Podrobnosti o nabídce Microsoft Azure

V tabulce dole najdete všechny naše platné nabídky. V první tabulce je seznam dostupných nabídek, které si teď můžete koupit. Ve druhé tabulce jsou nabídky, které si už koupit nemůžete, ale můžou je v rámci svých plánů sazeb dál využívat stávající zákazníci.