Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Środowisko Node.js na platformie Azure

Hostuj aplikacje Node.js na elastycznej platformie zapewniającej wysoką produktywność.
Wdróż pierwszą aplikację Node.js w kilka minut.

Dlaczego warto obsługiwać środowisko Node.js na platformie Azure?

Zaawansowane narzędzia

Łatwo wdrażaj kod Node.js na platformie Azure z poziomu programu Visual Studio Code. Jeśli wolisz, możesz też skorzystać z dostępnych na platformie Azure narzędzi wiersza polecenia. Oba środowiska są otwarte i obejmują narzędzia, zestawy SDK i rozszerzenia dostępne w serwisie GitHub.

Hosting aplikacji Node.js dopasowany do Twoich potrzeb

Uruchamiaj aplikacje z pełnym stosem bezpośrednio w zarządzanej usłudze systemu Linux, w bezserwerowej usłudze Azure Functions albo w kontenerach platformy Docker lub Kubernetes. Hostuj witryny statyczne bezpośrednio w usłudze Azure Storage.

Łatwość rozwoju

Szybko dodawaj usługi i funkcje takie jak bazy danych MongoDB, PostgreSQL i MySQL, monitorowanie wydajności, ciągła integracja i zarządzanie wpisami tajnymi — w miarę rosnących potrzeb.

Wdrażanie kodu Node.js i zarządzanie nim z dowolnego miejsca

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Lubisz narzędzia wiersza polecenia? Użyj interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w terminalu lokalnym lub zdalnie, w usłudze Azure Cloud Shell.

Deploying a Node.js Express app to Azure with the Azure CLI
Powrót do kart

Dokumentacja dla deweloperów JavaScript

Zapoznaj się z samouczkami tworzenia i hostowania aplikacji Node.js z pełnym stosem, statycznych witryn internetowych oraz sterowanych zdarzeniami bezserwerowych interfejsów API na platformie Azure.

Azure krok po kroku

Zacznij pracę, korzystając ze szczegółowych wskazówek i interaktywnego samouczka.

Wszystko jest gotowe — zacznij tworzyć w środowisku Node.js na platformie Azure