Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Web3

Bygg Web3-løsninger med pålitelige Azure-produkter, utviklerverktøy og sikkerhetstjenester.

Bygg, start og skaler Web3-programmer

Mange organisasjoner utforsker hvordan Web3 kan bidra til å løse forretningsutfordringer. Enten du er en utvikler som bygger det neste store desentraliserte programmet (dApp) eller et etablert foretak som lanserer et konsortium for mer effektive transaksjoner, kan du bygge Web3-løsninger med et pålitelig sett med Azure-produkter og -tjenester, Web3-utviklerverktøy og sikkerhetsfunksjoner.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Bygg raskt Web3-funksjoner for en rekke identitetsbrukstilfeller med Microsoft Entra Verified ID. Basert på åpne standarder automatiserer Verified ID bekreftelse av identitetslegitimasjon og muliggjør personvernbeskyttede interaksjoner mellom organisasjoner og brukere. Bruk de forhåndsbygde malene for bekreftet ID og SDK med åpen kildekode til å bygge og implementere løsninger for legitimasjon som kan bekreftes for pålasting og godkjenning av brukere.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Med forhåndsversjonen av Azure Managed Confidential Consortium Framework, en administrert programutviklingsplattform som benytter Confidential Consortium Framework med åpen kildekode, bygger du programmer som sentraliserer databehandling samtidig som desentralisert klarering tilbys. Azure Managed CCF hjelper deg med å utvikle tilstandsfulle apper med programmerbar konfidensialitet og høy integritet i et klarert kjøringsmiljø ved bruk av Konfidensiell databehandling i Azure.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Konfidensiell Azure-hovedbok gir en administrert og desentralisert hovedbok for datasignaturer og -logger støttet av det blokkjedeaktige Confidential Consortium Framework. Oppretthold dataintegriteten ved å forhindre uautorisert eller utilsiktet endring med manipulasjonssikker lagring. Beskytt de inaktive dataene, under flytting og i bruk med sikre enklaver støttet av maskinvare som brukes i konfidensiell databehandling på Azure.
Tilbake til faner

Bygg med en ende-til-ende Web3-programplattform

Utvikle med en heladministrert blokkjedetjeneste

Bygg desentraliserte nettverk og distribuer programmer med mindre kompleksitet i infrastrukturen ved hjelp av Quorum Blockchain Service.

Støtt Web3-utvikling med unike utviklerplattformer

Opprett Web3-programmer med Microsofts økosystem for utviklerverktøy, inkludert Visual Studio Code og GitHub.

Bygg med et rikt partnerøkosystem

Velg hvordan du vil bygge, administrere og drifte neste generasjons programmer med støtte fra viktige Web3-partnere.

Dra nytte av dyptgående Microsoft Research-engasjement

Utforsk nye løsninger for teknologier som null kunnskapsbevis som vil danne grunnlaget for Web3-baserte programmer.

Relaterte produkter

Microsoft Entra-bekreftet ID

Automatiser bekreftelse av identitetslegitimasjon og muliggjør personvernbeskyttede interaksjoner mellom organisasjoner og brukere.

Azure Managed Confidential Consortium Framework Preview

Bygg programmer som sentraliserer databehandling samtidig som desentralisert klarering gis.

Konfidensiell Azure-hovedbok

Manipulasjonssikker ustrukturert datalagring driftet i klarerte utførelsesmiljøer (TEE-er) og støttet av kryptografisk verifiserbare bevis.

Azure Key Vault

Beskytt kryptografiske nøkler og andre hemmeligheter som brukes av skyapper og -tjenester.

Azure Kubernetes Service

Distribuer og skaler beholdere i administrert Kubernetes.

Utforsk partnerløsninger for Web3

consensys

ConsenSys Quorum Blockchain Service

Heladministrert hovedboktjeneste for å bygge blokkjedeprogrammer uten å administrere infrastruktur.

calastone

Tjenester for DMI-fond for Calastone

Distribuerte skyløsninger for hovedbokteknologi for ressursadministrasjon for en fullstendig digital driftsmodell.

Vanlige spørsmål

  • Microsoft tar en prinsippfast tilnærming til Web3-utvikling. Vi er på vårt beste når vi er en nøytral, etisk plattform for innovasjon. Så lenge kunder finner forretningsverdi i Web3-scenarioer, vil Microsoft støtte dem med teknologien de trenger innenfor grensene til Web3-prinsippene våre. Dette inkluderer Web3-utviklerverktøyene og skyplattformen for å bygge, lansere og skalere Web3-løsninger, i tillegg til førstepartsløsninger som Microsoft Entra Verified ID, Azure Managed Confidential Consortium Framework og Azure konfidensiell hovedbok.

  • En desentralisert identitet -tilnærming hjelper mennesker, organisasjoner og ting med å samhandle med hverandre transparent og sikkert, i en identitetsklareringsinfrastruktur. Personer og organisasjoner kan kontrollere sin egen digitale identitet og legitimasjon.

  • Bruk Azure Managed Confidential Consortium Framework når du trenger å utvikle flerpartsprogrammer, med sentralisert databehandling, desentralisert klareru, selektiv deling av data, maskinvarebasert beskyttelse av data i bruk og en uforanderlig transaksjonshovedbok, men du ikke har ressurser eller ekspertise til å konfigurere støtteinfrastrukturen.

  • Azure Confidential Ledger er en distribuert hovedbok, noe som betyr at forretningslogikken ikke kontrolleres sentralt. Confidential Ledger bruker funksjonaliteter for konfidensiell databehandling på Azure, som utelukkende kjører på maskinvarestøttede sikre enklaver. Velg Azure Confidential Ledger for å få manipulasjonssikker datalagring i scenarioer der kritiske metadataoppføringer ikke må endres, inkludert i evighet for forskriftssamsvar og arkiveringsformål.

  • ConsenSys Quorum Blockchain Service er en administrert blokkjedetjeneste som leverer infrastrukturen som kreves for å bygge et blokkjedekonsortium. Denne tjenesten bruker Quorum-protokollen med åpen kildekode for et fleksibelt, desentralisert og konfigurerbart nettverk. Velg Quorum Blockchain Service hvis du trenger å implementere et distribuert blokkjedenettverk med alle funksjoner.

Start reisen med desentralisert identitet

Muliggjør sikrere samhandlinger med en foretaksklar desentralisert ID-tjeneste basert på åpne standarder.

Bygg apper med desentralisert styring

Mer informasjon om Azure Managed Confidential Consortium Framework, en sentralisert databehandlingstjeneste med desentralisert klarering.

Klar når du er klar

La oss konfigurere en gratis Azure-konto for deg.