Azure Analysis Services

Sprawdzony aparat analityczny

Masz już konto platformy Azure? Wypróbuj teraz

Play

Szybkie rozpoczynanie pracy i wydajne skalowanie

Korzystając z usługi Azure Resource Manager, możesz utworzyć i wdrożyć wystąpienie w ciągu zaledwie sekund, bez obciążeń związanych z zarządzaniem infrastrukturą. Skaluj w górę, skaluj w dół* lub wstrzymuj usługę i płać tylko za rzeczywiste użycie.

Przekształcanie złożonych danych w jedną wersję prawdy

Połącz dane z wielu źródeł w jeden zaufany semantyczny model analizy biznesowej łatwy do zrozumienia i użycia. Włącz funkcje samoobsługi i odnajdywania danych dla użytkowników biznesowych dzięki uproszczeniu widoku danych i ich podstawowej struktury.

Dostosowywanie wydajności do tempa działania firmy

Skróć czas analizy dużych i złożonych zestawów danych. Krótkie czasy reakcji oznaczają, że rozwiązanie do analizy biznesowej może spełniać potrzeby użytkowników biznesowych i dotrzymać kroku Twojej firmie. Miej dostęp do danych operacyjnych w czasie rzeczywistym za pomocą funkcji DirectQuery i na bieżąco monitoruj przebieg swojej działalności biznesowej.

Zapewnianie bezpiecznego dostępu w dowolnym miejscu i czasie

Upewnij się, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do modeli danych niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki zabezpieczeniom opartym na rolach i obsłudze usługi Azure Active Directory. A dzięki dostępności na poziomie 99,9% użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kluczowych informacji, kiedy ich potrzebują.

Szybsze dostarczanie

Wdrażaj swoje rozwiązania do analizy biznesowej w przewidywalny i bezpieczny sposób. Dzięki niezawodnym funkcjom zarządzania cyklem życia aplikacji możesz bez żadnych obaw definiować, wdrażać, testować i dostarczać rozwiązanie do analizy biznesowej.

Programowanie w znajomym środowisku

Korzystaj z dobrze znanego, bogatego i zintegrowanego środowiska projektowego programu Visual Studio, aby koncentrować się na rozwiązywaniu problemów biznesowych, a nie na nauce nowych umiejętności. Łatwo wdrażaj w chmurze istniejące modele tabelaryczne programu SQL Server 2016.

* Nie wszystkie funkcje są dostępne w okresie zapoznawczym.

Powiązane produkty i usługi

Magazyn danych SQL

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa.

Power BI

Wbudowywanie w aplikacje niesamowitych, w pełni interaktywnych wizualizacji danych

Wypróbuj usługi Azure Analysis Services, korzystając z bezpłatnego konta platformy Azure