Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Analizy

Rozbudowany zestaw rozwiązań przekształcających dane w szczegółowe informacje z możliwością działania.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt do analizy

Jeśli potrzebujesz następujących możliwości Użyj tego
Nieograniczona analiza w chmurze z niezrównanym czasem uzyskiwania szczegółowych informacji Azure Synapse Analytics
W pełni zarządzana, szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na platformie Apache® Spark™ i zoptymalizowana pod kątem platformy Azure Azure Databricks
W pełni zarządzana usługa Hadoop i Spark w chmurze dla przedsiębiorstwa z umową SLA zapewniającą dostępność na poziomie 99,9% HDInsight
Usługa integracji danych oparta na chmurze, która aranżuje i automatyzuje operacje przenoszenia i transformacji danych Azure Data Factory
Otwarte i elastyczne opracowywanie sztucznej inteligencji obejmujące chmurę i urządzenia brzegowe Azure Machine Learning
Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym Azure Stream Analytics
W pełni zarządzana usługa analizy na żądanie z modelem płatności za zadania oraz z obsługą, inspekcją i zabezpieczeniami klasy korporacyjnej Data Lake Analytics
Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa Azure Analysis Services
Usługa do pozyskiwania danych telemetrycznych w hiperskali, która umożliwia zbieranie, przekształcanie i przechowywanie milionów zdarzeń Event Hubs
Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych Azure Data Explorer
Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym Azure Data Share
Kompleksowa platforma analityczna IoT służąca do monitorowania, analizowania i wizualizowania danych przemysłowych IoT na dużą skalę Azure Time Series Insights
Bezpieczny łącznik o wysokiej przepływności zaprojektowany w celu kopiowania wybranych zestawów danych dotyczących produktywności platformy Microsoft 365 do dzierżawy platformy Azure Microsoft Graph Data Connect
Zwiększona odporność aplikacji dzięki kontrolowanym eksperymentom opartym na inżynierii chaosu Azure Chaos Studio
Uprość zadania zarządzania danymi magazynu na ogromną skalę Akcje magazynu Azure

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów do analizy na platformie Azure