Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure för USA:s försvarsdepartement

Påskynda arbetet i prioriterade områden inom nationell säkerhet med det bredaste utbudet av kommersiella innovationer för myndigheter.

Gör mer för verksamheten med Azure

Azure gör att taktiska team får större insyn och kan agera snabbare och fatta mer välgrundade beslut. Var redo för framtiden med större intelligens vid gränsen, enhetlig säkerhet för att skydda nationens data samt lösningar för ett säkert samarbete på distans.

Militärflygplan som flyger över militärfartyg ute på havet

Utforska viktiga verksamhetsteman

Skapa en enhetlig datastrategi för verksamheten

Generera insikter och fatta bättre beslut snabbare, oavsett var dina data är. Integrera data från olika källor, oavsett om det gäller frånkopplade scenarier vid den taktiska gränsen eller data från satelliter eller ubåtar, och gör dem tillgängliga för dem behöver dem.

Modernisera system för snabbare innovation

Ge militärer nya möjligheter så snabbt som möjligt. Skapa, hantera och distribuera integrerad IT med det språk, ramverk och infrastruktur du önskar, till exempel ditt eget datacenter och andra moln.

Led med ansluten cybersäkerhet

Skydda uppdragsdata med smart, automatiserad och integrerad säkerhet som hjälper dig att övervaka avvikelser, koppla ihop till synes separata varningar och ligga steget före avancerade hot. Utvärdera och visualisera säkerhet för resurser i din digitala egendom med en enhetlig vy.

Möjliggör ett säkert samarbete på distans

Ge styrkorna bättre möjlighet att utföra uppdrag var och när som helst med lösningar för modernt samarbete och distansarbete. Håll data inom organisationens gränser, även i frånkopplade eller tillfälligt frånkopplade scenarier.

Skapa funktioner för myndigheter med dessa Azure-tjänster

Azure AI och maskininlärning

Gör mer med dina data med hjälp av integrerade verktyg som utformats för många olika kompetenser, från företagsanvändare till dataforskare.

Azure Sentinel

Identifiera hot snabbare, svara mer effektivt och eliminera kostsam infrastruktur med en molnbaserad SIEM-lösning (säkerhetsinformation och händelsehantering) som drivs av AI.

Azure Stack Edge

En serie med enheter där beräkning, lagring och information utförs i den gränsenhet där data skapas.

Azure Defender

Skydda dina Azure-arbetsbelastningar och arbetsbelastningar i hybridmoln med XDR-funktioner (utökad identifiering och åtgärd).

Azure IoT

Anslut tillgångar och utrustning till molnet med lösningar för att få tillgång till realtidsinsikter och samverkan mellan system, och skydda dina resurser.

Azure Kubernetes Service

Distribuera och hantera containerbaserade program på ett enkelt sätt.

Azure Web Apps

Skapa och distribuera affärskritiska webbappar som kan skalas.

Azure Virtual Desktop

Distribuera snabbt virtuella skrivbord och appar och få ett säkrare distansarbete.

Upptäck nästa karriär

Utveckla de viktiga färdigheter som krävs i dagens växande teknikbransch. Få den utbildning i molnsäkerhet för myndigheter som du behöver, oavsett om du har säkerhetsgodkännande eller inte, med Microsoft Software & Systems Academy (MSSA) och byt till en karriär i ett område med hög efterfrågan.

Börja skapa med Azure idag