Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  czerwiec 2019

  19 cze

  Dostęp just-in-time teraz obsługuje usługę Azure Firewall

  Dostęp just-in-time do maszyny wirtualnej jest teraz możliwy za pomocą usługi Azure Firewall.

  19 cze

  Nowe alerty ochrony przed zagrożeniami usługi ASC dla usługi Azure Resource Manager (wersja zapoznawcza)

  Usługa Azure Security Center oferuje nowe alerty zabezpieczeń (w wersji zapoznawczej), które wykrywają nietypowe lub potencjalnie szkodliwe operacje przy użyciu warstwy usługi Azure Resource Manager.

  12 cze

  Uspójniono rekomendacje usługi Security Center i nazwy odpowiednich zasad

  Teraz można łatwiej znaleźć zasady zgodne z rekomendacją oraz je włączać/wyłączać.

  12 cze

  Adaptacyjne wzmocnienie zabezpieczeń sieci w usłudze Security Center jest już ogólnie dostępne

  Adaptacyjne wzmocnienie zabezpieczeń sieci udostępnia rekomendacje dotyczące dodatkowego wzmacniania reguł sieciowych grup zabezpieczeń

  12 cze

  Ulepszona integracja usługi Azure Security Center z usługą Azure Advisor jest już dostępna

  Możesz teraz uzyskać wgląd w rekomendacje usługi Azure Security Center i raportować je w usłudze Azure Advisor

  maj 2019

  29 maj

  Adaptacyjne wzmocnienie zabezpieczeń sieci w usłudze Azure Security Center jest już dostępne

  Dzięki funkcji adaptacyjnego wzmocnienia zabezpieczeń sieci usługa Security Center uzyskuje informacje na temat ruchu sieciowego i wzorców łączności dla obciążeń platformy Azure i udostępnia zalecenia dotyczące zasad sieciowych grup zabezpieczeń dla maszyn wirtualnych mających połączenie z Internetem.

  22 maj

  Ogólna dostępność: Integracja alertów dotyczących ataków DDos w usłudze Azure DDoS Protection w warstwie Standardowa z usługą Azure Security Center

  Ogłaszamy wprowadzenie możliwości wyświetlania alertów dotyczących ataków DDoS w usłudze Azure Security Center (ASC) przez klientów usługi DDoS Protection w warstwie Standardowa, która jest ogólnie dostępna dla wszystkich klientów usługi ASC oraz usługi DDoS w warstwie Standardowa.

  20 maj

  Nowy agent analizy dla systemu Linux w usłudze Azure Security Center

  Rozpoczyna się wprowadzanie nowego agenta analizy systemu Linux na platformie Azure w usłudze Azure Security Center, który pozwala ulepszyć dołączanie serwerów i maszyn wirtualnych z systemem Linux do usługi Security Center

  6 maj

  Adaptacyjne wzmacnianie zabezpieczeń sieci — od teraz w publicznej wersji zapoznawczej

  Adaptacyjne wzmacnianie zabezpieczeń sieci jest od teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej

  6 maj

  Funkcje adaptacyjnego sterowania aplikacjami — zmienianie członkostwa w grupie maszyn wirtualnych

  Funkcje adaptacyjnego sterowania aplikacjami — zmienianie członkostwa w grupie maszyn wirtualnych

  6 maj

  Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest już ogólnie dostępny

  Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest już ogólnie dostępny

  6 maj

  Obsługa zestawów skalowania maszyn wirtualnych — teraz ogólnie dostępna

  Obsługa zestawów skalowania maszyn wirtualnych — teraz ogólnie dostępna

  6 maj

  Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage jest już ogólnie dostępna

  Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage jest już ogólnie dostępna

  kwiecień 2019

  30 kwi

  Wycofanie i zastąpienie określonych funkcji usługi Security Center 31 lipca 2019 r.

  Każda wycofywana funkcję usługi Security Center może zostać zastąpiona nowymi lub istniejącymi funkcjami w usłudze Azure Log Analytics lub wersji zapoznawczej usługi Azure Sentinel

  3 kwi

  Azure Security Center for IoT w publicznej wersji zapoznawczej

  Azure jest pierwszą większą chmurą publiczną, która zapewnia kompleksowe zabezpieczenia w rozwiązaniach IoT dla urządzeń, koncentratorów i zasobów w chmurze. Dodajemy zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla rozwiązań IoT do trzech kluczowych usług: Azure Security Center, Azure Sentinel i Azure IoT Hub.

  2 kwi

  Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest już dostępny

  Pulpit nawigacyjny pomaga przyspieszyć proces zapewniania zgodności, przedstawiając szczegółowe informacje o poziomie zgodności dla zestawu obsługiwanych standardów i przepisów.

  2 kwi

  Usługa Azure Security Center obsługuje teraz zestawy skalowania maszyn wirtualnych

  Usługa Security Center może teraz chronić Twoje zestawy skalowania maszyn wirtualnych. Łatwo monitoruj poziom bezpieczeństwa Twoich zestawów skalowania maszyn wirtualnych za pomocą rekomendacji dotyczących zabezpieczeń, aby zwiększyć ich ogólne bezpieczeństwo, ograniczyć luki w zabezpieczeniach i wykrywać zagrożenia.

  2 kwi

  Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage jest już dostępna

  Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Storage zapewnia dodatkową warstwę analizy bezpieczeństwa, która wykrywa niezwykłe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu lub wykorzystania kont magazynu.

  marzec 2019

  27 mar

  Zmiana jednostki miary w usłudze Azure Security Center z miesiąca na godzinę

  1 maja 2019 r. jednostka miary węzła w warstwie Standardowa usługi Azure Security Center ulegnie zmianie.

  15 mar

  Public preview: Adaptive network hardening in Azure Security Center

  Adaptive network hardening in Azure Security Center is in public preview and can help you secure connections to and from the public internet.

  Informacje