Přeskočit navigaci

Podrobnosti o nabídce Microsoft Azure

V tabulce dole najdete všechny naše platné nabídky. V první tabulce je seznam dostupných nabídek, které si teď můžete koupit. Ve druhé tabulce jsou nabídky, které si už koupit nemůžete, ale můžou je v rámci svých plánů sazeb dál využívat stávající zákazníci.

Aktuální nabídky

Název nabídky Číslo nabídky Limit útraty
Podpora pro smlouvu Enterprise Prázdné Prázdné
Průběžné platby 0003P Prázdné
Plány podpory 0041P, 0042P, 0043P Prázdné
Bezplatná zkušební verze 0044P
Předplatitelé sady Visual Studio Professional 0059P
Předplatitelé sady Visual Studio Test Professional 0060P
Předplatitelé MSDN Platforms 0062P
Předplatitelé sady Visual Studio Enterprise 0063P
Předplatitelé sady Visual Studio Enterprise (BizSpark) 0064P
Předplatitelé sady Visual Studio Enterprise (MPN) 0029P
Průběžné platby dle aktuálního využití pro vývoj/testování 0023P Prázdné
Enterprise pro vývoj/testování 0148P Prázdné
Akční balíček 0025P
Nabídka sponzorství Microsoft Azure 0036P Prázdné
Azure Pass 0120P-0130P
Azure v programu Open Licensing 0111p
Azure for Students 0170p
Microsoft Azure for Students Starter 0144P
Azure in CSP 0145P Prázdné
Azure Germany v CSP pro Microsoft Cloud Germany DE-0145P Prázdné
Bezplatná zkušební verze Azure Germany 0044P
Azure Germany – Průběžné platby DE-0003P Prázdné
Azure Germany – Plány podpory DE-0041P, DE-0042P, DE-0043P Prázdné

*Pro nabídky, u kterých je sloupec Limit útraty prázdný, není limit útraty nastavený.

Staré nabídky

Název nabídky Číslo nabídky Limit útraty
Propagační nabídka 0070P-0089P
Azure Dynamics 0033P Prázdné
Azure MSDN Premium 0005P
Azure MSDN – Visual Studio 0010P
Azure MSDN – Visual Studio Premium 0011P
Azure MSDN – Visual Studio Ultimate 0012P
Stříbrná úroveň členství v programu MPN s kompetencí pro cloudovou platformu 0027P
Zlatá úroveň členství v programu MPN s kompetencí pro cloudovou platformu 0028P
BizSpark Plus 0034P
BizSpark Plus 0149P
Plán na 6 měsíců 0037P Prázdné
Plán na 6 měsíců (předplacený) 0038P Prázdné
Nabídka 12měsíčního závazku 0026P Prázdné
Plán na 12 měsíců 0039P Prázdné
Plán na 12 měsíců (předplacený) 0040P Prázdné
Akční balíček MPN 0035P
Visual Studio Premium with MSDN (výhoda) 0061P
Backup Storage pro Windows Server 0090P