Podrobnosti o nabídce Microsoft Azure

V tabulce dole najdete všechny naše platné nabídky. V první tabulce je seznam dostupných nabídek, které si teď můžete koupit. Ve druhé tabulce jsou nabídky, které si už koupit nemůžete, ale můžou je v rámci svých plánů sazeb dál využívat stávající zákazníci.

Aktuální nabídky

Název nabídky Číslo nabídky Limit útraty
Podpora pro smlouvu Enterprise
Průběžné platby 0003P  
Plány podpory 0041P, 0042P, 0043P  
Bezplatná zkušební verze 0044P
Předplatitelé sady Visual Studio Professional 0059P
Předplatitelé sady Visual Studio Test Professional 0060P
Předplatitelé MSDN Platforms 0062P
Předplatitelé sady Visual Studio Enterprise 0063P
Předplatitelé sady Visual Studio Enterprise (BizSpark) 0064P
Předplatitelé sady Visual Studio Enterprise (MPN) 0029P
Členové programu Visual Studio Dev Essentials 0022P
Průběžné platby dle aktuálního využití pro vývoj/testování 0023P
Enterprise pro vývoj/testování 0148P  
Akční balíček 0025P
Nabídka sponzorství Microsoft Azure 0036P  
Azure Pass 0120P-0130P
Azure v programu Open Licensing 0111p
Microsoft Imagine 0144P
BizSpark Plus 0149P
Azure in CSP 0145P  
Azure Germany Free Trial 0044P
Azure Germany – Průběžné platby DE-0003P  
Azure Germany – Plány podpory DE-0041P, DE-0042P, DE-0043P  

*There is no spending limit on offers where the Spending Limit column is left blank.

Staré nabídky

Název nabídky Číslo nabídky Limit útraty
Propagační nabídka 0070P-0089P
Azure Dynamics 0033P  
Azure MSDN Premium 0005P
Azure MSDN – Visual Studio 0010P
Azure MSDN – Visual Studio Premium 0011P
Azure MSDN – Visual Studio Ultimate 0012P
Stříbrná úroveň členství v programu MPN s kompetencí pro cloudovou platformu 0027P
Zlatá úroveň členství v programu MPN s kompetencí pro cloudovou platformu 0028P
BizSpark Plus 0034P
Plán na 6 měsíců 0037P  
Plán na 6 měsíců (předplacený) 0038P  
Nabídka 12měsíčního závazku 0026P  
Plán na 12 měsíců 0039P  
Plán na 12 měsíců (předplacený) 0040P  
Akční balíček MPN 0035P
Visual Studio Premium with MSDN (výhoda) 0061P
Backup Storage pro Windows Server 0090P