Azure Analysis Services

Sprawdzony aparat analityczny

Masz już konto platformy Azure? Wypróbuj

Szybkie rozpoczynanie pracy i wydajne skalowanie

Usługa Azure Resource Manager służy do tworzenia i wdrażania wystąpienia usługi Azure Analysis Services w ciągu sekund, a funkcja przywracania kopii zapasowej umożliwia szybkie przenoszenie istniejących modeli do usługi Azure Analysis Services i korzystanie z zalet chmury powiązanych ze skalowaniem, elastycznością i zarządzaniem. Skaluj w górę, skaluj w dół lub wstrzymuj usługę i płać tylko za rzeczywiste użycie.

Przekształcanie złożonych danych w jedną wersję prawdy

Połącz dane z wielu źródeł w jeden zaufany semantyczny model analizy biznesowej łatwy do zrozumienia i użycia. Włącz funkcje samoobsługi i odnajdywania danych dla użytkowników biznesowych dzięki uproszczeniu widoku danych i ich podstawowej struktury.

Dostosowywanie wydajności do tempa działania firmy

Skróć czas analizy dużych i złożonych zestawów danych. Krótkie czasy reakcji oznaczają, że rozwiązanie do analizy biznesowej może spełniać potrzeby użytkowników biznesowych i dotrzymać kroku Twojej firmie. Miej dostęp do danych operacyjnych w czasie rzeczywistym za pomocą funkcji DirectQuery i na bieżąco monitoruj przebieg swojej działalności biznesowej.

Zapewnianie bezpiecznego dostępu w dowolnym miejscu i czasie

Upewnij się, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do modeli danych niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki zabezpieczeniom opartym na rolach i obsłudze usługi Azure Active Directory. Dzięki dostępności na poziomie 99,9% użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kluczowych informacji, kiedy ich potrzebują.

Szybsze dostarczanie

Wdrażaj swoje rozwiązania do analizy biznesowej w przewidywalny i wysoce bezpieczny sposób. Używaj niezawodnych funkcji zarządzania cyklem życia aplikacji, aby bez żadnych obaw definiować, wdrażać, testować i dostarczać rozwiązanie do analizy biznesowej.

Programowanie w znajomym środowisku

Korzystaj z dobrze znanego, zintegrowanego środowiska projektowego programu Visual Studio, aby koncentrować się na rozwiązywaniu problemów biznesowych, a nie na nauce nowych umiejętności. Łatwo wdrażaj w chmurze istniejące modele tabelaryczne programu SQL Server 2016.

Powiązane produkty i usługi

Azure Synapse Analytics

Nieograniczona usługa analizy w chmurze z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Usługa Power BI Embedded

Wbudowywanie w aplikacje niesamowitych, w pełni interaktywnych wizualizacji danych

Wypróbuj usługi Azure Analysis Services, korzystając z bezpłatnego konta platformy Azure