Förhandsversionsfunktioner

Azure erbjuder följande förhandsversionsfunktioner för att kunna ta emot din feedback i utvärderingssyfte. En förhandsversion kan innehålla förhands- eller betaversioner av funktioner, tjänster, programvara eller regioner. För förhandsversioner gäller begränsade eller andra tjänstvillkor i enlighet med ditt serviceavtal och tilläggsvillkoren för förhandsversioner. Du får använda förhandsversionerna på villkor att du godkänner de här användningsvillkoren som kompletterar ditt avtal som reglerar användningen av Azure.

Azure Bot Service

Azure Bot Service erbjuder snabb, intelligent bot-utveckling som förenar kraften i Microsoft Bot Framework och Azure Functions. Skapa, anslut, distribuera och hantera intelligenta bots som interagerar naturligt när dina användare talar. Låt dina bots skala baserat på behov och betala bara för de resurser du förbrukar.

Läs mer

Web Apps på Linux

Azure App Service tillhandahåller standardbehållare för versioner av node.js och php som hjälper dig att snabbt komma igång med tjänsten. Med vårt nya stöd för behållare kan utvecklare skapa en anpassad behållare baserat på standardkonfigurationerna. Utvecklare kan till exempel skapa en behållare med specifika versioner av node.js och php som skiljer sig från standardversionerna som tillhandahålls av tjänsten. På så sätt kan utvecklare använda nya eller experimentella ramverksversioner som inte är tillgängliga i standardbehållarna.

Läs mer

Apache Kafka för HDInsight

Kafka för HDInsight är en strömmande dataintegrationstjänst med öppen källkod i företagsklass som är både kostnadseffektiv och enkel att etablera, hantera och använda. Med den här tjänsten kan du skapa realtidslösningar som IoT, bedrägerikontroll, klickströmsanalys, finansaviseringar och sociala analyser.

Läs mer

Analysis Services

Azure Analysis Services, som bygger på den bevisade analytiska motorn i Microsoft SQL Server Analysis Services, levererar BI-semantiska modelleringsfunktioner i företagsklass med skalbarheten, flexibiliteten och hanterbarheten i molnet. Analysis Services hjälper dig att omvandla komplexa data till insikter med handlingsbarhet. Genom att dra nytta av kunskaperna, verktygen och de data som ditt team har idag, får du ut mer från de investeringar du redan har gjort.

Läs mer

Fakturapåminnelsetjänst

Använd Azures fakturapåminnelsetjänst för att snabbt och enkelt skapa anpassade fakturapåminnelser som hjälper dig att bevaka och hantera faktureringen för dina Azure-konton.

Läs mer

Kognitiva tjänster

En portfölj med API:er och SDK:er som gör det möjligt för utvecklare att enkelt lägga till smarta tjänster, t.ex. syn, tal, språk, kunskap och sökfunktioner, i sina lösningar.

Läs mer

Container Instances

Easily run containers with a single command. With Azure Container Instances, get started in seconds and lower your infrastructure costs by taking advantage of per-second billing. There are no container orchestration tools for you to learn—just your application, in a container, running in the cloud.

Learn more

Custom Decision Service

Skapa intelligenta system med ett molnbaserat API för kontextuellt beslutsfattande, som blir bättre ju mer du använder det.

Läs mer

Dynamics 365 för Customer Insights

Tack vare Customer Insights kan du engagera kunderna i högre grad än tidigare. Förse din personal med användbara insikter från en färdig lösning. Bryt ned väggarna mellan olika avdelningar i organisationen och sammanför olika typer av kundinformation för att skapa en 360-gradersvy av kundernas interaktioner, engagemang och köphistorik.

Läs mer

Medieanalys

Azure Medieanalys är en samling komponenter för talinnehåll och visuellt innehåll som gör det enklare för organisationer och företag att med hjälp av avancerad maskininlärningsteknik dra användbara slutsatser utifrån videofiler. Azure Medieanalys-tjänster finns på Azure Media Services-plattformen, Azures molnmedielösning för kodning, kryptering och strömning av ljud eller video i efterfrågad skala, live eller på begäran (VOD). Medieanalys-tjänster erbjuds på företagsnivå, och tillhandahåller den efterlevnad, säkerhet och globala räckvidd som stora organisationer kräver.

Läs mer

Testa prestandan hos Azures webbappar och Mobile Apps

Du kan nu utföra prestanda-/belastningstest och bekräfta appens prestanda under belastning. Generera tusentals virtuella användare från olika platser runt om i världen och simulera verklig trafik i ditt program. Använd det kostnadsfritt med allmän förhandsgranskning för denna funktion.

Läs mer

R-server för HDInsight

R-server för HDInsight är en skalbar implementering av R integrerad med Hadoop- och Spark-kluster som skapats från HDInsight. Det är en R-implementering med till 100 procent öppen källkod som körs i molnet.

Läs mer

Kryptering av lagringstjänst

Storage Service Encryption för Azure Blob Storage hjälper dig att bemöta krav på företagssäkerhet och efterlevnad genom att automatiskt kryptera blob-lagringen, inklusive blockblob-objekt, sidblobar och tilläggsblobar. Azure Storage hanterar all kryptering, dekryptering och nyckelhantering på ett helt transparent sätt. Alla data krypteras med 256-bitars AES-kryptering, ett av de starkaste blockchiffer som finns. Du kan aktivera den här funktionen på ARM-lagringskonton som precis har skapats och det förekommer ingen extra kostnad för att aktivera denna funktion.

Läs mer

Villkorsstyrd åtkomst med Azure Active Directory

Azure Active Directory tillhandahåller nu principer för villkorsstyrd åtkomst som låter dig skapa åtkomstregler för appar som är anslutna till Azure Active Directory baserat på användarens plats och gruppmedlemskap. Känsligare appar kan ha hårdare principer, som att kräva Azure Multi-Factor Authentication utanför företagets nätverk, medan mindre känsliga appar kan ha öppnare principer.

Dynamiskt gruppmedlemskap i Azure Active Directory

Med den här förhandsversionen kan administratörer ange regler för en valfri grupp i Azure Active Directory baserat på användarattribut (som avdelning och land) och därigenom definiera dess medlemskap på ett dynamiskt sätt. Dessa grupper kan användas till att ge åtkomst till program eller molnresurser eller distribuera licenser till användare.

Lösenordsförnyelse i Azure Active Directory

Med Azure Active Directory kan du tilldela grupper delade programkonton. Detta är särskilt användbart för att hantera åtkomst till företagsägda konton i sociala medier, som Twitter, Facebook och LinkedIn. Det är bara administratören som känner till det riktiga lösenordet till dessa konton, medan andra gruppmedlemmar får åtkomst till dem genom att använda sina jobbinloggningsuppgifter. Detta förbättrar säkerheten eftersom du kan konfigurera lösenord för automatisk lösenordsförnyelse, vilket gör delade konton säkrare eftersom nya, starka och komplexa lösenord skapas med ett intervall som du anger, vilket minimerar risken att företagsägda sociala mediakonton missbrukas.

Azure Active Directory Privileged Identity Management

Med Privileged Identity Management, en ny funktion i Azure Active Directory Premium, kan du upptäcka, begränsa och övervaka privilegierade identiteter och deras åtkomst till resurser, och även framtvinga administrativ åtkomst just-in-time och på begäran när det behövs. Använd den här nya funktionen, som för närvarande finns i en offentlig förhandsversion, via nya Microsoft Azure Portal.

Läs mer

Åtkomstbegäran via självbetjäning i Azure Active Directory

I den här förhandsversionen kan Azure Active Directory-användarna, i en lista över program som tillgängliggjorts av deras organisation, välja och begära åtkomst till programmen via en självbetjäningsprocess. Denna process kan antingen ge åtkomst till det valda programmet direkt eller efter ett godkännande.

Azure-databas för MySQL

Azure Database för MySQL är en hanterad databastjänst för apputveckling och distribution som gör att du kan skapa en MySQL-databas på några minuter och skala direkt – i det moln du litar mest på.

Med prismodeller där allt ingår får du alla funktioner du vill ha: hög tillgänglighet, säkerhet och återställning – allt inbyggt, utan extra kostnad.

Läs mer

Azure-databas för PostgreSQL

Azure-databasen för PostgreSQL är en hanterad databastjänst för apputveckling och distribution som gör att du kan sätta upp en PostgreSQL-databas på några minuter och skala direkt – i det moln du litar mest på.

Med prismodeller där allt ingår får du alla funktioner du vill ha: hög tillgänglighet, säkerhet och återställning – allt inbyggt, utan extra kostnad.

Läs mer

Bing Custom Search

Bing Custom Search är ett lätthanterligt och annonsfritt sökverktyg av kommersiell kvalitet som ger det resultat du vill ha.

Läs mer

Video Indexer

Använd den artificiella intelligensen i Video Indexer till att snabbt lyfta ut kunskaper från videor. Identifiera ord, ansikten och känslor, och skapa arbetsflöden.

Läs mer

Emotion API

The Emotion API recognizes facial expressions of people in images or video and returns a summary of their emotions. The emotions detected are anger, contempt, disgust, fear, happiness, neutral, sadness, and surprise.

Learn more

Video API

Intelligent video processing produces stable video output, detects motion, creates intelligent thumbnails, and detects and tracks faces.

Learn more

Custom Speech Service

Overcome speech recognition barriers such as speaking style, vocabulary, and background noise.

Learn more

Speaker Recognition API

Identify individual speakers, or use speech as a means of authentication with the Speaker Recognition API.

Learn more

Language Understanding Intelligent Service

Build your own language models that allow any application or bot to understand your commands and act accordingly. Language Understanding Intelligent Service helps your app communicate the way people really speak.

Learn more

Linguistic Analysis API

Simplify complex language concepts and parse text with the Linguistic Analysis API. Use advanced linguistic analysis tools for natural language processing and to access part-of-speech tagging and parsing.

Learn more

Text Analytics API

Detect sentiment, key phrases, topics, and language in your text. Learn the sentiment of text, either positive or negative. Identify key phrases and topics, and determine what language is used in text.

Learn more

Web Language Model API

Use state-of-the-art language modeling APIs to automate a variety of standard natural language processing tasks including word breaking, joint probabilities, conditional probabilities, and next word completions.

Learn more

Entity Linking Intelligence Service API

Given a specific paragraph of text within a document, the Entity Linking Intelligence Service will recognize and identify each separate entity based on the context.

Learn more

Knowledge Exploration Service

Enable interactive search experiences over structured data using natural language inputs.

Learn more

QnA Maker API

Distill information into conversational, easy-to-navigate questions and answers.

Learn more

Recommendations API

Predict what your customers want, and increase catalog discoverability. Built using Azure Machine Learning, the Recommendations API uses customer data to offer recommended items for your customers and increase conversion rates.

Learn more

Custom Vision Service

Easily customize your own state-of-the-art computer vision models for your unique use case. Just upload a few labeled images, and let Custom Vision Service do the hard work.

Learn more

API för entitetssökning i Bing

API för entitetssökning i Bing berikar din app med all kunskap som finns på nätet. Du får åtkomst till den ständigt växande Bing Knowledge Graph och möjligheten att hämta primärinformation om entiteter i verkligheten, såsom personer, platser, filmer, böcker, prylar och lokala företag.

Läs mer