Aktualizacje platformy

Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami produktów i funkcji platformy Azure, które mają na celu spełnienie wymagań dotyczących inwestycji w chmurę. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

wrzesień 2020

2 wrz

Azure Security Center — wiadomości i aktualizacje z sierpnia 2020 r.

Nowe ulepszenia i aktualizacje wprowadzone w usłudze Azure Security Center w sierpniu 2020 r.

 • Security Center
 • Security
 • Features

sierpień 2020

4 sie

Azure Security Center — wiadomości i aktualizacje dla lipca 2020

TERAZ DOSTĘPNE

Nowe ulepszenia i aktualizacje wprowadzone w usłudze Azure Security Center w lipcu 2020 r.

 • Security Center
 • Security
 • Features

lipiec 2020

1 lip

Azure Security Center—News and updates for June 2020

TERAZ DOSTĘPNE

New enhancements and updates were made to Azure Security Center in June 2020.

 • Security Center
 • Security
 • Features

maj 2020

19 maj

Azure Security Center — wiadomości i aktualizacje dla maja 2020

TERAZ DOSTĘPNE

Zobacz listę ulepszeń i aktualizacji wprowadzonych w usłudze Azure Security Center w maju 2020 r.

 • Security Center
 • Security
 • Features
11 maj

Data podpisywania SHA-2 agenta usługi Azure Log Analytics dla systemu Windows została przesunięta

Dostępność docelowa: Q3 2020

Agent usługi Azure Log Analytics dla systemu Windows rozpocznie wyłączne korzystanie z podpisywania SHA-2 w dniu 17 sierpnia 2020 r. Ta zmiana wymaga działania tylko wtedy, gdy agent jest używany w starszej wersji systemu operacyjnego.

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Automation
 • Security Center
 • Azure Sentinel
 • Security
 • Operating System
 • Management

kwiecień 2020

15 kwi

Zaawansowane integracje z eksportowaniem rekomendacji i alertów usługi Security Center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aby na bazie usługi Security Center było możliwe realizowanie scenariuszy na poziomie korporacyjnym, teraz można wykorzystywać alerty i rekomendacje usługi Security Center w dodatkowych miejscach poza witryną Azure Portal i interfejsami API.

 • Security Center
 • Security
2 kwi

Nowe współprace z liderami branży półprzewodników w zakresie zestawu Azure RTOS

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Deweloperzy rozwiązań osadzonych mogą teraz uzyskiwać niezawodną wydajność w czasie rzeczywistym dla urządzeń o ograniczonych zasobach i korzystać z bezproblemowej integracji z usługą Azure IoT. Firmy STMicroelectronics, Renesas, Qualcomm, NXP i Microchip będą oferować zestawy deweloperskie z zestawem Azure RTOS.

 • Azure Sphere
 • Security Center
 • Security
 • SDK and Tools
 • Operating System

marzec 2020

23 mar

Azure Security Center — ochrona usługi Azure Kubernetes Service jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q2 2020

Rozszerzono funkcje zabezpieczeń kontenerów usługi Azure Security Center, aby chronić usługę Azure Kubernetes Service (AKS).

 • Security Center
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Security
 • Services
 • Features
18 mar

Wymagana akcja — agent usługi Log Analytics dla systemu Windows zacznie wymuszać podpisywanie SHA-2 od 18 maja 2020 r.

Dostępność docelowa: Q2 2020

Agent usługi Log Analytics dla systemu Windows, czasami nazywany agentem OMS Windows lub agentem monitorowania firmy Microsoft, rozpocznie wymuszanie podpisywania SHA-2 od 18 maja 2020 r. Ta zmiana wymaga podjęcia działań tylko w przypadku, gdy ten agent działa w starszej wersji systemu operacyjnego (Windows 7, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008).

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Automation
 • Security Center
 • Azure Sentinel
 • Security
 • Microsoft Build
 • Operating System
18 mar

Dodawanie serwerów lokalnych do usługi Security Center z centrum Windows Admin Center

TERAZ DOSTĘPNE

Centrum Windows Admin Center to portal zarządzania dla serwerów z systemem Windows, które nie są wdrożone na platformie Azure, oferujący im kilka funkcji zarządzania platformy Azure, takich jak kopia zapasowa i aktualizacje systemu. Niedawno udostępniliśmy możliwość dodawania tych serwerów spoza platformy Azure w celu objęcia ich ochroną przez usługę ASC bezpośrednio ze środowiska centrum Windows Admin Center.

 • Security Center
 • Security
11 mar

Azure Security Center — ulepszone działanie just-in-time

Dostępność docelowa: Q1 2020

Narzędzia just-in-time dla funkcji, operacji i interfejsu użytkownika dla usługi Azure Security Center, które zabezpieczają porty zarządzania, zostały ulepszone.

 • Security Center
 • Security

luty 2020

24 lut

Obsługa systemu operacyjnego czasu rzeczywistego w usłudze Azure Security Center dla IoT

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Security Center dla IoT będzie teraz obsługiwać nie tylko systemy operacyjne Linux (Ubuntu, Debian) i Windows 10 IoT Core, ale także system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS, real-time operating system) platformy Azure.

 • Security Center
 • Security
24 lut

Wykrywanie ataków bezplikowych w systemie Linux jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Security Center rozszerza wykrywanie ataków bezplikowych. Ta funkcja będzie obsługiwana nie tylko w systemie Windows, ale też w systemie Linux.

 • Security Center
 • Security

styczeń 2020

22 sty

Ulepszony wskaźnik bezpieczeństwa

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Rozszerzona wersja funkcji wskaźnika bezpieczeństwa w usłudze Azure Security Center jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Security Center
 • Security

listopad 2019

14 lis

Rozszerzenie skrytki klienta dla platformy Microsoft Azure poza maszyny wirtualne

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Skrytka klienta zapewnia klientom możliwość kontrolowania dostępu inżynierów pomocy technicznej platformy Azure do obciążeń zawierających dane klienta. Ta rozszerzona obsługa zapewnia teraz klientom możliwość kontrolowania dostępu do danych w większej liczbie usług platformy Azure.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Usługa Azure Disk Encryption oferowana w większej liczbie miejsc oraz więcej usług zapewniających klucze zarządzane przez klienta

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Disk Encryption umożliwia szyfrowanie dysków maszyny wirtualnej platformy Azure przy użyciu kluczy zabezpieczanych w usłudze Azure Key Vault.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Wydanie zestawu narzędzi analizy bezpiecznego kodu firmy Microsoft wspierającego tworzenie bezpiecznego kodu

TERAZ DOSTĘPNE

Dzięki rozszerzeniu analizy bezpiecznego kodu firmy Microsoft możesz dodawać narzędzia analizy zabezpieczeń, w tym skaner poświadczeń, BinSkim i inne do potoków ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD) Azure DevOps.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Ochrona przed zagrożeniami dla usługi Azure Key Vault w publicznej wersji zapoznawczej w regionach Ameryki Północnej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Key Vault to istotna usługa zapewniająca ochronę danych i poprawiająca wydajność aplikacji w chmurze poprzez zapewnianie możliwości centralnego zarządzania kluczami, wpisami tajnymi, kluczami kryptograficznymi i zasadami w chmurze.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Ochrona przed zagrożeniami dla usługi Azure Storage obejmuje sprawdzanie reputacji pod kątem złośliwego oprogramowania

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz możesz wyświetlać złośliwe oprogramowanie wykryte na wielu kontach magazynu przy użyciu usługi Azure Security Center.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Automatyzacja przepływu pracy przy użyciu usługi Logic Apps

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W usłudze Security Center wprowadzamy nową funkcję. Pozwala ona klientom tworzyć konfiguracje automatyzacji korzystające z usługi Azure Logic Apps oraz umożliwia tworzenie zasad, które automatycznie wyzwalają te konfiguracje na podstawie określonych wyników z usługi ASC, takich jak rekomendacje lub alerty.

 • Security Center
 • Security

Platforma Azure na konferencji Microsoft Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie