Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Partneři Cloud Solution Provider (CSP) využívají k transakcím napříč cloudovými službami Microsoftu (např. Azure, O365, Enterprise Mobility Suite a Dynamics CRM Online) jedinou platformu. CSP umožňuje partnerům, aby měli vztah se zákazníky a jeho životní cyklus plně pod svou kontrolou, určovali ceny a podmínky a přímo fakturovali zákazníkům, přímo zřizovali a spravovali předplatná, přidávali zhodnocené služby a byli primárním kontaktním bodem pro zákaznickou podporu.
Pokud jste zákazník, spolupracujte přímo s vaším partnerem na návrhu a implementaci řešení, které bude splňovat vaše konkrétní požadavky. Obraťte se na partnera Microsoftu a zjistěte, jaké výhody může cloud přinést vaší firmě. Hledáte partnera? Navštivte web pro vyhledávání poskytovatelů řešení od Microsoftu a začněte ještě dnes.
 

Nová nabídka Azure (plán Azure) v CSP

Pokud jste novým zákazníkem nebo partnerem v programu Microsoft CSP, měli byste vědět, že všichni noví zákazníci a partneři jsou vyzváni k využití nové nabídky Azure (plán Azure) pro CSP. Pouze stávající zákazníci a partneři, kteří mají navázaný vztah prodejce a společně mají aktivní předplatné předchozí nabídky Azure, mohou pokračovat v transakcích s předchozími nabídkami Azure.

Více informací o nové nabídce Azure (plán Azure) najdete tady: Úvod: Plán Azure.

Tady si můžete projít nejčastěji kladené otázky týkající se chystaných změn dostupnosti předchozí nabídky Azure v CSP: Změny dostupnosti předchozí nabídky Azure v CSP.

Důležitá data pro předchozí nabídku Azure v CSP

Změny předchozí nabídky Azure budou mít tři fáze. Jak už bylo oznámeno v lednu, termín zahájení první fáze je 21. července 2021. Datum zahájení druhé fáze je stanoveno na 1. února 2022. Datum zahájení třetí fáze zatím nebylo stanoveno.

První fáze začíná 21. července 2021, kdy stávající aktivní předplatná v předchozí nabídce Azure v CSP budou dál pokračovat, ale všechny zcela nové firmy v programu Azure Cloud Solution Provider budou muset být na nové nabídce Azure (plán Azure).

Druhá fáze začíná 1. února 2022, kdy se přestanou poskytovat partnerské pobídky pro všechna předplatná předchozí nabídky Azure a ceny budou stanoveny na úrovni odhadované maloobchodní ceny (ERP). Nárok na PEC a pobídky budou mít jenom předplatná s novou nabídkou Azure (plán Azure).

Podrobná pravidla k těmto změnám.

Fáze 1: Od 21. července 2021.Všechny zcela nové firmy v programu Azure Cloud Solution Provider budou na nové nabídce Azure (plán Azure). 

 • U všech stávajících prodejních vztahů mezi partnery a zákazníky v programu Cloud Solution Provider platí, že pokud si zákazník již koupil předchozí nabídku Azure (MS-AZR-0145p), může partner pokračovat v transakcích a zákazník může pokračovat v nákupu předchozí nabídky Azure od tohoto partnera.
 • Předchozí nabídka Azure již nebude dostupná pro zcela nové partnery provádějící transakce v programu Cloud Solution Provider.
 • Předchozí nabídka Azure již nebude dostupná pro zcela nové zákazníky, kteří nakupují prostřednictvím partnera v programu Cloud Solution Provider.
 • Pro všechny nové vztahy na úrovni prodejce nebo akvizice nových zákazníků mohou partneři provádět transakce jenom s novou nabídkou Azure (plán Azure).
 • Zásady fáze 1 se vztahují i na žádosti o změnu distribučního partnera .
  • Od 21. července 2021 je k dispozici nový samoobslužný nástroj pro partnery, který umožňuje převzít od jiného partnera vlastnictví fakturace pro předplatné předchozí nabídky Azure a současně je převést na novou nabídku Azure (plán Azure).
 • U všech stávajících vztahů na úrovni prodejce mezi partnery a zákazníky platí, že pokud si zákazník ještě nikdy předtím Azure nekoupil, může partner jenom provádět transakce a zákazník si může od tohoto partnera koupit jenom novou nabídku Azure.
 • Zákazníci služby Government Community Cloud (GCC) mohou pokračovat v transakcích s předchozí nabídkou Azure (MS-AZR-0145p). Umožnění přechodu na plán Azure a nástroje pro převod účtování pro zákazníky GCC se plánují. Aktualizace budou zaslány všem partnerům, jakmile budou k dispozici další informace.
 • Na přímé partnery, kteří přecházejí na pozici nepřímého prodejce a převádějí své zákazníky k nepřímému poskytovateli, se změny ve fázi 1 nevztahují.
 • Azure Partner Shared Services (APSS MS-AZR-0159p) nebudou po ukončení fáze 1 provedeny žádné změny.

Fáze 2: Od 1. února 2022. Budou odebrány pobídky z předchozí nabídky Azure a ceny budou stanoveny na úrovni odhadované maloobchodní ceny (ERP).

Pro předchozí nabídku Azure v CSP:

 • Partnerské pobídky spojené s předchozí nabídkou Azure v CSP budou odebrány.
 • Cena předchozí nabídky Azure v CSP se bude rovnat odhadované maloobchodní ceně (ERP) pro Azure.

Pro novou nabídku Azure v CSP (plán Azure):

 • Partneři budou moci i nadále získávat partnerské kredity za novou nabídku Azure (plán Azure) v CSP.
 • Partneři registrovaní v programu Microsoft Commerce Incentives (MCI) budou mít i nadále nárok na pobídky související s novou nabídkou Azure (plán Azure) v CSP.
 • Partneři s kvalifikací Silver Competency pro oblast cloudových platforem budou mít nárok na další pobídky související s novou nabídkou Azure (plán Azure) v rámci CSP (s platností od října 2021).

Začínáme

CSP umožňuje partnerům, aby měli vztah se zákazníky pro Microsoft Azure i jeho životní cyklus plně pod kontrolou. To znamená, že partneři mají oprávnění řídit prodej a poskytovat fakturační a technickou podporu. Mají plně pod kontrolou fakturaci a jsou pro svoje zákazníky jediným kontaktním bodem. Program CSP navíc poskytuje kompletní sadu nástrojů (včetně samoobslužného portálu a doprovodných rozhraní API), která usnadňuje zřizování, správu a vyúčtování jednotlivých zákazníků a předplatných.

Výhody programu

Správa zákazníků plně pod kontrolou

Partneři CSP jsou tím, na koho se zákazníci obracejí, a stojí v centru zákaznických vztahů. Díky tomu, že poskytují kompletní služby, partneři mohou vytvářet silnější vztahy se svými zákazníky.

 • Prodej – Kompletace služeb s jedinečnými řešeními nebo prodej systému Azure s cenami, podmínkami a fakturací plně pod kontrolou.
 • Zhodnocené služby – Partneři mohou díky programu CSP doplnit služby Azure také o spravované služby nebo služby jiných výrobců.
 • Zřizování – Možnost přímého zřizování zákazníků a předplatných prostřednictvím nových portálů a doprovodných rozhraní API.
 • Správa – Prostřednictvím víceklientských funkcí mohou partneři spravovat předplatná všech svých zákazníků napříč jednotlivými službami.
 • Fakturace – Společnost Microsoft fakturuje veškeré využití ze strany zákazníků přímo partnerům. Partneři tak mají veškerou fakturaci se svými zákazníky plně pod kontrolou.
 • Podpora – Partneři prostřednictvím podpory zajišťují provozní kontinuitu svých zákazníků.

Partnerské centrum a rozhraní API

Portál Partnerské centrum je místem, které partneři CSP využívají ke zřizování nových zákazníků, objednávkám předplatných a provádění administrativních úkolů v zastoupení svých zákazníků. Mezi hlavní výhody tohoto nového portálu patří:

 • Snadné použití – Díky novému portálu a rozhraním API je zřizování a správa zákazníků a předplatných naprosto bez problémů.
 • Zřizování zákazníků a předplatných – Ke zřizování zákazníků i předplatných slouží jediný portál se snadným použitím.
 • Správa v zastoupení zákazníků – Ke správě zákaznických předplatných lze využít možnosti jednotného přihlašování.
 • Kompletní nabídka cloudových služeb CSP – K dispozici jsou kromě Azure také produkty CSP, které jsou v Partnerském centru podrobně popsané.
 • Více kanálů a více programů CSP – Díky možnosti využití více kanálů mohou partneři zřizovat předplatná CSP pro zákazníky s existujícím tenantem, zatímco možnosti více partnerů umožňují zákazníkům spolupracovat při hledání nejvhodnějšího řešení s několika partnery CSP.
 • Zobrazení faktur – Je možné zobrazit faktury i historii fakturace.
 • Připojování a přístup prostřednictvím API CSP – Připojení k rozhraním API CSP umožňuje spravovat zákazníky a předplatná a podporuje efektivitu i možnosti škálování.

Základní koncepty

Partner řídí přístup

Když se v tenantovi zákazníka vytvoří nové předplatné Microsoft Azure, vlastnická práva k tomuto předplatnému jsou ve výchozím nastavení udělena příslušnému partnerovi, nikoli tomuto zákazníkovi. Proto se zákazník nemůže přihlásit na portál pro správu Microsoft Azure a pro toto předplatné vytvářet, spouštět nebo zastavovat služby Azure. To musí v jeho zastoupení dělat partner. Partner se může rozhodnout, že pomocí nastavení předplatného na portálu pro správu Microsoft Azure zákazníkovi pro toto předplatné udělí práva vlastníka nebo přispěvatele. Zákazník s právy vlastníka nebo přispěvatele se nyní může přihlásit k tomuto portálu a v rámci tohoto předplatného vytvářet, spouštět nebo zastavovat služby Azure. Zásadní je, že jakmile zákazník má k předplatnému oprávnění vlastníka nebo přispěvatele, může v rámci tohoto předplatného provádět změny služeb, které by mohly ovlivnit jejich využití. Partner si toho musí být vědom a musí zajistit, aby byl schopen zákazníka odpovídajícím způsobem smluvně zavázat a řídit, podporovat ho a fakturovat mu i v případě, že se rozhodne mu k danému předplatnému udělit pověření správce. Oprávnění se také dají využít na úrovni služeb.

Dostupnost služeb

Azure v CSP využívá model nasazení Azure – Azure Resource Manager (ARM). Většina služeb je dostupná prostřednictvím ARM a následně prostřednictvím Azure in CSP. Jakmile další služby začnou podporovat ARM, budou také dostupné prostřednictvím CSP. Projděte si seznam dostupných služeb Azure v dokumentaci k Azure CSP.

Je třeba poznamenat, že aplikace publikované ISV třetích stran ještě prostřednictvím předplatných Azure CSP nejde koupit. Image BYOL (Bring Your Own License, používání vlastní licence) třetích stran a bezplatné image ale jsou pro předplatná CSP k dispozici.

Dostupnost programu

Program CSP je dostupný pro společnosti, které mají kanceláře v zemích/oblastech uvedených zde (jsou seskupené podle trhu). Partneři zapojení do programu CSP mohou prodávat do dalších zemí v rámci stejného trhu i v případě, že v těchto lokalitách nemají svou kancelář.

Fakturační model průběžných plateb

Azure v CSP je služba s průběžnými platbami. To znamená, že partneři platí jenom za využití služeb v rámci zákaznických předplatných. Při tomto způsobu platby neexistují žádné minimální nákupy ani závazky a předplatná je možné kdykoli zrušit. Pak jenom musíte uhradit nezaplacené poplatky.

Podporu poskytuje partner

Partneři CSP poskytují technickou a fakturační podporu svým prodejcům a zákazníkům. Pokud partner CSP vyžaduje podporu od Microsoftu, může vytvořit případ podpory prostřednictvím Partnerského centra. Prodejci a zákazníci nebudou schopni získat podporu přímo od Microsoftu. Tuto možnost má jenom partner CSP.

Modely CSP

Pro prodejce, kteří pracují přímo s komerčními zákazníky, jsou k dispozici dva modely programu CSP:

 • Poskytovatel Cloud Solution Provider úrovně 1: Pro partnery s programem CSP nebo nabídkou řešení, kteří jsou schopni účtovat a podporovat svoje zákazníky ve velkém.
 • Prodejce úrovně 2: Pro partnery, kteří chtějí prodávat cloudové služby společnosti Microsoft s využitím fakturace, podpory a zhodnocených služeb cloudových distribučních partnerů úrovně 2.

Microsoft rovněž uznává cloudové distribuční partnery úrovně 2 , kteří podporují a posilují kanál prodejců cloudových služeb a získávají nové. Tato možnost je dostupná jenom pro partnery, kteří se ve spolupráci se společností Microsoft již osvědčili a mají vynikající pověst. Výběr je na základě nominace.

Další informace o partnerské smlouvě a dalších požadavcích tohoto programu najdete ve výukových materiálech a dokumentech CSP.

Platební podmínky

Partner dostane každý měsíc fakturu za veškeré využití v rámci všech zákaznických předplatných. Zákazníkovi fakturuje příslušný partner.

Dostupnost nabídek

Program Azure v CSP je dostupný v zemích a oblastech uvedených tady. U partnerů je měna určena jejich smlouvou s Microsoftem. U zákazníků je měna určena jejich smlouvou s příslušným partnerem.

Partneři CSP úrovně 1:

Partneři CSP úrovně 1:

 • Microsoft bude partnerům CSP každý měsíc fakturovat veškeré využití zákaznických předplatných a předplatných prodejců v rámci jejich vlastnictví. Partneři obdrží fakturu na veškeré poplatky a současně s ní i příslušný kontrolní soubor, který obsahuje další podrobné údaje. Další informace o fakturaci najdete tady.

 • Ceny za Azure v CSP se odvíjejí od spotřebovaných služeb. Podrobné ceny za služby Azure jsou partnerům zpřístupněny prostřednictvím stránky Partnerského centra s cenami a nabídkami nebo prostřednictvím rozhraní RateCard API.

 • Partneři mohou využívat dokument Poznámky k verzi Azure v CSP, který je zveřejněný na stránce Partnerského centra s cenami a nabídkami a podrobně popisuje dostupnost této služby. Tento dokument mohou sdílet s prodejci a zákazníky.

 • K předplatným má ve výchozím nastavení přístup jenom partner CSP, ale je možné k nim přidat zákazníky (skupiny nebo uživatele). Další informace o správě přístupu najdete tady. Obecně se doporučuje nepřidávat zákazníky do role Vlastník, protože tato role umožňuje členům přidávat a odebírat další uživatele.

 • Předplatná je možné spravovat celou řadou různých způsobů, včetně portálu pro správu Microsoft Azure, PowerShellu, rozhraní příkazového řádku X-Plat a rozhraní REST API pro správu prostředků.

Prodejci úrovně 2 nakupující prostřednictvím distributorů CSP:

 • Distributoři CSP spravují fakturaci pro prodejce. Prodejci by měli spolupracovat se svým distributorem, aby této fakturaci porozuměli.

 • Distributoři CSP spravují ceny pro prodejce. Prodejci by měli spolupracovat se svým distributorem, aby těmto cenám porozuměli.

 • Microsoft zveřejňuje dokument Poznámky k verzi Azure in CSP, který podrobně popisuje dostupnost této služby. Prodejci by se měli na dostupnost služby informovat u svého distributora.

 • Získání přístupu k předplatnému zákazníka má dva kroky. Nejdřív musí prodejce CSP navázat se zákazníkem vztah prodejce . Jakmile je tento vztah navázaný, distributor může přidat skupinu tohoto prodejce k příslušné roli v předplatném zákazníka.