Hoppa över navigering

Förhandsversionsfunktioner

Azure erbjuder följande förhandsversionsfunktioner för att kunna ta emot din feedback i utvärderingssyfte. En förhandsversion kan innehålla förhands- eller betaversioner av funktioner, tjänster, programvara eller regioner. För förhandsversioner gäller begränsade eller andra tjänstvillkor i enlighet med ditt serviceavtal och tilläggsvillkoren för förhandsversioner. Du får använda förhandsversionerna på villkor att du godkänner de här användningsvillkoren som kompletterar ditt avtal som reglerar användningen av Azure.

Utökad lagringskapacitet med Azure Managed Disks

De nya Azure Managed Disks SKU-enheterna med större lagringskapacitet och bättre prestanda finns nu som förhandsversion. Vi ökar storlekarna och dataflödet i våra Azure Managed Disks-erbjudanden. Alla befintliga Azure Managed Disk-erbjudanden (Premium SSD, Standard SSD och Standard HDD) omfattar numera diskstorlekar på 8, 16 och 32 TiB. Prestanda för Premium SSD uppgår nu till 20 000 IOPS och 750 Mbit/s. Prestanda för Standard SSD och Standard HDD uppgår nu till 2 000 IOPS och 500 Mbit/s. Det här ger dig avsevärt mycket större lagringskapacitet samtidigt som du får enklare hantering och bättre prestanda.

Läs mer

Azure Ultra SSD

För dina mest krävande och dataintensiva arbetsbelastningar ska du välja Ultra SSD-diskar – en lösning med Azure Managed Disks. Då får du en oöverträffad och extremt skalbar prestanda med svarstider under millisekunden. Välj en diskstorlek från 4 GiB upp till 64 TiB, och få optimal prestanda för dina behov per disk, även vid låg lagringskapacitet. Ultra SSD-diskar har kapacitet för 160 000 IOPS på en enskild disk.

Läs mer

Azure Blueprint

Med Azure Blueprint kan du enkelt distribuera resursmallar, principer och åtkomstkontroll. Det gör det lättare att se till att dina Azure-miljöer är klara att startas direkt, och det gör att utvecklarna kan distribuera kompatibla program för att producera snabbare via en självbetjäningsmodell.

Läs mer

Azure Front Door Service

Azure Front Door Service är en säker startpunkt för att leverera globala apparkitekturer. Skala appen för dina kunder och optimera samtidigt prestandan med centraliserad hantering på en domän, trafikoptik och skyddsprinciper. Front Door Service innehåller även SSL-avlastning och programacceleration vid nätverksgränsen, nära slutanvändarna. Global HTTP-belastningsutjämning ger direkt redundans, användbara insikter om användare och serverdelar, programbrandvägg och DDOS-skydd samt ett centraliserat kontrollplan för trafikorkestrering.

Läs mer

Azure NetApp Files

Upptäck Azure Netapp Files – det hybridnätverksfilsystem (NFS) som ger dig en sofistikerad upplevelse i företagsklass med säkerheten, efterlevnaden och kraften hos NetApp och Azure.

Läs mer

Cognitive Search med AI-driven innehållsutökning

Med den nya, kognitiva sökfunktionen kan du använda artificiell intelligens till att extrahera insikter och strukturerad information från dina dokument. Skapa pipelines med kognitiva funktioner för att analysera och strukturera data innan de indexeras. Du kan välja bland olika inbyggda kognitiva funktioner och även utöka dem genom att skapa egna, anpassade funktioner.

Läs mer

Azure Blockchain Workbench

Kom igång snabbt och skala blockkedjeprojekt med Azure Blockchain Workbench. Förenkla utvecklingen och gör det lättare att experimentera med förkonfigurerade nätverks- och infrastrukturmoduler. Snabba på processen med integrationer och tillägg till molntjänster, använd de appar du redan använder och utveckla säkert på en öppen, betrodd och globalt tillgänglig plattform.

Läs mer

Azure SQL Database Managed Instance

Managed Instance är ett nytt distributionsalternativ i Azure SQL Database som ger SQL Server-kompatibilitet och inbyggt stöd för virtuella nätverk. Flytta dina SQL Server-arbetsbelastningar till en smart, fullständigt hanterad tjänst utan att du behöver omforma dina appar, och använd de nya vCore-baserade prestandanivåerna för att enkelt översätta lokala krav till molnet. Spara upp till 30 procent idag genom att flytta dina SQL Server-databaser till Managed Instance med Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Om du redan använder Azure kan du prova Managed Instance från portalen redan i dag. Om du är en ny användare av Azure så kan du skapa ett kostnadsfritt konto först.

Läs mer

Azure Cosmos DB Apache® Cassandra-API

Apache® Cassandra API levererar Cassandra ”som tjänst” med kraften hos Azure Cosmos DB. Utvecklare kan använda välbekanta Cassandra-SDK:er och verktyg för att flytta befintliga program och skapa nya program med hjälp av Cassandra-API:et mot en mycket skalbar, globalt distribuerad databastjänst med flera modeller.

Läs mer

Batch AI

Batch AI är en ny plattformstjänst som hjälper dig att träna och testa djup inlärning och andra AI eller maskininlärningsmodeller med samma skala och flexibilitet som Microsofts dataexperter använder. Hanterade GPU-kluster och CPU:er låter dig utforma större nätverk, köra parallella experiment och skala för att reducera utvecklingstid och göra utvecklingen enklare och mer produktiv. Med Batch AI betalar du endast för den beräkning och lagring som du använder för din träning. Inga ytterligare utgifter tillkommer för klusterhanteringen och jobbschemaläggningen.

Läs mer

Azure Data Box

Azure Data Box är en säker, motståndskraftig, förvanskningstålig enhet som skapats av Microsoft för att hjälpa kunder att överföra stora mängder data till Azure Storage. Kunder kan beställa Data Box via Azure Portal och få den levererad till sig för att snabbt kopiera data till enheten med ett vanligt NAS-protokoll (SMB/CIFS). Informationen på Data Box görs säker med 256-bitars AES-kryptering för att bevara sekretessen. När data kommer tillbaka till Microsoft laddas de upp direkt till Azure Blob eller fillagring, och sedan tas enheten bort på ett säkert sätt. Partnerlösningar integreras också med Azure Data Box för att hjälpa kunderna med stora Azure-dataöverföringsprojekt. Tillgängligheten för förhandsversionen kommer att begränsas till USA-regioner, men vi uppmuntrar alla intresserade kunder att registrera sig.

Läs mer

PowerShell i Cloud Shell

Cloud Shell är en Microsoft-hanterad admindator i molnet med autentiserad gränssnittsåtkomst till Azure från praktiskt taget var som helst. Det innehåller populära kommandoradsverktyg, stöd för vanliga programmeringsspråk och medföljande Azure-fillagring för att bevara dina data i sessioner.

Läs mer

Fakturapåminnelsetjänst

Använd Azures fakturapåminnelsetjänst för att snabbt och enkelt skapa anpassade fakturapåminnelser som hjälper dig att bevaka och hantera faktureringen för dina Azure-konton.

Läs mer

Cognitive Services

En portfölj med API:er och SDK:er som gör det möjligt för utvecklare att enkelt lägga till smarta tjänster, t.ex. syn, tal, språk, kunskap och sökfunktioner, i sina lösningar.

Läs mer

Medieanalys

Azure Medieanalys tillhandahåller en samling komponenter för talinnehåll och visuellt innehåll som gör det enklare för organisationer och företag att med hjälp av avancerad maskininlärningsteknik dra användbara slutsatser utifrån videofiler. Azure Medieanalys-tjänster finns på Azure Media Services-plattformen, Azures molnmedielösning för kodning, kryptering och liveuppspelning av ljud eller video i efterfrågad skala, live eller på begäran (VOD). Medieanalys-tjänster erbjuds på företagsnivå och tillhandahåller den efterlevnad, säkerhet och globala räckvidd som stora organisationer kräver.

Läs mer

Villkorsstyrd åtkomst med Azure Active Directory

Azure Active Directory tillhandahåller nu principer för villkorsstyrd åtkomst som låter dig skapa åtkomstregler för appar som är anslutna till Azure Active Directory baserat på användarens plats och gruppmedlemskap. Känsligare appar kan ha hårdare principer, som att kräva Azure Multi-Factor Authentication utanför företagets nätverk, medan mindre känsliga appar kan ha öppnare principer.

Dynamiskt gruppmedlemskap i Azure Active Directory

Med den här förhandsversionen kan administratörer ange regler för en valfri grupp i Azure Active Directory baserat på användarattribut (som avdelning och land) och därigenom definiera dess medlemskap på ett dynamiskt sätt. Dessa grupper kan användas till att ge åtkomst till program eller molnresurser eller distribuera licenser till användare.

Lösenordsförnyelse i Azure Active Directory

Med Azure Active Directory kan du tilldela grupper delade programkonton. Detta är särskilt användbart för att hantera åtkomst till företagsägda konton i sociala medier, som Twitter, Facebook och LinkedIn. Det är bara administratören som känner till det riktiga lösenordet till dessa konton, medan andra gruppmedlemmar får åtkomst till dem genom att använda sina jobbinloggningsuppgifter. Detta förbättrar säkerheten eftersom du kan konfigurera lösenord för automatisk lösenordsförnyelse, vilket gör delade konton säkrare eftersom nya, starka och komplexa lösenord skapas med ett intervall som du anger, vilket minimerar risken att företagsägda sociala mediakonton missbrukas.

Åtkomstbegäran via självbetjäning i Azure Active Directory

I den här förhandsversionen kan Azure Active Directory-användarna, i en lista över program som tillgängliggjorts av deras organisation, välja och begära åtkomst till programmen via en självbetjäningsprocess. Denna process kan antingen ge åtkomst till det valda programmet direkt eller efter ett godkännande.

Custom Speech

Övervinn hinder för taligenkänning som samtalsstil, vokabulär och bakgrundsljud.

Läs mer

Talarigenkänning

Identifiera enskilda talare eller använd tal som en autentiseringsmetod med Talarigenkänning.

Läs mer

Custom Vision

Du kan enkelt anpassa en egen förstklassig modell för visuellt innehåll som passar just ditt användningsfall. Ladda bara upp några taggade bilder och låt Custom Vision Service göra jobbet.

Läs mer

Azure Lab Services

Azure Lab Services tillhandahåller säkra, delbara labb i molnet för klassrum, utvärdering, utveckling och testning och andra scenarier. Skapa virtuella labb i molnet på Windows eller Linux med hjälp av snabb och flexibel installation.

Läs mer

Azure Data Explorer

Utför ad-hoc-frågor om terabyte med data med Azure Data Explorer – en blixtsnabb indexerings- och frågetjänst som hjälper dig att skapa avancerade analyslösningar i så gott som realtid. Med Azure Data Explorer kan du snabbt identifiera trender, mönster och avvikelser i alla datatyper, vare sig det gäller strukturerade, halvstrukturerade eller ostrukturerade data.

Läs mer