Kompletterande användningsvillkor för Microsoft Azure-förhandsversioner

Last updated: November 2017

Azure kan omfatta förhandsversioner, betaversioner eller andra förhandsfunktioner, tjänster, programvara eller regioner som erbjuds av Microsoft för att få in feedback från kunder (”Förhandsversioner”). Förhandsversioner görs tillgängliga för dig under förutsättning att du godkänner dessa användningsvillkor, som kompletterar ditt avtal som styr användningen av Azure.

FÖRHANDSVERSIONER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” OCH ÄR UNDANTAGNA FRÅN SERVICENIVÅAVTAL OCH BEGRÄNSAD GARANTI. Förhandsversioner omfattas eventuellt inte av kundsupport. Förhandsversioner kan vara underkastade lägre eller andra säkerhets-, efterlevnads- och integritetsåtaganden som förklaras närmare i Sekretesspolicyn för Microsofts onlinetjänster, Säkerhetscentret för Microsoft Azure, Villkoren för onlinetjänsterna, samt eventuella ytterligare meddelanden som medföljer Förhandsversionen. Vissa namngivna Förhandsversioner kan även vara underkastade ytterligare villkor som framgår nedan, i tillämpliga fall. Vi kan ändra eller upphöra med Förhandsversioner när som helst utan föregående meddelande. Vi kan alltid välja att inte släppa en Förhandsversion till ”Allmän tillgänglighet”.

Microsoft Genomics

Broads slutanvändarlicensavtal. Microsoft Genomics-tjänsten innefattar åtkomst till Genetic Analysis Toolkit (GATK) från Broad Institute, Inc. (”Broad”). Användning av GATK och all tillhörande dokumentation som en del av Microsoft Genomics omfattas av Broads slutanvändarlicensavtal för GATK (”Broads slutanvändarlicensavtal”).

Informationsdelning. Du godkänner att Microsoft får rapportera din status som användare av GATK i Microsoft Genomics till Broad, och att Broad och Microsoft får utbyta viss statistisk och teknisk information om din användning av GATK (enligt avsnitt 7.2 i Broads slutanvändarlicensavtal).

Medicinsk användning. Microsoft Genomics är inte en medicinteknisk enhet och utdata som genereras av användningen är inte avsedda att vara fakta, och ska inte användas som ersättning för medicinska bedömningar, råd, diagnoser, eller behandling av något hälsotillstånd eller -problem. Du bekräftar att du ansvarar för att följa alla tillämpliga lagar och myndighetskrav om du använder Microsoft Genomics som komponent i något kliniskt erbjudande eller någon klinisk produkt.

Microsoft Azure-hybridförmån för Windows 10

Endast Enterprise-kunder med Windows 10 Enterprise E3/E5 per användare eller Windows VDA per användare (Användarprenumerationslicenser eller Tillägg för användarprenumerationslicenser) (”Kvalificerande licenser”) är berättigade att använda Microsoft Azure-hybridförmånen för Windows 10. Under denna förhandsversion får användare som har tilldelats en Kvalificerande licens av en kund distribuera och använda Windows 10-avbildningar som tillhandahålls i Azure Virtual Machine Gallery (avbildningar betecknade som Azure-hybridförmånen för Windows 10-avbildningar) på Microsoft Azure. Varje sådan användare får använda upp till fyra instanser av Windows 10-programvara enligt (i) villkoren för produktposten Windows desktop-operativsystem i de för tidpunkten aktuella produktvillkoren för Microsofts volymlicensieringsavtal och dessa förhandsversionsvillkor samt (ii) kravet att varje användare ska hanteras genom Azure Active Directory. Windows 10-programvara får användas fortlöpande under Azure-hybridförmånen för Windows 10 enligt samma villkor fram till utgången av den fjärde hela kalendermånaden efter tillkännagivandet av nästa Current Branch for Business efter Windows 10 Anniversary Update (1607). I det fall det råder en konflikt mellan villkoren för produktposten Windows desktop-operativsystem och dessa förhandsversionsvillkor gäller förhandsversionsvillkoren.

Visual Studio Mobile Center

Rätt att använda. Vi beviljar dig åtkomst till och användning av förhandsversionstjänsten för utveckling och testning av dina appar enligt beskrivningen i detta avtal. Beträffande eventuella virtuella maskiner som tillhandahålls med tjänsten samtycker du till att den virtuella maskinen endast får användas av en användare i taget. Vi förbehåller oss alla övriga rättigheter.

Auktoriserad utvecklare. Du utser Microsoft till din auktoriserade utvecklare avseende Apple-programvara som ingår i förhandsversionstjänsten, och bekräftar att Microsoft har påvisbara behov av att använda sådan programvara som en del av förhandsversionstjänsten för att hjälpa dig utveckla och testa dina appar. Microsoft ansvarar för att uppfylla villkoren för sådan programvara som ingår i förhandsversionstjänsten, och kommer att hemlighålla eventuell konfidentiell information som tillhör Apple och som används som en del av förhandsversionstjänsten samt eventuell kod eller annat material du tillhandahåller som en del av dina appar. Microsoft ska endast använda ditt Apple-id och/eller din etableringsprofil (om du tillhandahåller oss dessa) för att tillhandahålla förhandsversionstjänsten för att hjälpa dig utveckla och testa dina appar, och ska inte lämna ut dessa till tredje man. Om ditt Apple-id och/eller dina etableringsprofiler stängs av, dras in, och/eller sägs upp samtycker du till att du genast ska meddela Microsoft.

Pakethanterare. Förhandsversionstjänsten kan innehålla nedladdade pakethanterare, som NuGet, som ger dig möjlighet att ladda ned andra programpaket från Microsoft och andra leverantörer för användning med din app. Dessa paket omfattas av egna licenser, och inte detta av avtal. Microsoft distribuerar, licensierar eller tillhandahåller inga garantier för några paket från tredje man.

Åtkomst till tredje mans databastjänst. Om du beviljar Microsoft åtkomst till ditt konto för en databastjänst från tredje man samtycker du till att Microsoft får skanna ditt konto, inklusive innehållet i dina offentliga och privata databaser för att kunna tillhandahålla dig rapportering och andra funktioner som en del av förhandsversionstjänsten. Du samtycker också till att Microsoft får använda information eller insikter från ditt konto till att förbättra förhandsversionstjänsten.

Åtkomst till data. Eventuellt kan du inte längre komma åt data som används i förhandsversionstjänsten när din prenumeration har löpt ut eller när tjänsten inte längre körs.

Location Based Services

Automotive restrictions. You may not use the Service in connection with any in-vehicle usage except as otherwise permitted by Microsoft in a separate agreement. You may not use the Service to enable turn-by-turn navigation functionality in any application.

Database restrictions. You may not use the Service or any part thereof to create a competing database or service by using, extracting or reutilizing the data contained within the Service or a substantial part thereof or use the Service for the creation of any secondary or derived database populated wholly or partially with your data and/or data supplied or created by any third party;

You will not copy or use the structure and arrangement of the database of the Service for the creation of the same; and

You will not use the content delivered by the Service in combination with any other third-party database, except that you may layer onto the Service content of a type not already included within the Service (such as your proprietary content) or of which Microsoft otherwise licenses. In addition, you will not use the Service for the purpose of creating a dedicated personal navigation device.

API Results. You may not cache or store information delivered by the Service API including but not limited to geocodes and reverse geocodes, map data tiles and route information (the “Results”) for the purpose of scaling such Results to serve multiple users.

The foregoing shall not, however, prohibit you from caching such Results on a device or client browser where the purpose of such caching is to reduce latency times of the service used by you on such device or client browser. In the case of caching of Results in a device or client browser by you as per the foregoing sentence, such Results may not be stored for longer than: (i) than the validity period indicated in returned headers; or (ii) 30 days, whichever is the shortest.

You may not display any Results on any third-party content or map data. The foregoing shall not apply to any geocodes/reverse geocodes delivered by the Service. You may display such geocodes/reverse geocodes on third party content or map data with the exception of any products, data or services provided by Open Street Maps or any other open source data provider.

Map Data. You may only use Map Data and other third-party content delivered by the Service in accordance with the restrictions set out under https://tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/ as of the Effective Date and as may be updated from time to time.

You may not attempt to access the source data of any content delivered other than through the Service.

Copyright. You may not remove, obscure, mask or change any logo and/or copyright notice placed on or automatically generated by the Service.