Nabídka podpory pro smlouvu Enterprise

Od 1. května 2016 bude společnost Microsoft zákazníkům, kteří mají služby Microsoft Azure nebo si je zamýšlejí koupit, v rámci smlouvy Enterprise nebo smlouvy o poskytování služeb nebo produktů společnosti Microsoft (oboje dále „smlouva“) poskytovat 12měsíční upgrade podpory. Neplatí to pro zákazníky se smlouvou o podpoře Premier. Zákazníci mohou mít nárok na další výhody, pokud předplatí roční závazek Microsoftu ve výši nejméně $100000 nebo po dobu tří po sobě jdoucích měsíců využijí nejméně $10000 za měsíc.

Podmínky a ujednání

Stávající zákazníci

Následující podmínky se vztahují na zákazníky, kteří mají nárok na využití služeb Azure v rámci smlouvy, která je aktivní ke dni 1. května 2016:

Zákazníkům, kteří si nekoupili technickou podporu Azure, se nabídne bezplatný plán Standard Support na dobu 12 měsíců. Zákazníkům, kteří si nekoupili technickou podporu, ale předplatili si roční závazek na služby Azure ve výši nejméně $100000,1 nebo po dobu tří po sobě jdoucích měsíců využili nejméně $100001 ve službách Azure za měsíc, bude místo plánu Standard Support nabídnut plán ProDirect Support, a to po zbytek 12měsíčního období upgradu.

Zákazníci využívající služby Azure, kteří si již koupili plán Standard Support, obdrží bezplatný upgrade na plán ProDirect Support na dobu 12 měsíců. Zákazníci s plánem Standard Support, kteří si předplatili roční závazek na služby Azure ve výši nejméně $100000 nebo po dobu tří po sobě jdoucích měsíců využili nejméně $10000 ve službách Azure za měsíc, také obdrží balíček šesti relací App Consulting Services. Relace App Consulting Services musí být využity během původního 12měsíčního období upgradu.

Zákazníci využívající služby Azure, kteří si již koupili plán ProDirect Support, obdrží zdarma balíček šesti relací App Consulting Services, které se musí využít do uplynutí 12 měsíců nebo ukončení smlouvy, podle toho, co nastane dřív. Zákazníci s plánem ProDirect Support, kteří si předplatili roční závazek na služby Azure ve výši nejméně $100000 nebo po dobu tří po sobě jdoucích měsíců využili nejméně $10000 ve službách Azure za měsíc, obdrží dalších šest relací App Consulting Services, které se musí využít do uplynutí 12 měsíců nebo ukončení smlouvy, podle toho, co nastane dřív.

1Nebo ekvivalent v místní měně, jak určuje smlouva příslušného zákazníka.

Stávající zákazníci
Pokud... Počáteční výhoda Výhoda po dosažení prahové hodnoty

Momentálně nenakupujete podporu

Upgrade na Standard Support na 12 měsíců Upgrade na ProDirect Support

Momentálně kupujete plán Standard Support

Upgrade na ProDirect Support na 12 měsíců Šest relací App Consulting Services

Momentálně kupujete plán ProDirect Support

Šest relací App Consulting Services dostupných po dobu 12 měsíců Šest relací App Consulting Services

Noví zákazníci nebo zákazníci s obnovenou smlouvou

Následující podmínky se vztahují na zákazníky, kteří podepíší novou smlouvu nebo obnoví smlouvu, jejíž platnost končí mezi 1. květnem 2016 a 30. červnem 2017, a neobdrželi po dobu více než 12 měsíců výhody v rámci této propagační akce:

Zákazníkům, kteří si zakoupí služby Azure bez technické podpory, bude nabídnut bezplatný plán Standard Support na prvních 12 měsíců platnosti jejich smlouvy. Zákazníkům, kteří si nekoupili technickou podporu, ale předplatili si roční závazek na služby Azure ve výši nejméně $1000001 nebo po dobu tří po sobě jdoucích měsíců využili nejméně $100001 ve službách Azure za měsíc, bude místo plánu Standard Support nabídnut plán ProDirect Support, a to do konce původního 12měsíčního období.

Zákazníci, kteří si koupí služby Azure s plánem Standard Support, obdrží bezplatný upgrade na plán ProDirect Support na prvních 12 měsíců platnosti jejich smlouvy. Zákazníci s plánem Standard Support, kteří si předplatili roční závazek na služby Azure ve výši nejméně $100000 nebo po dobu tří po sobě jdoucích měsíců využili nejméně $10000 ve službách Azure za měsíc, obdrží balíček šesti relací App Consulting Services, které se musí využít během původního 12měsíčního období.

Zákazníci, kteří si zakoupí služby Azure s plánem ProDirect Support, obdrží zdarma balíček šesti relací App Consulting Services. Zákazníci s plánem ProDirect Support, kteří si předplatili roční závazek na služby Azure ve výši nejméně $100000 nebo po dobu tří po sobě jdoucích měsíců využili nejméně $10000 ve službách Azure za měsíc, obdrží balíček dalších šesti relací App Consulting Services. Všechny relace App Consulting Services musí být využity během původního 12měsíčního období.

1Nebo ekvivalent v místní měně, jak určuje smlouva příslušného zákazníka.

Noví zákazníci nebo zákazníci s obnovenou smlouvou
Pokud... Počáteční výhoda Výhoda po dosažení prahové hodnoty

Jste nekoupili podporu

Upgrade na Standard Support na 12 měsíců Upgrade na ProDirect Support

Koupíte plán Standard Support

Upgrade na ProDirect Support na 12 měsíců Šest relací App Consulting Services

Koupíte plán ProDirect Support

Šest relací App Consulting Services dostupných po dobu 12 měsíců Šest relací App Consulting Services

Zákazníci z oblasti státní správy

Prostřednictvím této propagační akce může společnost Microsoft poskytovat zákazníkům z oblasti státní správy určité výhody bez dalších poplatků. Microsoft se vzdává veškerých nároků na kompenzaci těchto výhod ze strany zákazníků z oblasti státní správy. Microsoft si klade za cíl, aby poskytování těchto bezplatných výhod zákazníkům z oblasti státní správy bylo zcela v souladu s příslušnými darovacími, etickými a dalšími zákony a předpisy týkajícími se bezplatného poskytování služeb a zboží. Microsoft si klade za cíl, aby poskytování těchto služeb bylo výhradně za účelem výhod a užívání zákazníků z oblasti státní správy, a nikoli osobního užívání nebo výhod jednotlivých státních zaměstnanců.

Zákazníci Azure Government a Azure Germany

Následující podmínky se vztahují na zákazníky, kteří podepíší novou smlouvu pro službu Azure Government nebo Azure Germany, a neobdrželi po dobu více než 12 měsíců výhody v rámci této propagační akce:

Zákazníkům, kteří si zakoupí služby Azure Government nebo Azure Germany bez technické podpory, bude nabídnut bezplatný plán Standard Support na prvních 12 měsíců platnosti jejich smlouvy. Zákazníkům, kteří si nekoupili technickou podporu, ale předplatili si roční závazek na služby Azure ve výši nejméně $100 0001 nebo po dobu tří po sobě jdoucích měsíců využili nejméně $10 0001 ve službách Azure za měsíc, bude místo plánu Standard Support nabídnut plán ProDirect Support, a to do konce původního 12měsíčního období. Zvýhodněná nabídka App Consulting Services se nevztahuje na zákazníky Azure Government a Azure Germany.

Další informace o možnostech podpory Azure Government a Azure Germany najdete na webech Podpora Azure Government a Podpora Azure Germany.

1Nebo ekvivalent v místní měně, jak určuje smlouva příslušného zákazníka.

Nejčastější dotazy