Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Vanliga frågor och svar om supportavtal för Azure

Översikt över Azures support

 • Support för fakturering och prenumerationshantering ingår för alla Azure-kunder på marknader där Azure erbjuds. Teknisk support är tillgängligt för kunder som har köpt ett supportavtal. Vissa tjänster kanske inte omfattas i alla regioner direkt när de blivit allmänt tillgängliga.

 • Svarstiden varierar beroende på supportavtal och i vilken grad problemet påverkar verksamheten (så kallad allvarlighetsgrad). Läs definitioner av allvarlighetsgrader.

 • Microsoft erbjuder support på nio språk: engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska (traditionell), koreanska, portugisiska, spanska och tyska. Support är tillgängligt dygnet runt alla dagar i veckan, på engelska för alla allvarlighetsgrader och på japanska endast för allvarlighetsgrad A.

  För övriga språk och allvarlighetsgrader är support endast tillgängligt under lokal kontorstid. Support på andra tider än dessa finns på engelska, och översättningstjänster finns vid behov. Alternativt kan du vänta till nästa arbetsdag för att få support på ditt språk.

 • För Nordamerika är öppettiderna för support 06.00 till 18.00 Stillahavstid, måndag till fredag, exklusive helgdagar. Arbetstider och helgdagar varierar beroende på land/region, men öppettiderna för support är vanligtvis mellan 09.00 och 17.00, måndag till fredag, exklusive helgdagar.

 • Grundläggande självhjälpsresurser ingår för alla Azure-kunder utan extra kostnad. För personlig teknisk support måste du ha ett betalt supportavtal för Azure. Jämför supportavtal för Azure.

 • Få svar på dina tekniska frågor i Azure on Q&A, en communitykanal där du kan utbyta idéer med experter, Microsoft-tekniker och andra kunder. Det robusta sökverktyget returnerar svar från olika källor, vilket gör det till en värdefull självhjälpsresurs.

  Om du är medlem i Microsoft Partner Network, Microsoft Developer Network (MSDN) eller Microsoft for Startups kan du vara berättigad till begränsad Azure-support även om du inte har ett betalt supportavtal. Läs villkoren för tjänsten om du vill få information om dina supportalternativ och -förmåner.

  I din Azure-prenumeration ingår tillgång till support för prenumerationshantering (till exempel fakturering, kvotjustering och kontoöverföring) utan extra kostnad via Azure-portalen. Den innehåller även åtkomst till instrumentpanelen för Azure-status, Support av Azure-communityn och Azure on Q&A.

 • För att få feedback, och i andra utvärderingssyften, kan Microsoft ge åtkomst till förhands- eller betaversioner av Azure, samt andra förhandsfunktioner, -tjänster eller -regioner innan de är allmänt tillgängliga. Förhandsversioner identifieras som sådana i Azure-portalen och anges i Azure-uppdateringar. Det finns tre typer av förhandsversioner i Azure som skiljer sig vad gäller tjänsttillgänglighet och programåtkomst.

  • Allmänt tillgängliga förhandsversioner är tillgängliga för Azure-prenumeranter via Azure-portalen. De är till för att du ska kunna granska och testa kommande tjänster och funktioner.

  • Privata förhandsgranskningar tillhandahålls till vissa kunder som har direkt kontakt med Azure-tekniker. De fokuserar på direkt och kontinuerlig feedback under utvecklingsfasen för en tjänst.

  • Begränsade förhandsversioner erbjuds till ett fast och begränsat antal kunder.
    

  För åtkomst till Azure-tjänster och -funktioner i förhandsversion gäller reducerade eller andra tjänstvillkor som anges i ditt tjänstavtal och i tilläggsvillkoren för förhandsversionen. Förhandsversioner tillhandahålls i befintligt skick, med befintliga fel och beroende på tillgänglighet och omfattas inte av de serviceavtal eller begränsade garantier som Microsoft tillhandahåller för allmänt tillgängliga Azure-tjänster. Du får använda förhandsversionerna på villkor att du godkänner de här användningsvillkoren som kompletterar ditt Azure-avtal.

 • Azure-supportavtal omfattar de flesta tjänster och funktioner som är tillgängliga som allmänt tillgängliga förhandsversioner, men vissa undantag finns. Läs mer om de tjänster och funktioner som omfattas. Teknisk support är begränsad till reparationsproblem och är tillgänglig på engelska dygnet runt för allvarlighetsgrad A och B (enligt ditt supportavtal).

  Azure-supportavtal omfattar inte tjänster eller funktioner i privata eller begränsade förhandsversioner. Om du behöver hjälp med dessa tjänster kan du gå till Support av Azure-communityn.

Använda Azures support

 • Gå till Azure-portalen och skapa en supportbegäran. Support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar finns i avsnittet om hur du skapar en Azure-supportbegäran.

  Vi rekommenderar att du skickar supportbegäranden online för att säkerställa att du får den mest effektiva hjälpen från våra tekniker. En supportbegäran omfattar ofta detaljerad information, som brukar vara enklare att lämna online än via telefon. Den enkla och intuitiva processen minimerar dessutom onödigt tidsspill eftersom problem snabbare dirigeras till den mest kvalificerade teknikern.

 • Det går mycket snabbare att kontakta supporten via Azure-portalen än via telefon, och du kommer direkt till rätt tekniker med den kompetens du behöver. Om du inte kan komma åt Azure-portalen kan du ringa kundtjänsten för ditt land/din region.

 • Om du vill skapa en supportbegäran går du till Hjälp + support på Azure-portalen. Mer detaljerad information finns i avsnittet om hur du skapar en Azure-supportbegäran.

 • Läs om hur du felsöker problem med inloggning för Azure-prenumerationer. Om du inte kan komma åt Azure-portalen kan du ringa kundtjänsten för ditt land/din region.

 • Du kan skapa en supportbegäran för prenumerationshantering på Azure-portalen, även om din prenumeration inte har skapats ännu.

 • Kontoadministratören, tjänstadministratören eller medadministratören för prenumerationen kan skicka en supportbegäran. Dessutom kan alla med skrivbehörighet (till exempel enägare eller deltagare) eller som har den inbyggda rollen Supportförfrågningsdeltagare skapa och hantera supportbegäranden för prenumerationen.

 • Du måste vara administratör eller ägare till prenumerationen för att kunna ändra åtkomsten. Du gör det genom att tilldela rollen Supportförfrågningsdeltagare till de användare som behöver skapa och hantera supportbegäranden för prenumerationen. Läs mer om rolltilldelningar.

 • Du kan få support från Azure på två sätt:

  • Som kontoadministratör för din kunds prenumeration kan du köpa ett Azure-supportavtal för det kontot eftersom alla prenumerationer som du äger under samma konto omfattas av samma supportavtal. Du kan också använda förmånerna i ditt partnersupportavtal för att skapa en supportbegäran utan att köpa ett särskilt Azure-supportavtal.

  • Få support med en kunds konto. Du (partnern) måste ha administratörs- eller ägarbehörighet för kundens prenumeration, som måste ha ett gällande supportavtal. Du kan också använda förmånerna i ditt partnersupportavtal för att skapa en supportbegäran utan att köpa ett särskilt Azure-supportavtal.

 • Svarstiden är tidsperioden från då du skickar supportbegäran till när Microsofts supporttekniker kontaktar dig och börjar arbeta med ditt ärende. Svarstiden varierar beroende på supportavtal och i vilken grad problemet påverkar verksamheten (så kallad allvarlighetsgrad).

 • Hur lång tid det tar att felsöka och lösa supportbegäranden varierar beroende på problemet. Microsoft försöker hjälpa dig att lösa problemet så snart som möjligt. Ibland innebär det att vi fokuserar på att försöka minimera den negativa påverkan på din verksamhet innan vi går vidare mot en fullständig lösning.

 • Microsoft erbjuder möjligheten att köra teknik som inte kommer från Microsoft på Azure, bland annat Linux, Oracle, SAP och IBM. För alla scenarier som är kvalificerade för support via ett Azure-supportavtal får du hjälp av Microsoft att isolera problemet mellan programmet och Azure.

  Microsoft tillhandahåller teknisk support om vi fastställer att problemet orsakas av en Azure-tjänst eller -plattform och ger kommersiellt rimlig support i alla andra scenarier. Om det inte går att lösa problemet kan vi hänvisa dig till andra supportkanaler som är tillgängliga för extern programvara.

 • Om du inte redan har gjort det går du till Azure Service Health – en anpassad instrumentpanel som innehåller aviseringar och vägledning om problem med Azure-tjänster – för att konfigurera aviseringar så att rätt personer meddelas om händelser som påverkar dina resurser. Om inga aktiva eller nyligen inträffade tjänstproblem visas i Azure Service Health kan du skapa en supportbegäran.

 • Om du har en öppen begäran om teknisk support för Azure och behöver en rotorsaksanalys kan du skicka en begäran om detta om du har ett betalt Azure-supportavtal.

 • Reparationsproblem är tekniska problem som kan uppstå när du använder Azure-tjänster. Det syftar på supportarbete som görs för en teknik som inte fungerar som den ska och måste repareras.

 • Rådgivningssupport avser hjälp med allmänna frågor om instruktioner. Den omfattar inte fakturerings- eller reparationsfrågor.

 • Professional Direct Delivery Managers ger begränsad rådgivningssupport baserat på allmänt tillgänglig Azure-dokumentation och information från Azure-tekniker och -produktexperter. Kunder kan till exempel få hjälp med följande:

  • Planera inför distributioner och migreringar

  • Planera inför hybridmolnlösningar

  • Förbättra prestanda

  • Förbättra tillförlitlighet och återställningsmöjligheter

  • Förbättra säkerhet
    

  Professional Direct Delivery Managers erbjuder inte ingående hjälp som är specifik för en viss kund såsom design-, arkitektur- och kodgranskningar, detaljerade tillämpningsinstruktioner eller konfigurationsanpassning (t.ex. prestandajustering) eller verifiering av specifikationer. De ger inte heller support på plats och hjälper inte till med implementeringsarbete som kodning eller konfiguration för kundutveckling eller distribution på Azure.

  • Hur du uppdaterar tillägg i Linux via Azure CLI

  • Vilka RBAC-behörigheter som konfigureras i Azure som behövs för en specifik produkt

  • Huruvida Azure tillhandahåller en infrastrukturtjänst för Windows-uppdateringar/Red Hat-uppdateringar

  • Vilka parametrar som krävs för ett specifikt PowerShell-kommando

  • Om ett visst CLI-kommando har ett motsvarande PowerShell-kommando

  • Kodgranskningar

  • Anpassade kodexempel, oavsett kodspråk eller skripttyp (förutom de som finns i allmänt tillgänglig dokumentation)

  • Djupgående vägledning om arkitektur

  • Frågor om Red Hat Enterprise Linux-operativsystemet och andra reparationsproblem som rör interna inställningar och konfigurationer för Linux-operativsystem, t.ex. inställningar för Red Hat-uppdateringsinfrastruktur i operativsystemet, hur behörigheter anges i operativsystemet, Windows-operativsystem, Windows-konfiguration, licensiering eller felsökning

 • Nej, supportavtalet omfattar inte lokala dator- eller serverproblem.

 • Nej, CSP-migrering ingår inte i Professional Direct-rådgivningssupport.

  Mer information finns i Azure i CSP-erbjudande.

 • Skicka feedback om produkten eller sidan med hjälp av relevant länk längst ned på dokumentationssidan.

Inköp och fakturering

 • Du kan köpa ett supportavtal online via Azure-webbplatsen eller Azure-portalen. Det går även att få ett supportavtal med ett Microsoft-kundavtal. Om du har ett Enterprise-avtal och vill köpa ett Professional Direct-supportavtal kontaktar du din Microsoft-representant eller -partner.

 • Månadskostnaden för supportavtalet omfattar ett enskilt faktureringskonto, oavsett hur många prenumerationer eller användare som finns på kontot. Alla prenumerationer under ett faktureringskonto delar samma supportavtal, och alla användare med administratörs- eller ägaråtkomst till någon av prenumerationerna under kontot med ett supportavtal är berättigade till support för de prenumerationerna. Gå till Azure-portalen om du vill se en lista över prenumerationer i ditt konto.

 • Om du har köpt supportavtalet via Azure-webbplatsen eller Azure-portalen, eller om du har fått det genom ett Microsoft-kundavtal, kan du avsluta ditt befintliga avtal och köpa ett avtal på en högre nivå på Azure-portalen.

  Om du har ett Enterprise-avtal kontaktar du din Microsoft-representant eller -partner.

 • Du kan göra ändringar i eller avsluta ditt supportavtal på Azure-portalen om du har köpt supportavtalet via Azure-webbplatsen eller Microsoft Azure-portalen, eller om du har fått det genom ett Microsoft-kundavtal.

  Om du har frågor om hur du ändrar eller avslutar supportavtalet skapar du en supportbegäran. För Typ av problem väljer du Prenumerationshantering. Välj gällande supportavtal och välj sedan Begäran om att avbryta en prenumeration. Eftersom supportavtal faktureras månadsvis får du inte en proportionell återbetalning om du avslutar det innan månaden är slut.

  Om du köpte supportavtalet via ett Enterprise-avtal kontaktar du din Microsoft-representant eller -partner.

 • Du faktureras varje månad. Mer information finns i dokumentationen för Microsoft Cost Management.

 • Om du har köpt supportavtalet via Azure-portalen, eller om du har fått det genom ett Microsoft-kundavtal, förnyar vi det automatiskt med den registrerade betalningsmetoden.

  Om du köpte supportavtalet via en Microsoft-representant eller -partner får du ett meddelande när det är dags att förnya.

Enterprise-avtalssupport

 • Kunder med Enterprise-avtal kan köpa teknisk support för Azure Standard och Professional Direct via sina återförsäljare eller Microsoft-försäljare. Developer Support är inte tillgängligt genom ett Enterprise-avtal. Kunder som är intresserade av Unified Support kan kontakta en Microsoft-säljare.

 • Kontakta en återförsäljare om du vill köpa en uppgradering från Standard till Professional Direct om en sådan är tillgänglig i din region.

 • Ja, ett separat supportavtal krävs för varje Enterprise-avtal. Om du har ett supportavtal för Azure och flera Enterprise-avtal omfattar supporten endast det avtal som supportavtalet är kopplat till. Om du har flera Azure-prenumerationer under samma Enterprise-avtal med ett supportavtal så omfattas alla de prenumerationerna av teknisk support.

 • Om du har en väntande beställning av ett supportavtal via ditt Enterprise-avtal kan du skicka en supportbegäran om prenumerationshantering på Azure-portalen för att tillfälligt aktivera teknisk support. Ange vilken typ av avtal du beställt (Standard eller Professional Direct) och beskriv problemet så blir du kontaktad av en supporttekniker.