Enterprise pro vývoj/testování

Přehled

Enterprise Agreement customers now have a great way to run their development and testing workloads on Azure, with numerous advantages:

 • Ideal for teams, multiple subscriptions allowed
 • Access to exclusive Dev/Test images in the Gallery, including Windows 8.1 and Windows 10
 • Special lower Dev/Test rates on Windows Virtual Machines, Cloud Services, HDInsight, App Service and Logic Apps
 • Same great EA rates on other Azure services
 • Centralized management via the Azure Enterprise Portal
 • No separate payment—just use the funds already on your Enterprise Agreement

Only active Visual Studio subscribers with standard subscriptions or annual cloud subscriptions can use the Azure resources running within an Enterprise Dev/Test subscription, though end users can also access the application to provide feedback or perform acceptance tests. Use of resources within this subscription is restricted to developing and testing applications, and no uptime guarantee is offered.

Separately, most active Visual Studio subscribers (standard subscriptions and annual cloud subscriptions only; monthly cloud subscriptions excluded) also can set up one separate individual Azure subscription with a monthly credit, which is ideal for light development and testing workloads, experimentation with Azure services, learning, prototyping, and proofs of concept. These monthly Azure credits for Visual Studio subscribers are unrelated to Enterprise Dev/Test subscriptions.

Not an Enterprise Agreement customer but need an Azure subscription for your development team? Try Pay-As-You-Go Dev/Test

Podrobnosti

Nízké sazby za vývoj a testování

Na všechny služby Virtual Machines s Windows a Windows Serverem, Cloud Services, App Service, Logic Apps a HDInsight dáváme v rámci smlouvy Enterprise slevu z běžných sazeb. Sazba za vývoj a testování se pro tyto služby shoduje se sazbou za linuxový virtuální počítač stejné velikosti a typu. Příklad:

 • Za virtuální počítač Windows Server/Střední (A2)/Základní instance se účtuje stejná sazba jako za virtuální počítač Linux/Střední (A2)/Základní instance.
 • Za virtuální počítač se službou Websites/Velký (L)/Standardní instance se účtuje stejná sazba jako za virtuální počítač Linux/Velký (A3)/Standardní instance.
 • Za hlavní uzel HDInsight (na největší instanci A4) se účtuje stejná sazba jako za virtuální počítač Linux/Největší (A4)/Standardní instance.
 • Logic Apps Enterprise Connection se účtuje za 50 % zveřejněné ceny.

Přístup k Windows 10

Tato nabídka umožňuje spouštět v Azure image Windows 10 pro účely vývoje a testování.

Software Visual Studio bez dalších poplatků

Za software, který je součástí vašeho předplatného Visual Studio a který používáte pro účely vývoje a testování ve virtuálních počítačích Azure s Windows Serverem, jako je třeba SQL Server, není žádný další poplatek. Můžete také využít předem nakonfigurované image virtuálních počítačů, jako je SQL Server a BizTalk Server, bez poplatků za software. Další možností je načíst software z předplatného sady Visual Studio do vlastního virtuálního počítače. Naúčtujeme vám jenom sníženou sazbu za virtuální počítač.

V rámci předplatného Enterprise pro vývoj/testování můžete k vývoji a testování používat software, na který se vztahuje předplatné sady Visual Studio. Seznam serverových softwarových produktů Microsoftu, které podporuje služba Azure Virtual Machines, najdete tady.

Za veškeré daně, které by se mohly uplatňovat na bezplatně využívané služby, nese výhradní odpovědnost příjemce těchto služeb.

Nastavení předplatného Azure na základě této nabídky

Zákazníci se smlouvou Enterprise mají jednoho nebo víc uživatelů v roli podnikového správce. Tento uživatel má přístup na portál Azure Enterprise. Tito správci přidávají uživatele označované jako Vlastníci účtu k jejich smlouvě prostřednictvím portálu Azure Enterprise. Vlastníci účtu můžou vytvářet předplatná Azure v rámci smlouvy EA. Podnikový správce musí u vlastníků účtu zaškrtnout políčko pod sloupcem Vývoj/testování, aby mohli vytvářet předplatná Azure na základě nabídky Enterprise pro vývoj/testování. Vlastník účtu vytvoří předplatné na portálu účtů Azure a pak by měl jako další spolupracující správce přidat aktivní předplatitele sady Visual Studio, aby mohli spravovat a využívat prostředky potřebné pro vývoj a testování.

Další informace najdete ve videu Vytvoření předplatného Enterprise pro vývoj/testování v Azure.

Smlouvy o úrovni služeb

Předplatné Enterprise pro vývoj/testování je výhradně určené pro vývoj a testování vašich aplikací. Na využití v rámci předplatného se nevztahuje finančně jištěná smlouva SLA, s výjimkou využití Visual Studio Team Services a HockeyApp.

Nejčastější dotazy

Otázka: Souvisí tato nabídka s měsíčními kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio?
Odpověď: Tato nabídka s měsíčními kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio nesouvisí. Předplatitelé sady Visual Studio mají dál měsíční kredit na používání Azure, který s nabídkou Enterprise pro vývoj a testování nijak nesouvisí. Přečtěte si podrobné informace o měsíčních kreditech pro předplatitele sady Visual Studio.

Otázka: Kdy by měli předplatitelé sady Visual Studio využít svoje měsíční kredity Azure a kdy naopak nabídku Enterprise pro vývoj/testování?
Odpověď: Nabídky měsíčních kreditů Azure pro předplatitele sady Visual Studio je nejvhodnější pro následující scénáře:

 • Rozvoj dovedností
 • Experimentování se službami Azure
 • Individuální procesy vývoje/testování s mírným zatížením
 • Vytváření prototypů, testování konceptů a další práce, kterou můžete zahodit
Nabídka Enterprise pro vývoj/testování je ideální pro:
 • Všechny týmové procesy vývoje/testování
 • Procesy vývoje/testování se středním až vysokým zatížením

Otázka: Pokud moje organizace nemá smlouvu Enterprise, má náš tým nějakou možnost vyzkoušet pracovní zatížení pro vývoj/testování na Azure?
Odpověď: Ano, vaši předplatitelé sady Visual Studio si můžou zaregistrovat nabídku s průběžnými platbami dle aktuálního využití pro vývoj/testování.

Otázka: Jak se nabídka Enterprise pro vývoj/testování liší od nabídky Enterprise?
Odpověď: Obě tyto nabídky jsou dostupné zákazníkům se smlouvou Enterprise a obě se prostřednictvím této smlouvy účtují.
Základní rozdíly:

 1. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování je omezená jenom na použití pro vývoj/testování a je určená jenom pro aktivní předplatitele sady Visual Studio. Standardní nabídka Enterprise taková omezení nemá, takže je připravená pro produkční procesy a mají k ní přístup všichni uživatelé.
 2. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování poskytuje v Galerii přístup ke speciálním imagím pro vývoj/testování, jako je Windows 8.1 a Windows 10, které ve standardní nabídce Enterprise dostupné nejsou. Nabídky Azure pro vývoj/testování představují jediný způsob, jak je možné používat klienta Windows v cloudu.
 3. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování přináší ještě nižší sazby pro virtuální počítače s Windows, Cloud Services, HDInsight a Web Apps (na základě sazby pro linuxový virtuální počítač stejné velikosti a typu). Sazby za všechny ostatní služby Azure jsou stejné jako u standardní nabídky Enterprise.
 4. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování není pokrytá smlouvami o úrovni služeb.

Otázka: Můžou předplatitelé sady Visual Studio na úrovni zákazníka se smlouvou Enterprise na základě této nabídky vytvářet předplatná?
Odpověď: Možnost vytvářet předplatná na základě nabídky Enterprise pro vývoj/testování je omezená na vlastníky účtů, kterým k tomu udělil oprávnění podnikový správce. Pokud je předplatitel sady Visual Studio vlastníkem účtu s tímto oprávněním, pak ano – na základě této nabídky může nastavovat předplatná Azure.