 55 tjenester som alltid er kostnadsfrie, og du betaler bare for det du bruker, utover det kostnadsfrie månedlige antallet.

Kunder som bruker Application Gateway

Klar når du er det – la oss konfigurere gratiskontoen i Azure