Kompletterande användarvillkor för Microsoft Azure Förhandsvisningar

Senast uppdaterad: maj 2019

Azure kan omfatta förhandsvisning, betaversioner eller andra förhandsfunktioner, tjänster, programvara eller regioner som tillhandahålls av Microsoft för att få feedback från kunder (”Förhandsvisningar”). Förhandsvisningar görs tillgängliga för dig förutsatt att du samtycker till dessa användarvillkor som kompletterar ditt avtal som styr användningen av Azure.

FÖRHANDSVISNINGAR GÖRS TILLGÄNGLIGA ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”SOM TILLGÄNGLIGT” OCH OMFATTAR INTE AVTAL PÅ SERVICENIVÅ ELLER BEGRÄNSAD GARANTI. Förhandsvisningar täcks eventuellt inte av kundsupport. Förhandsvisningar kan ha reducerade eller annorlunda åtaganden vad gäller säkerhet, efterlevnad och integritetsskydd. Detta beskrivs utförligare i integritetsskyddspolicyn för Microsofts onlinetjänster, Microsoft Azure Trust Center, onlinetjänsternas villkor och i alla ytterligare meddelanden som medföljer Förhandsvisningen. Kunderna ska inte använda Förhandsvisningar för att behandla personuppgifter eller annan data som omfattas av ökade krav på efterlevnad. Vissa namngivna Förhandsvisningar kan även vara föremål för ytterligare villkor som framgår nedan, i tillämpliga fall. Vi kan ändra eller upphöra med Förhandsvisningar när som helst utan föregående meddelande. Vi kan också välja att inte ge ut en Förhandsvisning för ”Allmän tillgänglighet”.

Bing Anpassad Visuell Sökning API (privat förhandsvisning) användnings- och visningskrav

Du får endast använda informationen från Bing URL Förhandsvisning API för att visa förhandsvisningsavsnitt och miniatyrbilder som är länkade till deras källplatser, vid användarinitierad URL-delning på sociala medier, chatt-bot eller liknande erbjudanden eller (ii) som en signal om sannolikheten att innehåll på webbadressen är vuxet material. Du måste följa alla krav om att inaktivera förhandsvisningar som du får från webbplats- eller innehållsägare.

Gör inte detta:

 • Skicka alla personuppgifter (enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter (”GDPR”)) till Bing URL Förhandsvisning API.
 • Kopiera, lagra eller cachelagra data från svar.
 • Använd data som tillhandahålls från Bing URL Förhandsvisning API som en del av maskininlärning eller liknande algoritmisk aktivitet. Använd inte dessa data för att praktisera, utvärdera eller förbättra nya eller befintliga tjänster som du eller tredje part erbjuder.
 • Ändra innehållet i resultaten (annat än att omformatera dem på sådant sätt som inte strider mot något annat krav) såvida det inte krävs enligt lag eller godkänts av Microsoft.
 • Utelämna tillskrivningar och URL-adresser som är förknippade med resultatinnehåll.
 • Visa annat innehåll i någon del av ett svar på sådant sätt som kan få användare att tro att det andra innehållet är en del av svaret.

Användning av Bing servicedata

Microsoft kan behandla data som tillhandahålls Microsoft med hjälp av Bing URL Förhandsvisning API (”Bing servicedata”) endast för att: tillhandahålla dig Bing Förhandsvisning API, och (ii) förbättra Microsofts produkter och tjänster. Microsoft kan enbart i samband med sådan behandling samla in, lagra, använda, reproducera och skapa derivatarbeten av Bing servicedata och du ger Microsoft en begränsad, icke-exklusiv och oåterkallelig global licens för att göra detta. Du måste säkra och upprätthålla alla nödvändiga rättigheter för att Microsoft ska kunna behandla Bing servicedata enligt denna paragraf utan att bryta mot tredje parts rättigheter eller på annat sätt göra Microsoft skyldig till dig eller tredje part. Du är ensamt ansvarig för innehållet i all Bing servicedata. Denna användning av Bing servicedata kommer att överleva uppsägning eller upphörande av alla avtal som gäller din användning av Bing URL Förhandsvisning API.

GDPR-efterlevnad

När det gäller personuppgifter som omfattas av GDPR som skickas till Microsoft i strid med dessa användnings- och visningskrav, och som behandlas i samband med Bing URL Förhandsvisning API, godtar du att du och Microsoft är enskilt personuppgiftsansvariga under GDPR. Du är själv ansvarig för din efterlevnad av GDPR.

Bing Anpassad Visuell Sökning API (privat förhandsvisning) användnings-och visningskrav

Gör inte detta:

 • Kopiera, lagra eller cachelagra data som du får från Bing Anpassad Visuell Sökning API.
 • Använd data som du tar emot från Bing Anpassad Visuell Sökning API som en del av maskininlärning eller liknande algoritmisk aktivitet. Använd inte dessa data för att praktisera, utvärdera eller förbättra nya eller befintliga tjänster som du eller tredje part erbjuder.

Gör detta:

 • Inkludera en funktionell hyperlänk till Microsofts sekretesspolicy nära varje punkt i användarupplevelsen (UX) som ger användaren möjligheten att ange en sökfråga. Namnge hyperlänken Microsoft Sekretesspolicy.
 • Tydligt visa Microsofts varumärke, i enlighet med Microsofts varumärkesriktlinjer nära varje punkt i UX-gränssnittet som ger användaren möjligheten att ange en sökfråga. Sådan varumärkning måste tydligt förklara för användaren att Microsoft driver internetsökningen.
 • Säkerställ att innehåll som visas inkluderar åtgärder som är lämpliga för att säkerställa att din användning av data som tas emot från Bing Anpassad Visuell Sökning API inte bryter mot gällande lagar eller tredje parts rättigheter.

Användning av Bing servicedata

Microsoft kan behandla data som tillhandahålls Microsoft med hjälp av Anpassad Visuell Sökning API (”Bing servicedata”) endast för att: tillhandahålla dig anpassad visuell söktjänst; och (ii) förbättra Microsofts produkter och tjänster. Microsoft kan enbart i samband med sådan behandling samla in, lagra, använda, reproducera och skapa derivatarbeten av Bing servicedata och du ger Microsoft en begränsad, icke-exklusiv och oåterkallelig global licens för att göra detta. Du måste säkra och upprätthålla alla nödvändiga rättigheter för att Microsoft ska kunna behandla Bing servicedata enligt denna paragraf utan att bryta mot tredje parts rättigheter eller på annat sätt göra Microsoft skyldig till dig eller tredje part. Du är ensamt ansvarig för innehållet i all Bing servicedata. Denna användning av Bing servicedata kommer att överleva uppsägning eller upphörande av alla avtal som gäller din användning av Anpassad Visuell Sökning API.

GDPR-efterlevnad

När det gäller personuppgifter som omfattas av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och som behandlas i samband med kontakter till Bing Anpassad Visuell Sökning API godtar du att du och Microsoft är enskilt personuppgiftsansvariga under GDPR. Du är själv ansvarig för din efterlevnad av GDPR.

Personalizer-mikrotjänst

Personalizer-mikrotjänst som startas i en behållare skickar Kunddata till den tjänstinstans av Personalizer som konfigurerats av Kunden i Azure för att träna de Personalizer-modeller som används i både Personalizer-mikrotjänst och Personalizer. Genom att använda programvaran accepterar Kunden att den information som beskrivs i detta avsnitt överförs. I alla andra avseenden licensieras Personalizer-mikrotjänsten enligt samma principer som Cognitive Services i behållare.