Media Services

Azure Media Services gjør det enkelt å bruke videokoding og strømmingstjenester i høy definisjon for å nå frem til publikum på dagens mest populære enheter. Azure Media Services gjør deg også i stand til å hente ut mer omfattende metadata gjennom video-AI, forbedre tilgjengelighet og skalerbarhet – samtidig som du beskytter innholdet ditt.

Produktoppføring

Løsningsarkitekturer

Direkteavspilling av digitale medier

Live-streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences and sporting events online. Through this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video on demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Kunder som bruker Azure Media Services

Er du klar til å begynne?

Les om hvordan Azure Media Services kan hjelpe deg med å administrere media på appene og arbeidsbelastningene dine. Opplæringer, API-referanser og annen dokumentasjon viser deg hvordan du kan trygt kan bruke videokoding og strømmingstjenester i høy definisjon, hvordan du kan beskytte innholdet ditt og hvordan du henter ut mer omfattende metadata gjennom video-AI for å forbedre tilgjengelighet, distribusjon og skalerbarhet.

Opprett en Azure Media Services-konto på Azure-portalen