Podrobnosti o nabídce Microsoft Azure

V tabulce dole najdete všechny naše platné nabídky. V první tabulce je seznam dostupných nabídek, které si teď můžete koupit. Ve druhé tabulce jsou nabídky, které si už koupit nemůžete, ale můžou je v rámci svých plánů sazeb dál využívat stávající zákazníci.

Aktuální nabídky

Název nabídky Číslo nabídky Limit útraty
Podpora pro smlouvu Enterprise Prázdné Prázdné
Průběžné platby 0003P Prázdné
Plány podpory 0041P, 0042P, 0043P Prázdné
Bezplatná zkušební verze 0044P
Předplatitelé sady Visual Studio Professional 0059P
Předplatitelé sady Visual Studio Test Professional 0060P
Předplatitelé MSDN Platforms 0062P
Předplatitelé sady Visual Studio Enterprise 0063P
Předplatitelé sady Visual Studio Enterprise (BizSpark) 0064P
Předplatitelé sady Visual Studio Enterprise (MPN) 0029P
Členové programu Visual Studio Dev Essentials 0022P
Průběžné platby dle aktuálního využití pro vývoj/testování 0023P Prázdné
Enterprise pro vývoj/testování 0148P Prázdné
Akční balíček 0025P
Nabídka sponzorství Microsoft Azure 0036P Prázdné
Azure Pass 0120P-0130P
Azure v programu Open Licensing 0111p
Microsoft Imagine 0144P
BizSpark Plus 0149P
Azure in CSP 0145P Prázdné
Azure Germany v CSP pro Microsoft Cloud Germany DE-0145P Prázdné
Bezplatná zkušební verze Azure Germany 0044P
Azure Germany – Průběžné platby DE-0003P Prázdné
Azure Germany – Plány podpory DE-0041P, DE-0042P, DE-0043P Prázdné

*Pro nabídky, u kterých je sloupec Limit útraty prázdný, není limit útraty nastavený.

Staré nabídky