Přeskočit navigaci

Nabídka upgradu plánu podpory Enterprise Agreement („nabídka EA Upgrade“)

Microsoft prodlužuje 12měsíční upgrade plánu podpory Azure * (s výjimkami) do 30. června 2018 pro zákazníky, kteří splňují následující požadavky zakládající nárok:

 1. Mají služby Microsoft Azure nebo si je zamýšlejí koupit v rámci smlouvy Enterprise nebo smlouvy o poskytování služeb nebo produktů společnosti Microsoft (oboje dále „smlouva“) a
 2. mají smlouvu pro služby Azure, Azure Government nebo Azure Germany (s výjimkou účtů Premier Support, rozšířené podpory pro partnery a „Aure v Číně“) a
 3. smlouva je podepsána a/nebo prodloužena mez 1. květnem 2016 a 30. červnem 2018 („kvalifikační doba“)

Někteří zákazníci mohou mít v rámci této nabídky EA Upgrade nárok i na další výhody, pokud smlouva obsahuje předplacený roční závazek Microsoftu ve výši nejméně $1000001 nebo pokud po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců je spotřeba služeb Azure nejméně $100001 za měsíc („podmínky závazku nebo spotřeby“).

*12měsíční období začne v den podpisu a/nebo prodloužení smlouvy. Výhody této nabídky EA Upgrade mohou být prodlouženy, pokud zákazník splňuje požadavky zakládající nárok.

Výhody upgradu

Pokud vaše organizace… Teď získáte... Pokud splňujete podmínku závazku nebo spotřeby uvedenou výše, teď můžete získat výhodu…
Zakoupené služby Azure Services bez technické podpory Azure Standard Support zdarma za každé 12měsíční období v rámci kvalifikační doby, navíc upgrade na Azure Professional Direct (ProDirect) Support bez dalších poplatků
nyní kupuje Microsoft Azure Standard Support Azure Professional Direct (ProDirect) Support zdarma za každé 12měsíční období v rámci kvalifikační doby, navíc 6 relací Azure App Consulting Services 2 zdarma, které musí být využity v rámci současného 12měsíčního období
nyní kupuje Microsoft Azure Professional Direct (ProDirect) Support 6 relací Azure App Consulting Services 2 zdarma za každé 12měsíční období v rámci kvalifikační doby, navíc 6 relací Azure App Consulting Services 2 zdarma, které musí být využity v rámci současného 12měsíčního období

1Nebo ekvivalent v místní měně, jak určuje smlouva příslušného zákazníka.

2Podpora Azure App Consulting Services se nevztahuje na Azure Government a Azure Germany. Další informace najdete v tématech Podpora Azure Government a Podpora Azure Germany.

Právní omezení

Prostřednictvím této propagační akce může společnost Microsoft poskytovat zákazníkům z oblasti státní správy určité výhody bez dalších poplatků. Microsoft se vzdává veškerých nároků na kompenzaci těchto výhod ze strany zákazníků z oblasti státní správy. Microsoft si klade za cíl, aby poskytování těchto výhod zákazníkům z oblasti státní správy bylo zcela v souladu s příslušnými darovacími, etickými a dalšími zákony a předpisy týkajícími se bezplatného poskytování služeb a zboží. Microsoft si klade za cíl, aby poskytování těchto služeb bylo výhradně za účelem výhod a užívání zákazníků z oblasti státní správy, a nikoli osobního užívání nebo výhod jednotlivých státních zaměstnanců.

Microsoft může podmínky této nabídky EA Upgrade podle vlastního uvážení kdykoli ukončit, změnit nebo revidovat. Zákazníci mohou kdykoli ukončit svou účast v nabídce EA Upgrade, a to tak, že společnost Microsoft upozorní písemnou formou.

Nejčastější dotazy

 • Z vaší strany se nevyžaduje žádná akce. Pro všechny zákazníky s nárokem bude proveden upgrade na Standard Support do 45 dnů. Pokud splňujete podmínky zakládající nárok, bude u vás proveden upgrade na ProDirect a/nebo Azure App Consults do 45 dnů od splnění těchto podmínek. Když se přihlásíte na webu Azure Portal a kliknete na Nová žádost o podporu, zobrazí se předplatné plánu podpory v rozevíracím seznamu.

  Pokud potřebujete další informace, obraťte se na vašeho account manažera nebo prostřednictvím portálu Enterprise kontaktujte podporu Azure pro smlouvu Enterprise.

 • Výhody této nabídky EA Upgrade mohou být prodlouženy, pokud splňujete požadavky zakládající nárok.
 • Relace Azure App Consulting Services je individuální konzultace se zkušeným technickým pracovníkem Microsoft Azure ohledně celé řady témat souvisejících s Azure, jako je návrh cloudových prostředí, návrh a implementace aplikací v Azure nebo nasazování úloh. Techničtí pracovníci Microsoftu mohou poskytnout podrobnou individuální technickou pomoc ohledně toho, jak co nejlépe využít možnosti Azure v souladu s cíli vaší organizace.

  Jednotlivé konzultace probíhají jako strukturované diskuze s cílem vyřešit dotazy nebo výzvy vašeho vývojářského týmu. Konzultant Azure App ve spolupráci s vaším vývojářským týmem určí požadavky, poskytne konkrétní technickou pomoc a doručí souhrnnou sestav včetně podrobného akčního plánu. Tuto výhodu ve vaší společnosti nejlépe využijí vývojáři. Typická konzultace Azure App trvá až 3 hodiny.

  Zvýhodněná nabídka Azure App Consulting Services se nevztahuje na zákazníky Azure Government a Azure Germany.

 • Ne. Tato nabídka EA Upgrade je nepřenosná a nelze ji převést na žádnou jinou výhodu.

 • Zákazníci s plánem Premier Support momentálně dostávají širší úroveň podpory, než poskytuje tato nabídka EA Upgrade. Hodiny technické podpory Azure (služby pro řešení problémů) se do vašeho plánu Premier nezapočítávají.

 • Pokud chcete získat další informace o tom, co zahrnují jednotlivé plány podpory, navštivte stránku podpory Azure, kontaktujte account manažera nebo podporu Azure pro smlouvu Enterprise nebo využijte odkaz na nápovědu/podporu na portálu Enterprise.