Hoppa över navigering

Kompletterande användningsvillkor för Microsoft Azure-förhandsvisningar

Senast uppdaterat: Maj 2018

Azure kan omfatta förhandsvisning, betaversioner eller andra förhandsfunktioner, tjänster, programvara eller regioner som tillhandahålls av Microsoft för att få in feedback från kunder (”Förhandsvisningar”). Förhandsvisningar görs tillgängliga för dig under förutsättning att du godkänner dessa användningsvillkor, som kompletterar ditt avtal som styr användningen av Azure.

FÖRHANDSVISNINGAR GÖRS TILLGÄNGLIGA ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” OCH ÄR UNDANTAGNA SERVICENIVÅAVTAL OCH BEGRÄNSAD GARANTI. Förhandsvisningar täcks eventuellt inte av kundsupport. Förhandsversioner kan ha reducerade eller andra åtaganden vad gäller säkerhet, efterlevnad och integritetsskydd. Detta beskrivs utförligare i integritetsskyddspolicyn för Microsofts onlinetjänster, Microsoft Azure Trust Center, onlinetjänsternas villkor och i alla eventuella meddelanden som medföljer Förhandsversionen. Kunderna ska inte använda Förhandsvisningar för att behandla personuppgifter eller annan data som omfattas av ökade krav på efterlevnad. Vissa namngivna Förhandsvisningar kan även vara underkastade ytterligare villkor som framgår nedan, i tillämpliga fall. Vi kan ändra eller upphöra med Förhandsvisningar när som helst utan föregående meddelande. Vi kan alltid välja att inte släppa en Förhandsversion till ”Allmän Tillgänglighet”.