Kompletterande användningsvillkor för Microsoft Azure-förhandsvisningar

Senast uppdaterad: Oktober 2016

Azure kan omfatta förhandsvisning, betaversioner eller andra förhandsfunktioner, tjänster, programvara eller regioner som tillhandahålls av Microsoft för att få in feedback från kunder (”Förhandsvisningar”). Förhandsvisningar görs tillgängliga för dig under förutsättning att du godkänner dessa användningsvillkor, som kompletterar ditt avtal som styr användningen av Azure.

FÖRHANDSVISNINGAR GÖRS TILLGÄNGLIGA ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” OCH ÄR UNDANTAGNA SERVICENIVÅAVTAL OCH BEGRÄNSAD GARANTI. Förhandsvisningar omfattas eventuellt inte av kundsupport. Förhandsvisningar kan vara underkastade lägre eller andra säkerhets-, efterlevnads- och integritetsåtaganden som förklaras närmare i Integritetsskyddspolicyn för Microsofts onlinetjänster, Säkerhetscentret för Microsoft Azure, Villkoren för onlinetjänsterna, samt eventuella ytterligare meddelanden som medföljer Förhandsvisningen. Vissa namngivna Förhandsvisningar kan även vara underkastade ytterligare villkor som framgår nedan, i tillämpliga fall. Vi kan ändra eller upphöra med Förhandsvisningar när som helst utan föregående meddelande. Vi kan alltid välja att inte släppa en Förhandsvisning till ”Allmän Tillgänglighet”.

Microsoft Cognitive Services

Microsoft Cognitive Services är specialiserade tjänster för maskininlärning och kunskap. Du får använda Tal-API för Bing, Känslo-API, API för ansiktsigenkänning, Intelligent tjänst för språkförståelse, Talarigenkännings-API och API för webbspråksmodell enligt villkoren för användning, integritet, data, säkerhet och andra villkor i avsnitt B, C och D av Förhandsgranskningsvillkoren för Microsoft Cognitive Services som finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=533207&clcid=0x41d och Microsofts integritetsskyddspolicy som finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839&clcid=0x41d. Du ger oss tillstånd att använda Kunddata för att förbättra produkter och tjänster från Microsoft, vilket beskrivs närmare i de här delarna av Förhandsgranskningsvillkoren för Microsoft Cognitive Services. Till exempel kan vi framöver förbättra våra underliggande algoritmer och modeller baserat på innehåll som du eller dina slutanvändare tillhandahåller tjänsten. Du kan inte använda de här tjänsterna för att komma åt och extrahera Kunddata och Microsoft har ingen skyldighet att radera Kunddata som tas emot av de här tjänsterna. Du får inte använda de här tjänsterna tillsammans med Kundapplikationer som används av eller riktas mot barn under 14 år. Mer information om dessa och andra varianter finns i del B, C och D av Förhandsgranskningsvillkoren för Microsoft Cognitive Services via länken ovan.

Azure Media Services H.265/HEVC-kodning

Kunden måste erhålla dess egna patentlicens(er) från tredje parts H.265/HEVC-patentgrupper eller rättighetsinnehavare innan de använder Azure Media Services för att koda eller avkoda H.265/HEVC-media.

Microsoft Genomics

Broad EULA. The Microsoft Genomics service includes access to the Genetic Analysis Toolkit (GATK) from the Broad Institute, Inc. ("Broad"). Use of GATK and any related documentation as part of Microsoft Genomics is also subject to the Broad’s GATK End User License Agreement ("Broad EULA").

Information Sharing. You agree that Microsoft may report to Broad your status as a user of GATK in Microsoft Genomics and that Broad and Microsoft may exchange certain statistical and technical information regarding your usage of the GATK (as set forth in Section 7.2 of the Broad EULA).

Medical Use. Microsoft Genomics is not a medical device and outputs generated from its use are not intended to be statements of fact, and are not to be used as a substitute for medical judgment, advice, diagnosis or treatment of any health condition or problem. You acknowledge that you are responsible for complying with all applicable laws and regulatory requirements if you use Microsoft Genomics as a component in any clinical offering or product.