Nabídka upgradu plánu podpory Enterprise Agreement („nabídka EA Upgrade“)

Do 30. června 2017 Microsoft některým zákazníkům nabízí 12měsíční plán podpory Azure:

  • Je dostupný pro zákazníky, kteří mají služby Microsoft Azure nebo si je zamýšlejí koupit, v rámci smlouvy Enterprise nebo smlouvy o poskytování služeb nebo produktů společnosti Microsoft (oboje dále „smlouva“).
  • Někteří zákazníci mohou mít v rámci této nabídky EA Upgrade nárok i na další výhody, pokud smlouva obsahuje předplacený roční závazek Microsoftu ve výši nejméně $100000 nebo pokud po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců1 je spotřeba služeb Azure nejméně $10000 za měsíc.

Tato nabídka EA Upgrade je dostupná jenom pro zákazníky se smlouvami na Azure, Azure Government a Azure Germany. Není dostupná pro zákazníky, kteří už mají smlouvu Premier Support nebo účty Azure v Číně.

Nabídka EA Upgrade pro nové nebo stávající zákazníky Azure nebo zákazníky Azure s obnovenou smlouvou:
Pokud vaše organizace… Teď získáte... Pokud splňujete podmínku závazku/spotřeby uvedenou výše, teď můžete získat…
nyní nekupuje plán podpory Microsoft Azure Azure Standard Support bez dalších poplatků upgrade na Azure Professional Direct (ProDirect) Support bez dalších poplatků
nyní kupuje Microsoft Azure Standard Support upgrade na plán Azure ProDirect Support bez dalších poplatků upgrade na Azure ProDirect Support a 6 relací Azure App Consulting Services bez dalších poplatků2
nyní kupuje Microsoft Azure Professional Direct (ProDirect) Support Azure ProDirect Support a 6 relací Azure App Consulting Services bez dalších poplatků2 Azure ProDirect Support a 12 relací Azure App Consulting Services bez dalších poplatků2

Podmínky a ujednání

Následující podmínky se vztahují na zákazníky, kteří mají nárok na využití služeb Azure v rámci smlouvy, která je aktivní ke dni 1. května 2016, podepíší novou smlouvu mezi 1. květnem 2016 a 30. červnem 2017 nebo obnoví smlouvu, jejíž platnost končí mezi 1. květnem 2016 a 30. červnem 2017.

Nyní nekupuje podporu Azure: Zákazníkům, kteří si zakoupí služby Azure bez technické podpory, bude nabídnut bezplatný plán Azure Standard Support na prvních 12 měsíců platnosti jejich smlouvy. Zákazníkům, kteří si nekoupili technickou podporu, ale předplatili si roční závazek na služby Azure ve výši nejméně $100000 nebo po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců1 využili nejméně $10000 ve službách Azure za měsíc, bude místo plánu Standard Support nabídnut plán ProDirect Support, a to do konce původního 12měsíčního období upgradu.

Nyní kupuje Azure Standard Support: Zákazníci, kteří si koupí služby Azure s plánem Azure Standard Support obdrží bezplatný upgrade na Azure ProDirect Support po dobu 12 měsíců. Zákazníci s plánem Standard Support, kteří si předplatili roční závazek na služby Azure ve výši nejméně $100000 nebo po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců využili nejméně $10000 ve službách Azure za měsíc1, obdrží balíček 6 relací App Consulting Services2, které se musí využít během původního 12měsíčního období upgradu.

Nyní kupuje Azure ProDirect Support: Zákazníci, kteří si koupí služby Azure s podporou Azure ProDirect Support obdrží zdarma balíček 6 relací Azure App Consulting Services2. Zákazníci s plánem ProDirect Support, kteří si předplatili roční závazek na služby Azure ve výši nejméně $100000 nebo po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců1 využili nejméně $10000 ve službách Azure za měsíc, obdrží balíček dalších 6 relací Azure App Consulting Services, celkem tedy 12 relací2. Všechny relace Azure App Consulting Services se musí využít během původního 12měsíčního období upgradu.

Zákazníci z oblasti státní správy

Prostřednictvím této propagační akce může společnost Microsoft poskytovat zákazníkům z oblasti státní správy určité výhody bez dalších poplatků. Microsoft se vzdává veškerých nároků na kompenzaci těchto výhod ze strany zákazníků z oblasti státní správy. Microsoft si klade za cíl, aby poskytování těchto bezplatných výhod zákazníkům z oblasti státní správy bylo zcela v souladu s příslušnými darovacími, etickými a dalšími zákony a předpisy týkajícími se bezplatného poskytování služeb a zboží. Microsoft si klade za cíl, aby poskytování těchto služeb bylo výhradně za účelem výhod a užívání zákazníků z oblasti státní správy, a nikoli osobního užívání nebo výhod jednotlivých státních zaměstnanců.

Právní omezení

Microsoft může podmínky této nabídky EA Upgrade podle vlastního uvážení kdykoli ukončit, změnit nebo revidovat. Zákazníci mohou kdykoli ukončit svou účast v nabídce EA Upgrade, a to tak, že společnost Microsoft upozorní písemnou formou.

1Nebo ekvivalent v místní měně, jak určuje smlouva příslušného zákazníka.

2Podpora Azure App Consulting Services se nevztahuje na Azure Government a Azure Germany. Další informace najdete v tématech Podpora Azure Government a Podpora Azure Government.

Nejčastější dotazy