Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Hospodárnost cloudu

Úspěšně realizujte svůj cloudový podnikatelský záměr s využitím doprovodných materiálů ke klíčovým finančním a technickým aspektům z Azure.

Maximální zhodnocení investic do Azure

Objevte flexibilní a efektivní technické a finanční možnosti v cloudu, kterých není možné dosáhnout s místní IT infrastrukturou. Zvolte si vhodná krátkodobá a dlouhodobá cloudová řešení pro vaše potřeby a zvyšte návratnost firemních investic do cloudu s využitím doprovodných materiálů ke klíčovým finančním a technickým aspektům z Azure a osvědčených postupů od předních organizací.

Proč společnosti přecházejí na cloud?

Snížení využití paměti v datacentrech

Zjednodušte provoz a zaměřte se na to, co je pro vaši firmu nejdůležitější, například zrychlení vývoje aplikací, díky snížení využití paměti ve vašich datacentrech.

Cenové modely provozních nákladů

Umožněte budoucí růst s využitím výhod flexibilního cloudu na vyžádání s platbami za použití a využijte model provozních výdajů místo tradičního modelu investičních výdajů.

Produktivita zaměstnanců

Omezte výpadky a osvoboďte své IT zaměstnance od úloh souvisejících s údržbou a opravami, aby mohli věnovat více času optimalizaci a inovacím.

Udržitelnost

Pomozte zajistit budoucnost s využitím čisté energie a zrychlete plnění svých cílů udržitelnosti a obchodních cílů s využitím udržitelných technologií Azure.

Škálovatelnost

Využijte elastické škálování a dodávejte podle potřeby vhodné množství IT prostředků, například méně nebo více výpočetního výkonu, úložiště nebo šířky pásma, a to z vhodné geografické polohy.

Zabezpečení a dodržování předpisů

Zajistěte odolnost a aktivní plnění požadavků na dodržování předpisů díky od základů vybudovanému zabezpečení s podporou týmu odborníků, kterému důvěřují firmy, vládní instituce i startupy.

Dostupnost

Zajistěte provozní kontinuitu klíčových systémů, které nemůžou tolerovat přerušení služeb, s využitím vysoce dostupné cloudové infrastruktury Azure.

Optimalizace

Zvyšte efektivitu úloh, provozní efektivitu a nákladovou efektivitu s využitím bezplatných nástrojů pro správu na podnikové úrovni, nabídek šetřících náklady a inovativních spravovaných služeb Azure.

Obchodní hodnota programů, prostředků a nástrojů pro podporu zákazníků Microsoft Azure

Na základě rozhovorů s účastníky studie, kteří se snaží maximálně využívat služby Microsoft Azure, společnost IDC vypočítala, že s prostředky pro podporu zákazníků Azure za rok dosáhnou vysoké relativní hodnoty v průměru 291 800 USD na 100 virtuálních počítačů Azure.

Prozkoumejte klíčové tipy od odborníků na Azure

Začínáme

Realizujte úspěšný podnikatelský záměr a maximalizujte zhodnocení svých investic do cloudu. Začněte doprovodnými materiály k běžným klíčovým technickým a finančním aspektům objasněným odborníky na Azure.

Video container

Technické aspekty

Seznamte se se základními rozdíly mezi místní a cloudovou infrastrukturou a zjistěte, které faktory je z technického hlediska nejdůležitější zvážit v zájmu optimalizace technických řešení i struktury nákladů.

Osoba, která něco píše na stole

Nástroje a šablony

Odhadněte úspory nákladů na cloud (v porovnání s cenami při průběžných platbách) s využitím pobídek a výhod Azure pro virtuální počítače, jako jsou Zvýhodněné hybridní využití Azure, úsporný plán Azure pro výpočetní prostředky a rezervované instance. Zjistěte, jak využít nástroj pro odhad nákladů na virtuální počítače Azure, šablonu Power BI podporované aplikací Excel:

Odhadněte náklady na projekty Azure s využitím cenové kalkulačky Azure a kalkulačky celkových nákladů na vlastnictví.

Monitorujte a analyzujte své faktury s využitím služby Microsoft Cost Management and Billing. Využijte možnost nastavit rozpočty a přidělovat útratu k jednotlivým týmům a projektům.

Zmírněte rizika související s útratou v cloudu tím, že implementujete osvědčené postupy z hlediska zásad správného řízení nákladů s využitím architektury Cloud Adoption Framework pro Azure.

Optimalizace nákladů a finanční řízení cloudu

Nástroje, nabídky a doprovodné materiály Azure vám umožní zjistit, jak porozumět informacím na faktuře a předvídat je, jak optimalizovat náklady na úlohy a jak mít útratu pod kontrolou.

Video container

Podívejte se, jak zákazníci Azure optimalizují své investice do cloudu

a

Společnost Adobe provozuje své rozsáhlé portfolio open source aplikací v Azure a díky dostupnosti a výkonu na podnikové úrovni poskytuje prostřednictvím svého softwaru mimořádná prostředí pro zákazníky.
Adobe

i

Společnost Dentsu Aegis Network zvyšuje svou obchodní flexibilitu díky migraci celé své infrastruktury do cloudu Azure, který jí teď umožňuje rychle a nákladově efektivně zřizovat a škálovat služby.
Panel zobrazující hodnoty akcií
Zpět na karty

Zjednodušení cesty ke cloudu

Zapojením do Programu migrace do Azure a modernizace získáte vhodnou kombinaci pomoci při nastavování cloudového prostředí.

Spolupráce s odborníkem

Získejte odbornou pomoc se správou vašich nákladů díky spolupráci s partnerem pro migraci a modernizaci.