Kompletterande användningsvillkor för Microsoft Azure-förhandsvisningar

Senast uppdaterad: februari 2017

Azure kan omfatta förhandsvisning, betaversioner eller andra förhandsfunktioner, tjänster, programvara eller regioner som tillhandahålls av Microsoft för att få in feedback från kunder (”Förhandsvisningar”). Förhandsvisningar görs tillgängliga för dig under förutsättning att du godkänner dessa användningsvillkor, som kompletterar ditt avtal som styr användningen av Azure.

FÖRHANDSVISNINGAR GÖRS TILLGÄNGLIGA ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” OCH ÄR UNDANTAGNA SERVICENIVÅAVTAL OCH BEGRÄNSAD GARANTI. Förhandsvisningar omfattas eventuellt inte av kundsupport. Förhandsvisningar kan vara underkastade lägre eller andra säkerhets-, efterlevnads- och integritetsåtaganden som förklaras närmare i Integritetsskyddspolicyn för Microsofts onlinetjänster, Säkerhetscentret för Microsoft Azure, Villkoren för onlinetjänsterna, samt eventuella ytterligare meddelanden som medföljer Förhandsvisningen. Vissa namngivna Förhandsvisningar kan även vara underkastade ytterligare villkor som framgår nedan, i tillämpliga fall. Vi kan ändra eller upphöra med Förhandsvisningar när som helst utan föregående meddelande. Vi kan alltid välja att inte släppa en Förhandsvisning till ”Allmän Tillgänglighet”.

Azure Media Services H.265/HEVC-kodning

Kunden måste erhålla dess egna patentlicens(er) från tredje mans H.265/HEVC-patentgrupper eller rättighetsinnehavare innan de använder Azure Media Services för att koda eller avkoda H.265/HEVC-media.

Microsoft Genomics

Broads slutanvändarlicensavtal. Microsoft Genomics-tjänsten innefattar åtkomst till Genetic Analysis Toolkit (GATK) från Broad Institute, Inc. (”Broad”). Användning av GATK och all tillhörande dokumentation som en del av Microsoft Genomics omfattas av Broads slutanvändarlicensavtal för GATK (”Broads slutanvändarlicensavtal”).

Informationsdelning. Du godkänner att Microsoft får rapportera din status som användare av GATK i Microsoft Genomics till Broad, och att Broad och Microsoft får utbyta viss statistisk och teknisk information om din användning av GATK (enligt avsnitt 7.2 i Broads slutanvändarlicensavtal).

Medicinsk användning. Microsoft Genomics är inte en medicinteknisk enhet och utdata som genereras av användningen är inte avsedda att vara fakta, och ska inte användas som ersättning för medicinska bedömningar, råd, diagnoser, eller behandling av något hälsotillstånd eller -problem. Du bekräftar att du ansvarar för att följa alla tillämpliga lagar och myndighetskrav om du använder Microsoft Genomics som komponent i något kliniskt erbjudande eller någon klinisk produkt.

Microsoft Azure Hybrid Use Benefit for Windows 10

Only Enterprise customers with Windows 10 Enterprise E3/E5 per user or Windows VDA per user (User Subscription Licenses or Add-on User Subscription Licenses) (“Qualifying Licenses”) are eligible to use Microsoft Azure Hybrid Use Benefit for Windows 10 (“Azure HUB for Windows 10”). Under this preview, users to whom a customer has assigned a Qualifying License may deploy and use Windows 10 images provided in the Azure virtual machine gallery (images designated as Azure HUB for Windows 10 images) on Microsoft Azure. Each such user may use up to four instances of the Windows 10 software subject to (i) the terms of the Windows Desktop Operating System Product Entry in then-current Microsoft Volume Licensing Product Terms and these preview terms, and (ii) the requirement that each user is managed through Azure Active Directory. Ongoing use of the Windows 10 software under Azure HUB for Windows 10 is permitted under the same terms until the end of the fourth full calendar month following the declaration of next Current Branch for Business following the Windows 10 Anniversary Update (1607). In the event of any conflict between the terms of the Windows Desktop Operating System Product Entry and these preview terms, these preview terms prevail.