Azure Stream Analytics

Usługa analizy w czasie rzeczywistym na żądanie umożliwiająca inteligentne akcje

Z łatwością twórz i uruchamiaj masywnie równoległe analizy w czasie rzeczywistym na wielu strumieniach IoT lub innych strumieniach danych, korzystając z prostego języka podobnego do SQL. W przypadku zaawansowanych scenariuszy używaj niestandardowego kodu. Brak infrastruktury do zarządzania pozwala na przetwarzanie danych na żądanie, natychmiastowe skalowanie i płatność tylko za poszczególne zadania.

Analizuj dane ze wszystkich urządzeń IoT i bram natychmiastowo

As more and more data is generated from a variety of connected devices and sensors, transforming this data into actionable insights and predictions in near real-time is now an operational necessity.

Azure Stream Analytics seamlessly integrates with Azure IoT Hub and Azure IoT Solution Accelerators to enable powerful real-time analytics on data from your IoT devices and applications.

Additionally, Azure Stream Analytics is available on Azure IoT Edge. Azure Stream Analytics on IoT Edge empowers developers to deploy near-real-time analytical intelligence closer to IoT devices so that they can unlock the full value of device-generated data.

Twórz z łatwością masywnie równoległe potoki kompleksowego przetwarzania zdarzeń (CEP)

Twórz zaawansowane analizy w czasie rzeczywistym, korzystając z bardzo prostego języka deklaratywnego podobnego do SQL z osadzoną obsługą logiki czasowej. Szerokie portfolio gotowych do użycia łączników — zaawansowane możliwości debugowania i monitorowania zadań pomagają obniżać koszty przez znaczne obniżenie poziomu wymaganych umiejętności deweloperskich.

Obsługa niestandardowego kodu z funkcjami JavaScript zdefiniowanymi przez użytkownika jeszcze bardziej rozszerza logikę strumieni zapisaną w języku SQL. Wywołania do usługi Azure Machine Learning pomagają w predykcyjnym tworzeniu wyników dla danych przesyłanych strumieniowo.

Rozpoczynanie w kilka sekund, natychmiastowe skalowanie, opłaty za poszczególne zadania

Rozpocznij pracę w ciągu kilku sekund — nie trzeba zajmować się kwestiami infrastruktury, nie ma serwerów, maszyn wirtualnych ani klastrów, które wymagałyby zarządzania. Możesz natychmiast skalować na zewnątrz moc przetwarzania od jednej do setek jednostek przesyłania strumieniowego dla dowolnego zadania. Płatność tylko za moc obliczeniową wykorzystaną na zadanie.

Twórz pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym w ciągu kilku minut

Szybko twórz pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym za pomocą usługi Power BI, aby zapewnić sobie widok poleceń i kontrolę na żywo. Pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym pozwalają przekształcać aktywne dane w bogate informacje wizualne umożliwiające podejmowanie działań, pomagając w skupieniu się na najważniejszych rzeczach.

Dostępność, inspekcja i obsługa klasy korporacyjnej

Gwarantowane dostarczanie zdarzeń i umowa SLA klasy korporacyjnej zapewniająca 99,9% dostępności — usługa Azure Stream Analytics jest dostosowana do obsługi obciążeń o krytycznym znaczeniu. Zautomatyzowane punkty kontrolne umożliwiają działanie odporne na błędy z szybkim ponownym uruchamianiem i bez utraty danych. Usługa Stream Analytics spełnia wszystkie główne przepisy dotyczące zgodności i jest dostępna w 19 regionach świadczenia usługi Azure na całym świecie, w tym w Chinach i Niemczech.

Klienci korzystający z usługi Azure Stream Analytics

Powiązane produkty i usługi

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Azure IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Wypróbuj usługę Stream Analytics za darmo