Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Förhandsversionsfunktioner

Azure erbjuder följande förhandsversionsfunktioner för att kunna ta emot din feedback i utvärderingssyfte. En förhandsversion kan innehålla förhands- eller betaversioner av funktioner, tjänster, programvara eller regioner. För förhandsversioner gäller begränsade eller andra tjänstvillkor i enlighet med ditt serviceavtal och tilläggsvillkoren för förhandsversioner. Du får använda förhandsversionerna på villkor att du godkänner de här användningsvillkoren som kompletterar ditt avtal som reglerar användningen av Azure.

Villkorsstyrd åtkomst med Azure Active Directory

Azure Active Directory tillhandahåller nu principer för villkorsstyrd åtkomst som låter dig skapa åtkomstregler för appar som är anslutna till Azure Active Directory baserat på användarens plats och gruppmedlemskap. Känsligare appar kan ha hårdare principer, som att kräva Azure Multi-Factor Authentication utanför företagets nätverk, medan mindre känsliga appar kan ha öppnare principer.

Dynamiskt gruppmedlemskap i Azure Active Directory

Med den här förhandsversionen kan administratörer ange regler för en valfri grupp i Azure Active Directory baserat på användarattribut (som avdelning och land) och därigenom definiera dess medlemskap på ett dynamiskt sätt. Dessa grupper kan användas till att ge åtkomst till program eller molnresurser eller distribuera licenser till användare.

Lösenordsförnyelse i Azure Active Directory

Med Azure Active Directory kan du tilldela grupper delade programkonton. Detta är särskilt användbart för att hantera åtkomst till företagsägda konton i sociala medier, som Twitter, Facebook och LinkedIn. Det är bara administratören som känner till det riktiga lösenordet till dessa konton, medan andra gruppmedlemmar får åtkomst till dem genom att använda sina jobbinloggningsuppgifter. Detta förbättrar säkerheten eftersom du kan konfigurera lösenord för automatisk lösenordsförnyelse, vilket gör delade konton säkrare eftersom nya, starka och komplexa lösenord skapas med ett intervall som du anger, vilket minimerar risken att företagsägda sociala mediakonton missbrukas.

Azure Active Directory Privileged Identity Management

Med Privileged Identity Management, en ny funktion i Azure Active Directory Premium, kan du upptäcka, begränsa och övervaka privilegierade identiteter och deras åtkomst till resurser, och även framtvinga administrativ åtkomst just-in-time och på begäran när det behövs. Använd den här nya funktionen, som för närvarande finns i en offentlig förhandsversion, via nya Microsoft Azure Portal.

Läs mer

Åtkomstbegäran via självbetjäning i Azure Active Directory

I den här förhandsversionen kan Azure Active Directory-användarna, i en lista över program som tillgängliggjorts av deras organisation, välja och begära åtkomst till programmen via en självbetjäningsprocess. Denna process kan antingen ge åtkomst till det valda programmet direkt eller efter ett godkännande.

Analysis Services

Built on the proven analytical engine in Microsoft SQL Server Analysis Services, Azure Analysis Services delivers enterprise-grade BI semantic modeling capabilities with the scale, flexibility and management benefits of the cloud. Azure Analysis Services helps you transform complex data into actionable insights. And by leveraging the skills, tools and data your team has today, you can get more from the investments you’ve already made.

Learn more

Visual Studio Application Insights

Visual Studio Application Insights är en allt-i-ett-telemetrilösning som kan hjälpa dig att identifiera problem, lösa problem och kontinuerligt förbättra dina webbprogram. Lösningen har utformats för att vara en integrerande del av utvecklingsprocessen och ger 360-gradersvyer i realtid av dina appars tillgänglighet, prestanda och användning. Utnyttja dess kraftfulla datautforskningsverktyg för snabb, förebyggande och reaktiv problemhantering. Lär dig hur användarna använder programmet och fatta välgrundade beslut genom att satsa på dina investeringar där de gör mest nytta.

Läs mer

Fakturapåminnelsetjänst

Använd Azures fakturapåminnelsetjänst för att snabbt och enkelt skapa anpassade fakturapåminnelser som hjälper dig att bevaka och hantera faktureringen för dina Azure-konton.

Läs mer

Kognitiva tjänster

En portfölj med API:er och SDK:er som gör det möjligt för utvecklare att enkelt lägga till smarta tjänster, t.ex. syn, tal, språk, kunskap och sökfunktioner, i sina lösningar.

Läs mer

Analystjänsten Azure-datasjö

Analystjänsten Datasjö är en ny, distribuerad analystjänst som bygger på Apache YARN som dynamiskt skalar så att du kan fokusera på affärsmålen, inte på distribuerad infrastruktur. Istället för att distribuera, konfigurera och justera maskinvara skriver du frågor för att omvandla data och extrahera värdefulla insikter. Analystjänsten kan hantera jobb i alla skalor direkt när du anger hur mycket kraft du behöver. Du betalar bara för jobbet när det är körs, vilket gör det kostnadseffektivt. Analystjänsten har stöd för Azure Active Directory som gör att du enkelt kan hantera åtkomst och roller integrerat med det lokala identitetssystemet. Den omfattar även U-SQL, ett språk som förenar fördelarna med SQL med användarkodens styrka. Med U-SQL:s skalbara, distribuerade körning kan du effektivt analysera data i lagringsutrymmet samt på SQL-servrar i Azure, Azure SQL Database och Azure SQL Data Warehouse.

Läs mer

Azure-datasjölagring

Lagringsutrymmet i Datasjö består av en enda lagringsplats där du kan samla data i olika storlekar och hastigheter utan att tvinga fram ändringar i programmet när data skalas. I lagringsutrymmet kan data delas för samarbete med säkerhet på företagsnivå. Det är även utformat för bearbetning med höga prestanda och analyser från HDFS-appar (dvs. Azure HDInsight, analystjänsten Datasjö, Hortonworks, Cloudera, MapR) och verktyg, bland annat stöd för arbetsbelastningar med låg latens. Exempelvis kan data samlas in i realtid från sensorer och enheter för IoT-lösningar eller från webbutiker till lagringsutrymmet utan fasta gränser för konto- eller filstorlekar till skillnad från aktuella erbjudanden på marknaden.

Läs mer

Dynamisk datamaskning för SQL Database

Dynamisk datamaskning för Azure SQL Database bidrar till att bättre skydda känsliga data mot obehörig åtkomst. Dynamisk datamaskning är en principbaserad säkerhetsfunktion som hjälper dig att begränsa exponering av data i en databas genom att returnera maskerade data till icke-privilegierade användare som kör frågor över särskilda databasfält, t.ex. kreditkortsnummer. Faktiska data i databasen ändras inte och datamaskningen utförs automatiskt när frågorna bearbetas.

Dynamisk datamaskning är tillgänglig i SQL Database V12. Läs mer om uppgradering.

Läs mer

Azure Functions

Azure Functions är aktivitetsdriven databearbetning på begäran som meddelar Azure att köra kod när det aktiveras av händelser som inträffar i andra Azure-tjänster, SaaS-produkter och lokala system. Använd ett intuitivt webbläsarbaserat gränssnitt för att skapa schemalagda eller utlösta kodavsnitt med flera olika programmeringsspråk. Programmen skalas sedan på begäran, så att du endast betalar för de resurser du använder.

Läs mer

Medieanalys

Azure Medieanalys är en samling komponenter för talinnehåll och visuellt innehåll som gör det enklare för organisationer och företag att med hjälp av avancerad maskininlärningsteknik dra användbara slutsatser utifrån videofiler. Azure Medieanalys-tjänster finns på Azure Media Services-plattformen, Azures molnmedielösning för kodning, kryptering och strömning av ljud eller video i efterfrågad skala, live eller på begäran (VOD). Medieanalys-tjänster erbjuds på företagsnivå, och tillhandahåller den efterlevnad, säkerhet och globala räckvidd som stora organisationer kräver.

Läs mer

Azure Monitor

Med Azure Monitor kan du övervaka, avisera om och göra automatisk skalning av dina Azure-resurser och diagnostisera problem med loggar på resurs- och tjänstnivå på en central plats.

Läs mer

Testa prestandan hos Azures webbappar och Mobile Apps

Du kan nu utföra prestanda-/belastningstest och bekräfta appens prestanda under belastning. Generera tusentals virtuella användare från olika platser runt om i världen och simulera verklig trafik i ditt program. Använd det kostnadsfritt med allmän förhandsgranskning för denna funktion.

Läs mer

Azure Resource Health

Azure Resource Health är en ny tjänst som visar hälsotillståndet hos enskilda Azure-resurser och ger praktiskt vägledning i felsökning av problem. Målet för Resource Health är att minska den tid som kunder lägger på felsökning, särskilt den tid som ägnas åt att fastställa om roten till problemet finns inuti appen eller om det orsakas av en händelse i Azure-plattformen.

Läs mer

R-server för HDInsight

R-server för HDInsight är en skalbar implementering av R integrerad med Hadoop- och Spark-kluster som skapats från HDInsight. Det är en R-implementering med till 100 procent öppen källkod som körs i molnet.

Läs mer

Uppdatering av SQL Database

Den här förhandsversionen innehåller nästa generation av tjänsten Azure SQL Database. Den ger dig i stort sett fullständig kompatibilitet med SQL Server-motorn och mer premiumprestanda i tjänsten SQL Database. Viktiga förbättringar omfattar stöd för större databaser med onlineindex och parallellfrågor, förbättrat stöd för Transact-SQL (T-SQL) med Common Language Runtime och XML-index, samt stöd för minnesintern kolumnlagringsindexering. Registrera dig för förhandsversionen via Microsoft Azure Portal.

Läs mer

Kryptering av lagringstjänst

Storage Service Encryption för Azure Blob Storage hjälper dig att bemöta krav på företagssäkerhet och efterlevnad genom att automatiskt kryptera blob-lagringen, inklusive blockblob-objekt, sidblobar och tilläggsblobar. Azure Storage hanterar all kryptering, dekryptering och nyckelhantering på ett helt transparent sätt. Alla data krypteras med 256-bitars AES-kryptering, ett av de starkaste blockchiffer som finns. Du kan aktivera den här funktionen på ARM-lagringskonton som precis har skapats och det förekommer ingen extra kostnad för att aktivera denna funktion.

Läs mer

StorSimple Virtual Array

Med StorSimple Virtual Array får du samma förmåner som med StorSimple-maskinvaruinstallationer – primär lagringsenhet, ögonblicksbilder och offsitedataskydd genom hybridintegrering med Azure – i en virtuell dator. StorSimple Virtual Array erbjuder otrolig distributionsflexibilitet och stöder både VMware och Hyper-V som värdplattformar samt presenterar ursprungliga iSCSI- och SMB-protokoll.

Läs mer