Nabídka upgradu plánu podpory Enterprise Agreement („nabídka EA Upgrade“)

Microsoft prodlužuje 12měsíční upgrade plánu podpory Azure * (s výjimkami) do 30. června 2018 pro zákazníky, kteří splňují následující požadavky zakládající nárok:

  1. Mají služby Microsoft Azure nebo si je zamýšlejí koupit v rámci smlouvy Enterprise nebo smlouvy o poskytování služeb nebo produktů společnosti Microsoft (oboje dále „smlouva“) a
  2. mají smlouvu pro služby Azure, Azure Government nebo Azure Germany (s výjimkou účtů Premier Support, rozšířené podpory pro partnery a „Aure v Číně“) a
  3. smlouva je podepsána a/nebo prodloužena mez 1. květnem 2016 a 30. červnem 2018 („kvalifikační doba“)

Někteří zákazníci mohou mít v rámci této nabídky EA Upgrade nárok i na další výhody, pokud smlouva obsahuje předplacený roční závazek Microsoftu ve výši nejméně $1000001 nebo pokud po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců je spotřeba služeb Azure nejméně $100001 za měsíc („podmínky závazku nebo spotřeby“).

*12měsíční období začne v den podpisu a/nebo prodloužení smlouvy. Výhody této nabídky EA Upgrade mohou být prodlouženy, pokud zákazník splňuje požadavky zakládající nárok.

Výhody upgradu
Pokud vaše organizace… Teď získáte... Pokud splňujete podmínku závazku nebo spotřeby uvedenou výše, teď můžete získat výhodu…
Zakoupené služby Azure Services bez technické podpory Azure Standard Support zdarma za každé 12měsíční období v rámci kvalifikační doby, navíc upgrade na Azure Professional Direct (ProDirect) Support bez dalších poplatků
nyní kupuje Microsoft Azure Standard Support Azure Professional Direct (ProDirect) Support zdarma za každé 12měsíční období v rámci kvalifikační doby, navíc 6 relací Azure App Consulting Services 2 zdarma, které musí být využity v rámci současného 12měsíčního období
nyní kupuje Microsoft Azure Professional Direct (ProDirect) Support 6 relací Azure App Consulting Services 2 zdarma za každé 12měsíční období v rámci kvalifikační doby, navíc 6 relací Azure App Consulting Services 2 zdarma, které musí být využity v rámci současného 12měsíčního období

1Nebo ekvivalent v místní měně, jak určuje smlouva příslušného zákazníka.

2Podpora Azure App Consulting Services se nevztahuje na Azure Government a Azure Germany. Další informace najdete v tématech Podpora Azure Government a Podpora Azure Germany.

Právní omezení

Prostřednictvím této propagační akce může společnost Microsoft poskytovat zákazníkům z oblasti státní správy určité výhody bez dalších poplatků. Microsoft se vzdává veškerých nároků na kompenzaci těchto výhod ze strany zákazníků z oblasti státní správy. Microsoft si klade za cíl, aby poskytování těchto výhod zákazníkům z oblasti státní správy bylo zcela v souladu s příslušnými darovacími, etickými a dalšími zákony a předpisy týkajícími se bezplatného poskytování služeb a zboží. Microsoft si klade za cíl, aby poskytování těchto služeb bylo výhradně za účelem výhod a užívání zákazníků z oblasti státní správy, a nikoli osobního užívání nebo výhod jednotlivých státních zaměstnanců.

Microsoft může podmínky této nabídky EA Upgrade podle vlastního uvážení kdykoli ukončit, změnit nebo revidovat. Zákazníci mohou kdykoli ukončit svou účast v nabídce EA Upgrade, a to tak, že společnost Microsoft upozorní písemnou formou.

Nejčastější dotazy