Hoppa över navigering

Utvärderingsversion av Microsoft Azure Government

Begär en kostnadsfri prenumeration

Fyll i det här formuläret så påbörjar vi en kontroll av dig som behörig amerikansk, federal, delstatlig, lokal eller stambaserad myndighet eller dess partner, och startar registreringen av utvärderingsversionen. Vi kontaktar dig inom två arbetsdagar med information om hur du går vidare.

I utvärderingsversionen av Azure Government i 90 dagar ingår $500 per månad att spendera på valfria Azure Government-tjänster. Det här är ett fast avtal för en kostnadsfri utvärdering som inte kan förnyas. De kunder och partner som vill fortsätta använda Azure Government efter 90 dagar eller när gränsen på $500 har passerats, måste ha ett företagsavtal eller en prenumeration med användningsbaserad betalning.

Om du har en kund som vill ha en utvärderingsversion av Azure Government måste en representant från företaget med behörighet att underteckna Azure Governments allmänna villkor, skicka följande formulär.

Frågor? Kontakta oss

Vi ser fram emot att hjälpa dig med en snabb och säker övergång till Azure Government!

Berätta lite om dig och din organisation


Alla fält markerade med * måste fyllas i

Min organisation är
Ange organisationens adress.
Är enheten ett federalt finansierat forsknings- och utvecklingscenter (FFRDC, federally funded resarch and development center)?
Är enheten en amerikansk person (United States Person)?
Amerikansk person (U.S. person) avser en person som är lagligt permanent bosatt i USA eller som är en skyddad privatperson (protected individual). Det avser även bolag, ekonomisk förening, partnerbolag, samfund, förvaltning eller annan enhet, organisation eller grupp som utövar affärsverksamhet i USA. Det avser också alla federala, delstatliga och lokala myndighetsenheter. Det avser inte icke-amerikanska personer.
Är du medlem av ett befintligt Microsoft-partnerskapsprogram?
Har du för närvarande behörighet för att tillhandahålla informationstekniktjänster enligt det amerikanska kontraktet General Services Administration IT Schedule 70?
Är enheten en amerikansk person (United States Person)?
Amerikansk person (U.S. person) avser en person som är lagligt permanent bosatt i USA eller som är en skyddad privatperson (protected individual). Det avser även bolag, ekonomisk förening, partnerbolag, samfund, förvaltning eller annan enhet, organisation eller grupp som utövar affärsverksamhet i USA. Det avser också alla federala, delstatliga och lokala myndighetsenheter. Det avser inte icke-amerikanska personer.
Är enheten en privat enhet som hanterar någon av följande datatyper som omfattas av statliga regleringar?

1. Enligt definitionen i 22 U.S.C. 2778 i AECA (Arms Export Control Act, amerikansk lag om vapenexport)

2. Enligt definitionen i 28 CFR CH I Sec. 20.33 och CJIS-säkerhetspolicy

Domännamn får bara innehålla bokstäverna a till z (inte skiftlägeskänsligt) och siffror mellan 0 och 9. Domännamnet får innehålla högst 64 tecken.
Användarnamnet kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter, bindestreck och understreck. Det kan inte innehålla blanksteg, specialtecken eller tecken med accenter.
Eftersom Azure Government är logiskt isolerat måste du använda en annan domän än den domän där du har dina befintliga Microsoft Office 365-abonnemang, Azure-globala resurser eller andra Microsoft-tjänster. Det gäller alla domäner för förhands- och utvärderingsversioner av Azure Government.

Allmänna villkor för utvärderingsversionen av Azure Government

När du beställer en utvärderingsversion av Microsoft Azure Government samtycker du även till att ta emot meddelanden om utvärderingsversionen och tjänstrelaterad information från Microsoft.