Kompletterande användningsvillkor för Microsoft Azure-förhandsvisningar

Last updated: February 2018

Azure kan omfatta förhandsvisning, betaversioner eller andra förhandsfunktioner, tjänster, programvara eller regioner som tillhandahålls av Microsoft för att få in feedback från kunder (”Förhandsvisningar”). Förhandsvisningar görs tillgängliga för dig under förutsättning att du godkänner dessa användningsvillkor, som kompletterar ditt avtal som styr användningen av Azure.

PREVIEWS ARE PROVIDED "AS-IS," "WITH ALL FAULTS," AND "AS AVAILABLE," AND ARE EXCLUDED FROM THE SERVICE LEVEL AGREEMENTS AND LIMITED WARRANTY. Previews may not be covered by customer support. Previews may be subject to reduced or different security, compliance and privacy commitments, as further explained in the Microsoft Online Services Privacy Statement, Microsoft Azure Trust Center, the Online Services Terms, and any additional notices provided with the Preview. Customers should not use Previews to process Personal Data or other data that is subject to heightened compliance requirements. Certain named Previews may also be subject to additional terms set forth below, if any. We may change or discontinue Previews at any time without notice. We also may choose not to release a Preview into "General Availability."

Bing Entity Search API

Bing Entity Search API is one of the “Bing Search Services” for purposes of the “Bing Search Services Use and Display Requirements” subsection of the Online Services Terms (part of the “Microsoft Cognitive Services” subsection of the “Microsoft Azure Services” section in the Online Service Specific Terms). Customer’s use of the Bing Entity Search API must comply in all respects with the requirements for the Search APIs in the “Bing Search APIs Use and Display Requirements.”

Platsbaserade tjänster

Fordonsrestriktioner. Du får inte använda tjänsten i anslutning till någon fordonsanvändning förutom i enlighet med vad som tillåts av Microsoft i ett separat avtal. Du får inte använda tjänsten för att aktivera sväng-efter-sväng-navigeringsfunktionen i något program.

Databasrestriktioner. Du får inte använda tjänsten eller någon del av denna för att skapa en konkurrerande databas eller tjänst genom att använda, extrahera eller återanvända informationen som ingår i tjänsten eller en betydande del av denna eller använda tjänsten för att skapa någon sekundär eller deriverad databas som består helt eller delvis av dina data och/eller data som tillhandahålls eller har skapats av någon tredje part;

Du får inte kopiera eller använda strukturen och planeringen av databasen för tjänsten för att skapa den; och

Du får inte använda innehållet som tillhandahålls av tjänsten i kombination med någon annan databas från en tredje part, förutom att du får lägga över innehåll på tjänsten av en typ som inte redan ingår i tjänsten (som exempelvis ditt patentskyddade innehåll) eller som Microsoft licensierar utöver tjänsten. Dessutom får du inte använda tjänsten för att skapa en dedicerad personlig navigeringsenhet.

API-resultat. Du får inte cacha eller lagra information som levereras av tjänstens API, inklusive men inte begränsat till geokoder och omvända geokoder, kartdata och ruttinformation ("resultaten") i syfte att vidarebefordra sådana resultat för att serva flera användare.

Ovanstående förbjuder dig dock inte från att lagra sådana resultat på en enhet eller kundwebbläsare där syftet med sådan lagring är att minska latenstiderna för tjänsten som används av dig på en sådan enhet eller kundwebbläsare. I händelse av att du lagrar resultat i en enhet eller kundwebbläsare i enlighet med ovanstående, får sådana resultat inte lagras längre än: (i) giltighetsperioden som anges i de returnerade rubrikerna; eller (ii) 30 dagar, beroende på vilken period som är kortast.

Du får inte visa några resultat i något innehåll från tredje part eller kartdata. Föregående gäller inte för några geokoder/omvända geokoder som levereras av tjänsten. Du får visa sådana geokoder/omvända geokoder i innehåll från tredje part eller kartdata med undantag av produkter, data eller tjänster som tillhandahålls av Open Street Maps eller någon annan dataleverantör av öppen källkod.

Kartdata. Du får endast använda kartdata och annat innehåll från tredje part som levereras av tjänsten i enlighet med restriktionerna som beskrivs under https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/ i enlighet med gällande datum och som kan uppdateras då och då.

Du får inte försöka uppnå åtkomst till källinformationen för något annat innehåll än det som levereras via tjänsten.

Upphovsrätt. Du får inte avlägsna, dölja, maskera eller ändra någon logotyp och/eller något upphovsrättsmeddelande som ingår i eller genereras automatiskt av tjänsten.