Kompletterande användningsvillkor för Microsoft Azure-förhandsvisningar

Last updated: February 2017

Azure kan omfatta förhandsvisning, betaversioner eller andra förhandsfunktioner, tjänster, programvara eller regioner som tillhandahålls av Microsoft för att få in feedback från kunder (”Förhandsvisningar”). Förhandsvisningar görs tillgängliga för dig under förutsättning att du godkänner dessa användningsvillkor, som kompletterar ditt avtal som styr användningen av Azure.

FÖRHANDSVISNINGAR GÖRS TILLGÄNGLIGA ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” OCH ÄR UNDANTAGNA SERVICENIVÅAVTAL OCH BEGRÄNSAD GARANTI. Förhandsvisningar omfattas eventuellt inte av kundsupport. Förhandsvisningar kan vara underkastade lägre eller andra säkerhets-, efterlevnads- och integritetsåtaganden som förklaras närmare i Integritetsskyddspolicyn för Microsofts onlinetjänster, Säkerhetscentret för Microsoft Azure, Villkoren för onlinetjänsterna, samt eventuella ytterligare meddelanden som medföljer Förhandsvisningen. Vissa namngivna Förhandsvisningar kan även vara underkastade ytterligare villkor som framgår nedan, i tillämpliga fall. Vi kan ändra eller upphöra med Förhandsvisningar när som helst utan föregående meddelande. Vi kan alltid välja att inte släppa en Förhandsvisning till ”Allmän Tillgänglighet”.

Azure Media Services H.265/HEVC-kodning

Kunden måste erhålla dess egna patentlicens(er) från tredje mans H.265/HEVC-patentgrupper eller rättighetsinnehavare innan de använder Azure Media Services för att koda eller avkoda H.265/HEVC-media.

Microsoft Genomics

Broads slutanvändarlicensavtal. Microsoft Genomics-tjänsten innefattar åtkomst till Genetic Analysis Toolkit (GATK) från Broad Institute, Inc. (”Broad”). Användning av GATK och all tillhörande dokumentation som en del av Microsoft Genomics omfattas av Broads slutanvändarlicensavtal för GATK (Broads slutanvändarlicensavtal”).

Informationsdelning. Du godkänner att Microsoft får rapportera din status som användare av GATK i Microsoft Genomics till Broad, och att Broad och Microsoft får utbyta viss statistisk och teknisk information om din användning av GATK (enligt avsnitt 7.2 i Broads slutanvändarlicensavtal).

Medicinsk användning. Microsoft Genomics är inte en medicinteknisk enhet och utdata som genereras av användningen är inte avsedda att vara fakta, och ska inte användas som ersättning för medicinska bedömningar, råd, diagnoser, eller behandling av något hälsotillstånd eller -problem. Du bekräftar att du ansvarar för att följa alla tillämpliga lagar och myndighetskrav om du använder Microsoft Genomics som komponent i något kliniskt erbjudande eller någon klinisk produkt.