Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

listopad 2019

14 lis

Azure Disk Encryption in more places, and more services offering customer-managed keys

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Disk Encryption enables you to encrypt your Azure Virtual Machine disks with your keys safeguarded in Azure Key Vault.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Extension of Customer Lockbox for Microsoft Azure beyond virtual machines

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Customer Lockbox provides customers the capability to control Azure support engineers' access to workloads that contain customer data This expanded support now provides customers control over access to their data for a larger set of Azure offerings.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Release of Microsoft Secure Code Analysis toolkit to help you build secure code

TERAZ DOSTĘPNE

With the Microsoft Security Code Analysis extension, you can infuse security analysis tools including Credential Scanner, BinSkim, and others into your Azure DevOps continuous integration and delivery (CI/CD) pipelines.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Threat Protection for Azure Key Vault in Public Preview in North America Regions

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Key Vault is an essential service for protecting data and improving performance of cloud applications by offering the ability to centrally manage keys, secrets, cryptographic keys and policies in the cloud.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Threat Protection for Azure Storage includes Malware Reputation Screening

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now view detected malware across storage accounts using Azure Security Center.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Onboard on-prem servers to Security Center from Windows Admin Center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Windows Admin Center is a management portal for Windows Servers who are not deployed in Azure offering them several Azure management capabilities such as backup and system updates. We have recently added an ability to onboard these non-Azure servers to be protected by ASC directly from the Windows Admin Center experience.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Workflow automation with Logic Apps

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Today we are introducing a new capability in Security Center that allows customers to create automation configurations leveraging Azure Logic Apps and to create policies that will automatically trigger them based on specific ASC findings such as Recommendations or Alerts.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Azure Security Center Quick Fix for bulk resources generally available

TERAZ DOSTĘPNE

With the many tasks that a user is given as part of Secure Score, the ability to effectively remediate issues across a large fleet can become challenging. In order to simplify remediation of security misconfigurations and to be able to quickly remediate recommendations on a bulk of resources and improve your secure score you can use Quick Fix.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Additional regulatory compliance standards in Azure Security Center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

The Regulatory Compliance dashboard provides insights into your compliance posture based on Security Center assessments. The dashboard shows how your environment complies with controls and requirements designated by specific regulatory standards and industry benchmarks and provides prescriptive recommendations for how to address these requirements.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Scan container images for vulnerabilities in Azure Security Center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Security Center can now scan container images in Azure Container Registry for vulnerabilities. The image scanning works by parsing the container image file, then checking to see whether there are any known vulnerabilities (powered by Qualys).

 • Security Center
 • Security
4 lis

Threat Protection for Azure Kubernetes Service (AKS) Support in Security Center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Security Center is expanding its support in the container space to one of the fastest growing services in Azure - Azure Kubernetes Service.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Vulnerability assessment in Azure Security Center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Applications that are installed in virtual machines could often have vulnerabilities that could lead to a breach of the virtual machine. We are announcing that the Security Center Standard tier includes built-in vulnerability assessment for virtual machines for no additional fee.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Extending Azure Security Center coverage with platform for community and partners

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

To support Security Center’s fast growth in the marketplace and meet our customers’ demands around threat protection, cloud security posture and enterprise scale deployment and automation, our team delivered on many new capabilities, as well as worked with some new partners that are part of the Microsoft Intelligent Security Association.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Azure Security Center—Support for custom policies

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Security Center now supports custom policies (in preview). Our customers have been wanting to extend their current security assessments coverage in Security Center with their own security assessments based on policies that they create in Azure Policy. With support for custom policies, this is now possible.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Azure Security Center—Advanced integrations with export of recommendations and alerts

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

In order to enable enterprise level scenarios on top of Security Center, it’s now possible to consume Security Center alerts and recommendations in additional places except the Azure portal or API.

 • Security Center
 • Security
4 lis

Introducing the Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure

TERAZ DOSTĘPNE

The Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure is proven guidance to accelerate your cloud adoption journey. It’s a collection of tools, guidance, and best practices to help shape your cloud strategy and achieve the desired business goals.

 • Azure DevOps
 • Azure DevOps Projects
 • Azure Monitor
 • Azure Resource Manager
 • Azure Blueprints
 • Grupy zarządzania platformy Azure
 • Azure Policy
 • Zarządzanie kosztami
 • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
 • Azure Migrate
 • Security Center
 • Azure Advisor
 • Azure Service Health
 • Security

wrzesień 2019

30 wrz

Ulepszono zarządzanie regułami za pomocą funkcji adaptacyjnego sterowania aplikacjami w usłudze Azure Security Center

TERAZ DOSTĘPNE

Ulepszono zarządzanie regułami maszyn wirtualnych za pomocą funkcji adaptacyjnego sterowania aplikacjami w usłudze Azure Security Center.

 • Security Center
 • Security
26 wrz

Azure Security Center — kontrolowanie rekomendacji dotyczącej zabezpieczeń kontenera za pomocą usługi Azure Policy

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q3 2019

Rekomendację usługi Azure Security Center dotyczącą korygowania luk w zabezpieczeniach kontenera można teraz wyłączać i włączać w usłudze Azure Policy.

 • Security Center
 • Security
26 wrz

Azure Security Center — korygowanie jednym kliknięciem rekomendacji dotyczących zabezpieczeń jest teraz dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Security Center umożliwia teraz skorygowanie jednej rekomendacji w wielu źródłach za pomocą jednego kliknięcia.

 • Security Center
 • Security

sierpień 2019

21 sie

Dostęp just-in-time (JIT) do maszyny wirtualnej na potrzeby usługi Azure Firewall jest teraz ogólnie dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Za pomocą dostępu JIT do maszyny wirtualnej zabezpiecz środowiska chronione za pomocą usługi Azure Firewall oprócz środowisk chronionych za pomocą sieciowych grup zabezpieczeń.

 • Security Center
 • Security

Azure at Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie