Hoppa över navigering

Förhandsversionsfunktioner

Azure erbjuder följande förhandsversionsfunktioner för att kunna ta emot din feedback i utvärderingssyfte. En förhandsversion kan innehålla förhands- eller betaversioner av funktioner, tjänster, programvara eller regioner. För förhandsversioner gäller begränsade eller andra tjänstvillkor i enlighet med ditt serviceavtal och tilläggsvillkoren för förhandsversioner. Du får använda förhandsversionerna på villkor att du godkänner de här användningsvillkoren som kompletterar ditt avtal som reglerar användningen av Azure.

Azure Firewall

Med Microsoft Azure Firewall får du inbyggda brandväggsfunktioner som en tjänst, med inbyggd hög tillgänglighet och obegränsad skalbarhet i molnet helt utan underhåll. Kunderna kan skapa och genomdriva anslutningsprinciper som skyddar deras Azure VNet-resurser via filtreringsregler på program- och nätverksnivå, bland annat med filtrering som baseras på ny hotinformation. Azure Firewall är helt integrerat med Azure-plattformen, portalgränssnittet och Azure-tjänsterna.

Läs mer

Windows 10 IoT Core Services

Windows 10 IoT Core Services ger tio års support för operativsystem plus tjänster för att hantera enhetsuppdateringar och utvärdera enhetshälsa. Håll enheterna stabila och säkra med 10 års säkerhet för operativsystem och tillförlitlighetsuppdateringar. Ta kontroll över uppdateringar av Windows-operativsystem, enhetsdrivrutiner samt OEM-specifika program och filer med Device Update Center. Öka säkerheten i nätverket och enheterna med molnbaserad hälsoattestering för enheter.

Läs mer

Virtuellt WAN

Azure Virtual WAN är en tjänst som ger optimerade och automatiska anslutningar mellan grenar via Azure. Via det enhetliga gränssnittet kan Virtual WAN-kunder ansluta sina lokala favoritprogram i olika grenar till varandra och till MSFT-molntjänster i både Azure och M365. Den centraliserade säkerheten i Azure Firewall och andra inbyggda Azure-tjänster ger ännu bättre molnsäkerhet i kundens WAN.

Läs mer

Azure Standard SSD

Azure Standard SSD är ett kostnadseffektivt SSD-erbjudande – en Azure Managed Disk-lösning optimerad för testning och produktion på ingångsnivå av arbetsbelastningar som kräver konsekventa svarstider. Jämfört med vanliga hårddiskar så ger Standard SSD kortare svarstider, högre tillförlitlighet och bättre skalbarhet. Standard SSD-diskar kan enkelt uppgraderas till Premium SSD-diskar för mer krävande och svarstidskänsliga arbetsbelastningar.

Läs mer

Azure NetApp Files

Upptäck Azure Netapp Files – det hybridnätverksfilsystem (NFS) som ger dig en sofistikerad upplevelse i företagsklass med säkerheten, efterlevnaden och kraften hos NetApp och Azure.

Läs mer

Cognitive Search med AI-driven innehållsutökning

Med den nya, kognitiva sökfunktionen kan du använda artificiell intelligens till att extrahera insikter och strukturerad information från dina dokument. Skapa pipelines med kognitiva funktioner för att analysera och strukturera data innan de indexeras. Du kan välja bland olika inbyggda kognitiva funktioner och även utöka dem genom att skapa egna, anpassade funktioner.

Läs mer

Azure SignalR Service

Azure SignalR Service är en fullständigt hanterad tjänst som gör att utvecklare kan fokusera på att skapa realtidsbaserade webbupplevelser utan att oroa sig för kapacitetsetablering, bristfälliga anslutningar, skalning, kryptering eller autentisering. Tjänsten är nära integrerad med .NET SignalR-biblioteket och Visual Studio-programsviten, vilket gör det lättare att leverera upplevelser som chatt, direktsändning och IoT-instrumentpaneler.

Läs mer

Azure Blockchain Workbench

Kom igång snabbt och skala blockkedjeprojekt med Azure Blockchain Workbench. Förenkla utvecklingen och gör det lättare att experimentera med förkonfigurerade nätverks- och infrastrukturmoduler. Snabba på processen med integrationer och tillägg till molntjänster, använd de appar du redan använder och utveckla säkert på en öppen, betrodd och globalt tillgänglig plattform.

Läs mer

Azure SQL Database Managed Instance

Managed Instance är ett nytt distributionsalternativ i Azure SQL Database som ger SQL Server-kompatibilitet och inbyggt stöd för virtuella nätverk. Flytta dina SQL Server-arbetsbelastningar till en smart, fullständigt hanterad tjänst utan att du behöver omforma dina appar, och använd de nya vCore-baserade prestandanivåerna för att enkelt översätta lokala krav till molnet. Spara upp till 30 procent idag genom att flytta dina SQL Server-databaser till Managed Instance med Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Om du redan använder Azure kan du prova Managed Instance från portalen redan i dag. Om du är en ny användare av Azure så kan du skapa ett kostnadsfritt konto först.

Läs mer

Azure Cosmos DB Apache® Cassandra-API

Apache® Cassandra API levererar Cassandra ”som tjänst” med kraften hos Azure Cosmos DB. Utvecklare kan använda välbekanta Cassandra-SDK:er och verktyg för att flytta befintliga program och skapa nya program med hjälp av Cassandra-API:et mot en mycket skalbar, globalt distribuerad databastjänst med flera modeller.

Läs mer

Batch AI

Batch AI är en ny plattformstjänst som hjälper dig att träna och testa djup inlärning och andra AI eller maskininlärningsmodeller med samma skala och flexibilitet som Microsofts dataexperter använder. Hanterade GPU-kluster och CPU:er låter dig utforma större nätverk, köra parallella experiment och skala för att reducera utvecklingstid och göra utvecklingen enklare och mer produktiv. Med Batch AI betalar du endast för den beräkning och lagring som du använder för din träning. Inga ytterligare utgifter tillkommer för klusterhanteringen och jobbschemaläggningen.

Läs mer

Azure Data Box

Azure Data Box är en säker, motståndskraftig, förvanskningstålig enhet som skapats av Microsoft för att hjälpa kunder att överföra stora mängder data till Azure Storage. Kunder kan beställa Data Box via Azure Portal och få den levererad till sig för att snabbt kopiera data till enheten med ett vanligt NAS-protokoll (SMB/CIFS). Informationen på Data Box görs säker med 256-bitars AES-kryptering för att bevara sekretessen. När data kommer tillbaka till Microsoft laddas de upp direkt till Azure Blob eller fillagring, och sedan tas enheten bort på ett säkert sätt. Partnerlösningar integreras också med Azure Data Box för att hjälpa kunderna med stora Azure-dataöverföringsprojekt. Tillgängligheten för förhandsversionen kommer att begränsas till USA-regioner, men vi uppmuntrar alla intresserade kunder att registrera sig.

Läs mer

PowerShell i Cloud Shell

Cloud Shell är en Microsoft-hanterad admindator i molnet med autentiserad gränssnittsåtkomst till Azure från praktiskt taget var som helst. Det innehåller populära kommandoradsverktyg, stöd för vanliga programmeringsspråk och medföljande Azure-fillagring för att bevara dina data i sessioner.

Läs mer

Tjänsten Machine Learning-experimentering

Experimentera mer. Skapa snabbt prototyper på ditt skrivbord och skala sedan enkelt upp dem på virtuella datorer genom Docker-behållare, eller skala ut med Apache Spark-kluster. Hantera modellprestanda proaktivt, identifiera den bästa modellen och använd data för att uppgradera den. Samarbeta och dela lösningar med kraftfulla GIT-lagringsplatser som är branschstandard.

Läs mer

Modellhantering för Machine Learning

Distribuera och hantera dina modeller överallt. Använd Docker-behållare för att snabbt distribuera modeller till produktionen i molnet, lokalt eller till gränsen. Uppgradera dina modeller med bäst prestanda till produktionen och omskola dem när prestandan försämras. Distribuera som batch-tjänster i realtid eller med högt dataflöde.

Läs mer

Machine Learning Workbench

Knyt ihop allting med ett nedladdningsbart skrivbordsprogram och ett kommandoradsverktyg med inbyggda funktioner för dataförberedelse som lär sig stegen för att förbereda data samtidigt som du utför dem. Öka din produktivitet med projekthantering, körningshistorik och integrering av anteckningsböcker. Använd populära ramverk med öppen källkod, t. ex. TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML och scikit-learn.

Läs mer

Machine Learning Visual Studio Code-tillägg

Skapa modeller för djup maskininlärning enklare med inbyggda Azure Machine Learning-tjänster. Använd vårt Visual Studio Code-tillägg för en sömlös utvecklarupplevelse över skrivbord, i molnet och till gränsen. Utveckla modeller för djup maskininlärning och anropstjänster direkt från den IDE (Integrated Development Environment) du föredrar.

Läs mer

Machine Learning MMLSpark

Skapa snabbt kraftfulla, mycket skalbara, förutsägande och analytiska modeller för stora bild- och textdatauppsättningar med djup maskininlärning och verktyg för dataforskning för Apache Spark.

Läs mer

Fakturapåminnelsetjänst

Använd Azures fakturapåminnelsetjänst för att snabbt och enkelt skapa anpassade fakturapåminnelser som hjälper dig att bevaka och hantera faktureringen för dina Azure-konton.

Läs mer

Kognitiva tjänster

En portfölj med API:er och SDK:er som gör det möjligt för utvecklare att enkelt lägga till smarta tjänster, t.ex. syn, tal, språk, kunskap och sökfunktioner, i sina lösningar.

Läs mer

Medieanalys

Azure Medieanalys tillhandahåller en samling komponenter för talinnehåll och visuellt innehåll som gör det enklare för organisationer och företag att med hjälp av avancerad maskininlärningsteknik dra användbara slutsatser utifrån videofiler. Azure Medieanalys-tjänster finns på Azure Media Services-plattformen, Azures molnmedielösning för kodning, kryptering och liveuppspelning av ljud eller video i efterfrågad skala, live eller på begäran (VOD). Medieanalys-tjänster erbjuds på företagsnivå och tillhandahåller den efterlevnad, säkerhet och globala räckvidd som stora organisationer kräver.

Läs mer

Villkorsstyrd åtkomst med Azure Active Directory

Azure Active Directory tillhandahåller nu principer för villkorsstyrd åtkomst som låter dig skapa åtkomstregler för appar som är anslutna till Azure Active Directory baserat på användarens plats och gruppmedlemskap. Känsligare appar kan ha hårdare principer, som att kräva Azure Multi-Factor Authentication utanför företagets nätverk, medan mindre känsliga appar kan ha öppnare principer.

Dynamiskt gruppmedlemskap i Azure Active Directory

Med den här förhandsversionen kan administratörer ange regler för en valfri grupp i Azure Active Directory baserat på användarattribut (som avdelning och land) och därigenom definiera dess medlemskap på ett dynamiskt sätt. Dessa grupper kan användas till att ge åtkomst till program eller molnresurser eller distribuera licenser till användare.

Lösenordsförnyelse i Azure Active Directory

Med Azure Active Directory kan du tilldela grupper delade programkonton. Detta är särskilt användbart för att hantera åtkomst till företagsägda konton i sociala medier, som Twitter, Facebook och LinkedIn. Det är bara administratören som känner till det riktiga lösenordet till dessa konton, medan andra gruppmedlemmar får åtkomst till dem genom att använda sina jobbinloggningsuppgifter. Detta förbättrar säkerheten eftersom du kan konfigurera lösenord för automatisk lösenordsförnyelse, vilket gör delade konton säkrare eftersom nya, starka och komplexa lösenord skapas med ett intervall som du anger, vilket minimerar risken att företagsägda sociala mediakonton missbrukas.

Azure Active Directory Privileged Identity Management

Med Privileged Identity Management, en ny funktion i Azure Active Directory Premium, kan du upptäcka, begränsa och övervaka privilegierade identiteter och deras åtkomst till resurser. Du kan även framtvinga administrativ åtkomst just-in-time och på begäran när det behövs. Använd den här nya funktionen, som för närvarande finns i en offentlig förhandsversion, via nya Microsoft Azure Portal.

Läs mer

Åtkomstbegäran via självbetjäning i Azure Active Directory

I den här förhandsversionen kan Azure Active Directory-användarna, i en lista över program som tillgängliggjorts av deras organisation, välja och begära åtkomst till programmen via en självbetjäningsprocess. Denna process kan antingen ge åtkomst till det valda programmet direkt eller efter ett godkännande.

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL är en hanterad databastjänst för apputveckling och distribution som gör att du kan skapa en MySQL-databas på några minuter och skala direkt i det moln du litar mest på.

Med prismodeller där allt ingår får du alla funktioner du vill ha: hög tillgänglighet, säkerhet och återställning. Allt inbyggt, utan extra kostnad.

Läs mer

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL är en hanterad databastjänst för apputveckling och distribution som gör att du kan sätta upp en PostgreSQL-databas på några minuter och skala direkt – i det moln du litar mest på.

Med prismodeller där allt ingår får du alla funktioner du vill ha: hög tillgänglighet, säkerhet och återställning – allt inbyggt, utan extra kostnad.

Läs mer

Video Indexer

Använd den artificiella intelligensen i Video Indexer till att snabbt lyfta ut kunskaper från videor. Identifiera ord, ansikten och känslor, och skapa arbetsflöden.

Läs mer

Custom Speech

Övervinn hinder för taligenkänning som samtalsstil, vokabulär och bakgrundsljud.

Läs mer

Talarigenkänning

Identifiera enskilda talare eller använd tal som en autentiseringsmetod med Talarigenkänning.

Läs mer

Custom Vision

Du kan enkelt anpassa en egen förstklassig modell för visuellt innehåll som passar just ditt användningsfall. Ladda bara upp några taggade bilder och låt Custom Vision Service göra jobbet.

Läs mer

Azure Lab Services

Azure Lab Services tillhandahåller säkra, delbara labb i molnet för klassrum, utvärdering, utveckling och testning och andra scenarier. Skapa virtuella labb i molnet på Windows eller Linux med hjälp av snabb och flexibel installation.

Läs mer