Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Kunnskapsuthenting

Avdekk innsikt som ligger skjult i innholdet ditt.

Hva er kunnskapsuthenting?

Kunnskapsuthenting er et voksende fagfelt innen kunstig intelligens (AI) og bruker en kombinasjon av intelligente tjenester for å lære raskt fra store mengder informasjon. Det gjør at organisasjoner får en grundig forståelse av og på en enkel måte kan utforske informasjon, avdekke skjult informasjon og finne forhold og mønstre i riktig målestokk.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Innta innholdet ditt fra Azure-kilder som Azure Blob Storage, Azure Table-lager, Azure SQL Database og Azure Cosmos DB, så vel som hundrevis av tredjepartskilder, via dedikerte koblingspunkter.

Pakk ut tekstbasert innhold fra filformater som PDF, Microsoft Word, PowerPoint og CSV. Se hele listen over støttede formater.

En person som går opp en trapp og bruker et nettbrett og en penn.

Programtjenester

Arbeid på tvers av forskjellige dokumenttyper og formater, inkludert bilder, lydfiler, skjemaer, nettsider og Office-dokumenter uten kostnaden og kompleksiteten ved å bygge og administrere individuelle kunstig intelligens-tjenester.

Utdyp din forståelse av innholdet med kognitive ferdigheter, for eksempel bildeklassifisering, ansiktsgjenkjenning, språkregistrering og utvinning av nøkkelord. Disse operasjonene lar deg produsere nye felt i søkeindeksen som ikke er tilgjengelig i den opprinnelige kilden.

Datatjenester

Integrer tilpassede modeller eller klassifiseringer som kan bygges med et hvilket som helst språk eller rammeverk etter ditt eget ønske. Utforsk informasjon med forhåndskonfigurert søk eller gjennom analyseverktøy og forretningsprogrammer.

Tillegg med tilpasset analyseverktøy, påkall forespørsler om fuzzy-søk, legg til kontekstavhengig søk eller sett vektede parametere for ditt unike scenario.

Tilbake til faner

Hvordan kunnskapsuthenting fungerer

Ved å orkestrere ulike funksjoner for kunstig intelligens kan kunnskapsuthenting levere en forbedret opplevelse som gjør at organisasjoner raskere får innsikt i innhold som ellers ville vært ubenyttet. Det finnes tre faser for kunnskapsuthenting: innta, berike og utforske.

TRINN 1

Innta innhold fra en rekke kilder, bruk koblinger til første- og tredjeparts datalager.
Innta strukturerte og ustrukturerte data

TRINN 2

Berik innholdet med funksjoner for kunstig intelligens som lar deg trekke ut informasjon, finne mønstre og få dypere forståelse.
Berik innholdet med alle modeller, inkludert syn, språk, tale, avgjørelse og søk

TRINN 3

Utforsk nylig indekserte data via søk, roboter, eksisterende forretningsprogrammer og datavisualiseringer.
Utforsk de berikede, strukturerte dataene via søk, forretningsapper og analyse

Få mer informasjon om produkter og -tjenester innen kunnskapsuthenting

Azure Search

Identifiser og utforsk relevant innhold med den eneste skysøketjenesten med innebygde funksjoner for kunstig intelligens.

Azure AI Services

Bruk kunnskapsfunksjoner for å utvide forståelsen på tvers av innholdstyper.

Azure Machine Learning

Bruk maskinlæringsmodeller i form av tilpassede ferdigheter til spesifikke krav som for eksempel bransjespesifikke reguleringer.

Azure Bot Service

Design interaktive opplevelser som gjør det mulig for brukerne å trekke ut informasjon fra sine data via bot-grensesnitt.

Få mer informasjon gjennom eksempler på løsningsarkitektur

Innholdsundersøkelse

Når organisasjoner setter ansatte i gang med å lese gjennom og forske i tekniske data, kan det være ensformig å lese side etter side med tettpakket tekst. Kunnskapsuthenting hjelper de ansatte med å se raskt gjennom dette tettpakkede materialet.

Revisjon, risiko og samsvarsstyring

Utviklere kan bruke kunnskapsuthenting til å hjelpe jurister med rask identifisering av viktige tilfeller i oppdagelsesdokumenter og flagge viktige ideer på tvers av dokumenter.

Administrasjon av forretningsprosesser

I bransjer med skarpe anbudskonkurranser, eller når et problem må diagnostiseres raskt eller tilnærmet sanntid, kan firmaer bruke kunnskapsuthenting for å unngå kostbare feil.

Kundestøtte og analyse av tilbakemeldinger

For mange firmaer er kundestøtte dyrt og ineffektivt. Kunnskapsuthenting kan hjelpe kundestøtteteam til å raskt finne riktig svar på en kundeforespørsel eller vurdere kundeopplevelsen i målestokk.

Digital aktivaadministrasjon

På grunn av mengden ustrukturerte data som genereres daglig, strever mange firmaer med å nyttegjøre seg av eller finne informasjon i eget arkiv. Kunnskapsuthenting gjennom en søkeindeks gjør det lett for sluttbrukere og ansatte å raskere finne det de ser etter.

Kontraktadministrasjon

Mange firmaer lager produkter for flere sektorer, noe som gjør at forretningsmuligheter med ulike leverandører og kjøpere øker eksponentielt. Kunnskapsuthenting kan hjelpe organisasjoner med å gjennomsøke tusenvis av sider i tilbudsgrunnlaget for å utforme et nøyaktig tilbud.

Kunder gjør fantastiske ting med kunnskapsuthenting

Dette globale entreprenørfirmaet bruker kunnskapsuthenting til å lage mer nøyaktige tilbud og tar inn igjen den tiden det ville tatt å sette dem sammen manuelt.

En ansatt i Howden som er på en arbeidsplass og ser utover silhuetten av en by
Tilbake til faner

Begynn å bygge løsninger med kunnskapsuthenting

Start gratis