Enterprise pro vývoj/testování

Overview

Přehled

Zákazníci se smlouvou Enterprise teď mají výbornou možnost používat své vývojové a testovací procesy na Azure se spoustou výhod:

 • Ideální pro týmy, možnost víc předplatných
 • Přístup k exkluzivním imagím pro vývoj/testování v Galerii, včetně Windows 8.1 a Windows 10
 • Speciální nižší sazby pro vývoj a testování pro Windows Virtual Machines, Cloud Services, HDInsight, App Service a Logic Apps
 • Stejné vynikající sazby EA na ostatní služby Azure
 • Centralizovaná správa přes portál Azure Enterprise
 • Žádná oddělená platba – stačí využít finance v rámci smlouvy Enterprise

Prostředky Azure v rámci předplatného Enterprise pro vývoj/testování můžou používat jenom aktivní předplatitelé sady Visual Studio (standardní předplatná, roční cloudová předplatná a měsíční cloudová předplatná), i když koncoví uživatelé mají k aplikaci taky přístup, aby mohli poskytovat zpětnou vazbu nebo provádět předávací testy. Využívání prostředků v rámci tohoto předplatného je omezené na vývoj a testování aplikací a neexistuje žádná garance doby provozu.

Většina aktivních předplatitelů sady Visual Studio (jenom standardní předplatná a roční cloudová předplatná, pro měsíční předplatná to neplatí) také může vytvořit jedno samostatné předplatné Azure s měsíčním kreditem, které je ideální pro procesy s malým vývojovým a testovacím zatížením, experimenty se službami Azure, výuku, tvorbu prototypů a testování konceptů. Tyto měsíční kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio nesouvisí s předplatnými Enterprise pro vývoj/testování.

Nejste zákazník se smlouvou Enterprise, ale potřebujete předplatné Azure pro svůj vývojový tým? Vyzkoušejte průběžné platby dle aktuálního využití pro vývoj/testování

Details

Low Dev/Test Rates

All Windows and Windows Server Virtual Machines, Cloud Services, App Service, Logic Apps and HDInsight are discounted off your normal Enterprise Agreement rates. The Dev/Test rate on these services is equal to the rate for a Linux virtual machine of the same size and type. For example:

 • A Windows Server/Medium (A2)/Basic Instance virtual machine is billed at the Linux/Medium (A2)/Basic Instance virtual machine rate
 • A Websites/Large (L)/Standard is billed at the Linux/Large (A3)/Standard Instance virtual machine rate
 • A HDInsight Head Node (on an Extra Large A4 instance) is billed at the Linux/Extra Large (A4)/Standard Instance virtual machine rate
 • Logic Apps Enterprise Connection is billed at 50% of published pricing

Access to Windows 10

You can run Windows 10 images on Azure for dev/test using this offer.

No additional charge for using Visual Studio software

There is no additional charge for the software included with your Visual Studio subscription that you run for development and testing on Azure Windows Server virtual machines, such as SQL Server. You can also use preconfigured virtual machine images, such as SQL Server and BizTalk Server, without incurring software charges. Alternatively, upload your own virtual machine with software from your Visual Studio subscription. You will only be charged at the discounted VM rate.

On this Enterprise Dev/Test subscription, you can use the software covered by your Visual Studio subscription for development and testing. Microsoft server software products that are supported on Azure Virtual Machines are listed here.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

How to set up an Azure subscription based on this offer

Enterprise Agreement customers have one or more people in the role of Enterprise Administrator, who can access the Azure Enterprise Portal. Enterprise Administrators add users called Account Owners to their agreement via the Azure Enterprise Portal. These Account Owners have the ability to create Azure subscriptions under the EA. The Enterprise Admin needs to check a box under the “Dev/Test” column for an Account Owner so that they have the ability to create Azure subscriptions based on the Enterprise Dev/Test offer. The Account Owner creates subscriptions via the Azure Account Portal, and then should add active Visual Studio subscribers as co-administrators so that they can manage and use the resources needed for development and testing.

Watch Creating Enterprise Dev/Test subscription on Azure video for more.

Smlouvy o úrovni služeb

Předplatné Enterprise pro vývoj/testování je výhradně určené pro vývoj a testování vašich aplikací. Na využití v rámci předplatného se nevztahuje finančně jištěná smlouva SLA, s výjimkou využití Visual Studio Team Services a HockeyApp.

FAQ

Nejčastější dotazy

Otázka: Souvisí tato nabídka s měsíčními kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio?
Odpověď: Tato nabídka s měsíčními kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio nesouvisí. Předplatitelé sady Visual Studio mají dál měsíční kredit na používání Azure, který s nabídkou Enterprise pro vývoj a testování nijak nesouvisí. Přečtěte si podrobné informace o měsíčních kreditech pro předplatitele sady Visual Studio.

Otázka: Kdy by měli předplatitelé sady Visual Studio využít svoje měsíční kredity Azure a kdy naopak nabídku Enterprise pro vývoj/testování?
Odpověď: Nabídky měsíčních kreditů Azure pro předplatitele sady Visual Studio je nejvhodnější pro následující scénáře:

 • Rozvoj dovedností
 • Experimentování se službami Azure
 • Individuální procesy vývoje/testování s mírným zatížením
 • Vytváření prototypů, testování konceptů a další práce, kterou můžete zahodit
Nabídka Enterprise pro vývoj/testování je ideální pro:
 • Všechny týmové procesy vývoje/testování
 • Procesy vývoje/testování se středním až vysokým zatížením

Otázka: Pokud moje organizace nemá smlouvu Enterprise, má náš tým nějakou možnost vyzkoušet pracovní zatížení pro vývoj/testování na Azure?
Odpověď: Ano, vaši předplatitelé sady Visual Studio si můžou zaregistrovat nabídku s průběžnými platbami dle aktuálního využití pro vývoj/testování.

Otázka: Jak se nabídka Enterprise pro vývoj/testování liší od nabídky Enterprise?
Odpověď: Obě tyto nabídky jsou dostupné zákazníkům se smlouvou Enterprise a obě se prostřednictvím této smlouvy účtují.
Základní rozdíly:

 1. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování je omezená jenom na použití pro vývoj/testování a je určená jenom pro aktivní předplatitele sady Visual Studio. Standardní nabídka Enterprise taková omezení nemá, takže je připravená pro produkční procesy a mají k ní přístup všichni uživatelé.
 2. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování poskytuje v Galerii přístup ke speciálním imagím pro vývoj/testování, jako je Windows 8.1 a Windows 10, které ve standardní nabídce Enterprise dostupné nejsou. Nabídky Azure pro vývoj/testování představují jediný způsob, jak je možné používat klienta Windows v cloudu.
 3. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování přináší ještě nižší sazby pro virtuální počítače s Windows, Cloud Services, HDInsight a Web Apps (na základě sazby pro linuxový virtuální počítač stejné velikosti a typu). Sazby za všechny ostatní služby Azure jsou stejné jako u standardní nabídky Enterprise.
 4. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování není pokrytá smlouvami o úrovni služeb.

Otázka: Můžou předplatitelé sady Visual Studio na úrovni zákazníka se smlouvou Enterprise na základě této nabídky vytvářet předplatná?
Odpověď: Možnost vytvářet předplatná na základě nabídky Enterprise pro vývoj/testování je omezená na vlastníky účtů, kterým k tomu udělil oprávnění podnikový správce. Pokud je předplatitel sady Visual Studio vlastníkem účtu s tímto oprávněním, pak ano – na základě této nabídky může nastavovat předplatná Azure.